Open Procurement Albania

Ndertimi i Godines se Re te Ujesjellesit.

Institucioni Prokurues SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane
Autoritet Prokurues Qeverisja Vendore Tiranë
Objekti i Tenderit Ndertimi i Godines se Re te Ujesjellesit.

Burimi i Financimit : Fonde të vëna në dispozicion nga të ardhurat e UKT sh.a. ne mbeshtetje te Projekt Buxhetit Të Rishikuar për periudhen 2019-2020-2021, Nr 26252/1 Prot, Datë 11.11.2019.
Nr. Reference REF-58958-05-26-2020
Vlera / Fondi Limit 480 000 552,00
Lloji i Kontrates Publike Punë Publike
Lloji i Procedures Procedurë e Hapur
Statusi i Tenderit Rishpallje me Njoftim Fituesi
Data e Njoftimit te Tenderit 27-05-2020
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 26-06-2020
Data e mbajtjes se tenderit 26-06-2020
Nr. i Operatoreve Konkurues 3
Operatore Konkurues
Operator Ekonomik Kontraktues
 • GJIKURIA sh.p.k - 4 A-M sh.p.k
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 470353557.45
  Data e shpalljes se fituesit 17-07-2020
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH
  Data e lidhjes se kontrates
  Kohezgjatja e kontrates 12 muaj
  Shtese kontrate (Leke me TVSH
  Ankesa Nuk ka pasur ankesa.
  Janë skualifikuar operatorët ekonomikë:

  1. “Elda –Vl”sh.p.k:
  Nuk ka paraqitur në sistemin elektronik ofertën ekonomike dhe dokumentacionin e plotë ligjor e teknik të kërkuar në Shtojcën e DT.

  2. Ante Group”sh.p.k :
  • "Ante - Group" shpk nuk ka permbushur kriterin e paraqitjes se numrit te punonjesve.
  • Operatori ekonomik "Ante - Group" shpk, nuk zoteron kapacitet te mjaftueshem teknik per sa i perket personelit te nevojshem per te realizuar kontraten .
  • Dokumentacioni i paraqitur nga operatori ekonomik . “Ante-group”shpk ” është i paplotë pasi nuk ka përmbushur kriteret e Veçanta të Kualifikimit/ Kapaciteti Teknik nuk zotëron kapacitet të mjaftueshem teknik për sa i përket mjeteve te kerkuar kamionçinë nga 1,5 -2 ton si dhe Kamion me kapacitet mbajtës 12-17 ton,kamion min 3,5 ton-5 ton mjete të nevojshme për të realizuar kontratën për këtë objekt prokurimi duke mos përmbushur Kriteret e veçanta për kualifikim, Kapaciteti Teknik dhe professional.
  • Dokumentacioni i paraqitur nga Operatori Ekonomik lidhur me shtojcën 10, eshte i paplotë.
  • Operatori ekonomik “Ante-Group” nuk ka paraqitur në sistemin elektronik autorizim distributori për paisjet e mësipërme.
  • Dokumentacioni i paraqitur nga Operatori Ekonomik lidhur me pikën 17 është i paplotë dhe për rrjedhojë i pavlefshëm.
  • Operatori ekonomik “Ante-Group“sh.p.k nuk zotëron kapacitet të mjaftueshem teknik për sa i përket personelit të nevojshëm për të realizuar kontratën për këtë objekt prokurimi duke mos përmbushur Kriteret e veçanta për kualifikim, Kapaciteti Teknik dhe profesional .
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari
 • Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per kete Kontraktor-
 • Buletini i Prokurimeve Publike
  Njoftimi i Tenderit
  Dokumentat Standarde te Tenderit
  Specifikim Teknik
  Relacion Konstruktiv
  Preventiv
  Shpallja e Fituesit
  RELACION ELEKTRIK

  RAPORTI TEKNIK

  PLANI I TUBACIONEVE DHE VENDOSJA E KAMERAVE TE KATIT -1

  PROJEKT – ZBATIMI

  RAPORTI GJEOLOGJIK

  Shtojcë: Për shtyrjen e afatit të hapjes së ofertave - Dt. 03.06.2020

  Shtojcë për procedurën e prokurimit - Dt. 16.06.2020

  Ndertimi i Godines se Re te Ujesjellesit.

  Institucioni Prokurues SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane
  Autoritet Prokurues Qeverisja Vendore Tiranë
  Objekti i Tenderit Ndertimi i Godines se Re te Ujesjellesit.
  Burimi i Financimit : Fonde të vëna në dispozicion nga të ardhurat e UKT sh.a. ne mbeshtetje te Projekt Buxhetit Të Rishikuar për periudhen 2019-2020-2021, Nr 26252/1 Prot, Datë 11.11.2019.
  Nr. Reference REF-44912-11-26-2019
  Vlera / Fondi Limit 480 000 551,00
  Lloji i Kontrates Publike Punë Publike
  Lloji i Procedures Procedurë e Hapur
  Statusi i Tenderit Anuluar Procedura
  Data e Njoftimit te Tenderit 27-11-2019
  Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 27-12-2019
  Data e mbajtjes se tenderit 27-12-2019
  Nr. i Operatoreve Konkurues
  Operatore Konkurues
  Operator Ekonomik Kontraktues
 • Oferta fituese Leke pa TVSH
  Data e shpalljes se fituesit
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH
  Data e lidhjes se kontrates
  Kohezgjatja e kontrates 12 muaj
  Shtese kontrate (Leke me TVSH
  Ankesa
  Arsyeja e Anulimit Bazuar në Ligjin Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar, neni 24, pika1, ç
  Asnjë nga ofertat e paraqitura nuk përputhet me kriteret e përcaktuara në dokumentet e tenderit.
  Shenime
  Transaksione Thesari
 • Buletini i Prokurimeve Publike
  RELACIONI TEKNIK KONSTRUKTIV

  RAPORTI GJEOLOGJIK

  RELACION ELEKTRIK

  MBESHTETES
  USAID

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data