Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Graphical display of results by searched conditions

Summary results by searched conditions

Tenderer institution no. Economic operator no. No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
77 244 3651 4,332,119,793 3,356 4,282,602,124 4,311,198,471

Tenders list

Procurement Authority Tenderer/Contracting Institution Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Qendra Spitalore e Burgjeve Tirane Qendra Spitalore e Burgjeve Tirane Sherbim Gatimi dhe shperndarje te ushqimit per te denuarit ( katering) ne Qendren Spitalore te Burgjeve 4,348,351 Signed the Contract DAJTI PARK 2007 4,337,100.00
Regional Hospital of Durrës Regional Hospital of Durrës “BLERJE OKSIGJEN LENG PER SPITALIN RAJONAL DURRES-ME AFAT 60-DITE”. 21,676,800 Signed the Contract GTS-Gazra Teknike Shqiptare sh.p.k. 21,676,800.00
Hospital Service Directorate of Kolonja Hospital Service Directorate of Kolonja Blerje lende djegese per perdorim termik,civil dhe industrial, Spitali Kolonje 1,250,000 Signed the Contract RESULI SHPK 1,250,000.00
Regional Hospital Directorate of Gjirokastra Regional Hospital Directorate of Gjirokastra Riparim i automjeteve per nevoja emergjente Signed the Contract FLADY PETROLEUM 494,300.00
"Mbreteresha Geraldine" University Obstetric-Gynecologic Hospital of Tirana "Mbreteresha Geraldine" University Obstetric-Gynecologic Hospital of Tirana Evadim, transport dhe trajtim i mbetjeve të rrezikshme spitalore, per vitin 2021 1,170,000 Signed the Contract ECO RICIKLIM 1,050,000.00
"Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana "Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana Blerje Kite dhe reagent per nevojat emergjente Covid, në S. U “Shefqet Ndroqi”, Tiranë 5,217,600 Signed the Contract EVITA SHPK 5,217,600.00
Njesia Vendore e Kujdesit Shendetesor Tirane Njesia Vendore e Kujdesit Shendetesor Tirane Blerje artikuj ushqimorë për nevojat e Komunitetit Sant Egidio 510,367 Signed the Contract Eglenti SHPK 505,130.00
Regional Hospital Directorate of Gjirokastra Regional Hospital Directorate of Gjirokastra Blerje Buke Gruri 149,400 Signed the Contract M.C Catering SHPK 147,600.00
Drejtoria e Shendetit Publik Korce Drejtoria e Shendetit Publik Korce Blerje ushqimesh për shtepite mbështetëse 113,196 Signed the Contract GEA SHPK 113,122.00
Directorate of "Ihsan Cabej" Hospital in Lushnja Directorate of "Ihsan Cabej" Hospital in Lushnja BLERJE USHQIME PER EMERGJENCE Announced the Winner Sinani Trading  SHPK ( ish M B KURTI shpk) 576,650.00
Hospital Service Directorate of Has Hospital Service Directorate of Has Sherbim i ruajtjes me roje fizike dhe me sinjal alarmi e kamera sigurie te objekteve te Spitalit Has per muajin janar 2021 200,000 Signed the Contract TREZHNJEVA SHPK 200,000.00
"Mbreteresha Geraldine" University Obstetric-Gynecologic Hospital of Tirana "Mbreteresha Geraldine" University Obstetric-Gynecologic Hospital of Tirana Blerje artikuj për masa mbrojtëse personale për përballimin e situatës së Covid-19 4,157,125 Signed the Contract EUROMED SHPK 4,121,100.00
"Xhafer Kongoli" Hospital Center of Elbasan "Xhafer Kongoli" Hospital Center of Elbasan BLERJE MJETE MBROJTESE PERSONALE PER COVID 19 9,900,520 Signed the Contract EUROMED SHPK 9,880,500.00
Regional Hospital Directorate of Berat Regional Hospital Directorate of Berat Blerje Artikuj per masa mbrojtese personale per perballimin e situates se COVID-19 6,888,333 Signed the Contract Farma Net Albania 6,489,000.00
Hospital Service Directorate of Kavaja Hospital Service Directorate of Kavaja Blerje artikuj për masa mbrojtëse personale 1,057,000 Announced the Winner EUROMED SHPK 1,034,000.00
Directorate of "Ihsan Cabej" Hospital in Lushnja Directorate of "Ihsan Cabej" Hospital in Lushnja BLERJE SOLARI PER EMERGJENCE 3,000,000 Announced the Winner AM - OIL 3,000,000.00
Njesia Vendore e Kujdesit Shendetesor Tirane Njesia Vendore e Kujdesit Shendetesor Tirane Blerje Artikuj për Masa Mbrojtëse Personale për përballimin e situatës së Covid-19”. 3,781,300 Announced the Winner FEDOS SHPK 3,773,500.00
"Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana "Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana Blerje artikuj për masa mbrojtëse personale (MMP) për përballimin e situatës emergjente COVID-19, per nje periudhe 2 mujore 85,150,000 Signed the Contract Gen-Alb Farma SHPK 84,935,000.00
"Nënë Tereza"  University Hospital Center "Nënë Tereza"  University Hospital Center Shërbim i Mirëmbajtjes Ndërtimore e objketeve në QSUNT për 75 ditë nga data e lidhjes së kontratës, me kusht ndërprerje me ardhjen e autorizimit nga ABP për lidhjen e kontratës bazë 11,284,180 Announced the Winner Intelligent Building Solution (I.B.S.) 11,251,230.00
"Nënë Tereza"  University Hospital Center "Nënë Tereza"  University Hospital Center ‘Blerje artikuj për masa mbrojtëse personale për përballimin situatës së Covid-19’ per 2 muaj, me të drejtë shkëputje me lidhjen e MK nga MSHMS për procedurën bazë . 53,867,048 Signed the Contract FEDOS SHPK 53,566,680.00
"Nënë Tereza"  University Hospital Center "Nënë Tereza"  University Hospital Center Doreza egzaminimi josterile per mbulimin e nevojave emergjente 10,068,750 Announced the Winner FEDOS SHPK 10,035,000.00
"Nënë Tereza"  University Hospital Center "Nënë Tereza"  University Hospital Center Furnizim me oksigjen te lengshem mjekesor per nevojat e QSUNT per nje periudhe 67-ditore 189,018,791 Signed the Contract GTS-Gazra Teknike Shqiptare sh.p.k. 189,004,812.85
Ministry of Health Ministry of Health Blerje teste diagnostike antigenike të shpejta për SARS-COV-2 për nevoja emergjente të NJVKSH-ve, sipas listës së miratuar nga OBSH 124,000,000 Announced the Winner EVITA SHPK 124,000,000.00
Directorate of "Ihsan Cabej" Hospital in Lushnja Directorate of "Ihsan Cabej" Hospital in Lushnja Dezinfektimi i te gjitha ambjenteve te spitalit dhe poliklinika Lushnje kunder Covid-19 1,666,666 Signed the Contract LOERMA 1,662,145.50
"Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana "Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana Blerje Kite dhe reagente per nevojat emergjente Covid, në S. U “Shefqet Ndroqi”, Tiranë 6,292,700 Signed the Contract EVITA SHPK 6,292,700.00
Directorate of "Ihsan Cabej" Hospital in Lushnja Directorate of "Ihsan Cabej" Hospital in Lushnja Blerje veshje mbrojtese kunder covid 19 4,164,000 Signed the Contract 4 S 4,150,750.00
Regional Hospital Directorate of Gjirokastra Regional Hospital Directorate of Gjirokastra Blerje maska per perballimin e situates emergjente, Covid -19 793,600 Signed the Contract EUROMED SHPK 787,600.00
Hospital Service Directorate of Librazhd Hospital Service Directorate of Librazhd Sherbimi privat i sigurisë fizike per nevoja emergjente Announced the Winner KUMRIA 1 SHPK 1,579,459.19
Hospital Service Directorate of Kolonja Hospital Service Directorate of Kolonja Lende djegese per perdorim termik,civil dhe industrial 1,250,000 Announced the Winner RESULI SHPK 1,250,000.00
Njesia Vendore e Kujdesit Shendetesor Tropoje Njesia Vendore e Kujdesit Shendetesor Tropoje Blerje karburant diezel D1 per nevoja emergjente - Blerje nafte diezel per nevoja emergjente te NJVKSH Tropoje 572,101 Announced the Winner DAS OIL 572,101.00

SUPPORTERS


The opinions, findings, conclusions and recommendations expressed are those of the author/s and do not necessarily represent those of the Donors.