Open Procurement Albania

Numri i Rezultateve 421

Shenimi me flamur te kuq (red flag) i nje procedure prokurimi tregon nje ekspozim apo rrezik te mundshem per sjellje te papajtueshme me ligjin ose jo-etike te biznesit, kryesisht ne lidhje me mos-respektimin e ligjeve anti-korrupsion. Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar.

Tendera me redflags

id Titulli Autoritet Prokurues Institucioni Prokurues Vlera / Fondi Limit Data e Shpalljes Nr. Reference
44160 Rikonstruksion i nderteses ekzistuese dy kate + ndertim palestre me ambjentet ne shkollen e fshatit Selite Qeverisja Vendore Cërrik 46 666 688.00 12-10-2021 REF-07788-10-11-2021
44528 Studim Projektim Godina e Bashkisë Qeverisja Vendore Dimal 2 500 000.00 27-10-2021 REF-09549-10-26-2021
44071 Blerje materialesh ndertimi Qeverisja Vendore Shijak 1 918 920.00 29-09-2021 REF-06497-09-28-2021
42746 Blerje matësa uji dhe vula për nevoja të UKT sh.a Qeverisja Vendore Tiranë SHA Ujësjellës Kanalizime Tiranë 13 909 132.00 09-07-2021 REF-00602-07-08-2021
43891 Rindërtimi i Kalimeve (tombino) të prishura nga përmbytjet, në Njësinë Administrative Katundi i Ri, Durrës Qeverisja Vendore Durrës 2 911 980.00 22-09-2021 REF-05921-09-21-2021
44509 Sherbimi I sigurise ne objekte Qeverisja Vendore Shkodër 7 499 520.00 25-10-2021 REF-09253-10-24-2021
44141 Realizim me bronz i skulptures "Monumenti i luftes se Koplikut" Qeverisja Vendore Malësi e Madhe 2 886 667.00 07-10-2021 REF-07384-10-06-2021
44526 Rrethim e sistemim i varrezave publike, Krastë, Krujë Qeverisja Vendore Durrës 2 570 064.00 28-10-2021 REF-09627-10-27-2021
44163 Blerje bojra për printera dhe makina fotokopjuese Qeverisja Vendore Vlorë 2 373 600.00 13-10-2021 REF-07806-10-12-2021
44548 Shërbim për pastrimin e borës Qeverisja Vendore Bulqizë 4 163 000.00 29-10-2021 REF-09822-10-28-2021
43809 BLERJE KARBURANTI PER AUTOMJETET E BASHKISE KONISPOL PER VITIN 2021 Qeverisja Vendore Konispol 13 000 000.00 13-09-2021 REF-05047-09-12-2021
44233 Mirëmbajtje e automjeteve të Agjencisë së Mbrojtjes së Konsumatorit Qeverisja Vendore Tiranë 3 098 000.00 22-10-2021 REF-09092-10-21-2021
44087 Blerje pjese kembimi per mjetet e bashkise Qeverisja Vendore Shijak 4 299 250.00 01-10-2021 REF-06921-09-30-2021
44530 “Blerje lende djegese per ngrohje ne Shkolla,Kopsht dhe Çerdhe per vitin 2021” Qeverisja Vendore Fushë-Arrëz 0.00 27-10-2021 REF-09441-10-26-2021
44235 Blerje goma + pjese xhenerike , mirembajtje mjetesh Qeverisja Vendore Librazhd 2 713 860.00 22-10-2021 REF-09084-10-21-2021
44216 Blerje Dru zjarri Qeverisja Vendore Mirditë 1 928 200.00 18-10-2021 REF-08451-10-15-2021
44234 Blerje autobus Qeverisja Vendore Mat 2 291 500.00 22-10-2021 REF-09116-10-21-2021
44114 "Blerje KARBURANT" Qeverisja Vendore Vlorë Ndërmarrja e Shërbimeve Publike Vlorë 8 333 333.00 05-10-2021 REF-07169-10-04-2021
44170 MIRËMBAJTJE HIDROVORI(SHËRBIME DHE RIPARIME POMPAVE AKSIALE) Qeverisja Vendore Vlorë Ndërmarrja e Shërbimeve Publike Vlorë 1 250 000.00 13-10-2021 REF-07948-10-12-2021
44174 Lidhja e Urës Zall Torre me rrjetin rrugor – Ndertimi i Mbështetëses së Mesit Qeverisja Vendore Pogradec 5 051 709.00 14-10-2021 REF-08094-10-13-2021
44217 Karburant (nafte diesel 10 ppm ULSD) Qeverisja Vendore Bulqizë 2 500 000.00 18-10-2021 REF-08268-10-15-2021
44056 Blerje automjete per Agjencine e Puneve Publike dhe Mirembajtjes, bashkia Mirdite Qeverisja Vendore Mirditë 5 833 330.00 28-09-2021 REF-06495-09-27-2021
44117 Blerje dru zjarri për nevojat e cerdheve,kopshteve,shkollave dhe konviktit të shkollës së mesme për vitin shkollor 2021-2022 si dhe zyrat e njësive administrative Qeverisja Vendore Gramsh 5 915 260.00 05-10-2021 REF-07051-10-04-2021
44130 “Blerje pajisje kompjuterike dhe informatike” Qeverisja Vendore Durrës SHA Ujësjellës Kanalizime Durrës 7 853 400.00 08-10-2021 REF-07464-10-07-2021
44154 Sherbimi te mirembajtjes se pajisjeve te fotokopjimit, printimit dhe skanimit Qeverisja Vendore Tiranë 5 833 333.00 12-10-2021 REF-07734-10-11-2021
44206 Riparime e mirembajtje mjetesh transporti Qeverisja Vendore Korçë Ndërmarrja e Shërbimeve Publike Korçë 3 000 000.00 18-10-2021 REF-08388-10-15-2021
44135 “Blerje Lende Drusore” Qeverisja Vendore Tiranë 20 832 240.00 08-10-2021 REF-07528-10-07-2021
44164 Perforcim i Kolonave te shkolles Riza Spahiu Qeverisja Vendore Kukës 2 105 260.00 13-10-2021 REF-07923-10-12-2021
43864 Dru zjarri per nevoja te institucioneve arsimore te Bashkise Diber, 2021. Qeverisja Vendore Dibër 9 997 400.00 20-09-2021 REF-05664-09-17-2021
44055 "Rehabilitimi urban i lulishtes te Kristoforidhi" Qeverisja Vendore Elbasan 2 235 783.00 28-09-2021 REF-06396-09-27-2021
44149 Shërbim pastrimi të rrjetit KUSH Qeverisja Vendore Tiranë 1 327 450.00 08-10-2021 REF-07442-10-07-2021
43895 Rrethimi dhe sistemimi i oborrit te shkolles Borsh Qeverisja Vendore Himarë 5 833 333.00 22-09-2021 REF-05949-09-21-2021
44047 Rikonstruksioni pjesor i shkollës 9-vjeçare Himarë Qeverisja Vendore Himarë 6 666 663.00 23-09-2021 REF-06106-09-22-2021
43874 Blerje Kasa Automatike per Pagesat ne Sheshparkimet e Mbyllura Qeverisja Vendore Tiranë 14 000 000.00 21-09-2021 REF-05752-09-20-2021
44523 Blerje buke artikuj bulmetore artikuj ushqimore dhe fruta perime, mishi dhe nenprodukte te tij per nevojat e kopshteve çerdhes dhe konviktit Qeverisja Vendore Lushnje 11 335 276.00 21-09-2021 REF-05835-09-20-2021
44040 Blerje kaburanti Qeverisja Vendore Tiranë 12 747 680.00 24-09-2021 REF-06227-09-23-2021
44048 Përmirësim i banesave ekzistuese/ndertese e re për komunitete të varfëra dhe të pafavorizuara” Qeverisja Vendore Poliçan 9 336 195.00 23-09-2021 REF-06061-09-22-2021
44128 Loti 2 Blerje oksid hekuri Qeverisja Vendore Tiranë 2 160 000.00 08-10-2021 REF-07506-10-07-2021
44129 Loti 1 Blerje aditivë Qeverisja Vendore Tiranë 6 968 000.00 08-10-2021 REF-07504-10-07-2021
44123 Blerje materiale për ngrohje pelet 2021 Qeverisja Vendore Maliq 1 058 522.00 04-10-2021 REF-07017-10-01-2021
44053 Blerje materiale kompjuterike Qeverisja Vendore Shkodër Sh.A Ujësjelles Kanalizime Shkodër 1 912 900.00 23-09-2021 REF-06099-09-22-2021
44148 Shijo produktet lokale të Tiranës Qeverisja Vendore Tiranë 4 491 883.00 08-10-2021 REF-07535-10-07-2021
44250 Loti 2: Kolaudimi I punimeve per objektin:Permiresimi i banesave ekzistuese per komuniteteve te varfera dhe te pafavorizuara Qeverisja Vendore Kamëz 35 800.00 30-09-2021 REF-06766-09-29-2021
44058 Furnizim vendosje pjese kembimi Qeverisja Vendore Selenicë 3 000 000.00 28-09-2021 REF-06496-09-27-2021
44052 Blerje materiale elektrike per ndricimin publik Qeverisja Vendore Berat 6 599 980.00 23-09-2021 REF-06083-09-22-2021
42767 Shërbime Vijëzimi dhe Vendosje Tabelash Qeverisja Vendore Tiranë 5 960 510.00 13-07-2021 REF-00773-07-12-2021
43167 Sherbim i regjistrimit fillestar te pasurive te paluajtshme ne ZK 3158, Fshati Reç, Bashkia Malesi e Madhe Qeverisja Vendore Malësi e Madhe 5 833 080.00 25-08-2021 REF-03581-08-24-2021
43866 Nafte Qeverisja Vendore Korçë 6 675 000.00 20-09-2021 REF-05582-09-17-2021
43882 Blerje veshje pune Qeverisja Vendore Shkodër Sh.A Ujësjelles Kanalizime Shkodër 1 237 955.00 21-09-2021 REF-05749-09-20-2021
44031 “Blerje paisje te Teknollogjise se Informacionit per Bashkine dhe SHMZSH” Qeverisja Vendore Elbasan 1 787 499.00 24-09-2021 REF-06233-09-23-2021
44167 Blerje kazane 1700 litra punim metali me kapak Qeverisja Vendore Tiranë 91 500 000.00 27-08-2021 REF-03985-08-26-2021
43785 Blerje materiale elektrike per vitin 2021 Qeverisja Vendore Vlorë SHA Ujësjellës Kanalizime Vlorë 6 783 970.00 09-09-2021 REF-04843-09-08-2021
43872 "Përforcim i urës Auto mbi kolektor,fshati Suk 2". Qeverisja Vendore Roskovec 1 228 400.00 21-09-2021 REF-05808-09-20-2021
43837 Loti II: “ Prodhim , prerje , transport dhe stivosje materiale drusore per Bashkine Librazhd per ekonomine pyjore Klenje, Çermenike dhe Neshte – Prevalle” Qeverisja Vendore Librazhd 3 042 555.00 15-09-2021 REF-05276-09-14-2021
44033 "Emergjenca Civile Riparim i shkarjes në rrugën "Gogallare",prog.0-400ml,dhe rruga e "Stanit"1830-1880ml, fshati Ngjeqar". Qeverisja Vendore Roskovec 1 249 948.00 24-09-2021 REF-06202-09-23-2021
43753 “Pajisia me Sinjalistikë Informuese e Parkut të Madh të Tiranës” Qeverisja Vendore Tiranë 16 666 667.00 08-09-2021 REF-04648-09-07-2021
43800 BLERJE NAFTE Qeverisja Vendore Durrës Ndërmarrja Komunale Plazh Durrës 15 000 000.00 10-09-2021 REF-04859-09-09-2021
44232 Mbikëqyrje punimesh per objektin :Shtese kontrate-Rikonceptimi i kopshtit zoologjik Qeverisja Vendore Tiranë 1 581 233.00 29-09-2021 REF-06770-09-29-2021
43057 Blerje printera e fotokopje Qeverisja Vendore Kamëz 1 645 525.00 12-08-2021 REF-02660-08-11-2021
43838 Loti I : “Prodhim , prerje , transport dhe stivosje materiale drusore per Bashkine Librazhd per ekonomine pyjore Polis dhe Dardhe – Xhyre” Qeverisja Vendore Librazhd 4 222 218.00 15-09-2021 REF-05274-09-14-2021
44126 Shtesë kontrate Rikonceptimi i kopshtit zoologjik Qeverisja Vendore Tiranë 105 311 644.00 01-10-2021 REF-06990-10-01-2021
43040 Nderim i Rrjetit Kryesor Ujesjellesi Zall- Sofraçan, Njesia Administrative Zerqan Qeverisja Vendore Bulqizë SHA Ujësjellës Bulqizë 1 329 483.00 16-08-2021 REF-02825-08-14-2021
43754 Blerje Karburant Nafte Qeverisja Vendore Durrës Ndërmarrja e Shërbimeve Komunale Durrës 15 441 580.00 08-09-2021 REF-04617-09-07-2021
43789 "Rikonstruksion i linjave të ujësjellësave në apartamentet e pallateve me kollonë të brendshme qyteti Gramsh” Qeverisja Vendore Gramsh SHA Ujësjellës Kanalizime Gramsh 7 483 457.00 09-09-2021 REF-04765-09-08-2021
43797 Riparim i pompave të puseve dhe shatërvaneve Qeverisja Vendore Tiranë 1 600 000.00 10-09-2021 REF-04872-09-09-2021
43226 Blerje ushqime per Konviktin 20 Deshmore Kukes Qeverisja Vendore Kukës 1 950 000.00 03-09-2021 REF-04450-09-02-2021
43819 Blerje betoni Qeverisja Vendore Tiranë 5 431 500.00 14-09-2021 REF-05116-09-13-2021
43820 Blerje vegla mjete pune Qeverisja Vendore Tiranë 4 164 970.00 14-09-2021 REF-05068-09-13-2021
43180 Avolzhimi i elektromotorreve të pompave të SH.A UK Vlorë, për vitin 2021 Qeverisja Vendore Vlorë SHA Ujësjellës Kanalizime Vlorë 4 080 200.00 30-08-2021 REF-04051-08-27-2021
43856 Blerje fadrome me goma per nevojat e Ujësjellës Kanalizime Kruje Sh.a Qeverisja Vendore Krujë SHA Ujësjellës Kanalizime Krujë 2 966 666.00 17-09-2021 REF-05480-09-16-2021
43189 Ndertim i Rrjetit Kryesor te Ujesjëllësit Krajke e poshtme dhe Zall-Strikçan” Njesia Administrative Zerqan Qeverisja Vendore Bulqizë SHA Ujësjellës Bulqizë 1 139 256.00 30-08-2021 REF-04063-08-28-2021
43192 “BLERJE ARTIKUJ USHQIMORE PER FURNIZIMIN E KOPSHTEVE, ÇERDHEVE DHE KONVIKTIN NE ADMINISTRIM TE BASHKISE LEZHE” Qeverisja Vendore Lezhë 17 040 652.00 01-09-2021 REF-04244-08-31-2021
42838 Blerje Skrepi (Fadromë) Qeverisja Vendore Dimal 3 330 000.00 25-06-2021 REF-99126-06-24-2021
43047 Sistemim-asfaltim i rrugës së Aeroportit (degëzimi 1), Rinas,Nj.A.Nikël Krujë Qeverisja Vendore Krujë 3 299 057.00 16-08-2021 REF-02806-08-13-2021
43145 Sistemim-asfaltim i rrugës së “Allushëve”, Nj.A.Fushë Krujë, Krujë Qeverisja Vendore Krujë 2 135 704.00 24-08-2021 REF-03527-08-23-2021
44104 Dhënien me qira nëpërmjet procedurës së konkurrimit publik të ekonomisë pyjore “EP Pajovë”, fshati Pajovë Nj.A Pajovë, në pronësi të Bashkisë Peqin, të ngastrës pyjore me Nr.pasurie 23/7, ZK. 2856, lloji “Pyll”, me sipërfaqe 3 ha, për agropylltari. Qeverisja Vendore Peqin 30 000.00 27-09-2021 1
44105 Dhënien me qira “Pasuritë shtetërore me nr.280, nr.279, nr.283, nr.286, nr.285, nr.284, nr.278 në zonën kadastrale 2553, në Kombinatin e Sheqerit Sh. A Maliq” Qeverisja Vendore Maliq 27 570.00 27-09-2021 1
43022 Sherbim Riparim Elektromotore Qeverisja Vendore Fier SHA Ujësjellës Kanalizime Fier 5 100 000.00 17-08-2021 REF-03006-08-16-2021
44045 Blerje produkte ushqimore, fruta-perime, mish viçi, produkte bulmeti për Qendrën Ekonomike të Arsimit, Bashkia Elbasan Qeverisja Vendore Elbasan 3 124 898.00 21-09-2021 REF-05886-09-21-2021
43229 “Blerje kompjutera, fotokopjues dhe printera” Qeverisja Vendore Mallakastër 2 500 000.00 03-09-2021 REF-04392-09-02-2021
43053 Sigurim i aseteve Qeverisja Vendore Durrës SHA Ujësjellës Kanalizime Durrës 15 800 000.00 13-08-2021 REF-02740-08-12-2021
43090 Lyerje e ambjenteve të Konvikteve të Shkollave të Mesme për vitin 2021 Qeverisja Vendore Tiranë 3 333 318.00 20-08-2021 REF-03281-08-19-2021
43232 Terrene Sportive në Zonën Urbane të Tiranës Qeverisja Vendore Tiranë 4 166 667.00 03-09-2021 REF-04464-09-02-2021
40299 “Rehabilitimi i rrjetit të ujësjellësit në fshatin Shkafane, Nj.Adm.Ishem, Bashkia Durres” Qeverisja Vendore Durrës SHA Ujësjellës Kanalizime Durrës 20 381 870.00 19-06-2021 REF-98482-06-18-2021
43172 “Tirana Akademi e Çiklizmit (Ndërtim Montim)” Qeverisja Vendore Tiranë 11 502 497.00 27-08-2021 REF-03936-08-26-2021
43198 Pajisje lodra, pajisje PAK, pajisje ushtrimesh, tabela informuese Qeverisja Vendore Tiranë 3 204 333.00 01-09-2021 REF-04224-08-31-2021
43208 Blerje Aparate Reader për leximin e Ujëmatësave Qeverisja Vendore Tiranë SHA Ujësjellës Kanalizime Tiranë 7 796 035.00 02-09-2021 REF-04290-09-01-2021
38308 Loti 2 Sherbim mirembajtje eskavatoret Qeverisja Vendore Maliq 1 738 400.00 05-02-2021 REF-85970-02-04-2021
43224 Blerje artikuj të ndryshëm ushqimor Qeverisja Vendore Shkodër 1 917 055.00 03-09-2021 REF-04490-09-02-2021
43181 Blerje automjeti Qeverisja Vendore Shkodër 6 073 333.00 30-08-2021 REF-04057-08-27-2021
43144 Nderim i Rrjetit Kryesor Ujesjellesi Valikardhe, Njesia Administrative Zerqan Qeverisja Vendore Bulqizë SHA Ujësjellës Bulqizë 4 987 923.00 24-08-2021 REF-03541-08-23-2021
43827 Blerje bateri, vaj etj Qeverisja Vendore Tiranë 4 764 000.00 18-08-2021 REF-03034-08-17-2021
43828 Blerje goma Qeverisja Vendore Tiranë 3 537 000.00 18-08-2021 REF-03031-08-17-2021
43806 Sherbime Mekanike per Automjetet e Bashkise Kruje Qeverisja Vendore Krujë 3 303 334.00 27-08-2021 REF-03972-08-26-2021
42994 Blerje karburant për nevojat e Bashkisë dhe të Institucioneve të Varësise së Bashkise(Blerje e Përqendruar) Qeverisja Vendore Shkodër 16 969 100.00 29-07-2021 REF-01879-07-28-2021
42810 Shërbimi i dekorit në Bashkinë Vlorë Qeverisja Vendore Vlorë 3 215 262.00 19-07-2021 REF-01138-07-16-2021
43793 Loti 2: Shërbim për mirëmbajtje dhe riparim të mjeteve të rënda të Bashkisë Fier (skrepa, eskavatorë) Qeverisja Vendore Fier 21 913 560.00 25-06-2021 REF-99099-06-24-2021
42989 Loti 2 Blerje mjeti për sektorin e ujësjellësit Qeverisja Vendore Prrenjas 1 166 666.00 29-07-2021 REF-01861-07-28-2021
42990 Loti 1 Blerje mjeti për administratën Qeverisja Vendore Prrenjas 1 250 000.00 29-07-2021 REF-01858-07-28-2021
43038 Blerje Karburant per mjetet e KRWM SH.A Qeverisja Vendore Korçë 5 465 625.00 16-08-2021 REF-02770-08-13-2021
43032 Shërbimi i pastrimit për zonat turistike Qeverisja Vendore Himarë 7 711 782.00 16-08-2021 REF-02768-08-13-2021
42783 Loti 2: Materiale për mirëmbajtjen e moduleve të lodrave Qeverisja Vendore Tiranë 1 664 243.00 15-07-2021 REF-00922-07-14-2021
43103 "Shpenzime për mirëmbajtjen e mjeteve të trasportit për Ndërmarrjen e Pastrimit, Gjelbërimit dhe Mirëmbajtjesë Varrezave". Qeverisja Vendore Roskovec 1 523 410.00 03-08-2021 REF-02029-07-30-2021
40337 Ndërtim i Çezmave Publike Qeverisja Vendore Mat 833 333.00 29-06-2021 REF-99428-06-28-2021
43861 Loti V: Blerje bukë integrale Qeverisja Vendore Elbasan 0.00 27-07-2021 REF-01637-07-26-2021
40626 “Rikonstruksion rruge për Dimal” Qeverisja Vendore Dimal 9 838 465.00 05-07-2021 REF-99994-07-04-2021
42785 Loti 4: Blerje materiale Hidraulike Qeverisja Vendore Tiranë 833 333.00 15-07-2021 REF-00926-07-14-2021
43114 Blerje, montim e riparim gomash dhe shërbime të tjera për automjete. Qeverisja Vendore Përmet 1 054 500.00 02-08-2021 REF-02024-07-30-2021
43178 Dru zjarri Qeverisja Vendore Tropojë 5 442 722.00 28-07-2021 REF-01610-07-26-2021
43073 "PERMIRESIM I RRJETIT FURNIZIM ME UJE LAGJIA KAMINA" Qeverisja Vendore Sarandë Sh.A Ujësjellës Kanalizime Sarandë 1 274 147.00 10-08-2021 REF-02442-08-09-2021
43175 “Kryerja e shërbimit të pastrimit për qytetin e Elbasanit” Qeverisja Vendore Elbasan 20 709 379.00 24-08-2021 REF-03635-08-24-2021
42979 Loti V: Blerje bukë integrale Qeverisja Vendore Elbasan 3 451 000.00 27-07-2021 REF-01637-07-26-2021
42782 Loti 1: Blerje vegla pune, materiale pune Qeverisja Vendore Tiranë 2 083 333.00 15-07-2021 REF-00919-07-14-2021
42843 Blerje vaj dhe pjese kembimi per automjete Qeverisja Vendore Shkodër Sh.A Ujësjelles Kanalizime Shkodër 1 990 230.00 26-07-2021 REF-01563-07-23-2021
40618 RIPARIM, SHËRBIM, PJESË KËMBIMI ESKAVATORËSH Qeverisja Vendore Vlorë 1 250 000.00 02-07-2021 REF-99840-07-01-2021
42781 Blerje kamioni Qeverisja Vendore Tropojë 6 400 000.00 15-07-2021 REF-00961-07-14-2021
42816 “Permiresim rrjeti i kanalizimeve te ujerave te ndotura, Rr. "13 Bilbilenjte", Rr. "Abedin Dino", Rr. "Vangjel Pandi", Rr. "Skenderbeu", Rr. "18", Rr."Pandeli Bocari" Qeverisja Vendore Sarandë Sh.A Ujësjellës Kanalizime Sarandë 11 044 530.00 19-07-2021 REF-01104-07-16-2021
40656 Blerje kontenier 1,1 m3 për nevojat e Bashkisë Dibër. Qeverisja Vendore Dibër 1 642 500.00 07-07-2021 REF-00188-07-06-2021
42743 Blerje karburant per bashkine Libohove Qeverisja Vendore Libohovë 4 375 000.00 09-07-2021 REF-00518-07-08-2021
42821 FV “Riparim i automjeteve te Shoqërise Ujësjellës Kanalizime Elbasan sh.a” Qeverisja Vendore Elbasan SHA Ujësjellës Kanalizime Elbasan 5 750 000.00 22-07-2021 REF-01391-07-21-2021
42834 Blerje Suvenire Qeverisja Vendore Tiranë 1 664 000.00 23-07-2021 REF-01480-07-22-2021
42751 “Shpenzime për sigurimin e jetës të punonjësve të MZSH_së” per vitin 2021. Qeverisja Vendore Tiranë 4 000 000.00 12-07-2021 REF-00675-07-09-2021
42752 “Shpenzimet e siguracionit të mjeteve të transportit të Bashkisë Tiranë” Qeverisja Vendore Tiranë 7 453 697.00 12-07-2021 REF-00672-07-09-2021
40617 Sherbim i transportit te ekipeve zinxhir te futbollit Qeverisja Vendore Kukës 1 650 000.00 01-07-2021 REF-99869-07-01-2021
42788 Shpenzimet e siguracionit të mjeteve të transportit Qeverisja Vendore Tiranë 2 285 000.00 15-07-2021 REF-01004-07-14-2021
40622 Blerje pjese ndrimi dhe sherbime mirembajtje per impiantin RO Qeverisja Vendore Korçë 5 454 400.00 02-07-2021 REF-99863-07-01-2021
40627 Ndërtim kolektori fundor KUB Lagja "Grumbullimi", Nj.A.Fushë Krujë, Krujë Qeverisja Vendore Krujë 1 357 912.00 05-07-2021 REF-99971-07-02-2021
42789 Organizim i eventit "Logu i Bjeshkeve" Qeverisja Vendore Malësi e Madhe 1 250 000.00 15-07-2021 REF-01001-07-14-2021
40678 Rikonstruksion i pjesshem i kopshtit "Bep Tusha" Qeverisja Vendore Shkodër 1 614 136.00 08-07-2021 REF-00380-07-07-2021
42837 Mirëmbajtje e sistemit të taksave dhe tarifave Bashkia Vlorë Qeverisja Vendore Vlorë 4 162 667.00 23-06-2021 REF-98719-06-22-2021
40660 “Permiresime te raporteve dhe funksionalitete te reja te sistemit te faturimit te pershtatur per procesin e fiskalizimit” Qeverisja Vendore Sarandë Sh.A Ujësjellës Kanalizime Sarandë 2 000 000.00 07-07-2021 REF-00132-07-06-2021
42839 Rikonstruksion i linjave të ujësjellësave në apartamentet e pallateve me kollonë të brendshme qyteti Gramsh Qeverisja Vendore Gramsh SHA Ujësjellës Kanalizime Gramsh 7 483 457.00 22-06-2021 REF-98671-06-21-2021
40343 Shërbime për Qiramarrje mjete transporti (Vinç Kulle) Qeverisja Vendore Tiranë 1 666 667.00 30-06-2021 REF-99448-06-29-2021
39604 Shërbimi i asistencës teknike dhe mirëmbajtjes së sistemeve elektronike (software) të Qendrës së Monitorimit e Menaxhimit të Sistemeve të Trafikut Qeverisja Vendore Tiranë 12 435 000.00 17-05-2021 REF-95512-05-14-2021
42779 "Blerje, Karburanti,(Gazoil 10 ppm), per nevojat e Bashkise Rrogozhine” Qeverisja Vendore Rrogozhinë 6 500 000.00 25-06-2021 REF-98984-06-24-2021
42817 Blerje pjese kembimi per mjete Qeverisja Vendore Tiranë 39 870 895.00 25-06-2021 REF-99043-06-24-2021
40246 Hapje Zhbllokim Pusetash Qeverisja Vendore Tiranë SHA Ujësjellës Kanalizime Tiranë 19 993 590.00 09-06-2021 REF-97706-06-08-2021
40613 Sherbime mirembajtje dhe riparimi ne objektet shkollore te Bashkise Finiq Qeverisja Vendore Finiq 1 250 000.00 01-07-2021 REF-99621-06-30-2021
39764 FURNIZIM DHE VENDOSJE SINJALASTIKE RRUGORE 2021 Qeverisja Vendore Durrës Ndërmarrja Rruga Durrës 16 500 000.00 25-05-2021 REF-96202-05-23-2021
42818 Mbikqyrja e punimeve për objektin: “Ndërtimi i pedonales që lidh rrugën “Kastriotët” me rrugën “Taulantët” NJA 11 Qeverisja Vendore Tiranë 451 797.00 23-06-2021 REF-98723-06-22-2021
40612 Loti i katert”Mbikqyrje e punimeve per objektin:” Sistemim asfaltim rruga Qender Mes – Kullaj faza III” Qeverisja Vendore Shkodër 218 892.00 01-07-2021 REF-99632-06-30-2021
40614 Loti i Shtate, Mbikqyrje e punimeve per objektin:” Rikonstruksion i rruges “Ymer Prizreni”Faza II Qeverisja Vendore Shkodër 90 472.00 01-07-2021 REF-99610-06-30-2021
42759 “Meremetim kanale kulluese e mbrojtje nga përmbytjet (Përroi i Axhensisë)” Qeverisja Vendore Gramsh 1 274 295.00 25-06-2021 REF-98978-06-24-2021
40281 Pajisje Mjekesore ( Karroca invalidesh) Qeverisja Vendore Devoll 1 008 333.00 17-06-2021 REF-98241-06-16-2021
38376 Rikualifikimi i Rrugës Pali Prifti,Qyteti Ersekë ,Bashkia Kolonjë. Qeverisja Vendore Kolonjë 35 000 000.00 16-03-2021 REF-89977-03-15-2021
40229 Mirembajtja e Sistemeve te Parkimit Qeverisja Vendore Tiranë 3 453 170.00 07-06-2021 REF-97390-06-04-2021
42757 Shërbimi i sigurimit me roje fizik dhe me sistem elektronik të objekteve në administrim të Bashkisë Elbasan dhe institucioneve të varësisë së saj Qeverisja Vendore Elbasan 4 202 206.00 07-07-2021 REF-00179-07-06-2021
40232 “Blerje makina” Qeverisja Vendore Pogradec 7 500 000.00 07-06-2021 REF-97393-06-04-2021
40285 Blerje mjeti per administraten dhe blerje mjeti per sektorin e ujesjellesit Qeverisja Vendore Prrenjas 2 416 666.00 17-06-2021 REF-98226-06-16-2021
40311 Blerje automjeti për nevojat e Bashkisë Divjakë Qeverisja Vendore Divjakë 4 166 667.00 22-06-2021 REF-98654-06-21-2021
39219 Riparim i ndricimit dhe trotuareve te demtuara nga kushtet atmosferike Qeverisja Vendore Shkodër 1 304 404.00 27-04-2021 REF-93987-04-26-2021
39776 Blerje makine MZSH Qeverisja Vendore Kamëz 12 583 333.00 25-05-2021 REF-96330-05-24-2021
40244 Loti II : “Blerje Rrul deri ne 12,9 ton” Qeverisja Vendore Elbasan 2 500 000.00 09-06-2021 REF-97690-06-08-2021
40245 Loti I : “Blerje eskavator me goma” Qeverisja Vendore Elbasan 5 000 000.00 09-06-2021 REF-97687-06-08-2021
40310 Mbulim siguracion risku kazane, siguracion per kontraten e sherbimit, ndertesen dhe pergjgjesine civile, siguracion TPL auto e moto e kasko Qeverisja Vendore Tiranë 4 787 590.00 22-06-2021 REF-98595-06-21-2021
40247 “Shërbim pastrimi dhe depozitimit të mbetjeve urbane për Fushë-Krujën’’. Qeverisja Vendore Krujë 16 624 110.00 09-06-2021 REF-97640-06-08-2021
38524 Karburant Qeverisja Vendore Pogradec 14 623 082.00 31-03-2021 REF-91722-03-30-2021
40284 Blerje Karburanti per Vitin 2021 Qeverisja Vendore Krujë SHA Ujësjellës Kanalizime Fushe Krujë 1 302 869.00 17-06-2021 REF-98251-06-16-2021
39599 Blerje materiale hidraulike Qeverisja Vendore Selenicë 3 000 000.00 17-05-2021 REF-95539-05-16-2021
39800 Blerje Kompjutera Desktop, Workstation, Printer AIO Qeverisja Vendore Vlorë 1 660 000.00 27-05-2021 REF-96505-05-26-2021
40205 Blerje mjet transporti Qeverisja Vendore Maliq 2 750 000.00 04-06-2021 REF-97318-06-03-2021
40238 Shpenzime Qeramarrje Aparate, Paisje Teknike, Makineri (Foni, Paisje Ndriçimi, Videoprojektor) Qeverisja Vendore Tiranë 2 492 000.00 09-06-2021 REF-97750-06-08-2021
40242 “Pajisje me materiale te nevojshme per kuzhine per projektin social 'Nderim Brezash” Qeverisja Vendore Belsh 1 000 000.00 09-06-2021 REF-97721-06-08-2021
39569 Shërbim mirëmbajtje dhe furnizim me solucion për tunelet e dezinfektimit Qeverisja Vendore Tiranë 26 189 520.00 12-05-2021 REF-95213-05-11-2021
39804 Blerje veshje pune Qeverisja Vendore Durrës Ndërmarrja Komunale Plazh Durrës 1 200 000.00 26-05-2021 REF-96443-05-25-2021
40212 “Artikuj ushqimore (dreka) për Qendrën Sociale Ditore për moshën e tretë “Nderim Brezash ” Qeverisja Vendore Belsh 1 187 666.00 03-06-2021 REF-97194-06-02-2021
38501 Blerje mjet frezë për prerje shkurresh". Qeverisja Vendore Patos 1 200 000.00 31-03-2021 REF-91814-03-30-2021
39395 Loti II-te, “Shërbimi i pastrimit, grumbullimit dhe depozitimit te mbetjeve urbane, zona 2, Bashkia Lezhe” Qeverisja Vendore Lezhë 69 741 337.00 05-05-2021 REF-94494-05-04-2021
39748 “Shpenzime për mirëmbajtjen e mjeteve të transportit (Riparim mjetesh dhe gomash)” Qeverisja Vendore Tiranë 5 582 464.00 21-05-2021 REF-96047-05-20-2021
38371 Ndërtim KUZ, rrjeti tercial (Lidhjet familjare) per UK Vlorë Qeverisja Vendore Vlorë SHA Ujësjellës Kanalizime Vlorë 274 779 449.00 19-03-2021 REF-90500-03-18-2021
39591 Restaurimi i Urrës - Kanali Thoma Filipeu me strukture metalike dhe B/A Qeverisja Vendore Finiq 15 423 307.00 14-05-2021 REF-95309-05-12-2021
40288 “Blerje mjeti tip fouristrade 4x4 per administraten e Bashkise Librazhd dhe automjet fouristrade 4x4 per Agjensine e Pyjeve dhe Kullotave” Qeverisja Vendore Librazhd 5 850 000.00 18-06-2021 REF-98440-06-17-2021
40226 Vendosja e shenjave për hiking (BE) Qeverisja Vendore Klos 986 480.00 31-05-2021 REF-96725-05-28-2021
39787 Dhënie me qira, Sipërfaqja prej 157888 m2 e pasurisë Nr.821/46 , Sipërfaqja prej 179875 m2 e pasurisë Nr.822/43 dhe Sipërfaqja prej 337763 m2 e pasurisë Nr.822/44 , lloji pasurisë PF (pa frut), pasuri të cilat janë në pronësi të Bashkisë Divjakë, regjistruar në ASHK-në Lushnje, me vendodhje në Divjakë. Qeverisja Vendore Divjakë 0.00 17-05-2021 1
40261 Dhënien me qira të pasurive të paluajtëshme me sipërfaqe 157888 m2, të pasurisë me sipërfaqe 179875 m2 , të pasurisë me sipërfaqe 337763 m2 me vendodhje në Divjakë, të llojit PA FRUT. Vlera dysheme për detyrimin e qirasë: 27 000 leke/ ha në një vit kalendarik. Qeverisja Vendore Divjakë 0.00 31-05-2021 1
39394 Loti III-te, “Shërbimi i pastrimit, grumbullimit dhe depozitimit te mbetjeve urbane, zona 3, Bashkia Lezhe” Qeverisja Vendore Lezhë 57 848 037.00 05-05-2021 REF-94496-05-04-2021
39586 Mirembajtje dhe riparim automjetesh Qeverisja Vendore Malësi e Madhe 2 996 083.00 14-05-2021 REF-95323-05-12-2021
40250 "Shpenzime për aktivitete social-kulturore dhe sportive të vitit". Qeverisja Vendore Roskovec 1 250 000.00 11-06-2021 REF-97934-06-10-2021
38271 “Blerje materiale dhe pajisje elektrike, vegla dhe pajisje mekanike” Qeverisja Vendore Durrës SHA Ujësjellës Kanalizime Durrës 79 900 000.00 12-03-2021 REF-89783-03-11-2021
39805 Mirmbajtjte rrugësh rurale Qeverisja Vendore Bulqizë 2 500 000.00 26-05-2021 REF-96462-05-25-2021
39750 Blerje Makine Veteshkarkuese, për nevojat e Drejtorise se Sherbimit Memaliaj Qeverisja Vendore Memaliaj 3 500 000.00 21-05-2021 REF-95982-05-20-2021
39544 Mirembjtje makina/ mjete Qeverisja Vendore Gjirokastër 3 792 350.00 11-05-2021 REF-95042-05-10-2021
39559 Sherbim i gatimit dhe shperndarje e ushqimit per Konviktin Ndre Mjeda Bushat Qeverisja Vendore Vau i Dejës 2 146 739.00 12-05-2021 REF-95215-05-11-2021
39560 Sherbim i gatimit dhe shperndarje e ushqimit per Azilin , Qendren Sociale Besa Barbullush Qeverisja Vendore Vau i Dejës 3 685 656.00 12-05-2021 REF-95212-05-11-2021
39592 “Mirëmbajtje , ruajtje e varrezave të vjetra publike dhe përgatitje buqeta e kurora lulesh”. Qeverisja Vendore Gramsh 5 821 560.00 19-05-2021 REF-95704-05-18-2021
39598 Mbikqyrje supervizim :rikonstruksion shkollle armen Qeverisja Vendore Selenicë 765 703.00 17-05-2021 REF-95531-05-16-2021
39799 Blerje uniforma dhe veshje sportive Qeverisja Vendore Tiranë 1 583 300.00 27-05-2021 REF-96518-05-26-2021
40256 Sistemim i sistemit vadites,njesia administrative Vau Dejes(punime te reja,te ngjashme,shtese) Qeverisja Vendore Vau i Dejës 1 732 458.00 03-06-2021 REF-97144-06-02-2021
39535 Sherbim Supervizimi per objektin “Ujesjellesi i fshatit Gjegjan-Bashkia Puke” Qeverisja Vendore Pukë 2 409 730.00 08-05-2021 REF-94896-05-07-2021
39541 Blerje Karburanti (Gazoil) për mjetet e Bashkisë Kurbin, për mjetet e Agjencisë së Infrastrukturës Rrugore dhe Shërbimeve Mbështetëse, për mjetet e Sektorit të MZSH dhe për mjetet e Agjencisë së Kullimit dhe Vaditjes, Bashkia Kurbin Qeverisja Vendore Kurbin 13 000 000.00 10-05-2021 REF-94902-05-07-2021
39588 Sherbim Supervizimi per objektin “Ujesjellesi i fshatit Luf-Bashkia Puke” Qeverisja Vendore Pukë 1 635 868.00 13-05-2021 REF-95257-05-12-2021
38493 “Furnizimi me uje I zones Baba Rrexhepi dhe lugu I Dardhes.Faza e II (Loti Perfundimtar).” Qeverisja Vendore Sarandë 322 288 648.00 27-03-2021 REF-91236-03-25-2021
39772 “F.V pjesë këmbimi për makinat e ASHP,Agjensia Pyjore dhe SHMZSH” Qeverisja Vendore Elbasan 1 870 065.00 25-05-2021 REF-96298-05-24-2021
40213 “Blerje Biçikleta Elektrike” Qeverisja Vendore Tiranë SHA Ujësjellës Kanalizime Tiranë 4 300 000.00 03-06-2021 REF-97103-06-02-2021
40264 Dhënien me qira të ekonomisë pyjore Kraste- Kruje në ngastraen pyjore me nr. 22/a me siperfaqe 3.8 ha, pronë e bashkisë Krujë. çmimin dysheme 76.000( shtatedhjete e gjashte mije )lekë Qeverisja Vendore Krujë 0.00 14-06-2021 1
39223 «Riparime te pjesshme ne kanalet vaditese : Kanali Rezervuarit Vehcan, Kanali Gurre Mushane Zdranjsh Katund, kanali Orenje – Floq, kanali Zabzune , kanali Gostime, Mirake Sifoni Zgosht, Kanali Dishes Stebleve, Kanali Gurra e Zeze Xhyre, kanali Kamine Xhyre, kanali Vija e re Prevalle, kanali Staravec Vulcan, Kanali Vertopi- Zabeli Kokreve « . Qeverisja Vendore Librazhd 3 882 566.00 26-04-2021 REF-93893-04-23-2021
40257 Blerje Elektropomp Qeverisja Vendore Dimal 1 500 000.00 03-06-2021 REF-97310-06-03-2021
38651 Blerje karburanti gazoil 10 ppm USLD Qeverisja Vendore Durrës SHA Ujësjellës Kanalizime Durrës 60 628 200.00 16-04-2021 REF-93184-04-15-2021
39534 Shërbime, riparime, ndërrime dhe pjesë këmbimi për mjetet e rënda të Agjencisë së Kullimit dhe Vaditjes, Bashkia Kurbin. Qeverisja Vendore Kurbin 3 727 500.00 10-05-2021 REF-94903-05-07-2021
39379 Mirembajtje objekteve ndertimore kopshte cerdhe shkolla,Bashkia Tropoje Qeverisja Vendore Tropojë 4 500 450.00 04-05-2021 REF-94401-05-03-2021
39527 Blerje autobus Qeverisja Vendore Mat 2 291 500.00 07-05-2021 REF-94706-05-06-2021
37119 Rikonstruksion i ujësjellësit në fshatrat e Njësisë Administrative Novoselë Qeverisja Vendore Vlorë 733 930 000.00 12-01-2021 REF-83799-01-11-2021
37356 Ndërtimi i Ujësjellësit Rajonal për Fshatrat Vasjar, Iliras, Qesarat, Anë Vjosë, Toç, Lulëzim, Zhulaj, Krahës dhe Qytetin Memaliaj Qeverisja Vendore Memaliaj 410 176 390.00 10-02-2021 REF-86357-02-09-2021
38470 “Supervizion punimesh për objektin: Ndërtimi i linjës së transmetimit të rrjetit të jashtëm të ujësjellësit Rajonal (nga Burimi i Poçemit)” Qeverisja Vendore Mallakastër 4 509 698.00 29-03-2021 REF-91333-03-26-2021
38494 Mbikqyrja e kontratës ”Rikonstruksion i ujësjellësit në fshatrat e Njësisë Administrative Novoselë Qeverisja Vendore Vlorë 5 871 440.00 30-03-2021 REF-91645-03-29-2021
38491 "Rikonstruksioni i rrjetit te brendshem per Fshatin Shelq" (vazhdim me ujesjellesin e fshatit Rodenj dhe fshatit te ri) Qeverisja Vendore Këlcyrë SHA Ujësjelles Kanalizime Këlcyrë 2 192 519.00 29-03-2021 REF-91355-03-26-2021
38511 Punime per mirembajtjen e rruges mollas -topojan (dragot) Qeverisja Vendore Cërrik 7 328 169.00 31-03-2021 REF-91894-03-30-2021
39381 Rikonstruksion ne kanale vaditese ( kanali Joletes Polis, kanali Taksimi Gjures Kuterman , kanali Vija e Vogel Dardhe, Vija e Gurit Prevalle Qeverisja Vendore Librazhd 7 800 000.00 04-05-2021 REF-94377-04-30-2021
39546 Blerje materiale ndërtimi, Bashkia Divjakë Qeverisja Vendore Divjakë 832 955.00 11-05-2021 REF-95071-05-10-2021
39561 Sigurim shendeti dhe jete ne rast aksidenti per punonjesit e UKSH Qeverisja Vendore Shkodër Sh.A Ujësjelles Kanalizime Shkodër 1 600 000.00 12-05-2021 REF-95139-05-11-2021
38546 Loti II : Blerje produkte ushqimore për Qendrën Sociale Balashe Qeverisja Vendore Elbasan 1 254 480.00 30-03-2021 REF-91441-03-29-2021
38547 Loti I : Blerje fruta-perime për Qendrën Sociale Balashe Qeverisja Vendore Elbasan 814 590.00 30-03-2021 REF-91439-03-29-2021
39589 Furnizim vendosje + testim i çekiç hidraulik per mjetin Volvo BL61 Qeverisja Vendore Sarandë 1 365 333.00 14-05-2021 REF-95250-05-12-2021
38522 Blerje makineri pajisje per UK Qeverisja Vendore Elbasan SHA Ujësjellës Kanalizime Elbasan 150 000 000.00 31-03-2021 REF-91772-03-30-2021
39233 Blerje materiale e pajisje të ndryshme ndërtimi Qeverisja Vendore Mat 2 333 333.00 29-04-2021 REF-94187-04-28-2021
39526 Blerje Karburanti për nevoja te Sh.a Ujësjelles Kanalizime Kurbin Qeverisja Vendore Kurbin 2 207 425.00 07-05-2021 REF-94802-05-06-2021
39587 Shërbime mirëmbajtje për makinat e bashkisë për vitin 2021 Qeverisja Vendore Skrapar 1 195 150.00 14-05-2021 REF-95298-05-12-2021
38540 Sherbim dru zjarri per ngrohje Qeverisja Vendore Pogradec 5 922 834.00 01-04-2021 REF-92053-03-31-2021
38503 Blerje automjete për Inspektoriatet (2 copë) Qeverisja Vendore Elbasan 5 833 333.00 31-03-2021 REF-91735-03-30-2021
39211 Loti I: Furnizim-vendosje Guardiale në Rrugën Patos-Patos Lart, (Qafa e Rerësit) Qeverisja Vendore Patos 825 150.00 22-04-2021 REF-93678-04-21-2021
39814 Kryerja e shërbimit të pastrimit për qytetin e Elbasanit Qeverisja Vendore Elbasan 21 194 182.00 24-05-2021 REF-96313-05-24-2021
39389 “Shërbime të Tjera -Shërbim Dezinsektimi në Parqe dhe Objekteve në Parqe” Qeverisja Vendore Tiranë 1 666 667.00 06-05-2021 REF-94621-05-05-2021
38459 “Ndërtim linje ujësjëllësi Fshati Skënderbegas si dhe linja e ujësjellësit lagjia Koçaj e Fshat Gramsh” Qeverisja Vendore Gramsh 19 166 638.00 26-03-2021 REF-91186-03-25-2021
39618 Mirembajtje e sistemit te informacionit per mbledhjen e taksave dhe tarifave vendore te Bashkise Kruje Qeverisja Vendore Krujë 830 000.00 12-05-2021 REF-95390-05-12-2021
38399 Rikonstruksion i Strukturave dhe Hapesirave te Pallatit te Kultures, Bashkia Rrogozhine Qeverisja Vendore Rrogozhinë 38 987 720.00 22-03-2021 REF-90529-03-19-2021
38521 Blerje bitumi Qeverisja Vendore Tiranë 22 844 460.00 31-03-2021 REF-91795-03-30-2021
38454 Blerje karburant per nevojat e Bashkise Berat dhe drejtorive ne varesi Qeverisja Vendore Berat 17 195 833.00 26-03-2021 REF-91060-03-25-2021
38345 “Shpenzime per sherbimin e pastrimit , gjelberimit , dekorit dhe mirembajtjes se varrezave” Qeverisja Vendore Poliçan 83 297 451.00 18-03-2021 REF-90298-03-17-2021
38647 Marrje mjete pune me qera Qeverisja Vendore Kamëz SHA Ujësjellës Kanalizime Kamëz 3 590 000.00 15-04-2021 REF-93027-04-14-2021
39212 "Përforcim i urës Auto mbi kolektor,fshati Suk 2". Qeverisja Vendore Roskovec 1 024 340.00 22-04-2021 REF-93756-04-21-2021
38314 “Furnizim vendosje te pjeseve te kembimit dhe riparim sherbimi te mjeteve motorike”, viti 2021 Qeverisja Vendore Vlorë SHA Ujësjellës Kanalizime Vlorë 17 008 036.00 16-03-2021 REF-89964-03-12-2021
38406 Blerje materiale për mirëmbajtjen e rrjetit semaforik Qeverisja Vendore Tiranë 13 957 800.00 25-03-2021 REF-90941-03-24-2021
38455 Materiale për sinjalistikë (Semaforë për nyje të reja) Qeverisja Vendore Tiranë 11 656 000.00 26-03-2021 REF-91025-03-25-2021
39224 Punime per nderhyrje dhe riparime te detyruara ne rruget rurale te demtuara nga rreshqitjet Qeverisja Vendore Librazhd 2 428 622.00 26-04-2021 REF-93884-04-23-2021
39225 Ndertim ure dhe punime mbrojtje rruge , toke dhe objektesh te demtuara nga rreshqitjet dhe reshjet Qeverisja Vendore Librazhd 10 300 658.00 26-04-2021 REF-93875-04-23-2021
38571 Pjesë kembimi dhe riparim mjetesh Qeverisja Vendore Finiq 4 166 667.00 31-03-2021 REF-91926-03-30-2021
38456 Perfundim rrjet kryesor K.U.Z SARANDE Qeverisja Vendore Sarandë 16 666 667.00 26-03-2021 REF-91228-03-25-2021
38510 rehabilitime emergjente per kanalet Mesaplik ,Lepenice Drashovice Qeverisja Vendore Selenicë 6 651 036.00 31-03-2021 REF-91642-03-29-2021
38538 Blerje karburanti për automjetet për nevoja të Tirana DC sha Qeverisja Vendore Tiranë TIRANA DC SH.A 4 166 666.00 02-04-2021 REF-92111-04-01-2021
37584 Loti 5”Blerje karburanti vaj dhe graso për Ndërmarrjen e Shërbimeve të Mirmbajtjesë“ Qeverisja Vendore Roskovec 1 999 900.00 01-03-2021 REF-88498-02-26-2021
37586 Loti 3”Blerje karburanti për mjetet e Sektorit të MZSH-së dhe Arsimit “ Qeverisja Vendore Roskovec 1 781 750.00 01-03-2021 REF-88494-02-26-2021
37587 Loti 2 “Karburant, vaj dhe graso për mjetet e Bordit të Kullimit ” Qeverisja Vendore Roskovec 3 749 650.00 01-03-2021 REF-88492-02-26-2021
37664 Blerje karburanti, vaj, graso, gaz Qeverisja Vendore Finiq 9 166 666.00 04-03-2021 REF-88885-03-03-2021
38581 Vijezime sinjalistike horizontale te rrugeve te brendshme kryesore pas asfaltimit ne qytetin Librazhd Qeverisja Vendore Librazhd 2 497 921.00 31-03-2021 REF-91818-03-30-2021
38645 Trajtimi i qenve të rrugës Qeverisja Vendore Shkodër 1 599 600.00 14-04-2021 REF-92953-04-13-2021
38630 Sherbim me roje sigurie Qeverisja Vendore Shkodër Sh.A Ujësjelles Kanalizime Shkodër 23 204 803.00 12-04-2021 REF-92673-04-09-2021
38531 RIPARIM AUTOMJETE Qeverisja Vendore Vlorë Ndërmarrja e Shërbimeve Publike Vlorë 2 916 660.00 30-03-2021 REF-91566-03-29-2021
37585 Loti 4“Karburant, vaj dhe graso për "Ndërmarrjen e Pastrim Gjelbërimit Mirëmbajtjes Varrezave ” Qeverisja Vendore Roskovec 3 110 450.00 01-03-2021 REF-88496-02-26-2021
38535 Blerje pjesë këmbimi dhe shërbime për mjetet e Bashkisë Divjakë Qeverisja Vendore Divjakë 6 415 800.00 30-03-2021 REF-91536-03-29-2021
37532 Blerje Karburanti per vitin 2021 Qeverisja Vendore Vau i Dejës 20 507 687.00 24-02-2021 REF-87960-02-23-2021
38417 Pjese ndërrimi automjetesh Qeverisja Vendore Bulqizë 3 333 000.00 25-03-2021 REF-90868-03-24-2021
38477 Blerje Kazanë Mbeturinash Qeverisja Vendore Bulqizë 1 249 999.00 29-03-2021 REF-91346-03-26-2021
38536 Blerje mjete pune dhe aksesorë ndihmës Qeverisja Vendore Tiranë 3 481 450.00 30-03-2021 REF-91576-03-29-2021
37513 Furnizim Vendosje Depozita Paskuqan Kamez Qeverisja Vendore Kamëz SHA Ujësjellës Kanalizime Kamëz 14 000 000.00 22-02-2021 REF-87753-02-19-2021
37665 Sistemim asfaltim rruga Kamice-Flake Qeverisja Vendore Malësi e Madhe 14 166 667.00 04-03-2021 REF-88945-03-03-2021
38582 Shërbim i Procesionares së Bimësisë Qeverisja Vendore Tiranë 4 166 667.00 31-03-2021 REF-91796-03-30-2021
38613 Sherbim mirembajtje per liqenet dhe rezervuaret nen administrimin e Bashkise Kruje Qeverisja Vendore Krujë 3 437 134.00 07-04-2021 REF-92309-04-06-2021
39231 Blerje vegla pune për nevoja të shoqërisë” Qeverisja Vendore Tiranë SHA Ujësjellës Kanalizime Tiranë 7 166 667.00 24-03-2021 REF-90747-03-23-2021
37537 Blerje dhe montim pompa uji Qeverisja Vendore Tiranë 12 498 560.00 25-02-2021 REF-88182-02-24-2021
37589 Blerje Gaz i lëngët për gatim. Qeverisja Vendore Tiranë 8 659 896.00 01-03-2021 REF-88433-02-26-2021
38446 Blerje fadrome Qeverisja Vendore Klos 3 000 000.00 26-03-2021 REF-91144-03-25-2021
38478 “Pajisje” (Kompjuterike). Qeverisja Vendore Pogradec 1 651 000.00 29-03-2021 REF-91345-03-26-2021
38548 Blerje Tapet Bari Qeverisja Vendore Tiranë 1 666 250.00 30-03-2021 REF-91473-03-29-2021
38347 Pastrimi, grumbullimi dhe depozitimi i mbetjeve urbane dhe të ngurta, Mirëmbajtja e hapësirave publike dhe e varrezave për Njësitë Administrative Milot dhe Fushë-Kuqe. Qeverisja Vendore Kurbin 78 969 934.00 18-03-2021 REF-90275-03-17-2021
38428 Furnizim Vendosje Elektropompa për Ujësjellës Kanalizime Selenicë Qeverisja Vendore Selenicë SHA Ujësjellës Kanalizime Selenicë 4 040 000.00 26-03-2021 REF-91158-03-25-2021
37530 “Blerje kimikate për UKT sh.a” Qeverisja Vendore Tiranë SHA Ujësjellës Kanalizime Tiranë 165 787 500.00 23-02-2021 REF-87905-02-22-2021
38436 Pllaka varrezash(kostume varresh). Qeverisja Vendore Kamëz Ndërmarrja e Pastrim Gjelbërimit e Treg Kamëz 2 120 400.00 26-03-2021 REF-91235-03-25-2021
38442 Transport i sportistëve Qeverisja Vendore Shijak 825 200.00 26-03-2021 REF-91150-03-25-2021
38445 “Mbikqyrje punimesh ne objektin: “ Rikonstruksion i Ujesjellesit Gose , Bashkia Rrogozhine” Qeverisja Vendore Rrogozhinë 2 569 661.00 26-03-2021 REF-91004-03-25-2021
38259 Pastrimi, grumbullimi dhe depozitimi i mbetjeve urbane dhe të ngurta, Mirëmbajtja e hapësirave publike dhe e varrezave për Njësinë Administrative Mamurras Qeverisja Vendore Kurbin 87 039 170.00 12-03-2021 REF-89856-03-11-2021
38434 Shpenzime për mirëmbajtjen e mjeteve të transportit Qeverisja Vendore Tiranë 17 600 000.00 26-03-2021 REF-91149-03-25-2021
38276 Rikonstruksion i rrugeve rurale dhe veprave te artit te Bashkise Librazhd Qeverisja Vendore Librazhd 8 322 846.00 11-03-2021 REF-89526-03-10-2021
38508 Mirembajtje e shetitoreve Himare, Jale, Dhermi dhe Qeparo Qeverisja Vendore Himarë 2 499 925.00 31-03-2021 REF-91973-03-30-2021
37408 Blerje gaz për ngrohje dhe gatim viti 2021. Qeverisja Vendore Kolonjë 1 430 000.00 15-02-2021 REF-86947-02-12-2021
38273 Blerje pajisje kompjuterike". Qeverisja Vendore Patos 1 106 241.00 11-03-2021 REF-89593-03-10-2021
38390 Blerje Materiale te ndryshme Hidraulike Qeverisja Vendore Vorë 2 697 086.00 23-03-2021 REF-90547-03-19-2021
38439 Loti Nr. 3: “Blerje Bulmeti” Qeverisja Vendore Mat 1 617 300.00 26-03-2021 REF-91181-03-25-2021
37549 LOTI 1: BLERJE ESKAVATORE Qeverisja Vendore Tiranë 8 386 667.00 25-02-2021 REF-88207-02-24-2021
38325 Blerje karburant per mjetet + ngrohje shkolle Qeverisja Vendore Pustec 2 766 221.00 16-03-2021 REF-89950-03-12-2021
37512 “Ndërtim i rrjetit të furnizimit me ujë të fshatit Nivicë dhe Rexhin, Ndëtimi I fshatit Peshtan-Mezhgoran Bashkia Tepelenë” Qeverisja Vendore Tepelenë 195 833 333.00 23-02-2021 REF-87749-02-19-2021
38362 Sistemim asfaltim rruga Gril Qeverisja Vendore Malësi e Madhe 5 000 000.00 19-03-2021 REF-90470-03-18-2021
38479 “Blerje ujë i pijshëm” Qeverisja Vendore Tiranë 2 249 925.00 29-03-2021 REF-91336-03-26-2021
39218 Sherbimi i pastrimit ne Bashkine Devoll ”Kontrate Shtese” Qeverisja Vendore Devoll 4 999 227.00 20-04-2021 REF-93476-04-19-2021
38322 STUDIM- PROJEKTIM I UJESJELLESIT,FSHATI GOLEMË , GJIROKASTER Qeverisja Vendore Gjirokastër SHA Ujësjellës Kanalizime Gjirokastër 4 505 616.00 16-03-2021 REF-89957-03-12-2021
38418 Sistemim i rrugeve te brendeshme me asfaltobeton rr, Ismail Qemali Cabej, Adem Jashari, Qeverisja Vendore Sarandë 9 597 600.00 25-03-2021 REF-90991-03-24-2021
38420 “Sistemim i rrugeve te brendeshme me asfaltobeton ne Ksamil(Rrhuga e Varrezave Parajsa,rr.Sherifi)” Qeverisja Vendore Sarandë 11 090 120.00 25-03-2021 REF-90989-03-24-2021
38253 Sistemim asfaltim rruge te brendshme Koplik Qeverisja Vendore Malësi e Madhe 6 666 666.00 12-03-2021 REF-89801-03-11-2021
39172 Blerje dhe shperndarje cakulli per riparim rrugesh rurale Qeverisja Vendore Krujë 3 333 053.00 16-04-2021 REF-90763-03-23-2021
38346 Shërbim i mirëmbajtjes së Varrezave Publike dhe të Dëshmorëve Qeverisja Vendore Shkodër 32 998 917.00 18-03-2021 REF-90302-03-17-2021
37575 Mirembajtje dhe sherbim i riparimit te automjeteve dhe makinerive Qeverisja Vendore Kukës 13 049 000.00 26-02-2021 REF-88360-02-25-2021
38229 Ndertim lerë plasmasi Qeverisja Vendore Pogradec 1 210 311.00 10-03-2021 REF-89469-03-09-2021
38471 Sigurim i automjeteve Qeverisja Vendore Durrës SHA Ujësjellës Kanalizime Durrës 1 743 996.00 27-03-2021 REF-91328-03-26-2021
39186 Përmirësim i furnizimit me ujë të pijshëm të NJA Strum"(Rikonstruksion i ujsjellsave Suk 1 dhe Suk 2)". Qeverisja Vendore Roskovec 1 790 520.00 24-03-2021 REF-90792-03-23-2021
38433 Fadrome Qeverisja Vendore Korçë Ndërmarrja e Shërbimeve Publike Korçë 5 416 667.00 26-03-2021 REF-91090-03-25-2021
38266 Blerje vegla pune Qeverisja Vendore Tiranë 3 604 380.00 12-03-2021 REF-89806-03-11-2021
37658 Sistemim Asfaltim Rruga e lagjes Deçkaj në Hot Qeverisja Vendore Malësi e Madhe 8 333 333.00 04-03-2021 REF-88946-03-03-2021
39171 Mirembajtje e automjeteve te Bashkise per vitin 2021 Qeverisja Vendore Dropull 1 761 900.00 24-03-2021 REF-90646-03-23-2021
39173 Siguracion makinash për ASHP-në Qeverisja Vendore Elbasan 1 000 000.00 24-03-2021 REF-90731-03-23-2021
37282 "Ndërtim rrethrrotullimi Suk1,materniteti" Qeverisja Vendore Roskovec 4 772 274.00 03-02-2021 REF-85703-02-02-2021
38250 Blerje Nafte për nevojat e Ndërmarrjes së Shërbimeve Publike , Skrapar Qeverisja Vendore Skrapar 6 841 667.00 11-03-2021 REF-89613-03-10-2021
38326 Blerje materiale per pastrim Qeverisja Vendore Shkodër Drejtoria e Çerdheve dhe Kopshteve Shkodër 1 083 178.00 15-03-2021 REF-89929-03-12-2021
37419 Shërbim Siguracion Makinash Qeverisja Vendore Tiranë SHA Ujësjellës Kanalizime Tiranë 4 500 000.00 08-02-2021 REF-86150-02-05-2021
37495 Blerje materiale për mirëmbajtjene e objekteve» Qeverisja Vendore Dimal 4 100 000.00 22-02-2021 REF-87789-02-21-2021
37692 Blerje materiale për rikonstruksionin e tortuareve Bashkia Kolonjë,viti 2021. Qeverisja Vendore Kolonjë 2 665 500.00 08-03-2021 REF-89219-03-06-2021
37579 Blerje artikuj ushqimor Qeverisja Vendore Shkodër Drejtoria e Çerdheve dhe Kopshteve Shkodër 12 500 350.00 26-02-2021 REF-88347-02-25-2021
38324 Blerje materiale për mirëmbajtjen e ndiçimit rrugor , arsimin parashkollor dhe parauniversitar viti 2021. Qeverisja Vendore Kolonjë 1 666 000.00 16-03-2021 REF-89975-03-14-2021
38356 Mirembajtje rrjeti i ndricimit + blerje materiale te ndryshme per elektrike, hidraulike, shpenzime per mirembajtjen , funksionimin e pajisjeve te zyres dhe pajisjeve speciale Qeverisja Vendore Librazhd 1 757 514.00 19-03-2021 REF-90497-03-18-2021
37543 Blerje nafte për nevoja te SH.A Ujësjelles Kanalizime Bulqize Qeverisja Vendore Bulqizë SHA Ujësjellës Bulqizë 1 200 000.00 26-02-2021 REF-88173-02-24-2021
37607 “Blerje karburanti për nevojat e administratës së bashkisë, drejtorive dhe sektorëve vartës” Qeverisja Vendore Gramsh 13 987 152.00 02-03-2021 REF-88627-03-01-2021
37662 Rikonstruksioni i rruges dhe zgjerimi i varrezave Piqeras Qeverisja Vendore Himarë 5 825 642.00 04-03-2021 REF-88892-03-03-2021
38228 Blerje ndriçuesa me krahë LED Qeverisja Vendore Maliq 1 659 020.00 10-03-2021 REF-89397-03-09-2021
38256 Përmirësimi i ndriçimit Shkallë, Borsh Qeverisja Vendore Himarë 1 664 181.00 12-03-2021 REF-89755-03-11-2021
37569 Mbikqyrje punimesh per objektin "Ndërtim linjë e re në tubacionin d=700mm të Bovillës së vjetër, L=6.0 km (Zëvëndesimi i tubacionit ekzistues-hekuri nga ligjeni i Zall-Herr deri tek "Kafja e Remës") Qeverisja Vendore Kamëz SHA Ujësjellës Kanalizime Kamëz 4 977 579.00 26-02-2021 REF-88328-02-25-2021
38248 Blerje dru zjarri Qeverisja Vendore Shkodër Drejtoria e Çerdheve dhe Kopshteve Shkodër 2 080 000.00 11-03-2021 REF-89657-03-10-2021
37146 “Ujësjellësi i Mokrës Faza e II-të", Bashkia Pogradec Qeverisja Vendore Pogradec 221 972 534.00 18-01-2021 REF-84129-01-15-2021
37358 Furnizimi me ujë i fshatrave Gjerbës dhe Kakrukë, Bashkia Skrapar Qeverisja Vendore Skrapar 100 106 094.00 11-02-2021 REF-86376-02-09-2021
38223 Furnizim vendosje Barriera Mbrojtëse dhe sinjalistikë Rrugore Qeverisja Vendore Bulqizë 2 500 000.00 10-03-2021 REF-89488-03-09-2021
38598 “Shtese kontrate per prokurimin me objekt Printim Zarfim te faturave per nevojat e UKD” Qeverisja Vendore Durrës SHA Ujësjellës Kanalizime Durrës 1 154 386.00 19-03-2021 REF-90376-03-18-2021
37510 RIKONSTRUKSIONI I RRJETIT TE UJESJELLESIT NE FSHATIN ZGOSHT, BASHKIA LIBRAZHD Qeverisja Vendore Librazhd SHA Ujësjellës Kanalizime Librazhd 26 996 121.00 23-02-2021 REF-87895-02-22-2021
37533 Sistemim asfaltim rruga Linaj, Faza I Qeverisja Vendore Malësi e Madhe 47 500 000.00 24-02-2021 REF-88079-02-23-2021
37666 Riveshje në segmente të ndryshme rruge Qeverisja Vendore Gjirokastër 4 166 546.00 05-03-2021 REF-89023-03-04-2021
37390 Rikonstruksion rruge te brendeshme me beton Qeverisja Vendore Selenicë 12 000 347.00 12-02-2021 REF-86812-02-11-2021
37553 Blerje Materiale Ndërtimi Qeverisja Vendore Skrapar 7 997 600.00 26-02-2021 REF-88402-02-25-2021
37597 “Karburant për Automjete” Qeverisja Vendore Këlcyrë 6 602 310.00 24-02-2021 REF-88076-02-23-2021
37693 Pajisje elektronike (kompjuter per NJMBQS, kompjuter,printer, skaner, fotokopje etj, projektor dhe sreen projektor per bashkine dhe KB) Qeverisja Vendore Korçë 3 307 550.00 08-03-2021 REF-89188-03-05-2021
37351 "Riveshje e rrugës qëndër Velmish drejtim Donofrosës ,250 ml". Qeverisja Vendore Roskovec 1 449 200.00 10-02-2021 REF-86499-02-09-2021
37381 Loti 1:”Rikonstruksion i rrugëve të varrezave të fshatrave:Kuman(180ml), Kurjan(250 ml),Suk2(420ml, Mbërs(300ml), Luar qëndër(60ml)” Qeverisja Vendore Roskovec 4 416 046.00 12-02-2021 REF-86830-02-11-2021
37382 Loti 2:“Transport zhavor mali per rikonstruksionin e rrugëve të parcelave Bashkia Roskovec” Qeverisja Vendore Roskovec 1 416 849.00 12-02-2021 REF-86832-02-11-2021
37649 Mbikëqyrje punimesh për objektin: “Përmirësime të sistemit me ujë në lagjet ish-fabrika e Çimentos-Partizani-Karabash, dhe rindërtimi i ujësjellësit në Babicë të vogël, njësia administrative Qëndër Vlorë” Qeverisja Vendore Vlorë SHA Ujësjellës Kanalizime Vlorë 2 611 786.00 03-03-2021 REF-88843-03-02-2021
37680 Blerje ushqime për fëmijë Qeverisja Vendore Shkodër Shtëpia e Fëmijeve 6 - 14 vjec Shkodër 4 996 675.00 05-03-2021 REF-89021-03-04-2021
37423 «Rikonstruksion i ish kinemasë Poshnje, për sallë mbledhjesh” Qeverisja Vendore Dimal 5 416 000.00 16-02-2021 REF-87128-02-15-2021
37485 Drejtoria e Pergjithshme e Pastrimit dhe Gjelberimit Tirane Qeverisja Vendore Tiranë 10 800 000.00 19-02-2021 REF-87564-02-18-2021
38286 Blerje “GAZOIL D1” per vitin 2021 Qeverisja Vendore Mallakastër SHA Ujësjellës Kanalizime Mallakastër 2 841 740.00 04-03-2021 REF-88893-03-03-2021
38295 Shërbim mirëmbajtje dhe pjesë këmbimi të automjeteve Qeverisja Vendore Mat 4 691 665.00 04-03-2021 REF-88980-03-03-2021
37171 Loti 4: “Blerje mish dhe nenprodukte të tij për vitin 2021” Qeverisja Vendore Vlorë 4 545 080.00 22-01-2021 REF-84507-01-21-2021
37173 Loti 2: “Blerje vezë, qumësht dhe nënprodukte të tij për vitin 2021” Qeverisja Vendore Vlorë 5 127 280.00 22-01-2021 REF-84503-01-21-2021
37460 Loti II Benzine Premium Unl 10 ppm Qeverisja Vendore Durrës Ndërmarrja e Shërbimeve Komunale Durrës 1 156 833.00 17-02-2021 REF-87296-02-16-2021
37557 Blerje lule dekorative Qeverisja Vendore Fier Ndërmarrja e Pastrim Gjelbërimit Fier 2 000 000.00 26-02-2021 REF-88381-02-25-2021
37461 Loti I Nafte 10 ppm ULSD Qeverisja Vendore Durrës Ndërmarrja e Shërbimeve Komunale Durrës 109 199 733.00 17-02-2021 REF-87293-02-16-2021
37375 Loti I: Blerje GAZOIL deri ne 10 PPM Qeverisja Vendore Pogradec 2 863 469.00 12-02-2021 REF-86762-02-11-2021
37618 Studim - Projektim i Ujësjellësit të Fshatrave Vajzë, Ramicë, Velcë, Treblovë Qeverisja Vendore Selenicë SHA Ujësjellës Kanalizime Selenicë 7 938 842.00 01-03-2021 REF-88413-02-26-2021
37478 Blerje peme dekorative, fare bari+ lule, pleh kimik, organik + pleh per fushen e sportit Qeverisja Vendore Librazhd 1 572 465.00 19-02-2021 REF-87616-02-18-2021
37545 Mirembajtje e rrugeve te Njesive Administrative Qeverisja Vendore Memaliaj 1 920 000.00 25-02-2021 REF-88248-02-24-2021
37434 SHERBIMI I PRINTIMIT DHE FOTOKOPJIMIT Qeverisja Vendore Lezhë 2 497 000.00 16-02-2021 REF-87113-02-15-2021
37459 Sigurimi i automjeteve, sigurimi i shëndetit në udhëtim, sigurimi i aktiveve afatgjata të UKKO Sh.A, si dhe sigurimi nga aksidentet personale Qeverisja Vendore Korçë SHA Ujësjellës Kanalizme Korçë 1 563 200.00 17-02-2021 REF-87233-02-16-2021
37611 Blerje automjet fouristrade 4 x 4 Qeverisja Vendore Librazhd 1 416 667.00 02-03-2021 REF-88672-03-01-2021
37165 Karburant Qeverisja Vendore Bulqizë 13 333 333.00 21-01-2021 REF-84393-01-20-2021
37303 Ushqime Qeverisja Vendore Korçë Ndërmarrja e Shërbimeve Mbështetëse të Arsimit dhe Cerdhes,Korçë 18 333 333.00 05-02-2021 REF-85889-02-04-2021
37420 "Pjesë kembimi, goma dhe bateri dhe mirëmbajtje mjetesh" për (Bashkin Roskovec,Ndërmarrjen e Pastrim Gjelbërimit Mirëmbajtjes Varrezave dhe Ndërmarrjen e Shërbimeve të Mirmbajtjesë). Qeverisja Vendore Roskovec 3 475 614.00 08-02-2021 REF-86180-02-07-2021
37365 Blerje nafte diezel,Bashkia Tropoje Qeverisja Vendore Tropojë 8 000 000.00 11-02-2021 REF-86607-02-10-2021
37368 Shpenzime për të tjera materiale dhe shërbime operative (mirëmbajtje kosha,stola dekorativë) Qeverisja Vendore Tiranë 16 650 000.00 12-02-2021 REF-86809-02-11-2021
37388 Shërbime të tjera pastrimi dhe mirëmbajtje e koshave dekorativë Qeverisja Vendore Tiranë 20 800 000.00 12-02-2021 REF-86797-02-11-2021
37524 Blerje karburanti per vitin 2021 Qeverisja Vendore Berat SHA Ujësjellës Kanalizime Berat-Kuçovë 2 875 575.00 23-02-2021 REF-87878-02-22-2021
37567 Shërbim për mirëmbajtjen e automjeteve të transportit Qeverisja Vendore Tiranë 3 249 040.00 26-02-2021 REF-88375-02-25-2021
37281 “Blerje materiale hidraulike per mirëmbajtjen e rrjetit të ujit të pijshëm dhe të ujrave të zeza me materiale hidraulike” Qeverisja Vendore Sarandë Sh.A Ujësjellës Kanalizime Sarandë 6 000 000.00 03-02-2021 REF-85521-02-02-2021
37161 «Studim projektim KUZ, njësia administrative Poshnje, Bashkia Ura Vajgurore» Qeverisja Vendore Dimal 15 000 000.00 21-01-2021 REF-84427-01-20-2021
37457 Sherbimi i pastrimit grumbullimit ,transportit te mbeturinave per qytetin Memaliaj, dhe transportin e mbeturinave ne Fshat Memaliaj, Lulezim,Toç, Qesarat, Iliras dhe Vasjar (Agjensi e Luftinjes) Qeverisja Vendore Memaliaj 4 148 159.00 17-02-2021 REF-87300-02-16-2021
37370 Blerje produkte ushqimore për kopshtin dhe çerdhen Njësia Qendër Qeverisja Vendore Dimal 2 250 000.00 12-02-2021 REF-86814-02-11-2021
37424 Ndërtim Kun Laknas (Rruga Çekejve) Qeverisja Vendore Kamëz SHA Ujësjellës Kanalizime Kamëz 9 685 729.00 16-02-2021 REF-87124-02-15-2021
37520 Shërbimet e siguracionit të mjeteve të transportit Qeverisja Vendore Tiranë 1 980 000.00 23-02-2021 REF-87888-02-22-2021
37219 "Rikonstruksion i rrugës rrethrrotullimi Vajza Myzeqare Roskovec-Marinëz P0-P245" Qeverisja Vendore Roskovec 6 160 110.00 28-01-2021 REF-85020-01-27-2021
37245 "Rikonstruksion i rrugës rrethrrotullimi Vajza Myzeqare Roskovec-Marinëz" Qeverisja Vendore Roskovec 7 551 765.00 29-01-2021 REF-85176-01-28-2021
37366 Rehabilitim ura Brataj Qeverisja Vendore Selenicë 1 666 667.00 11-02-2021 REF-86657-02-10-2021
38245 Blerje konteniere te pershtatshem per banim, per bahkine Mirdite. Qeverisja Vendore Mirditë 2 500 000.00 24-02-2021 REF-88107-02-23-2021
38304 Ujesjellesi i Jashtem dhe i brendshem fshati Sinice, Cete, Miras Qyteze Njesia Administrative Miras, Bashkia Devoll” Kontrata Shtese Qeverisja Vendore Dropull 28 049 431.00 05-03-2021 REF-89083-03-04-2021
38305 FV pompa zhytese ne stacionin Mursi Qeverisja Vendore Konispol 7 621 579.00 26-02-2021 REF-88467-02-26-2021
37322 “Blerje Nafte per nevoja te Bashkise Tepelene 2021 ” Qeverisja Vendore Tepelenë 7 645 833.00 09-02-2021 REF-86127-02-05-2021
37333 Sherbim transporti (marrje me qira automjet) Qeverisja Vendore Durrës Ndërmarrja Rruga Durrës 1 833 000.00 09-02-2021 REF-86275-02-08-2021
37348 Blerje Pesticide Qeverisja Vendore Durrës Ndërmarrja e Shërbimeve Komunale Durrës 1 580 000.00 10-02-2021 REF-86432-02-09-2021
37447 “Furnizim dhe vendosje elementë dekorativë për Ditën e Verës” Qeverisja Vendore Elbasan 3 333 333.00 17-02-2021 REF-87291-02-16-2021
37236 BLERJE MATERIALESH PËR PRODHIM PLLAKA VARRESH Qeverisja Vendore Kavajë 1 082 950.00 29-01-2021 REF-85150-01-28-2021
37155 Blerje Mish Qeverisja Vendore Elbasan 2 136 000.00 18-01-2021 REF-84100-01-15-2021
37264 Shpenzime per blerje karburanti dhe vaji per mjetet e bashkise Poliçan, mjetet e MZSH-se dhe kaldajen e shkolles "Refat Keli" Qeverisja Vendore Poliçan 3 883 332.00 02-02-2021 REF-85263-01-29-2021
37380 Blerje materiale hidraulike dhe Corrogete per nevojat e Shoqerise” Qeverisja Vendore Pogradec SHA Ujësjellës Kanalizime Pogradec 2 997 220.00 12-02-2021 REF-86692-02-11-2021
37379 Blerje automjet Qeverisja Vendore Tiranë 2 915 000.00 12-02-2021 REF-86702-02-11-2021
37234 Shërbim Mbikqyrje Punimesh për objektin :Ndërtimi i rrjetit të ujësjellësit në fshatrat e thellë të kolonjës (Taç Qëndër,Taç Poshtë,Kabash,Kodras,Gjonç,Prodan,Shelegur,Vrëpckë,Radanj,Radat,Kolanj,Priftas,Barmash,Mesare,Sanjollas,Blush dhe Boshanj). Qeverisja Vendore Kolonjë ShA Ujësjellës Kanalizime Kolonjë 2 993 333.00 29-01-2021 REF-85108-01-28-2021
37278 “Blerje artikuj ushqimore per nevoja te konviktit “KOSOVA” Bashkia –Has per vitin 2021" Qeverisja Vendore Has 1 761 345.00 03-02-2021 REF-85697-02-02-2021
37308 Blerje automjeti për bashkinë Peqin Qeverisja Vendore Peqin 3 000 000.00 01-02-2021 REF-85304-01-31-2021
37540 Furnizim me mish per vitin 2021 Qeverisja Vendore Librazhd 1 905 000.00 04-02-2021 REF-85777-02-03-2021
37541 Furnizim me ushqime per vitin 2021 Qeverisja Vendore Librazhd 4 636 255.00 04-02-2021 REF-85774-02-03-2021
37189 “Mirmbajtja e mjeteve te sherbimit te Bashkise Belsh” Qeverisja Vendore Belsh 2 480 000.00 26-01-2021 REF-84709-01-25-2021
37198 Blerje materiale inerte per mirembajtje rruge urbane dhe rurale 2021 Qeverisja Vendore Durrës Ndërmarrja Rruga Durrës 8 330 000.00 26-01-2021 REF-84686-01-25-2021
37214 Blerje Karburanti Qeverisja Vendore Kavajë SHA Ujësjellës Kanalizime Kavajë 5 890 000.00 28-01-2021 REF-84867-01-26-2021
37277 Shërbim printimit dhe fotokopjimi të dokumentave Qeverisja Vendore Sarandë 1 500 000.00 03-02-2021 REF-85526-02-02-2021
37314 Blerje makine per sherbimet publike Qeverisja Vendore Gjirokastër 2 083 333.00 01-02-2021 REF-85249-01-29-2021
37688 Shërbimi i internetit për Bashkinë Elbasan dhe Njësitë Administrative Qeverisja Vendore Elbasan 1 083 333.00 26-02-2021 REF-88428-02-26-2021
37206 “Blerje Karburanti për Mjetet motorrike dhe ngrohjen e shkollave të Bashkisë Has”, viti 2021 Qeverisja Vendore Has 5 041 667.00 27-01-2021 REF-84834-01-26-2021
37160 Mbikqyrje e punimeve te projektit: “Rikonstruksioni i rrjetit të jashtëm dhe rrjetit të brendshëm të ujësjellësit në fshatin Vanë” Qeverisja Vendore Delvinë 1 366 685.00 21-01-2021 REF-84284-01-19-2021
36581 Përmirësime të sistemit me ujë në lagjet ish-fabrika e Çimentos-Partizani-Karabash, dhe rindërtimi i ujësjellësit në Babicë të vogël, njësia administrative Qëndër Vlorë Qeverisja Vendore Vlorë SHA Ujësjellës Kanalizime Vlorë 207 270 868.00 06-01-2021 REF-83629-01-05-2021
37250 "Rikonstruksion i rrugës lagja fushe, fshati Kurjan,714 ml" Qeverisja Vendore Roskovec 2 611 901.00 01-02-2021 REF-85311-01-31-2021
37251 “Rikonstruksion i rrugës "Hysni Toska"fshati Luar,350 ml”. Qeverisja Vendore Roskovec 1 401 840.00 01-02-2021 REF-85310-01-31-2021
37252 "Rikonstruksion i rrugës "Kamines" (Hoxhenjtë) fshati Suk1,1040 ml.” Qeverisja Vendore Roskovec 2 916 614.00 01-02-2021 REF-85308-01-31-2021
36565 Loti 1. Artikuj ushqimore qe prishen Qeverisja Vendore Fier Shtëpia e të moshuarve Fier 5 635 700.00 05-01-2021 REF-83582-01-04-2021
37218 Blerje ushqimesh për nevojat e konviktit të shkollës së mesme 2021 Qeverisja Vendore Skrapar 1 569 360.00 28-01-2021 REF-84930-01-27-2021
37157 Shërbimi i gatimit dhe shpërndarjes së ushqimit për nxënësit e shkollës së mesme profesionale (katering) Qeverisja Vendore Elbasan 34 976 205.00 18-01-2021 REF-84141-01-15-2021
37196 Shërbim Mbikqyrje Punimesh për objektin: Rrjeti shpërndarës i furnizimit me ujë në 14 fshatrat e Kolonjës,Bashkia Kolonjë. Qeverisja Vendore Kolonjë 3 830 230.00 26-01-2021 REF-84739-01-25-2021
37232 Siguracion mjetesh Qeverisja Vendore Korçë Ndërmarrja e Shërbimeve Publike Korçë 946 504.00 29-01-2021 REF-85112-01-28-2021
37108 Loti 2: Qeramarrje “Pus vaditje” Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit 2 756 550.00 11-01-2021 REF-83754-01-08-2021
37109 Loti 1: Qeramarrje “Sera dhe Fidanishte” Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit 11 498 850.00 11-01-2021 REF-83752-01-08-2021
37190 “Shërbim konsulencë ligjore” Qeverisja Vendore Belsh 1 638 000.00 26-01-2021 REF-84704-01-25-2021
37192 Blerje karburant për Bashkinë Përmet dhe institucionet në varësi Qeverisja Vendore Përmet 8 000 000.00 26-01-2021 REF-84721-01-25-2021
37195 Ndertimi i linjave shperndares dhe kolektoreve te ujit te pijshem Qeverisja Vendore Cërrik 1 501 166.00 26-01-2021 REF-84722-01-25-2021
37240 Blerje ushqime koloniale për vitin 2021 Qeverisja Vendore Vlorë Qendra e Zhvillimit te Personave me Aftesi te Kufizuar Vlore 854 580.00 29-01-2021 REF-85104-01-28-2021
37241 Blerje mish dhe nenprodukte të tij për vitin 2021 Qeverisja Vendore Vlorë Qendra e Zhvillimit te Personave me Aftesi te Kufizuar Vlore 1 277 410.00 29-01-2021 REF-85102-01-28-2021
37242 Blerje vezë, fruta, perime për vitin 2021 Qeverisja Vendore Vlorë Qendra e Zhvillimit te Personave me Aftesi te Kufizuar Vlore 1 007 754.00 29-01-2021 REF-85100-01-28-2021
37243 Blerje qumësht dhe nënprodukte të tij për vitin 2021 Qeverisja Vendore Vlorë Qendra e Zhvillimit te Personave me Aftesi te Kufizuar Vlore 1 085 256.00 29-01-2021 REF-85098-01-28-2021
37515 Kryerja e shërbimit të pastrimit për qytetin e Elbasanit Qeverisja Vendore Elbasan 19 937 624.00 17-02-2021 REF-87470-02-17-2021
36567 NDERTIM LINJA UJESJELLESI,PUSETA KONTROLLI DHE SISTEMIM KOLEKTORI KRYESOR SHPERNDARES, BERDENESH Qeverisja Vendore Sarandë Sh.A Ujësjellës Kanalizime Sarandë 2 502 500.00 05-01-2021 REF-83433-12-30-2020
37421 Mirembajtje e programit te menaxhimit te taksave Qeverisja Vendore Korçë 740 000.00 26-01-2021 REF-84779-01-26-2021
37444 “Ndërtim emergjent i murit mbajtës në trupin e rrugës në fshatin Ruzhdie si pasojë e rrëshqitjes së tokës dhe kthim i rrugës në gjendjen e mëparshme” Qeverisja Vendore Patos 7 028 080.00 12-02-2021 REF-86952-02-12-2021
37150 Furnizim me ushqime Koloniale loti 2 Qeverisja Vendore Poliçan 1 085 360.00 19-01-2021 REF-84181-01-18-2021
37124 Supervizim(Mbikqyrje) punimesh për objektin" Furnizimi me uji i fshatrave Vertop, Bregas, Fushe-Peshtan dhe Vodice, Bashkia Poliçan Qeverisja Vendore Poliçan 5 600 000.00 14-01-2021 REF-83930-01-13-2021
37105 Blerje Gazoil per vitin 2021 Qeverisja Vendore Cërrik 6 750 000.00 07-01-2021 REF-83651-01-06-2021
37125 Blerje ushqime koloniale për vitin 2021 Qeverisja Vendore Vlorë Shtepia e Foshnjes 0 - 6 vjec Vlorë 945 803.00 14-01-2021 REF-83998-01-13-2021
37126 Blerje fruta, perime për vitin 2021 Qeverisja Vendore Vlorë Shtepia e Foshnjes 0 - 6 vjec Vlorë 475 230.00 14-01-2021 REF-83994-01-13-2021
37127 Blerje mish dhe nënprodukte të tij për vitin 2021 Qeverisja Vendore Vlorë Shtepia e Foshnjes 0 - 6 vjec Vlorë 950 282.00 14-01-2021 REF-83996-01-13-2021
37128 Blerje vezë, qumësht dhe nënprodukte të tij për vitin 2021 Qeverisja Vendore Vlorë Shtepia e Foshnjes 0 - 6 vjec Vlorë 752 685.00 14-01-2021 REF-83992-01-13-2021
37129 Blerje bukë për për vitin 2021 Qeverisja Vendore Vlorë Shtepia e Foshnjes 0 - 6 vjec Vlorë 126 000.00 14-01-2021 REF-83990-01-13-2021
37130 Blerje Gazoil D1 Qeverisja Vendore Belsh 2 000 000.00 14-01-2021 REF-84003-01-13-2021
37269 Rehabilitimin e segmenteve të rrugës kryesore të fshatit Frankth, të rrugës të shkollës së fshatit Frankth, të rrugës fshatit Shëlli - lagjia Cekaj dhe Puplej si dhe të urës të fshatit Karicë - Baz të dëmtuara nga shirat e dendur dhe të rrëmbyeshëm të dat Qeverisja Vendore Mat 3 252 237.00 26-01-2021 REF-84794-01-26-2021
37112 “Kryerja e shërbimit të pastrimit për qytetin e Elbasanit” Qeverisja Vendore Elbasan 6 348 427.00 07-01-2021 REF-83684-01-07-2021
Mungese konkurrence

Prokurimi zhvillohet me nje konkurrent te vetem. Ligji shqiptar i lejon keto lloj procedurash. Shpesh keto procedura me shume se mungese konkurrence ne treg shfaqin opsione te formulimit te kritereve dhe afateve per dorezim dokument ne favor te nje kompanie te paramenduar klienteliste. Keto tendera meritojne te konsiderohen te ekspozuara dhe me risk

Procedure me negocim

Procedure me negocim

Shiko me shume
Me negocim, pa njoftim

Me negocim, pa njoftim

Pamundesi kohore per pergatitje te nje oferte (oferte teknike plus dokumentacion)

Afat i pamjaftueshem sipas kritereve ligjore te percaktuara ne nenin 43 te ligjit 9643 "Per Prokurimin Publik" i ndryshuar

Shtese kontrate (shtese vlere) pa perfunduar ende faza e pare e kontrates

Per cdo kontrate ekziston nje mundesi per shtese kontrate me vlere plus 20% e vleres se ofertes. Kjo shtese duhet te justifikohet me arsye te bazuara te nje veshtiresie per shkaqe mbi natyrore, ndryshime eksplicite te kushteve te tregut dhe indekseve te cmimeve etj.

Shiko me shume
Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit

Autoriteti Prokurues ka skualifikuar te gjithe operatoret pjesemarres ne gare me oferte me te ulet se oferta fituese. Nuk quhet skualifikim rasti kur operatori nuk ka paraqitur fare oferte por ka dorezuar dokumente te tjera. Vleresim vetem per procedura tenderuese me vlere mbi 5 milion Leke

Anullimi i Tenderit dy ose me shume here

Ne rast te anulimit dy here radhazi te tenderave me objekt te njejte, ka vend per te vleresuar veshtiresi apo defekte qe kane bere te pamundur finalizimin me fitues te procedures. Anulimi dy here radhazi eshte precedent qe legjitimon qe gara e hapur te zevendesohet me negocime te drejtperdrejta

Manual mbi Integrimin e Shërbimit një Web tjetër. Klikoni ketu

Te drejtat e Perdorimit

Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data