Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Graphical display of results by searched conditions

PROKURIME NË SEKTORIN E SHËNDETËSIË PËR PËRBALLIMIN E PANDEMISË COVID-19

Summary results by searched conditions

Tenderer institution no. Economic operator no. No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
17 2 35 2,259,631,935 34 2,127,037,935 2,126,907,904

Tenders list

Procurement Authority Tenderer/Contracting Institution Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Regional Hospital Directorate of Dibër Regional Hospital Directorate of Dibër Blerje oksigjen mjekesor për përdorim spitalor per nevoja te Spitalit Rajonal Diber 2,764,800 Announced the Winner MESSER ALBAGAZ SHPK 2,764,800.00
Regional Hospital Directorate of Gjirokastra Regional Hospital Directorate of Gjirokastra Blerje Oksigjen Mjekesor 5,184,000 Signed the Contract MESSER ALBAGAZ SHPK 5,184,000.00
Hospital Service Directorate of Pogradec Hospital Service Directorate of Pogradec Blerje oksigjen mjekesor i gazte per DSHS Pogradec 2,297,549 Signed the Contract MESSER ALBAGAZ SHPK 2,297,549.00
Hospital Service Directorate of Mirdita Hospital Service Directorate of Mirdita Blerje oksigjen i gazte mjeksor per nevojat e spitalit Mirdite 2,419,200 Announced the Winner GTS-Gazra Teknike Shqiptare sh.p.k. 2,419,200.00
Directorate of "Ihsan Cabej" Hospital in Lushnja Directorate of "Ihsan Cabej" Hospital in Lushnja Blerje oksigjeni gas mjeksor 6,912,000 Signed the Contract GTS-Gazra Teknike Shqiptare sh.p.k. 6,912,000.00
Hospital Service Directorate of Saranda Hospital Service Directorate of Saranda Minikontrata nr. 1 ne zbatim të Marrëveshjes Kuadër me titull: Blerje oksigjen mjekesor i gazte per nevoja te Drejtorise se Sherbimit Spitalor Sarande Signed the Contract MESSER ALBAGAZ SHPK
Hospital Service Directorate of Librazhd Hospital Service Directorate of Librazhd Blerje e oksigjen mjeksor i gazte. 2,073,600 Announced the Winner GTS-Gazra Teknike Shqiptare sh.p.k. 2,073,600.00
Hospital Service Directorate of Saranda Hospital Service Directorate of Saranda Blerje oksigjen mjekesor i gazte per nevoja te Drejtorise se Sherbimit Spitalor Sarande 19,180,800 Announced the Winner MESSER ALBAGAZ SHPK 19,180,800.00
Drejtoria e Spitalit Rajonal Shkoder Drejtoria e Spitalit Rajonal Shkoder Minikontrata nr. 1 ne zbatim të Marrëveshjes Kuadër me Titull : Blerje Oksigjen mjekesore i lengshem Signed the Contract MESSER ALBAGAZ SHPK
Regional Hospital of Durrës Regional Hospital of Durrës Minikontrata nr. 1 ne zbatim të Marrëveshjes Kuadër me Titull : Blerje oksigjen mjekesor leng dhe gaz per Spitalin Rajonal Durres - Loti 1 Oksigjen Leng Signed the Contract GTS-Gazra Teknike Shqiptare sh.p.k.
Regional Hospital of Durrës Regional Hospital of Durrës Minikontrata nr. 1 ne zbatim të Marrëveshjes Kuadër me Titull : Blerje oksigjen mjekesor leng dhe gaz per Spitalin Rajonal Durres - Loti 2 Oksigjen Gaz per perdorim Mjekesor Signed the Contract GTS-Gazra Teknike Shqiptare sh.p.k.
Hospital Service Directorate of Saranda Hospital Service Directorate of Saranda “Blerje oksigjen mjekesor i gazte per nevoja emergjente te Drejtorise se Sherbimit Spitalor Sarande’’ 1,347,840 Announced the Winner MESSER ALBAGAZ SHPK 1,347,840.00
Regional Hospital of Durrës Regional Hospital of Durrës Blerje oksigjen mjekesor leng dhe gaz per Spitalin Rajonal Durres - Loti 1 Oksigjen Leng 130,060,800 Announced the Winner GTS-Gazra Teknike Shqiptare sh.p.k. 130,060,800.00
Regional Hospital of Durrës Regional Hospital of Durrës Blerje oksigjen mjekesor leng dhe gaz per Spitalin Rajonal Durres - Loti 2 Oksigjen Gaz per perdorim Mjekesor 331,776 Announced the Winner GTS-Gazra Teknike Shqiptare sh.p.k. 331,776.00
Hospital Service Directorate of Kavaja Hospital Service Directorate of Kavaja Blerje oksigjeni (gaz per perdorim mjekesor, lengshem) për nevojat e Drejtorise se Sherbimit Spitalor Kavaje . 7,040,800 Signed the Contract GTS-Gazra Teknike Shqiptare sh.p.k. 7,040,800.00
Drejtoria e Spitalit Rajonal Shkoder Drejtoria e Spitalit Rajonal Shkoder Blerje Oksigjen mjekesore i lengshem 44,411,200 Announced the Winner MESSER ALBAGAZ SHPK 44,411,200.00
"Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana "Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana Minikontrata nr. 1 ne zbatim të Marrëveshjes Kuadër me titull: “Blerje Oksigjen (gaz per perdorim mjekesor, i lengshem)” per nevojat e SUSHN Signed the Contract GTS-Gazra Teknike Shqiptare sh.p.k.
"Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana "Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana “Blerje Oksigjen (gaz per perdorim mjekesor, i lengshem)” per nevojat e SUSHN 196,963,672 Announced the Winner GTS-Gazra Teknike Shqiptare sh.p.k. 196,963,672.00
Regional Health Dirctorate of Berat Regional Health Dirctorate of Berat Blerje Oxigjen-Gaz per perdorim Mjekesor I kompresuar x 100%, ne kuader te COVID-19 13,132,800 Signed the Contract MESSER ALBAGAZ SHPK 13,132,800.00
Regional Hospital of Durrës Regional Hospital of Durrës “BLERJE OKSIGJEN LENG PER SPITALIN RAJONAL DURRES-ME AFAT 60-DITE”. 21,676,800 Signed the Contract GTS-Gazra Teknike Shqiptare sh.p.k. 21,676,800.00
"Nënë Tereza"  University Hospital Center "Nënë Tereza"  University Hospital Center Minikontrata nr. 1 ne zbatim te Marreveshjes Kuader me titull : Furnizim me oksigjen te lëngshëm mjekësor për nevojat e QSUNT . Signed the Contract GTS-Gazra Teknike Shqiptare sh.p.k.
"Nënë Tereza"  University Hospital Center "Nënë Tereza"  University Hospital Center Furnizim me oksigjen te lëngshëm mjekësor për nevojat e QSUNT 908,315,199 Announced the Winner GTS-Gazra Teknike Shqiptare sh.p.k. 908,248,025.94
"Nënë Tereza"  University Hospital Center "Nënë Tereza"  University Hospital Center Furnizim me oksigjen te lengshem mjekesor per nevojat e QSUNT pernje periudhe 47-ditore 132,594,000 Cancelled Procurement GTS-Gazra Teknike Shqiptare sh.p.k.
Hospital Service Directorate of Korça Hospital Service Directorate of Korça Minikontrata nr. 1 ne zbatim të Marrëveshjes Kuadër me titull: Blerje oksigjen mjekesor” ne kuader te COVID-19, Spitali Korce - Loti i pare “Blerje oksigjen mjekesor i gazte, Spitali Korce” Signed the Contract MESSER ALBAGAZ SHPK
Hospital Service Directorate of Korça Hospital Service Directorate of Korça Minikontrata nr. 1 ne zbatim të Marrëveshjes Kuadër me titull: Blerje oksigjen mjekesor” ne kuader te COVID-19, Spitali Korce - Lot 2 Oksigjen mjeksor i lenget Signed the Contract MESSER ALBAGAZ SHPK
Hospital Service Directorate of Korça Hospital Service Directorate of Korça Blerje oksigjen mjekesor” ne kuader te COVID-19, Spitali Korce - Loti i pare “Blerje oksigjen mjekesor i gazte, Spitali Korce” 24,192,000 Announced the Winner MESSER ALBAGAZ SHPK 24,192,000.00
Hospital Service Directorate of Korça Hospital Service Directorate of Korça Blerje oksigjen mjekesor ne kuader te COVID-19, Spitali Korce - Lot 2 Oksigjen mjeksor i lenget 88,058,880 Announced the Winner MESSER ALBAGAZ SHPK 88,010,000.00
Regional Hospital Directorate of Fier Regional Hospital Directorate of Fier LOT II Oksigjen i lenget (Gaz per perdorim mjeksor, i lengshem x100%) 176,020,000 Signed the Contract GTS-Gazra Teknike Shqiptare sh.p.k. 176,020,000.00
Regional Hospital Directorate of Fier Regional Hospital Directorate of Fier LOT I “Oksigjen i Gazte” (Gaz per perdorim mjeksor, i kompresuar x 100%)”. 13,824,000 Signed the Contract GTS-Gazra Teknike Shqiptare sh.p.k. 13,824,000.00
Hospital Service Directorate of Kukës Hospital Service Directorate of Kukës Blerje oksigjen te gazte mjekesor 7,948,800 Announced the Winner GTS-Gazra Teknike Shqiptare sh.p.k. 7,948,800.00

SUPPORTERS


The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.