Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Graphical display of results by searched conditions

Summary results by searched conditions

Tenderer institution no. Economic operator no. No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
61 1462 8,280 29,972,192,937 5,798 26,529,516,540 23,027,590,382

Tenders list

Procuring Authority by Local Government Entity Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Local Unit Shkodër Rikualifikim Urban Blloqe Banimi "Europa"(tek ish Podgorica)" 6,649,998 Signed the Contract KADIA SHPK 6,317,095
Local Unit Maliq Ndertim porta dhe ura ne fushen e Maliqit, faza II 4,416,081 Signed the Contract SARK SHPK 3,324,132.00
Local Unit Tiranë Loti i tretë: Mbikqyrja e punimeve për objektin: Përmirësim furnizimi me ujë në bllokun e Vilave Selitë dhe ndërtim rrjet ujësjellësi në bllokun Vasil Shanto, 350,537 Signed the Contract NET-GROUP 343,670.80
Local Unit Tiranë Loti i tetë: Mbikqyrja e punimeve për objektin: Ndërtim stacione monitorimi uji në 61 pikat në qytetin e Tiranës 132,403 Signed the Contract NET-GROUP 122,442.37
Local Unit Tiranë Loti i Parë: Mbikqyrja e punimeve për objektin: Instalimi i sistemit ujëmatës në burimet e ujësjellësit të Tiranës, 746,530 Signed the Contract NET-GROUP 653,584.80
Local Unit Tiranë Loti i shtatë: Mbikqyrja e punimeve për objektin: Rikonstruksion rrjet shpërndarës ujësjellësi në zonën e Kodër Sharrë, 105,201 Signed the Contract NET-GROUP 94,688.30
Local Unit Tiranë Shërbimi i pastrimit dhe mirëmbajtjes së pusetave. 14,994,912 Signed the Contract KUPA SHPK 14,394,786
Local Unit Tiranë Instalimi i sistemit ujëmatës në burimet e ujësjellësit të Tiranës 26,546,905 Signed the Contract L.T.E CONSTRUCTION & SHENDELLI SHPK 24,592,244.00
Local Unit Korçë Kontratë në bazë të një Marrëveshje kuadër: LOTI 1 - Blerje Nafte Signed the Contract AROIL COMPANY
Local Unit Këlcyrë Rikostruksion i shkollës së Mesme të përgjithshme,Këlcyrë 47,767,144 Re-Proclaimed and Signed the Contract EUROSTIL & AURORA KONSTRUKSION 47,510,162
Local Unit Bulqizë “Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë fizike me roje private të depove te ujit” – Marreveshje Kuader - me nje operator ekonomik ku te gjitha kushtet jane te percaktuara - me afat 12 muaj. 6,000,000 Signed the Contract RES-03 SHPK 5831852.9
Local Unit Shkodër Rikonstruksion rruges Oblike-Velinaj-Alimetaj(vazhdim)" 7,610,563 Signed the Contract SMO VATAKSI SHPK&SMO UNION SHPK 6,312,357
Local Unit Shkodër Blerje dhe Rimbushtje fikse Zjarri, Sensor tymi 3,498,816 Signed the Contract VICTORIA - AL 3,368,400
Local Unit Tiranë Ndërtim rrjet ujësjellësi në zonën Kodër Babrru, në Rrugët: "Sali Vranishti, Prengaj, Xhorxhi Martini, 1 Maj, 28 Nëntori 17,349,160 Signed the Contract KUPA SHPK 16029688.5
Local Unit Tiranë Loti i dytë: Mbikqyrja e punimeve për objektin: Ndërtim Rrjet Ujësjellësi në Zonën Kodër Babrru, në Rrugët: "Sali Vranishti, Prengaj, Xhorxhi Martini, 1 Maj, 28 Nentori", 451,078 Signed the Contract INSTITUTI DEKLIADA - ALB 432,688.05
Local Unit Durrës Rrethim i ambjentit te jashtem Depo Uji nr. 2, nr. 2/1, lagja nr. 7 dhe Depo uji nr. 4 Arapaj, Durres 10,507,998 Signed the Contract 2AF ALBANIA GROUP SHPK 9,997,071
Local Unit Mallakastër Rikualifikim i bllokut të pallateve të Tecit, lagjia 5 Shkurti 27,083,333 Signed the Contract AVDULI SHPK 25,729,070.00
Local Unit Malësi e Madhe Kontratë në bazë të një Marrëveshje kuadër: Furnizim me karburant per vitin 2019 Signed the Contract Kastrati Shpk - Kastrati Sha
Local Unit Tiranë Rruga për në fshatin Kasallë (Degëzim nga Cerkezi ne Cinam) Loti II. 45,365,872 Signed the Contract KOMBEAS & GRIALD 32,487,333.00
Local Unit Shkodër Rikonstruksion Rruga Gjergj Jakin Berdice e Siperme, rruga e Palokajve Berdice e Madhe 15,321,767 Signed the Contract Rroku GUEST SHPK 13,902,577
Local Unit Shkodër Sistemim asfaltim i rruges Oblike-Lagjje e re 5,333,099 Signed the Contract SMO VATAKSI SHPK&SMO UNION SHPK 4,467,001
Local Unit Kuçovë Shërbimi i Pastrimit, mbledhjen dhe transportimit të mbetjeve urbane në Bashkinë Kuçovë 125,263,882 Signed the Contract Viola Green 93,948,678.00
Local Unit Vlorë Investime në shkolla 9-vjecare dhe parashkollor në Bashkinë Vlorë 8,336,031 Re-Proclaimed and Signed the Contract SHKELQIMI 07 SHPK 7,454,455.00
Local Unit Vlorë Blerje karburanti viti 2018 36,598,025 Signed the Contract FJORTES SHPK 9.5 Marzh fitimi.
Local Unit Gjirokastër Karburant makine/korrje/ngrohje , per nevoja te Bashkise dhe Institucioneve te varesise 13,225,000 Signed the Contract FLADY PETROLEUM & O L S I SHPK 13,225,000.00
Local Unit Malësi e Madhe Furnizim me karburant, per vitin 2019 12,499,000 Announced the Winner Kastrati Shpk - Kastrati Sha 12,499,000.00
Local Unit Fier Ndertim i Ujesjellesit Varibop NJA Cakran 30,526,539 Signed the Contract ALUERA SHPK & Llazo SHPK & A.K.M 28,987,310.00
Local Unit Durrës Rikonstrusksion rruge ne qytet 54,680,000 Signed the Contract LIQENI VII SHA & EGLAND SHPK 43,660,684.00
Local Unit Tiranë Rehabilitim i rrugës dhe qendrës së lagjes Sheheler 25,725,518 Signed the Contract BE-IS SHPK 21,253,476
Local Unit Kavajë SISTEMIM ASFALTIM I RRUGES LUZ I VOGEL (RRUGA E BUSHVE) 12,250,797 Signed the Contract BIBA-X SHPK 11,851,240.00

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data