Open Procurement Albania

Rikonstruksion i rreshqitjeve anesore ne rrugen Muhamet Deliu

Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar

 • Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit
 • Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit

Autoritet Prokurues Qeverisja Vendore Tiranë
Institucioni Prokurues Bashkia Tirane
Objekti i Tenderit Rikonstruksion i rreshqitjeve anesore ne rrugen Muhamet Deliu
Nr. Reference REF-24450-05-29-2019
Vlera / Fondi Limit 3 504 743,00
Lloji i Kontrates Publike Punë Publike
Lloji i Procedures Kërkesë për Propozim
Statusi i Tenderit Lidhur Kontrata
Data e Njoftimit te Tenderit 30-05-2019
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 10-06-2019
Data e mbajtjes se tenderit 10-06-2019
Nr. i Operatoreve Konkurues 4
Operatore Konkurues 2 N SHPK
KOMBEAS SHPK
ARB & TRANS 2010 SHPK
SHAMO KONSTRUKSION SHPK
Operator Ekonomik Kontraktues
 • ARB & TRANS-2010
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 2 921 857,00
  Data e shpalljes se fituesit 04-07-2019
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH 3506228
  Data e lidhjes se kontrates 22-07-2019
  Kohezgjatja e kontrates 56 dite
  Shtese kontrate (Leke me TVSH
  Ankesa Ka pasur ankesa.
  Ka marre pergjigje me datë 20.06.2019.
  Janë skualifikuar Operatorët ekonomikë të mëposhtëm, përkatësisht për arsyet e mëposhtme:
  1. “2 N” shpk:
  • Operatori ekonomik “2N” shpk nuk plotëson pikën 12 të Kapacitetit Teknik të Dokumentave Standarte të Tenderit: “Dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që ka në dispozicion apo mund ti vihen në dispozicion operatorit ekonomik, që nevojiten për ekzekutim in e kontratë (Shtojca 9)/ Kamion me kapacitet mbajtës 10 - 15 ton” pasi Kamioni me targë AA 619KY i deklaruar në Shtojcën 9 si kamion me kapacitet 10-15 ton nga verifikimi i dokumentacionit rezulton me kapacitet mbajtës 17,8 ton, pra mbi kapacitetin e kërkuar.
  • Operatori ekonomik ka deklaruar sipas Shtojcës 9 se disponon 1 (një) Autobot uji me targa AA 393PN. Pas verifikimeve të dokumentacionit të paraqitur rezulton se mjeti i sipërcituar është Autobot i certifikuar për transport lënde të rrezikshme, çka bie në kundërshtim me DST, Kriteret e Veçanta të Kualifikimit, Kapaciteti Teknik, pika 12 ku ndër të tjera përcaktohet se: “Operatori ekonomik pjesmarrës duhet të disponojë 1 (një) Autobot uji”.
  • Sa më lart, në mbështetje të Nenit 46, pika 1, gërma “b” të Ligjit Nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” (i ndryshuar) si dhe referuar Kreut III, Seksioni II, Neni 26, pika 8, gërma “c” të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” (i ndryshuar), të cilat parashikojnë kualifikimin për aftësinë teknike të kandidatëve ofertues, Operatori ekonomik “2N” shpk, referuar Shtojcës 9 nuk ka aftësinë e duhur teknike për realizimin me sukses të kontratës.

  2. “KOMBEAS” SHA:
  • Operatori ekonomik “KOMBEAS” sh.a nuk ka paraqitur Shtojcën Nr.4 “Deklaratë për përmbushjen e kritereve të përgjithshme”, cka bie në kundërshtim me Kriteret e Përgjithshme Të Pranimit/Kualifikimit.
  • Operatori ekonomik “KOMBEAS” sh.a nuk ka paraqitur Shtojcën Nr. 10 “Deklaratë mbi kontratat e lidhura apo në proces”, cka bie në kundërshtim me Kriteret e Veçanta të Kualifikimit, pika 1, germa e).
  • Operatori ekonomik “Kombeas” sha nuk plotëson pikën 3 të Kapacitetit Ekonomik dhe Financiar të Dokumentave Standarte të Tenderit: “Vërtetim për shlyerjen e taksave vendore të parashikuara nga Pushteti Vendor për vitin 2019” pasi nuk ka paraqitur vërtetim për shlyerjen e taksave vendore për vitin 2019.
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari
 • Buletini i Prokurimeve Publike
  Njoftimi i Tenderit
  Dokumentat Standarde te Tenderit
  Shpallja e Fituesit
  Lidhja e Kontrates Nr.30 - Dt.29-07-2019

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data