Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Graphical display of results by searched conditions

PROKURIME NË SEKTORIN E SHËNDETËSIË PËR PËRBALLIMIN E PANDEMISË COVID-19

Summary results by searched conditions

Tenderer institution no. Economic operator no. No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
9 10 18 199,305,363 16 194,383,040 180,105,176

Tenders list

  • < previous
  • 1
  • next >
Procurement Authority Tenderer/Contracting Institution Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
"Nënë Tereza"  University Hospital Center "Nënë Tereza"  University Hospital Center “Riparim-mirëmbajtje e sistemeve të ajrit të vakumuar dhe komprimuar, tanker oksigjeni, linjat dhe pajisjet përkatëse, në spitalin Covid-4” për një periudhë 12 mujore me të drejtë shkëputje në momentin e mbylljes së Covid-4. 1,208,240 Announced the Winner GTS-Gazra Teknike Shqiptare sh.p.k. 1,159,814.00
Central Purchasing Agency Shërbim mirëmbajtje ndërtimore e objekteve në Spitalin COVID-4 7,987,216 Announced the Winner Intelligent Building Solution (I.B.S.) - R & T 5,000,000.00
Central Purchasing Agency Riparim, mirëmbajtjeje sistemi të ngrohje-ftohjeve për spitalin COVID-4 2,533,760 Announced the Winner SULOLLARI-KLIMA 1,195,750.00
"Nënë Tereza"  University Hospital Center "Nënë Tereza"  University Hospital Center “Riparim-mirëmbajtje e sistemeve të ajrit të vakumuar dhe komprimuar, tanker oksigjeni, linjat dhe pajisjet përkatëse, në spitalin Covid-4” 1,208,240 Cancelled Procurement
Regional Hospital of Durrës Regional Hospital of Durrës Blerje Gota Oksigjeni Për Spitalin Rajonal Durrës 3,553,800 Signed the Contract GTS-Gazra Teknike Shqiptare sh.p.k. 3,520,400.00
"Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana "Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana Minikontrata nr. 1 ne zbatim të Marrëveshjes Kuadër me titull: “Evadimi i Mbetjeve te rrezikshme spitalore per periudhen 12 mujore ne SUSHN”. - nder to dhe mbetje Covid - 19 . Signed the Contract PURA-MEDICAL
Regional Hospital Directorate of Dibër Regional Hospital Directorate of Dibër Vendosje emergjente gazra medikale per Covid 19 8,024,000 Announced the Winner GTS-Gazra Teknike Shqiptare sh.p.k. 8,024,000.00
"Nënë Tereza"  University Hospital Center "Nënë Tereza"  University Hospital Center Minikontrata nr. 1 ne zbatim te Marreveshjes Kuader me titull : Trajtimi dhe asgjësimi i mbetjeve që dalin nga shërbimi ku marrin trajtim pacientët me COVID-19 Signed the Contract ECO RICIKLIM
"Nënë Tereza"  University Hospital Center "Nënë Tereza"  University Hospital Center Trajtimi dhe asgjësimi i mbetjeve që dalin nga shërbimi ku marrin trajtim pacientët me COVID-19, marrëveshje kuadër me afat 12 muaj 14,016,000 Announced the Winner ECO RICIKLIM 9,811,200.00
Regional Hospital Directorate of Berat Regional Hospital Directorate of Berat Mirembajtje e Sistemit te Oksigjenit, Furnizim Vendosje 7,099,820 Announced the Winner GTS-Gazra Teknike Shqiptare sh.p.k. 6,978,500.00
"Nënë Tereza"  University Hospital Center "Nënë Tereza"  University Hospital Center Trajtim dhe asgjesim i mbetjeve qe dalin nga sherbimi ku marrin trajtim pacientet me COVID-19, per nevoja ekstreme deri ne perfundimin e procedures te prokurimit baze, per nje periudhe 30 dite kalendarike, me kusht nderprerje me lidhjen e kontrates baze”. 2,978,304 Announced the Winner MEDI-TEL SHPK 2,730,112.00
Public Health Institute of Tirana Public Health Institute of Tirana LOT 3 - “Blerje materiale konsumi ndihmese per sigurine dhe menaxhimin e mbetjeve infektive dhe sigurimin e transportit të mostrave të testimit Covid - 19, për nevojat e Sektorit/ laboratorit të ISHP-së” 3,714,083 Cancelled Procurement
Ministry of Health Ministry of Health Loti 1 Furnizim me produkte letre njëpërdorimshe të tipit letër rulo tavoline dhe letër higjienike, për pacientët me COVID-19 dhe personelin mjekësor (VKM Nr. 321, datë 18.4.2020) Signed the Contract EURO MEGA 2010
Ministry of Health Ministry of Health Loti 2 - Spostimi i sistemit të dializës nga pediatria e specialiteteve tek godina e spitalit infektiv (Shërbimi i alergologjisë, për pacientët dializantë të prekur me COVID-19) sipas VKM Nr. 323, datë 18.4.2020 Signed the Contract TEOREN
"Nënë Tereza"  University Hospital Center "Nënë Tereza"  University Hospital Center Blerje hipoklorit natriumi (klor aktiv 13% ) per higjenizimin dhe minimizimin ndaj COVID-19, per nje periudhe deri ne 3 muaj. 136,900 Announced the Winner EURO MEGA 2010 99,900.00
Ministry of Health Ministry of Health Blerje kite dhe reagentë, evadim mbetje anti COVID-19 ndarë në dy lote :
Loti 2 “Trajtim dhe asgjësim të mbetjeve që dalin nga shërbimet ku marrin trajtim pacientët me COVID-19 për QSUT”. (VKM Nr. 273, datë 3.4.2020 )
Signed the Contract ECO RICIKLIM
Ministry of Defence Ministry of Defence Loti I. Blerje paketa ndihme për familjet në nevojë për përballimin e emergjencës së shkaktuar nga rënia e pandemisë së virusit COVID - 19, për nevoja të Drejtorisë së Përgjithshme të Rezervave Materiale të Shtetit 105,780,000 Signed the Contract EUROVIA shpknj  101,430,000.00
Ministry of Defence Ministry of Defence Loti II.“Blerje materiale mbrojtëse për mbështetjen e personelit të Forcave të Armatosura të angazhuar në përballimin e emergjencës së shkaktuar nga rënia e pandemisë së virusit COVID - 19”, për nevoja të SHPFA 41,065,000 Announced the Winner XPERT SYSTEMS 40,155,500.00
  • < previous
  • 1
  • next >

SUPPORTERS


Databaza është pjesë e projektit të mbështetur financiarisht nga Programi i Granteve të Vogla i Komisionit për Demokraci i Ambasadës së SH.B.A.-së në Tiranë. Opinionet, gjetjet, konkluzionet dhe rekomandimet e shprehura janë të autor-it/ve dhe nuk përfaqësojnë domosdoshmërisht ato të Departamentit të Shtetit.