Open Procurement Albania

Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Numri i Rezultateve 67

Shenimi me flamur te kuq (red flag) i nje procedure prokurimi tregon nje ekspozim apo rrezik te mundshem per sjellje te papajtueshme me ligjin ose jo-etike te biznesit, kryesisht ne lidhje me mos-respektimin e ligjeve anti-korrupsion. Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar.

Tendera me redflags

id Titulli Autoritet Prokurues Vlera / Fondi Limit Nipt i Kompanise Data e Shpalljes Nr. Reference
27540 “Blerje Dioksid Karboni (CO2)” Spitali Rajonal “Memorial” Fier 4 336 000.00 J61905015B 09-08-2021 REF-02402-08-06-2021
27463 Pajisje per sallat operatore dhe per reanimacionin neonatal ne SUOGJ "Koco Gliozheni" - Loti 2 F.V Qender Ajri Medikal i kompriuar Spitali Universitar Obstetrik-Gjinekologjik "Koco Gliozheni" Tiranë 3 689 500.00 J61905015B 02-06-2021 REF-97034-06-01-2021
27499 Blerje oksigjen i gazte mjeksor per nevojat e spitalit Mirdite Drejtoria e Shërbimit Spitalor Mirditë 2 419 200.00 J61905015B 04-05-2021 REF-94380-04-30-2021
27525 Riparim-mirëmbajtje e sistemeve të ajrit të vakumuar dhe komprimuar, tanker oksigjeni, linjat dhe pajisjet përkatëse, në spitalin Covid-4 - për një periudhë 12 mujore me të drejtë shkëputje në momentin e mbylljes së Covid-4. Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" 0.00 J61905015B REF-91192-03-25-2021
27278 Blerje oksigjeni gas mjeksor Drejtoria e Spitalit "Ihsan Cabej" Lushnje 6 912 000.00 J61905015B 15-04-2021 REF-93011-04-14-2021
27084 Blerje e oksigjen mjeksor i gazte. Drejtoria e Shërbimit Spitalor Librazhd 2 073 600.00 J61905015B 12-03-2021 REF-89687-03-11-2021
27189 “Riparim-mirëmbajtje e sistemeve të ajrit të vakumuar dhe komprimuar, tanker oksigjeni, linjat dhe pajisjet përkatëse, në spitalin Covid-4” për një periudhë 12 mujore me të drejtë shkëputje në momentin e mbylljes së Covid-4. Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" 1 208 240.00 J61905015B 26-03-2021 REF-91192-03-25-2021
27291 Minikontrata nr. 1 ne zbatim të Marrëveshjes Kuadër me Titull : Blerje oksigjen mjekesor leng dhe gaz per Spitalin Rajonal Durres - Loti 1 Oksigjen Leng Spitali Rajonal Durrës 0.00 J61905015B 08-02-2021 REF-86164-02-05-2021 (Minikontrata 1)
26254 Blerje oksigjen mjekesor leng dhe gaz per Spitalin Rajonal Durres - Loti 1 Oksigjen Leng Spitali Rajonal Durrës 130 060 800.00 J61905015B 08-02-2021 REF-86164-02-05-2021
26255 Blerje oksigjen mjekesor leng dhe gaz per Spitalin Rajonal Durres - Loti 2 Oksigjen Gaz per perdorim Mjekesor Spitali Rajonal Durrës 331 776.00 J61905015B 08-02-2021 REF-86166-02-05-2021
26478 Blerje oksigjeni (gaz per perdorim mjekesor, lengshem) për nevojat e Drejtorise se Sherbimit Spitalor Kavaje . Drejtoria e Shërbimit Spitalor Kavajë 7 040 800.00 J61905015B 18-02-2021 REF-87409-02-17-2021
26128 “Blerje Oksigjen (gaz per perdorim mjekesor, i lengshem)” per nevojat e SUSHN Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi" Tiranë 196 963 672.00 J61905015B 03-02-2021 REF-85660-02-02-2021
26957 “BLERJE OKSIGJEN LENG PER SPITALIN RAJONAL DURRES-ME AFAT 60-DITE”. Spitali Rajonal Durrës 21 676 800.00 J61905015B 24-02-2021 REF-87990-02-23-2021
26004 Blerje e 20 bombulave të oksigjenit dhe 100 copë gota oksigjeni Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" 1 526 700.00 J61905015B 22-01-2021 REF-84523-01-21-2021
25757 Furnizim me oksigjen te lëngshëm mjekësor për nevojat e QSUNT Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" 908 315 199.00 J61905015B 01-12-2020 REF-80448-11-27-2020
25872 F-V pajisje për linjat e gazrave mjekësorë në Spitalin Rajonal Gjirokastër për përballimin e rasteve që paraqiten me COVID-19 Drejtoria e Spitalit Rajonal Gjirokastër 9 979 900.00 J61905015B 31-12-2020 REF-83446-12-30-2020
26443 Furnizim me oksigjen te lengshem mjekesor per nevojat e QSUNT pernje periudhe 47-ditore Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" 132 594 000.00 J61905015B REF-86621-02-10-2021
25853 Blerje oxigjen gaze mjekesore Drejtoria e Spitalit "Ihsan Cabej" Lushnje 12 130 560.00 J61905015B 22-12-2020 REF-82690-12-21-2020
25876 Oxygen i lengshem Drejtoria e Spitalit Rajonal Lezhë 24 372 000.00 J61905015B 29-12-2020 REF-83226-12-28-2020
25871 Blerje Gota Oksigjeni Për Spitalin Rajonal Durrës Spitali Rajonal Durrës 3 553 800.00 J61905015B 31-12-2020 REF-83487-12-30-2020
25838 LOT II Oksigjen i lenget (Gaz per perdorim mjeksor, i lengshem x100%) Drejtoria e Spitalit Rajonal Fier 176 020 000.00 J61905015B 15-12-2020 REF-82055-12-14-2020
25839 LOT I “Oksigjen i Gazte” (Gaz per perdorim mjeksor, i kompresuar x 100%)”. Drejtoria e Spitalit Rajonal Fier 13 824 000.00 J61905015B 15-12-2020 REF-82053-12-14-2020
25855 Blerje oksigjen te gazte mjekesor Drejtoria e Shërbimit Spitalor Kukës 7 948 800.00 J61905015B 18-12-2020 REF-82529-12-17-2020
25823 Vendosje emergjente gazra medikale per Covid 19 Drejtoria e Spitalit Rajonal Dibër 8 024 000.00 J61905015B 02-12-2020 REF-80679-12-01-2020
27131 Furnizim me oksigjen te lengshem mjekesor per nevojat e QSUNT per nje periudhe 67-ditore Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" 189 018 791.00 J61905015B 04-12-2020 REF-81096-12-04-2020
25723 Mirembajtje e Sistemit te Oksigjenit, Furnizim Vendosje Drejtoria e Spitalit Rajonal Berat 7 099 820.00 J61905015B 20-10-2020 REF-75988-10-19-2020
27324 Minikontrata nr. 1 ne zbatim të Marrëveshjes Kuadër me Titull : Objekti i tenderit: Blerje Oksigjen (gaz per perdorim mjekesor, i lengshem) per nevojat e SUSHN - Marrëveshje Kuadër me një operator ekonomik - ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat 1 vjecar - 12 muaj, Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi" Tiranë 0.00 J61905015B 11-08-2020 REF-68266-08-10-2020(Minikontrata 1)
25687 Blerje fluksimetra per spitalin Infektiv dhe pajisje me burime me linja oksigjeni ne sherbimin e Pneumologjise dhe Klinikes Nr.1 ne QSUT.
Loti 1- Blerje fluksimetra per spitalin Infektiv
Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" 3 000 000.00 J61905015B 09-10-2020 REF-74322-10-07-2020
25699 “F.V pajisje per linjat e gazrave mjekesore në, SU “Shefqet Ndroqi” Tiranë, spitali rajonal Durrës, spitali rajonal Elbasan, spitali rajonal Korçë, spitali rajonal Shkodër, spitali rajonal Vlorë” Ministria e Shëndetësisë 57 684 110.00 J61905015B 06-10-2020 REF-73915-10-05-2020
25566 Objekti i tenderit: Blerje Oksigjen (gaz per perdorim mjekesor, i lengshem) per nevojat e SUSHN - Marrëveshje Kuadër me një operator ekonomik - ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat 1 vjecar - 12 muaj, Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi" Tiranë 172 339 828.00 J61905015B 11-08-2020 REF-68266-08-10-2020
26009 “Blerje Oksigjen (gaz per perdorim mjekesor, i lengshem)” per nevojat e SUSHN Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi" Tiranë 85 302 000.00 J61905015B REF-69025-08-18-2020
26021 Shtrimi i linjes se oksigjenit mjeksor ne Pavionin e ri Covid-19 Qendra Spitalore e Burgjeve Tirane 1 609 333.00 J61905015B 17-07-2020 REF-65748-07-16-2020
23643 “F.V pajisje per linjat e gazrave mjekesore në QSUT, SU “Shefqet Ndroqi”, SUOGJ “Mbretëresha Geraldinë” dhe Spitali i Kavajës, për përballimin e situatës COVID-19”. Ministria e Shëndetësisë 73 860 550.00 J61905015B 26-05-2020 REF-58865-05-23-2020
23582 " Riparim Sistemi oksigjenimit te DSR Diber" Drejtoria e Spitalit Rajonal Dibër 2 591 500.00 J61905015B REF-56386-04-17-2020
21419 Materialet e linjave te oksigjenit te nevojshme ne Sherbimin Infektiv dhe ate te Pediatrise Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" 3 521 100.00 J61905015B 12-03-2020 REF-53872-03-11-2020
19814 Lot1 Oxygen Spitali Rajonal Durrës 28 396 200.00 J61905015B 29-01-2020 REF-48341-01-28-2020
19805 Riparim-mirembajtje sistemeve te ajrit te vakumuar dhe komprimuar, tanker oksigjeni, rampa oksigjeni, linjat dhe pajisjet perkatese, per 12 muaj Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" 4 966 900.00 J61905015B 22-01-2020 REF-47833-01-21-2020
19808 Blerje oksigjen mjekesor Drejtoria e Spitalit Rajonal Fier 7 050 240.00 J61905015B 24-01-2020 REF-48041-01-23-2020
22783 Loti 1 Anestezi Reanimacion Oxygen Gaz per perdorim mjeksor, i kompresuar x 100% Litra Drejtoria e Spitalit "Ihsan Cabej" Lushnje 6 912 000.00 J61905015B 27-01-2020 REF-48192-01-27-2020
19434 Blerje oksigjeni (gaz per perdorim mjekesor, lengshem) per nevojat e S. U. Shefqet Ndroqi – Marreveshje Kuader me nje Operator Ekonomik - ku te gjitha kushtet jane te percaktuara me afat 1 vjeçar (12 muaj).. Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi" Tiranë 22 989 100.00 J61905015B 27-11-2019 REF-44971-11-26-2019
19421 Blerje Oksigjen per perdorim Spitalor Drejtoria e Shërbimit Spitalor Kurbin 300 000.00 J61905015B 22-11-2019 REF-44469-11-21-2019
20553 Loti 7 Anestezi Reanimacion Oxygen Gaz per perdorim mjeksor, i kompresuar x 100% Litra Drejtoria e Shërbimit Spitalor Korçë 8 640 000.00 J61905015B 27-09-2019 REF-36954-09-24-2019
18768 Blerje oksigjen mjekesor i lengshem (bar) me periudhe 60 dite Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" 16 440 000.00 J61905015B REF-15261-03-26-2019
18171 Loti 2 :Mirembajtja e gazeve mjeksore dhe kondicionereve Drejtoria e Spitalit Rajonal Lezhë 566 200.00 J61905015B 19-02-2019 REF-08739-02-18-2019
17230 Loti 5 Oxygen Gaz per perdorim mjeksor, i kompresuar Drejtoria e Shëndetit Publik Lushnje 6 566 400.00 J61905015B 26-12-2018 REF-01326-12-24-2018
16919 Lot 8 Anestezi Reanimacion Oxygen Gaz per perdorim mjeksor, i kompresuar Litra Spitali Sarandë 518 400.00 J61905015B 20-12-2018 REF-99926-12-18-2018
17551 Loti 7 Anestezi Reanimacion Oxygen Gaz per perdorim mjeksor, i kompresuar Litra Qendra Spitalore "Xhafer Kongoli" Elbasan 3 510 397.00 J61905015B 04-01-2019 REF-02957-01-03-2019
17225 Loti 64 Oxygen Anestezi Reanimacion Gaz per perdorim mjeksor, i kompresuar Litra Drejtoria e Spitalit Rajonal Gjirokastër 2 764 800.00 J61905015B 26-12-2018 REF-01640-12-24-2018
16889 Lot 17 Oxygen Gaz per perdorim mjeksor, i kompresuar Drejtoria e Shërbimit Spitalor Has 6 912.00 J61905015B 17-12-2018 REF-99139-12-14-2018
17350 Blerje medikamente per vitin 2019 i ndare ne 30 Lote .
Lot 30 Oxygen ( Gaz per perdorim mjeksor, i kompresuar, Litra)
Drejtoria e Spitalit Rajonal Fier 6 260 460.00 J61905015B 28-12-2018 REF-02437-12-27-2018
16898 Loti 2 Anestezi Reanimacion Drejtoria e Shërbimit Spitalor Kurbin 356 037.00 J61905015B 17-12-2018 REF-99104-12-14-2018
16855 Loti 16. Oxygen: Drejtoria e Spitalit Rajonal Lezhë 5 762 189.00 J61905015B 17-12-2018 REF-99032-12-14-2018
17160 Loti 32 - Oksigjen (Gaz Per Perdorim Mjeksor, I Lengshem). Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi" Tiranë 21 945 600.00 J61905015B 24-12-2018 REF-01125-12-21-2018
17471 Lot 21 Oxygen Drejtoria e Shërbimit Spitalor Krujë 414 720.00 J61905015B 28-12-2018 REF-02376-12-27-2018
16667 Loti 2 Anestezi Reanimacion Oxygen Gaz per perdorim mjeksor, i kompresuar Litra Drejtoria e Shërbimit Spitalor Korçë 35.00 J61905015B 13-12-2018 REF-97835-12-12-2018
16618 Blerje Set kompresor ajri mjekesor 3 x 39 m3/h me gjithe aksesoret dhe Set pompa vakumi per aspirim mjekesor 3 x 50 m3/h + 20 priza per ajer mjekesor te gatshem per instalim, per Maternitetin e ri, Spitali Korçë. Drejtoria e Shërbimit Spitalor Korçë 5 750 000.00 J61905015B 06-12-2018 REF-96873-12-05-2018
16497 Rikonstruksioni i rrjetit te oksigjenit ne patologji Drejtoria e Spitalit Rajonal Fier 1 623 000.00 J61905015B 10-10-2018 REF-89180-10-09-2018
15981 Furnizim – vendosje panele te shkembimit automatik te oksigjenit dhe protoksidit te azotit Spitali Sarandë 935 160.00 J61905015B 07-06-2018 REF-73581-06-06-2018
14532 Blerje oksigjeni (gazte) per nevoja te Drejtorise se Spitalit Rajonal Diber per vitin 2018 Drejtoria e Spitalit Rajonal Dibër 1 150 000.00 J61905015B 18-04-2018 REF-63049-04-17-2018
14177 Blerje oksigjen per nevoja mjekesore Drejtoria e Spitalit Rajonal Fier 4 938 208.00 J61905015B 27-03-2018 REF-58630-03-26-2018
15336 Blerje Oksigjen mjekesor Spitali Universitar Obstetrik-Gjinekologjik "Koco Gliozheni" Tiranë 2 468 880.00 J61905015B REF-48650-02-16-2018
14696 Blerje Oxygen Drejtoria e Spitalit Rajonal Lezhë 0.00 J61905015B REF-49483-02-21-2018
12458 Loti 2 - Furnizim Vendosje Aparat Oksimetrie. Drejtoria e Spitalit Rajonal Berat 597 600.00 J61905015B 12-10-2017 REF-29447-10-11-2017
12459 Loti 1 - Furnizim vendosje Panele Dopio Oksigjeni Drejtoria e Spitalit Rajonal Berat 799 980.00 J61905015B 12-10-2017 REF-29445-10-11-2017
9799 Rikonstruksioni i rrjetit të oksigjenit në maternitet Drejtoria e Spitalit Rajonal Fier 5 556 014.00 J61905015B 28-04-2017 REF-09805-04-27-2017
9550 Loti 4 - Riparim mirëmbajtje sisteme ajri të vakumuar, komprimuar dhe linjat përkatëse; tanker oksigjeni, rampa oksigjeni, linjat dhe pajisjet përkatëse Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" 3 274 862.00 J61905015B 28-02-2017 REF-69718-02-28-2017
6107 Blerje oksigjen mjekësor Drejtoria e Spitalit Rajonal Gjirokastër 1 366 580.00 J61905015B 25-07-2016
Mungese konkurrence

Prokurimi zhvillohet me nje konkurrent te vetem. Ligji shqiptar i lejon keto lloj procedurash. Shpesh keto procedura me shume se mungese konkurrence ne treg shfaqin opsione te formulimit te kritereve dhe afateve per dorezim dokument ne favor te nje kompanie te paramenduar klienteliste. Keto tendera meritojne te konsiderohen te ekspozuara dhe me risk

Procedure me negocim

Procedure me negocim

Shiko me shume
Pamundesi kohore per pergatitje te nje oferte (oferte teknike plus dokumentacion)

Afat i pamjaftueshem sipas kritereve ligjore te percaktuara ne nenin 43 te ligjit 9643 "Per Prokurimin Publik" i ndryshuar

Shtese kontrate (shtese vlere) pa perfunduar ende faza e pare e kontrates

Per cdo kontrate ekziston nje mundesi per shtese kontrate me vlere plus 20% e vleres se ofertes. Kjo shtese duhet te justifikohet me arsye te bazuara te nje veshtiresie per shkaqe mbi natyrore, ndryshime eksplicite te kushteve te tregut dhe indekseve te cmimeve etj.

Shiko me shume
Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit

Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit

Anullimi i Tenderit dy ose me shume here

Ne rast te anulimit dy here radhazi te tenderave me objekt te njejte, ka vend per te vleresuar veshtiresi apo defekte qe kane bere te pamundur finalizimin me fitues te procedures. Anulimi dy here radhazi eshte precedent qe legjitimon qe gara e hapur te zevendesohet me negocime te drejtperdrejta

MBESHTETES


Opinionet, gjetjet, konkluzionet dhe rekomandimet e shprehura janë të autor-it/ve dhe nuk perfaqësojnë domosdoshmërisht ato të Donatorëve.