Open Procurement Albania

Blerje Elektropompa per Nevoja te Shoqerise

Institucioni Prokurues SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane
Autoritet Prokurues Qeverisja Vendore Tiranë
Objekti i Tenderit Blerje Elektropompa per Nevoja te Shoqerise
Marrëveshje kuadër me disa operatorë ekonomikë ku jo të gjitha kushtet janë të përcaktuara.

Jane identifikuar si operatorë ekonomikë të suksesshëm:
1. Alen&Co ”Shpk K83213401M , Shumatorja e cmimeve për njësi 9.672.555 Lekë pa tvsh.
2. 2RC” Shpk K82303007K, Shumatorja e cmimeve për njësi 10.248.200 lekë pa tvsh.
3.A.M.U” sh.p.k. K14229210F, Shumatorja e cmimeve për njësi 11.342.500 lekë pa tvsh.
4.WESTEC” sh.p.k. L01621002O, Shumatorja e cmimeve për njësi 12.352.000 lekë pa tvsh.
5.Anton Marku p.f L03817203B, Shumatorja e cmimeve për njësi 12.352.600 lekë pa tvsh.
Nr. Reference REF-46167-12-13-2019
Vlera / Fondi Limit 14 596 911,00
Lloji i Kontrates Publike Blerje Mallrash (Marrëveshje Kuadër)
Lloji i Procedures Procedurë e Hapur
Statusi i Tenderit Njoftuar Fituesi
Data e Njoftimit te Tenderit 16-12-2019
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 08-01-2020
Data e mbajtjes se tenderit 08-01-2020
Nr. i Operatoreve Konkurues 7
Operatore Konkurues ”Klosi –R Company”
Alen&Co ” sh.p.k
2RC”sh.p.k
A.M.U” sh.p.k
Novamat sh.p.k
WESTEC” sh.p.k
Anton Marku
Operator Ekonomik Kontraktues
 • Oferta fituese Leke pa TVSH
  Data e shpalljes se fituesit 08-06-2020
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH
  Data e lidhjes se kontrates
  Kohezgjatja e kontrates 12 muaj
  Shtese kontrate (Leke me TVSH
  Ankesa Ka pasur ankesa.
  Është paraqitur Formulari i Ankesës nga Operatori Ekonomik “Klosi- R” shpk hyrë në UKT sh.a me nr. K-399 Prot, datë 10.02.2020, në lidhje me vlerësimin e kryer nga Komisioni i Vlerësimit të Ofertave.
  Grupi i Shqyrtimit të Ankesave i cili pasi u njoh me pretendimet e Operatorit Ekonomik “Klosi-R- Company ” shpk konkludoi në mospranimin e ankesës.
  Më datë 19.02.2020 operatori ekonomik ka paraqitur ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik .
  Më datë 06.04.2020 pranë UKT sh.a protokoll hyrës nr. 930 është depozituar vendimi i Komisionit të Prokurimit Publik i cili ka vendosur përsëritjen e kërkesës për sqarim oferte anomalisht të ulët për proçedurën me objekt “Blerje Elektropompa për Nevoja të Shoqërisë” drejtuar operatorit ekonomik Klosi-R Company sh.p.k.
  Operatori ekonomik duhej të paraqiste para autoritetit kontraktor zgjidhjet teknike të ofruara si edhe në raste të veçanta dhe/ose ndonjë kusht favorizues të jashtëzakonshëm, që ka ofertuesi për për furnizimin e mallrave,origjinalitetin e mallrave të propozuar, si edhe së fundmi duhet të vërtetojë zbatueshmërinë e detyrimeve, që lidhen me mbrojtjen në punë dhe kushtet e punës, në vendin ku do të kryhet puna, shërbimi apo ku do të sigurohet furnizimi. Referuar shkresës së paraqitur pranë AK operatori ekonomik vetëm ka përmendur se shoqëria ka kapacitet njerëzor por nuk ka bashkëngjitur dokumentacion provues mbi zbatueshmërinë e detyrimeve që lidhen me mbrojtjen dhe kushtet e punës ku do të sigurohet furnizimi.


  Janë Skualifikuar operatorët ekonomik:
  1. Novamat sh.p.k, për këto arsye:
  - Oferta është paraqitur me gabime aritmetike në vlera.
  2. ''Klosi –R Company”, për këto arsye:
  - Oferta e paraqitur nga operatori ekonomik” Klosi-R Company”sh.p.k është në kushtet e Ofertës Anomalisht të Ulët.
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari
 • Buletini i Prokurimeve Publike
  Njoftimi i Tenderit
  Dokumentat Standarde te Tenderit
  Shpallja e Fituesit
  Lidhja e Kontrates

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data