Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Graphical display of results by searched conditions

PROKURIME NË SEKTORIN E SHËNDETËSIË PËR PËRBALLIMIN E PANDEMISË COVID-19

Summary results by searched conditions

Tenderer institution no. Economic operator no. No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
4 6 23 1,174,210,583 20 1,118,340,529 952,004,200

Tenders list

  • < previous
  • 1
  • next >
Procurement Authority Tenderer/Contracting Institution Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
"Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana "Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana Blerje Kite dhe reagent per nevojat emergjente Covid, në S. U “Shefqet Ndroqi”, Tiranë 5,217,600 Signed the Contract EVITA SHPK 5,217,600.00
Ministry of Health Ministry of Health Blerje teste diagnostike antigenike të shpejta për SARS-COVID-2 për nevoja të NJVKSH-ve” për një periudhë 12 mujore, sipas listës së miratuar nga OBSH. 496,000,000 Announced the Winner EVITA SHPK 492,000,000.00
Public Health Institute of Tirana Public Health Institute of Tirana Minikontrata nr. 1 ne zbatim të Marrëveshjes Kuadër me titull: Blerje Kit (tampone + terren) dhe tampone orofaringeal e nazofaringeal, për marjen e mostrave të testimeve Covid-19 Signed the Contract EUROMED SHPK
Public Health Institute of Tirana Public Health Institute of Tirana Minikontrata nr. 1 ne zbatim të Marrëveshjes Kuadër me titull: Blerje kite/reagent, materiale konsumi per ekstraktorin automatik QIAsyphony për testimet e Covid-19. Signed the Contract Biometric Albania SHPK
Public Health Institute of Tirana Public Health Institute of Tirana Blerje Kit (tampone + terren) dhe tampone orofaringeal e nazofaringeal, për marjen e mostrave të testimeve Covid-19 166,260,000 Announced the Winner EUROMED SHPK 41,760,000.00
Ministry of Health Ministry of Health Blerje teste diagnostike antigenike të shpejta për SARS-COV-2 për nevoja emergjente të NJVKSH-ve, sipas listës së miratuar nga OBSH 124,000,000 Announced the Winner EVITA SHPK 124,000,000.00
"Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana "Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana Blerje Kite dhe reagente per nevojat emergjente Covid, në S. U “Shefqet Ndroqi”, Tiranë 6,292,700 Signed the Contract EVITA SHPK 6,292,700.00
Public Health Institute of Tirana Public Health Institute of Tirana Blerje kite/reagent, materiale konsumi per ekstraktorin automatik QIAsyphony për testimet e Covid-19 163,020,375 Announced the Winner Biometric Albania SHPK 155,875,500.00
"Nënë Tereza"  University Hospital Center "Nënë Tereza"  University Hospital Center “Furnizimin me teste Serologjike për Analizator Abbot Architect i2000 ose ekuivalent për nevoja të QSUNT” 45,500,000 Cancelled Procurement
Public Health Institute of Tirana Public Health Institute of Tirana Minikontrata nr. 1 ne zbatim të Marrëveshjes Kuadër me titull: LOT 2 – Blerje materiale konsumi mjekesore rutine për kryerjen e testimeve për Covid -19 Signed the Contract KRIJON SHPK
Public Health Institute of Tirana Public Health Institute of Tirana Minikontrata nr. 1 ne zbatim të Marrëveshjes Kuadër me titull: Blerje kite dhe materiale të tjera për manipulim në biologjinë molekulare për kryerjen e testimeve për Covid-19 Signed the Contract Biometric Albania SHPK
Public Health Institute of Tirana Public Health Institute of Tirana Minikontrata nr. 1 ne zbatim të Marrëveshjes Kuadër me titull: LOT 1 – “Blerje reagente për kryerjen e testimeve për Covid – 19” Signed the Contract KRIJON SHPK
Public Health Institute of Tirana Public Health Institute of Tirana LOT 2 – Blerje materiale konsumi mjekesore rutine për kryerjen e testimeve për Covid -19 9,261,664 Announced the Winner KRIJON SHPK 6,445,000.00
Public Health Institute of Tirana Public Health Institute of Tirana Blerje kite dhe materiale të tjera për manipulim në biologjinë molekulare për kryerjen e testimeve për Covid-19 50,515,000 Announced the Winner Biometric Albania SHPK 47,770,000.00
"Nënë Tereza"  University Hospital Center "Nënë Tereza"  University Hospital Center “Furnizim me teste PCR dhe Tampon” për 90 ditë. 64,744,800 Announced the Winner OES Distrimed SHPK 62,762,400.00
Public Health Institute of Tirana Public Health Institute of Tirana LOT 1 – “Blerje reagente për kryerjen e testimeve për Covid – 19” 1,108,390 Announced the Winner KRIJON SHPK 641,000.00
Public Health Institute of Tirana Public Health Institute of Tirana LOT 2 – “Blerje materiale konsumi mjekesore rutine për kryerjen e testimeve për Covid -19 9,261,664 Cancelled Procurement
Public Health Institute of Tirana Public Health Institute of Tirana LOT 1: Blerje reagente për kryerjen e testimeve për Covid – 19 1,108,390 Cancelled Procurement
Ministry of Health Ministry of Health “Blerje tamponë nazofaringiale për ISHP” 31,920,000 Re-Proclaimed and Signed the Contract OES Distrimed SHPK 9,240,000.00
Ministry of Health Ministry of Health Loti 2- Blerje kite dhe materiale konsumi për biologjinë molekulare për ISHP. (VKM Nr. 316, datë 18.4.2020). Signed the Contract Biometric Albania SHPK
Ministry of Health Ministry of Health Loti 3 Blerje materiale konsumi laboratorike për ISHP. (VKM Nr. 317, datë 18.4.2020) Signed the Contract KRIJON SHPK
Ministry of Health Ministry of Health Loti 1 - Blerje kite për laboratorin mikrobiologjik për diagnozën serologjike, të përshtatshme për pajisjen Maglum 800 të Snibe Co.ltd ose Ekuivalent. (VKM Nr. 322, datë 18.4.2020) Signed the Contract Genius SHPK
Ministry of Health Ministry of Health Blerje kite dhe reagentë, evadim mbetje anti COVID-19 ndarë në dy lote :
Loti 1 me objekt “Blerje kite për laboratorin mikrobiologjik për realizimin e RT-PCR të përshtatshëm për t’u përdorur për pajisjen e Existation të firmës Bioneer ose ekuivalent (VKM Nr. 272, datë 3.4.2020 )
Signed the Contract OES Distrimed SHPK
  • < previous
  • 1
  • next >

SUPPORTERS


Databaza është pjesë e projektit të mbështetur financiarisht nga Programi i Granteve të Vogla i Komisionit për Demokraci i Ambasadës së SH.B.A.-së në Tiranë. Opinionet, gjetjet, konkluzionet dhe rekomandimet e shprehura janë të autor-it/ve dhe nuk përfaqësojnë domosdoshmërisht ato të Departamentit të Shtetit.