Open Procurement Albania

Numri i Rezultateve 228

Shenimi me flamur te kuq (red flag) i nje procedure prokurimi tregon nje ekspozim apo rrezik te mundshem per sjellje te papajtueshme me ligjin ose jo-etike te biznesit, kryesisht ne lidhje me mos-respektimin e ligjeve anti-korrupsion. Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar.

Tendera me redflags

id Titulli Autoritet Prokurues Institucioni Prokurues Vlera / Fondi Limit Data e Shpalljes Nr. Reference
23584 Loti I: Shërbim për infrastrukturë të dedikuar optike dhe shërbime data Qeverisja Vendore Tiranë 49 999 647.00 11-12-2018 REF-97464-12-07-2018
31567 Kontratë në bazë të një Marrëveshje kuadër: Shërbim printimi fatura uji Qeverisja Vendore Tiranë SHA Ujësjellës Kanalizime Tiranë 0.00 18-10-2018 REF-90314-10-17-2018
31393 Kontratë në bazë të një Marrëveshje kuadër: Loti i parë: Blerje buke për Konviktet e Shkollave të Mesme, Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Konvikteve të Shkollave të Mesme 0.00 24-10-2018 REF-91129-10-23-2018
31392 Kontratë në bazë të një Marrëveshje kuadër: Loti i parë: Blerje buke për Konviktet e Shkollave të Mesme, Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Konvikteve të Shkollave të Mesme 0.00 24-10-2018 REF-91129-10-23-2018
31383 Kontratë në bazë të një Marrëveshje kuadër: Blerje artikuj ushqimorë për shkollën Luigj Gurakuqi për vitin 2019 Qeverisja Vendore Tiranë Shkolla Luigj Gurakuqi Tiranë 0.00 26-11-2018 REF-95637-11-23-2018
23541 Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria Nr.1 e Punëtorëve të Qytetit Tiranë 10 000 000.00 07-12-2018 REF-97188-12-06-2018
31577 Kontratë në bazë të një Marrëveshje kuadër: Shërbim printimi fatura uji Qeverisja Vendore Tiranë SHA Ujësjellës Kanalizime Tiranë 0.00 18-10-2018 REF-90314-10-17-2018
22321 "Shërbim printimi fatura uji" Qeverisja Vendore Tiranë SHA Ujësjellës Kanalizime Tiranë 19 190 164.00 18-10-2018 REF-90314-10-17-2018
23667 Blerje e sistemit ajror pa pilot fotografik (uas), laptop per punime inxhinierike per Bashkine Tirane. Qeverisja Vendore Tiranë 6 499 999.00 13-12-2018 REF-98058-12-12-2018
23756 Ndërtim rrjet kanalizimi në zonën që kufizohet nga rrugët "Besnik Hidri", "Bashkim Shkurti", "Coca Cola" deri në lumin "Lana". Qeverisja Vendore Tiranë SHA Ujësjellës Kanalizime Tiranë 75 745 805.00 18-12-2018 REF-99519-12-17-2018
22799 Loti II - Blerje bulmet, qumësht, djathë, gjizë Qeverisja Vendore Tiranë Qendra Ekonomike e Zhvillimit dhe Edukimit te Femijeve Tiranë 59 495 617.00 06-11-2018 REF-92734-11-05-2018
23826 Sistemimi dhe rehabilitimi i Qendrës së Njësisë Administrative Zall Bastar Qeverisja Vendore Tiranë 44 162 155.00 20-12-2018 REF-00286-12-19-2018
23663 Ndërtim kopsht & çerdhe e Integruar, Kodër Kamëz Qeverisja Vendore Tiranë 33 333 333.00 13-12-2018 REF-97997-12-12-2018
24034 Rehabilitimi i qendrës Administrative Baldushk (Rikonstruksion i godinës së Njësisë, shtëpisë kulturës dhe sheshit Qeverisja Vendore Tiranë 42 209 511.00 31-12-2018 REF-02481-12-28-2018
23717 Ndërtim i mikrohapësirave publike në Tiranë Qeverisja Vendore Tiranë 52 675 820.00 17-12-2018 REF-99190-12-14-2018
23861 Shtim i sipërfaqeve të varrezave publike Sharrë Qeverisja Vendore Tiranë 128 698 567.00 21-12-2018 REF-00765-12-20-2018
24016 Ndërtimi i rrugëve të bllokut pranë ish Astirit Qeverisja Vendore Tiranë 58 416 487.00 28-12-2018 REF-02226-12-27-2018
24039 Regjistri i fermerëve të Bashkisë Tiranë Qeverisja Vendore Tiranë 48 587 089.00 31-12-2018 REF-02751-12-28-2018
24038 Blerje shërbimi për mirëmbajtjen e objekteve ndërtimore të Bashkisë Tiranë Qeverisja Vendore Tiranë 8 489 691.00 31-12-2018 REF-02767-12-29-2018
23460 Përmirësim furnizimi me uje blloku Nr.61 Qeverisja Vendore Tiranë SHA Ujësjellës Kanalizime Tiranë 22 646 440.00 05-12-2018 REF-96638-12-04-2018
23868 Loti i katërt: Mbikqyrja e punimeve për objektin: Përmirësim furnizimi me uje blloku Nr.61 Qeverisja Vendore Tiranë SHA Ujësjellës Kanalizime Tiranë 588 807.00 21-12-2018 REF-00473-12-20-2018
23373 Rikonstruksion dhe ndërtim rrjet ujësjellësi në Rr."Migjeni". Qeverisja Vendore Tiranë SHA Ujësjellës Kanalizime Tiranë 13 067 489.00 27-11-2018 REF-96094-11-27-2018
23874 Loti i gjashtë: Mbikqyrja e punimeve për objektin: Ndërtim rrjet kanalizimi ne zonën që kufizohet nga rrugët Besnik Hidri, Qeverisja Vendore Tiranë SHA Ujësjellës Kanalizime Tiranë 1 554 420.00 21-12-2018 REF-00478-12-20-2018
23997 "Blerje pjesësh për riparimin e linjës së karbonit Qeverisja Vendore Tiranë SHA Ujësjellës Kanalizime Tiranë 3 791 563.00 26-12-2018 REF-01254-12-24-2018
23374 Permiresim furnizimi me uje ne bllokun e ‘‘Vilave Selitë‘‘ dhe ndërtim rrjet ujësjellësi në bllokun “Vasil Shanto‘‘. Qeverisja Vendore Tiranë SHA Ujësjellës Kanalizime Tiranë 13 530 345.00 27-11-2018 REF-96112-11-27-2018
24036 Rikonstruksion rrjet shpërndarës ujësjellësi në zonën e Sharrës Qeverisja Vendore Tiranë SHA Ujësjellës Kanalizime Tiranë 4 053 435.00 31-12-2018 REF-02466-12-28-2018
23869 Loti i tretë: Mbikqyrja e punimeve për objektin: Përmirësim furnizimi me ujë në bllokun e Vilave Selitë dhe ndërtim rrjet ujësjellësi në bllokun Vasil Shanto, Qeverisja Vendore Tiranë SHA Ujësjellës Kanalizime Tiranë 350 537.00 21-12-2018 REF-00471-12-20-2018
24014 Instalimi i sistemit ujëmatës në burimet e ujësjellësit të Tiranës Qeverisja Vendore Tiranë SHA Ujësjellës Kanalizime Tiranë 26 546 905.00 28-12-2018 REF-02207-12-27-2018
23540 Rehabilitimi i ndriçimit rrugor në akset Mbikalim-Kombinat Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria Nr.2 e Punëtorëve të Qytetit Tiranë 17 250 500.00 07-12-2018 REF-97210-12-06-2018
23996 Ridimensionim i Shërbimit të Klientit Qeverisja Vendore Tiranë SHA Ujësjellës Kanalizime Tiranë 11 714 253.00 26-12-2018 REF-01333-12-24-2018
23669 Shërbim i ruajtjes së sigurisë jo e armatosur në Don Bosko Qeverisja Vendore Tiranë ECO Tirana 1 729 696.00 13-12-2018 REF-98053-12-12-2018
23136 Blerje Gas i Lëngët për Vitin 2019 Marreveshje Kuadër me afat 12 Mujor. Qeverisja Vendore Tiranë Qendra Ekonomike e Zhvillimit dhe Edukimit te Femijeve Tiranë 7 820 320.00 20-11-2018 REF-94594-11-19-2018
23128 'Rikonstruksion i shkolles Sabaudin Gabrani 1' Qeverisja Vendore Tiranë 50 619 360.00 20-11-2018 REF-94752-11-19-2018
22800 Loti I - Blerje mish vici, mish pule dhe vezë Qeverisja Vendore Tiranë Qendra Ekonomike e Zhvillimit dhe Edukimit te Femijeve Tiranë 38 342 424.00 06-11-2018 REF-92732-11-05-2018
22803 Loti III Blerje bukë thekre dhe integrale Qeverisja Vendore Tiranë Qendra Ekonomike e Zhvillimit dhe Edukimit te Femijeve Tiranë 14 834 173.00 06-11-2018 REF-92736-11-05-2018
22809 Rikonstruksioni i rrugëve Kel Kodheli dhe Skënder Shtylla Qeverisja Vendore Tiranë 41 300 000.00 07-11-2018 REF-92943-11-06-2018
23984 Loti i Gjashtë Mbikqyrja e punimeve për objektin: Ndërtim kopsht & Çerdhe e integruar, Kodër Kamëz Qeverisja Vendore Tiranë 440 833.00 24-12-2018 REF-01046-12-21-2018
23985 Loti i Pestë Mbikqyrja e punimeve për objektin: Sistemimi dhe Rehabilitimi i Qendrës së Njësisë Administrative Zall Bastar Qeverisja Vendore Tiranë 758 311.00 24-12-2018 REF-01044-12-21-2018
31382 Kontratë në bazë të një Marrëveshje kuadër: Blerje artikuj ushqimorë për shkollën Luigj Gurakuqi për vitin 2019 Qeverisja Vendore Tiranë Shkolla Luigj Gurakuqi Tiranë 0.00 26-11-2018 REF-95637-11-23-2018
20210 Rikonstruksion dhe rrethim i stacioneve të pompimit dhe depove të ujit në ujësjellësat rajonal, faza II Qeverisja Vendore Tiranë SHA Ujësjellës Kanalizime Tiranë 37 002 844.00 16-08-2018 REF-83042-08-15-2018
23514 Shërbim GPS mjetesh Qeverisja Vendore Tiranë SHA Ujësjellës Kanalizime Tiranë 2 944 267.00 06-12-2018 REF-96888-12-05-2018
20195 Ndërtim rrjet furnizimi me ujë i zonës së "Bab Rexhës", Fusha e Aviacionit Qeverisja Vendore Tiranë SHA Ujësjellës Kanalizime Tiranë 38 513 055.00 15-08-2018 REF-82943-08-14-2018
23353 LOTI 2 BLERJE AUTOFUNEBER Qeverisja Vendore Tiranë Ndërmarrja e Shërbimeve Funerale Tiranë 2 500 000.00 27-11-2018 REF-95914-11-26-2018
31391 Kontratë në bazë të një Marrëveshje kuadër: Loti i parë: Blerje buke për Konviktet e Shkollave të Mesme Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Konvikteve të Shkollave të Mesme 0.00 24-10-2018 REF-91129-10-23-2018
22473 Loti i parë: Blerje buke për Konviktet e Shkollave të Mesme, Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Konvikteve të Shkollave të Mesme 3 485 708.00 24-10-2018 REF-91129-10-23-2018
22739 Blerje Sistem Biletarie Qeverisja Vendore Tiranë SHA Ujësjellës Kanalizime Tiranë 11 890 000.00 02-11-2018 REF-92505-11-01-2018
22812 Rikonstruksioni i shkollës 9-vjecare Konferenca e Pezës Qeverisja Vendore Tiranë 57 451 227.00 07-11-2018 REF-93072-11-06-2018
31485 Kontratë në bazë të një Marrëveshje kuadër: Blerje Mish për Kafshët e Parkut Zoologjik Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit 0.00 23-01-2018 REF-41295-01-22-2018
31487 Kontratë në bazë të një Marrëveshje kuadër: Shpenzime për qeramarrje (për grumbullimin e lëndës drusore) Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit 0.00 14-02-2018 REF-47429-02-13-2018
31488 Kontratë në bazë të një Marrëveshje kuadër: Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë fizike me Roje Private Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit 0.00 19-01-2018 REF-40922-01-18-2018
23219 Programe të Liçensuara në ndihmë të Bashkisë Tiranë Qeverisja Vendore Tiranë 4 991 933.00 22-11-2018 REF-95266-11-21-2018
23221 Sherbim vjetor i konsulences administrative dhe fiskale Qeverisja Vendore Tiranë ECO Tirana 2 571 075.00 22-11-2018 REF-95265-11-21-2018
22855 Fishekzjarre për festat e fundvitit Qeverisja Vendore Tiranë 2 082 500.00 08-11-2018 REF-93233-11-07-2018
23438 Shërbim për riparimin dhe mirëmbajtjen e sobave profesionale me gaz në objektet parashkollore të Bashkisë së Tiranës Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria Nr.3 e Punëtorëve të Qytetit Tiranë 2 249 986.00 03-12-2018 REF-96259-11-30-2018
22749 Rikonstruksioni i shkollës Gustav Majer Qeverisja Vendore Tiranë 8 331 432.00 05-11-2018 REF-92590-11-02-2018
21203 Rindërtimi pjesor i murit mbajtës (pas shkarjes) Varrezat e dëshmorëve Qeverisja Vendore Tiranë 4 289 462.00 27-09-2018 REF-87453-09-26-2018
23437 Transporti i nxënësve të shkollës Luigj Gurakuqi për vitin 2019 Qeverisja Vendore Tiranë Shkolla Luigj Gurakuqi Tiranë 1 833 333.00 03-12-2018 REF-96239-11-27-2018
20927 Loti i II-të: Studim projektim, për objektin: Ndërhyrje rehabilituese në rrugët e Bashkisë Tiranë Qeverisja Vendore Tiranë 2 914 500.00 18-09-2018 REF-86059-09-17-2018
23063 Qendër kontrolli Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria Nr.2 e Punëtorëve të Qytetit Tiranë 2 569 910.00 16-11-2018 REF-94423-11-15-2018
23273 Blerje telefona/Tablete Smart per SMS Payment Qeverisja Vendore Tiranë Tirana Parking 1 646 667.00 23-11-2018 REF-95386-11-22-2018
22957 Loti i Dytë Mbikqyrja e punimeve për objektin: Rruga për në fshatin Kasallë (degëzim nga Cerkezi në Cinam) Loti II Qeverisja Vendore Tiranë 469 537.00 13-11-2018 REF-93818-11-12-2018
23316 Blerje artikuj ushqimorë për shkollën Luigj Gurakuqi për vitin 2019 Qeverisja Vendore Tiranë Shkolla Luigj Gurakuqi Tiranë 3 237 500.00 26-11-2018 REF-95637-11-23-2018
23271 Blerje skorje Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria Nr.2 e Punëtorëve të Qytetit Tiranë 900 000.00 23-11-2018 REF-95415-11-22-2018
20472 Rikonstruksion i katër linjave të transmetimit Dj 426mm celik nga Hec Lanabregas - takimin me Tub. Dn 700 mm celik Qeverisja Vendore Tiranë SHA Ujësjellës Kanalizime Tiranë 49 106 150.00 20-08-2018 REF-83292-08-17-2018
22181 Blerje tuba të brinjëzuar Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria Nr.2 e Punëtorëve të Qytetit Tiranë 3 740 500.00 12-10-2018 REF-89573-10-11-2018
22147 Rikonstruksioni i shkollës së mesme të bashkuar Ymer Lala, Surrel Qeverisja Vendore Tiranë 45 832 598.00 11-10-2018 REF-89323-10-10-2018
22292 Blerje dhe instalim soba me dru zjarri Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria Nr.3 e Punëtorëve të Qytetit Tiranë 8 332 000.00 17-10-2018 REF-90185-10-16-2018
22744 Rikualifikim i Lulishteve Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria Nr.1 e Punëtorëve të Qytetit Tiranë 7 900 000.00 02-11-2018 REF-92499-11-01-2018
22013 Blerje Lëndë Djegëse Pellet Për Ngrohje Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria Nr.3 e Punëtorëve të Qytetit Tiranë 6 150 964.00 05-10-2018 REF-88605-10-04-2018
20763 Furnizim vendosje dritare dhe dyer duralumini Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria Nr.3 e Punëtorëve të Qytetit Tiranë 34 383 238.00 12-09-2018 REF-85406-09-11-2018
22725 Blerje prajmer Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria Nr.2 e Punëtorëve të Qytetit Tiranë 1 016 800.00 01-11-2018 REF-92238-10-31-2018
21367 Blerje telajo metalike per kazanet Qeverisja Vendore Tiranë ECO Tirana 1 410 500.00 04-10-2018 REF-88461-10-03-2018
20642 Mirëmbatje e thellë në banesat sociale Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria Nr.3 e Punëtorëve të Qytetit Tiranë 20 068 027.00 06-09-2018 REF-84728-09-05-2018
21275 Blerje uniforma dhe veshje të tjera speciale Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria Nr.2 e Punëtorëve të Qytetit Tiranë 1 246 300.00 01-10-2018 REF-87799-09-28-2018
21276 Blerje tuba çeliku, saraçineska, rakorderi etj Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria Nr.2 e Punëtorëve të Qytetit Tiranë 7 909 200.00 01-10-2018 REF-87822-09-28-2018
22213 Blerje kamioncine Qeverisja Vendore Tiranë Tirana Parking 1 230 667.00 15-10-2018 REF-89757-10-12-2018
20058 Ndërtimi i rrugëve "Migjeni' dhe "Kadri Roshi" në Njësinë Administrative Kashar, Faza II. Qeverisja Vendore Tiranë 39 839 629.00 06-08-2018 REF-81993-08-03-2018
20229 Përmirësim furnizimi me ujë në rrugën ”Thoma Koxhaj” Qeverisja Vendore Tiranë SHA Ujësjellës Kanalizime Tiranë 37 919 546.00 17-08-2018 REF-83189-08-16-2018
22155 Blerje pjesë këmbimi Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria Nr.2 e Punëtorëve të Qytetit Tiranë 4 960 700.00 11-10-2018 REF-89349-10-10-2018
20967 Blerje mjete dy rrotak elektrikë të balancuar për Policinë Bashkiake për vitin 2018 Qeverisja Vendore Tiranë 3 317 770.00 19-09-2018 REF-86258-09-18-2018
20741 Blerje pajisje orendi zyre Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria Nr.3 e Punëtorëve të Qytetit Tiranë 2 377 000.00 07-09-2018 REF-84888-09-06-2018
19610 Ndërtim impianti klorinimi dhe rikonstruksion deposh në Qytetin e Tiranës Qeverisja Vendore Tiranë SHA Ujësjellës Kanalizime Tiranë 30 113 596.00 17-07-2018 REF-79427-07-16-2018
20543 Loti i tretë: Blerje Radio komunikimi deri në 5 km, 3 copë për Bashkinë Tiranë për vitin 2018” Qeverisja Vendore Tiranë 35 500.00 31-08-2018 REF-84282-08-30-2018
20544 Loti i dyte: Blerje Stacion Total – Instrumenti matës me rreze lazër mbi 1000 m, 2 copë për Bashkinë Tiranë për vitin 2018” Qeverisja Vendore Tiranë 3 240 000.00 31-08-2018 REF-84280-08-30-2018
20546 Loti i pare: ”Blerje GPS – Instrumenti për rrjetet kordinative, 2 copë për Bashkinë Tiranë për vitin 2018” Qeverisja Vendore Tiranë 8 732 667.00 31-08-2018 REF-84278-08-30-2018
21195 Shpenzime për siguracionin e mjeteve të transportit Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria Nr.2 e Punëtorëve të Qytetit Tiranë 1 526 816.00 26-09-2018 REF-87210-09-25-2018
17616 Loti I: Mbikqyrja e punimeve për objektin: “Ndërtime rrjet shpërndarës Ujësjellësi ne rrugën "Gani Toptani" Qeverisja Vendore Tiranë SHA Ujësjellës Kanalizime Tiranë 177 053.00 07-05-2018 REF-67101-05-04-2018
17703 Ndërtim rrjet ujësjellësi dhe kanalizime në zonën e Lanabregasit, Faza II Qeverisja Vendore Tiranë SHA Ujësjellës Kanalizime Tiranë 64 369 208.00 09-05-2018 REF-67644-05-08-2018
19038 Loti i tretë: “Supervizioni i punimeve për objektin: “Ndërtim Stacionesh pompimi dhe Deposh në Ujësjellësa Rajonal, Faza II” Qeverisja Vendore Tiranë SHA Ujësjellës Kanalizime Tiranë 877 443.00 25-06-2018 REF-76056-06-22-2018
19039 Loti i katërt: “Supervizioni i punimeve për objektin: “Ndërtim impianti klorinimi dhe rikonstruksion deposh Qytetet” Qeverisja Vendore Tiranë SHA Ujësjellës Kanalizime Tiranë 728 749.00 25-06-2018 REF-76058-06-22-2018
19041 Loti i Parë: “Supervizioni i punimeve për objektin: “Ndërtim rrjet ujësjellësi dhe kanalizime në zonën e Lanabregasit, Faza II” Qeverisja Vendore Tiranë SHA Ujësjellës Kanalizime Tiranë 1 338 853.00 25-06-2018 REF-76052-06-22-2018
31575 Kontratë në bazë të një Marrëveshje kuadër: Shërbim printimi fatura uji Qeverisja Vendore Tiranë SHA Ujësjellës Kanalizime Tiranë 0.00 18-10-2018 REF-90314-10-17-2018
18283 Blerje pajisje fikëse zjarri Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria Nr.3 e Punëtorëve të Qytetit Tiranë 6 174 000.00 01-06-2018 REF-72878-05-31-2018
17615 Loti II: Mbikqyrja e punimeve për objektin: “Rikonstruksion rrjet Kanalizimi në Rrugën "Qazim Vathi“ Qeverisja Vendore Tiranë SHA Ujësjellës Kanalizime Tiranë 553 055.00 07-05-2018 REF-67104-05-04-2018
17665 Blerje Materiale Pastrimi Qeverisja Vendore Tiranë Qendra Ekonomike e Zhvillimit dhe Edukimit te Femijeve Tiranë 4 889 417.00 08-05-2018 REF-67331-05-07-2018
20739 Furnizime me automjete për mbledhjen e mbeturinave dhe konteniere Qeverisja Vendore Tiranë ECO Tirana 4 183 333.00 07-09-2018 REF-84881-09-06-2018
20063 Sistemim Asfaltim i rrugës "Haxhi Brari" Qeverisja Vendore Tiranë 11 666 659.00 06-08-2018 REF-81994-08-03-2018
16519 Blerje Pajisje Kompjuterike për Nevoja të Shoqërisë Qeverisja Vendore Tiranë SHA Ujësjellës Kanalizime Tiranë 9 199 361.00 29-03-2018 REF-59090-03-28-2018
19172 Asfaltimi i objekteve të investimeve dhe mirëmbajtjes së rrjetit UKT sha Qeverisja Vendore Tiranë SHA Ujësjellës Kanalizime Tiranë 14 885 745.00 29-06-2018 REF-76936-06-28-2018
18522 Rikonstruksion i trotuarëve dhe rrugës “Hoxha Tahsim” dhe “Xhanfize Keko” Qeverisja Vendore Tiranë 100 590 970.00 11-06-2018 REF-74156-06-08-2018
20116 Blerje shërbimi për projektin Fillo me një ide-Fito një intership në Bashkinë e Tiranës, Qeverisja Vendore Tiranë 1 243 193.00 08-08-2018 REF-82297-08-07-2018
20032 Blerje solari Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria Nr.2 e Punëtorëve të Qytetit Tiranë 4 166 667.00 03-08-2018 REF-81804-08-02-2018
19265 Blerje Materiale Elektrike dhe Mekanike Qeverisja Vendore Tiranë SHA Ujësjellës Kanalizime Tiranë 2 797 942.00 02-07-2018 REF-77234-06-29-2018
17574 Shërbim Interneti për UKT Qeverisja Vendore Tiranë SHA Ujësjellës Kanalizime Tiranë 3 800 000.00 04-05-2018 REF-66814-05-03-2018
17935 Lyerje e ambjenteve të Konvikteve të Shkollave të Mesme për vitin 2018 Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Konvikteve të Shkollave të Mesme 3 642 312.00 16-05-2018 REF-69122-05-15-2018
18272 Rikonstruksioni i rrugës “Dhimitër Shuteriqi” Qeverisja Vendore Tiranë 44 962 272.00 31-05-2018 REF-72523-05-30-2018
19824 Mirmbajtje të software Qeverisja Vendore Tiranë SHA Ujësjellës Kanalizime Tiranë 7 992 000.00 27-07-2018 REF-80701-07-26-2018
20067 Blerje automjet 4x4 me kalueshmëri të lartë Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria Nr.3 e Punëtorëve të Qytetit Tiranë 2 460 000.00 06-08-2018 REF-81990-08-03-2018
20011 Shpenzime për qeramarrje aparate dhe pajisje teknike, makineri etj Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria Nr.2 e Punëtorëve të Qytetit Tiranë 826 200.00 02-08-2018 REF-81631-08-01-2018
18942 Loti II: Blerje materiale ndriçimi për Bashkinë Tiranë Qeverisja Vendore Tiranë 767 353.00 19-06-2018 REF-75175-06-18-2018
19261 Programe inxhinierike për Bashkinë Tiranë Qeverisja Vendore Tiranë 3 749 980.00 02-07-2018 REF-77222-06-29-2018
18895 Blerje ujë i pijshëm për punonjësit e Bashkisë Tiranë për vitin 2018. Qeverisja Vendore Tiranë 1 404 957.00 18-06-2018 REF-74874-06-14-2018
19107 Blerje Materiale Elektroda, Oksigjen për Nevoja të Shoqërisë Qeverisja Vendore Tiranë SHA Ujësjellës Kanalizime Tiranë 7 930 000.00 27-06-2018 REF-76517-06-26-2018
17953 Blerje elektropompa për nevoja të Shoqërisë Qeverisja Vendore Tiranë SHA Ujësjellës Kanalizime Tiranë 11 600 000.00 18-05-2018 REF-69596-05-17-2018
19676 Rikonstruksion i poligonit te qitjes Qeverisja Vendore Tiranë Klubi Sportiv Tirana 4 166 667.00 19-07-2018 REF-79811-07-18-2018
17068 Instalimi i sistemit ujëmatës Elektromagnetik në Depot e Tiranës (Faza I) Qeverisja Vendore Tiranë SHA Ujësjellës Kanalizime Tiranë 47 227 442.00 19-04-2018 REF-63491-04-18-2018
19234 Rul me disqe Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria Nr.2 e Punëtorëve të Qytetit Tiranë 3 580 000.00 02-07-2018 REF-77223-06-29-2018
19022 Shpenzime për mirëmbajtjen e rrugëve, vepra ujore, rrjet hidrik, elektrik, telefonik, ngrohje, etj Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit 4 999 692.00 22-06-2018 REF-75942-06-21-2018
19015 Zgjerimi kapaciteti të Backup-It në Primary site dhe Krijimi një Disaster Recovery (DR) SITE. Qeverisja Vendore Tiranë SHA Ujësjellës Kanalizime Tiranë 17 946 850.00 22-06-2018 REF-75920-06-21-2018
19427 Blerje karburant gazoil për automjetet e Agjencisë së Mbrojtjes së Konsumatorit Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Mbrojtjes së Konsumatorit 1 500 000.00 10-07-2018 REF-78527-07-09-2018
18833 Sinjalistikë për korsi biçikletash Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria Nr.2 e Punëtorëve të Qytetit Tiranë 54 545 000.00 14-06-2018 REF-74749-06-13-2018
19266 Mirëmbajtje Prodhimi (Mekanike) Qeverisja Vendore Tiranë SHA Ujësjellës Kanalizime Tiranë 1 000 000.00 02-07-2018 REF-77204-06-29-2018
19282 Blerje Materiale Ndërtimi (çimento, rërë, granil, tuba etj) Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit 1 666 660.00 03-07-2018 REF-77400-07-02-2018
19313 Shërbime të tjera, shërbim për pastrimin me makineri i algave dhe shkurreve te liqenit Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit 1 666 667.00 04-07-2018 REF-77547-07-03-2018
18306 Blerje dhe instalim soba me pellet Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria Nr.3 e Punëtorëve të Qytetit Tiranë 12 499 653.00 01-06-2018 REF-72891-05-31-2018
17567 Rikonstruksion i rrugës “Fatmir Haxhiu” Qeverisja Vendore Tiranë 29 156 454.00 04-05-2018 REF-66730-05-03-2018
17153 Rikonstruksion rrjet Kanalizimi në Rrugën: "Qazim Vathi" Qeverisja Vendore Tiranë SHA Ujësjellës Kanalizime Tiranë 22 300 628.00 23-04-2018 REF-64122-04-20-2018
17317 Ndërtim rrjet Ujësjellësi në Shkozën e sipërme dhe Ndërtim Depo uji Qeverisja Vendore Tiranë SHA Ujësjellës Kanalizime Tiranë 19 522 224.00 27-04-2018 REF-65377-04-26-2018
19260 Blerje e një makinerie profesionale për pastrimin e mbetjeve në parqe si dhe 50 koshave të pastrimit Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit 7 881 683.00 02-07-2018 REF-77221-06-29-2018
18277 Sherbim privat per ruajtjen dhe sigurine fizike te objekteve te Shoqerise Qeverisja Vendore Tiranë 4 268 713.00 01-06-2018 REF-72893-05-31-2018
18935 Blerje Karburant Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria Nr.1 e Punëtorëve të Qytetit Tiranë 15 166 660.00 19-06-2018 REF-75214-06-18-2018
17070 Ndërtim rrjet shpërndarës ujësjellësi në rrugen Gani Toptani Qeverisja Vendore Tiranë SHA Ujësjellës Kanalizime Tiranë 7 139 250.00 19-04-2018 REF-63487-04-18-2018
18958 Blerje materiale per riparimin e ndertimin e kazaneve per vitin 2018-2019 Qeverisja Vendore Tiranë ECO Tirana 2 483 502.00 20-06-2018 REF-75490-06-19-2018
18246 Blerje materiale për ndriçimin publik Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria Nr.2 e Punëtorëve të Qytetit Tiranë 45 161 710.00 29-05-2018  REF-71634-05-28-2018
18840 Blerje Karburanti, Nafte dhe Benzine Qeverisja Vendore Tiranë 4 166 666.00 14-06-2018 REF-74700-06-13-2018
16152 Rehabilitimi i rrugës Yzberisht-Kashar Qeverisja Vendore Tiranë 166 666 006.00 15-03-2018 REF-55741-03-13-2018
18767 Shërbim me qera autobot dhe furnizim me ujë Qeverisja Vendore Tiranë ECO Tirana 1 050 000.00 12-06-2018 REF-74380-06-11-2018
17611 Loti VII: Mbikqyrja e punimeve për objektin: “Rikonstruksioni dhe rrethimi i depove ne Ujesjellesat Rajonal (Faza I)” Qeverisja Vendore Tiranë SHA Ujësjellës Kanalizime Tiranë 1 468 637.00 07-05-2018 REF-67114-05-04-2018
18105 "Blerje Automjete" Qeverisja Vendore Tiranë SHA Ujësjellës Kanalizime Tiranë 18 833 333.00 24-05-2018 REF-70844-05-23-2018
19544 Blerje autobuz për nevoja të shkollës Luigj Gurakuqi, Tiranë Qeverisja Vendore Tiranë Shkolla Luigj Gurakuqi Tiranë 4 666 666.00 13-07-2018 REF-78982-07-12-2018
17792 Blerje Tuba dhe Rakorderi Qeverisja Vendore Tiranë SHA Ujësjellës Kanalizime Tiranë 67 323 117.00 14-05-2018 REF-68516-05-11-2018
18106 Blerje Karburant dhe Vaj Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit 10 080 640.00 24-05-2018 REF-70871-05-23-2018
18284 Blerje Sinjalistike Rrugore Qeverisja Vendore Tiranë SHA Ujësjellës Kanalizime Tiranë 923 000.00 01-06-2018  REF-72844-05-31-2018
18014 Blerje benzinë pa plumb Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria Nr.2 e Punëtorëve të Qytetit Tiranë 4 405 100.00 22-05-2018 REF-70236-05-21-2018
18016 Blerje diesel ( gazoil) Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria Nr.2 e Punëtorëve të Qytetit Tiranë 37 083 750.00 22-05-2018 REF-70234-05-21-2018
17066 Ndërtim rrjet ujësjellësi në Rrugën e Kavajës dhe në Rrugën Muhamet Gjollesha (Faza I) Qeverisja Vendore Tiranë SHA Ujësjellës Kanalizime Tiranë 40 442 796.00 19-04-2018 REF-63460-04-18-2018
17275 Blerje autobot për thithjen e ujërave të zeza Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria Nr.3 e Punëtorëve të Qytetit Tiranë 6 500 000.00 25-04-2018 REF-64920-04-24-2018
17954 Blerje materiale për sinjalistikë rrugore Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria Nr.2 e Punëtorëve të Qytetit Tiranë 70 415 900.00 18-05-2018 REF-69593-05-17-2018
16442 Blerja e materialeve për funksionimin e pajisjeve të zyrës Qeverisja Vendore Tiranë 3 748 695.00 27-03-2018 REF-58699-03-26-2018
18164 Blerje shërbimi të zhvillimi të mirëmbajtjes së Programit të Taksave dhe Tarifave Vendore dhe Webservice-ve. Qeverisja Vendore Tiranë 5 590 666.00 25-05-2018 REF-71211-05-24-2018
16573 Blerje Matësa Uji dhe vula për nevoja të shoqërisë Qeverisja Vendore Tiranë SHA Ujësjellës Kanalizime Tiranë 49 199 845.00 30-03-2018 REF-59810-03-29-2018
18258 Sisteme ujitëse dhe impiante furnizimi (ndërtim - montim) Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit 3 980 325.00 31-05-2018 REF-72432-05-30-2018
18297 Blerje betoni Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria Nr.2 e Punëtorëve të Qytetit Tiranë 5 249 790.00 01-06-2018 REF-72593-05-31-2018
17449 Blerje materiale ndihmëse për pregatitjen e asfaltit të ftohtë dhe me ngjyrë Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria Nr.2 e Punëtorëve të Qytetit Tiranë 17 760 000.00 02-05-2018 REF-66304-04-30-2018
18289 Motokorrëse, motosharra, motoseka për lartësi, motokrasitëse bordurash, elektropompa, trapan, gurë fresibël, aparat thithës gjethesh Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit 2 083 333.00 01-06-2018 REF-72746-05-31-2018
17274 Blerje kamion me vinç për transport skelerie Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria Nr.3 e Punëtorëve të Qytetit Tiranë 7 080 000.00 25-04-2018 REF-64924-04-24-2018
17556 Loti 2: Blerje bordura provizore varri Qeverisja Vendore Tiranë Ndërmarrja e Shërbimeve Funerale Tiranë 4 378 020.00 04-05-2018 REF-66718-05-03-2018
17451 Blerje karburant diesel për ngrohje 0.1% Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria Nr.3 e Punëtorëve të Qytetit Tiranë 49 387 735.00 02-05-2018 REF-66313-04-30-2018
17102 Blerje Inerte Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria Nr.2 e Punëtorëve të Qytetit Tiranë 51 781 333.00 20-04-2018 REF-63886-04-19-2018
17455 Loti II - Blerje Vaj Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria Nr.1 e Punëtorëve të Qytetit Tiranë 6 000 000.00 02-05-2018 REF-66294-04-30-2018
17965 Shpenzime për qeramarrje mjeti transporti Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit 2 450 880.00 18-05-2018 REF-69503-05-17-2018
17319 Prodhim i Lëndës Drusore Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit 13 986 090.00 27-04-2018 REF-65456-04-26-2018
16466 Blerje makineri paisje (automjete). Qeverisja Vendore Tiranë SHA Ujësjellës Kanalizime Tiranë 43 200 000.00 28-03-2018 REF-58924-03-27-2018
17403 Mirëmbajtje dhe riparim me të tretët për elektropompa Qeverisja Vendore Tiranë SHA Ujësjellës Kanalizime Tiranë 6 400 000.00 30-04-2018 REF-65805-04-27-2018
17328 Blerje pjesë këmbimi, goma, bateri dhe filtra Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit 1 065 160.00 27-04-2018 REF-65400-04-26-2018
17200 Blerje Automjet, Autoveturë 4 Qeverisja Vendore Tiranë Qendra Ekonomike e Zhvillimit dhe Edukimit te Femijeve Tiranë 1 402 896.00 24-04-2018 REF-64547-04-23-2018
15741 Blerje pjesë ndërrimi automjetesh Qeverisja Vendore Tiranë SHA Ujësjellës Kanalizime Tiranë 16 602 308.00 28-02-2018 REF-51875-02-27-2018
16793 Mirëmbajtje e thellë në objekte arsimore Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria Nr.3 e Punëtorëve të Qytetit Tiranë 44 329 953.00 11-04-2018 REF-61711-04-10-2018
14874 Blerje mjete didaktike dhe kancelarike ne funksion te projektit "Bejme detyrat e shtepise " dhe mjete kancelarike per nevojat e QEZHEF. Qeverisja Vendore Tiranë Qendra Ekonomike e Zhvillimit dhe Edukimit te Femijeve Tiranë 2 004 271.00 29-01-2018 REF-42437-01-26-2018
15064 Blerje Kimikate për UKT sha Qeverisja Vendore Tiranë SHA Ujësjellës Kanalizime Tiranë 89 795 578.00 06-02-2018 REF-43707-02-05-2018
14752 Loti i parë: “Blerje buke për Konviktet e Shkollave të Mesme” Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Konvikteve të Shkollave të Mesme 2 362 500.00 18-01-2018 REF-40793-01-17-2018
16571 Blerje pajisje lojrash aktive, pajisje përshtatshmërie PAK, pajisje ushtrimesh Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit 8 302 342.00 30-03-2018 REF-59618-03-29-2018
17276 Dezinfektim, dezinsektim, deratizim ambientesh Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Mbrojtjes së Konsumatorit 1 000 000.00 25-04-2018 REF-64767-04-24-2018
17294 Shpenzime për mirëmbajtjen e mjeteve të transportit (Riparim mjetesh) Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit 1 153 500.00 26-04-2018 REF-64980-04-25-2018
16648 Loti 1 - Blerje vegla pune, materiale pune për gjelbërim Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit 2 725 000.00 03-04-2018 REF-60025-03-30-2018
16653 Loti 3 - Materiale specifike Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit 1 833 333.00 03-04-2018 REF-60034-03-30-2018
17161 Shërbimet e siguracionit të mjeteve të transportit të Bashkisë Tiranë për vitin 2018. Qeverisja Vendore Tiranë 2 212 697.00 23-04-2018 REF-64167-04-20-2018
16942 Shpenzime për mirëmbajtjen e objekteve specifike Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit 2 625 814.00 16-04-2018 REF-62468-04-13-2018
16468 Blerje Gazoil D1 10 ppm për automjete Qeverisja Vendore Tiranë Qendra Ekonomike e Zhvillimit dhe Edukimit te Femijeve Tiranë 2 100 051.00 28-03-2018 REF-58774-03-27-2018
16469 Loti 3 - Blerje fara lule Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit 833 333.00 28-03-2018 REF-58786-03-27-2018
16470 Loti 2 - Blerje farë bari Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit 833 334.00 28-03-2018 REF-58784-03-27-2018
16472 Loti 1 - Blerje pleh organik & humus Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit 3 458 234.00 28-03-2018 REF-58782-03-27-2018
16473 Loti 5 - Blerje Pesticide Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit 458 333.00 28-03-2018 REF-58791-03-27-2018
16474 Loti 4 - Blerje plehra kimike Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit 333 333.00 28-03-2018 REF-58789-03-27-2018
15742 Blerje materiale mirëmbajtje Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria Nr.3 e Punëtorëve të Qytetit Tiranë 48 333 333.00 28-02-2018 REF-52387-02-27-2018
15636 Plehra kimike, furnitura veterinare, farëra, fidane, lule sezonale Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria Nr.1 e Punëtorëve të Qytetit Tiranë 17 150 000.00 26-02-2018 REF-51130-02-23-2018
15807 Loti I: Blerje materiale kancelarie për Bashkinë e Tiranës për vitin 2018, Qeverisja Vendore Tiranë 11 148 366.00 01-03-2018 REF-52667-02-28-2018
15806 Loti II: Blerje materiale për funksionimin e pajisjeve të zyrës për Bashkinë e Tiranës për vitin 2018 Qeverisja Vendore Tiranë 11 981 535.00 01-03-2018 REF-52672-02-28-2018
16584 Blerje kamionçinë 1.2 deri 1.5 ton Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria Nr.3 e Punëtorëve të Qytetit Tiranë 4 166 000.00 30-03-2018 REF-59599-03-29-2018
15480 Shërbim i Sigurisë dhe i Ruajtjes Fizike Qeverisja Vendore Tiranë Qendra Kulturore Tirana 3 280 054.00 20-02-2018 REF-49010-02-19-2018
15863 Loti II: Blerje Nafte (Eurodiesel) Qeverisja Vendore Tiranë SHA Ujësjellës Kanalizime Tiranë 64 255 500.00 02-03-2018 REF-53297-03-01-2018
14839 Loti III Blerje bukë thekre dhe integrale Qeverisja Vendore Tiranë Qendra Ekonomike e Zhvillimit dhe Edukimit te Femijeve Tiranë 8 112 175.00 25-01-2018 REF-41941-01-24-2018
16479 Shërbim dizifektimi Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit 1 662 333.00 28-03-2018 REF-58919-03-27-2018
14837 Loti V Blerje fruta, zarzavate Qeverisja Vendore Tiranë Qendra Ekonomike e Zhvillimit dhe Edukimit te Femijeve Tiranë 39 193 120.00 25-01-2018 REF-41946-01-24-2018
14840 Loti II Blerje bulmet, qumësht, kos, djathë, gjizë Qeverisja Vendore Tiranë Qendra Ekonomike e Zhvillimit dhe Edukimit te Femijeve Tiranë 58 523 041.00 25-01-2018 REF-41939-01-24-2018
16352 Mirëmbajtje e sistemeve të parkimit Qeverisja Vendore Tiranë Tirana Parking 3 140 000.00 23-03-2018 REF-57657-03-21-2018
14841 Loti I Blerje mish viçi, mish pule dhe vezë Qeverisja Vendore Tiranë Qendra Ekonomike e Zhvillimit dhe Edukimit te Femijeve Tiranë 39 415 714.00 25-01-2018 REF-41937-01-24-2018
15593 Rikonstruksion i Bibliotekës së Qytetit nr.5 Qeverisja Vendore Tiranë 2 916 557.00 23-02-2018 REF-50339-02-22-2018
15699 Blerje Vegla Pune për Nevoja të Shoqërisë Qeverisja Vendore Tiranë SHA Ujësjellës Kanalizime Tiranë 3 332 072.00 27-02-2018 REF-51754-02-26-2018
14838 Loti IV - Blerje artikuj ushqimorë Qeverisja Vendore Tiranë Qendra Ekonomike e Zhvillimit dhe Edukimit te Femijeve Tiranë 29 388 144.00 25-01-2018 REF-41944-01-24-2018
15821 Uniforma dhe veshje speciale Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria Nr.1 e Punëtorëve të Qytetit Tiranë 3 450 000.00 01-03-2018 REF-52959-02-28-2018
16309 Shpenzime qeramarrje aparate, pajisje teknike, makineri (foni, pajisje ndriçimi, videoprojektor) Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit 4 722 000.00 21-03-2018 REF-57169-03-20-2018
16308 Blerje kancelari dhe tonera Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Mbrojtjes së Konsumatorit 1 800 000.00 21-03-2018 REF-57349-03-20-2018
16201 Vijëzime dhe Vendosje Tabelash për Parkimin e Rezervuar me Kontratë Qeverisja Vendore Tiranë Tirana Parking 2 999 664.00 16-03-2018 REF-56277-03-15-2018
15378 Furnizim dhe shërbime për mencat Qeverisja Vendore Tiranë Qendra Sociale "Shtepia e përbashkët" Tiranë 2 346 607.00 16-02-2018 REF-47929-02-15-2018
15429 Mjete Transporti Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria Nr.1 e Punëtorëve të Qytetit Tiranë 50 000 000.00 19-02-2018 REF-48671-02-16-2018
16081 Blerje kapakë ngjyrë gri RAL 7016 dhe të verdhë RAL 1018 Qeverisja Vendore Tiranë ECO Tirana 3 546 666.00 12-03-2018 REF-55051-03-09-2018
15808 Shpenzime për Mirëmbajtjen e aparateve, pajisjeve teknike dhe veglave të punës Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria Nr.1 e Punëtorëve të Qytetit Tiranë 16 660 000.00 01-03-2018 REF-52839-02-28-2018
15001 Shërbim i Printimit të Njoftim Detyrimeve për vitin 2018 Qeverisja Vendore Tiranë 6 477 387.00 02-02-2018 REF-43247-02-01-2018
15755 Shpenzimet e Siguracionit të Mjeteve të Transportit Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria Nr.1 e Punëtorëve të Qytetit Tiranë 1 660 000.00 28-02-2018 REF-52041-02-27-2018
15822 Furnizime dhe materiale të tjera zyre (vegla pune) Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria Nr.1 e Punëtorëve të Qytetit Tiranë 3 650 000.00 01-03-2018 REF-52952-02-28-2018
15647 Shpenzime për të tjera materiale dhe shërbime operative Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit 3 027 889.00 26-02-2018 REF-50884-02-23-2018
15694 Blerje detergjentësh dhe pajisje pastrimi Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Mbrojtjes së Konsumatorit 1 000 000.00 27-02-2018 REF-51496-02-26-2018
14751 Loti i dytë: “Blerje ushqime koloniale për Konviktet e Shkollave të Mesme” Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Konvikteve të Shkollave të Mesme 3 494 558.00 18-01-2018 REF-40796-01-17-2018
15614 Shërbim Siguracion Makinash Qeverisja Vendore Tiranë SHA Ujësjellës Kanalizime Tiranë 2 999 792.00 23-02-2018 REF-49972-02-22-2018
14645 Loti i parë: Mbikqyrja e punimeve për objektin: Rehabilitimi i aksit Mbikalim-Kombinat. Qeverisja Vendore Tiranë 1 804 742.00 03-01-2018 REF-39667-12-29-2017
15282 Shpenzime të tjera qeraje Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit 3 093 333.00 13-02-2018 REF-46791-02-12-2018
31486 Kontratë në bazë të një Marrëveshje kuadër: Shpenzime për qeramarrje (për grumbullimin e lëndës drusore) Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit 0.00 14-02-2018 REF-47429-02-13-2018
15315 Shpenzime për qeramarrje (për grumbullimin e lëndës drusore) Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit 5 500 000.00 14-02-2018 REF-47429-02-13-2018
15067 Blerje Gas i lëngët Qeverisja Vendore Tiranë Qendra Ekonomike e Zhvillimit dhe Edukimit te Femijeve Tiranë 7 557 099.00 06-02-2018 REF-43784-02-05-2018
14643 Loti i tretë: Mbikqyrja e punimeve për objektin: Ndërtimi i rrugëve Migjeni dhe Kadri Roshi në Njësinë Administrative Kashar Faza I. Qeverisja Vendore Tiranë 1 931 794.00 03-01-2018 REF-39671-12-29-2017
15072 Sigurim i kazaneve për Eco Tirana sh.a për vitin 2018 Qeverisja Vendore Tiranë ECO Tirana 5 700 000.00 06-02-2018 REF-43944-02-05-2018
14757 Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë fizike me Roje Private Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit 54 734 925.00 19-01-2018 REF-40922-01-18-2018
14843 Blerje kazanë për material të riciklueshëm dhe kazanë për material të pariciklueshëm Qeverisja Vendore Tiranë ECO Tirana 6 955 000.00 25-01-2018 REF-41694-01-23-2018
31484 Kontratë në bazë të një Marrëveshje kuadër: Blerje Mish për Kafshët e Parkut Zoologjik Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit 0.00 23-01-2018 REF-41295-01-22-2018
14844 Transporti i fëmijëve të shkollës Luigj Gurakuqi, Tiranë Qeverisja Vendore Tiranë Shkolla Luigj Gurakuqi Tiranë 1 485 303.00 25-01-2018 REF-41901-01-24-2018
14792 Blerje mish për kafshët e Parkut Zoologjik Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit 5 206 650.00 23-01-2018 REF-41295-01-22-2018
15069 Blerje kapakë ngjyrë gri RAL 7016 dhe të verdhë RAL 1018 Qeverisja Vendore Tiranë ECO Tirana 3 546 666.00 06-02-2018 REF-43906-02-05-2018
Mungese konkurrence

Prokurimi zhvillohet me nje konkurrent te vetem. Ligji shqiptar i lejon keto lloj procedurash. Shpesh keto procedura me shume se mungese konkurrence ne treg shfaqin opsione te formulimit te kritereve dhe afateve per dorezim dokument ne favor te nje kompanie te paramenduar klienteliste. Keto tendera meritojne te konsiderohen te ekspozuara dhe me risk

Procedure me negocim

Procedure me negocim

Shiko me shume
Me negocim, pa njoftim

Me negocim, pa njoftim

Pamundesi kohore per pergatitje te nje oferte (oferte teknike plus dokumentacion)

Afat i pamjaftueshem sipas kritereve ligjore te percaktuara ne nenin 43 te ligjit 9643 "Per Prokurimin Publik" i ndryshuar

Shtese kontrate (shtese vlere) pa perfunduar ende faza e pare e kontrates

Per cdo kontrate ekziston nje mundesi per shtese kontrate me vlere plus 20% e vleres se ofertes. Kjo shtese duhet te justifikohet me arsye te bazuara te nje veshtiresie per shkaqe mbi natyrore, ndryshime eksplicite te kushteve te tregut dhe indekseve te cmimeve etj.

Shiko me shume
Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit

Autoriteti Prokurues ka skualifikuar te gjithe operatoret pjesemarres ne gare me oferte me te ulet se oferta fituese. Nuk quhet skualifikim rasti kur operatori nuk ka paraqitur fare oferte por ka dorezuar dokumente te tjera. Vleresim vetem per procedura tenderuese me vlere mbi 5 milion Leke

Anullimi i Tenderit dy ose me shume here

Ne rast te anulimit dy here radhazi te tenderave me objekt te njejte, ka vend per te vleresuar veshtiresi apo defekte qe kane bere te pamundur finalizimin me fitues te procedures. Anulimi dy here radhazi eshte precedent qe legjitimon qe gara e hapur te zevendesohet me negocime te drejtperdrejta

Manual mbi Integrimin e Shërbimit një Web tjetër. Klikoni ketu

Te drejtat e Perdorimit

Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data