Open Procurement Albania

Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Numri i Rezultateve 99

Shenimi me flamur te kuq (red flag) i nje procedure prokurimi tregon nje ekspozim apo rrezik te mundshem per sjellje te papajtueshme me ligjin ose jo-etike te biznesit, kryesisht ne lidhje me mos-respektimin e ligjeve anti-korrupsion. Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar.

Tendera me redflags

id Titulli Autoritet Prokurues Vlera / Fondi Limit Nipt i Kompanise Data e Shpalljes Nr. Reference
28358 Loti Nr.2– “Serume ABO dhe reagent te ndryshem” Qendra Kombëtare e Transfuzionit të Gjakut 988 500.00 K01514009I 25-03-2022 REF-22897-03-24-2022
28072 Sherbim Mirembajtje-Riparim i pajisjeve mjekesore ne Spitalin Rajonal Gjirokaster Drejtoria e Spitalit Rajonal Gjirokastër 10 416 000.00 K01514009I 22-02-2022 REF-20071-02-21-2022
28117 Loti-48 Mirëmbajtje e pajisjeve SHTRAT Operator prodhuesi MAQUET/ose ekuivalent Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" 1 035 586.00 K01514009I REF-18998-02-07-2022
28118 Loti-43 Mirëmbajtje e pajisjeve Monitor Pacienti prodhuesi Nihon Kohden/ose ekuivalent Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" 1 193 424.00 K01514009I REF-18988-02-07-2022
28119 Loti-40 Mirëmbajtje e pajisjeve te Kardiokirurgjise prodhuesi MAQUET/ose ekuivalent Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" 916 915.00 K01514009I REF-18982-02-07-2022
28120 Loti-38 Mirëmbajtje e pajisjeve Sharre Kirurgjikale prodhuesi DE SOUTER/ose ekuivalent Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" 98 625.00 K01514009I REF-18978-02-07-2022
28207 Loti-16 Mirëmbajtje e pajisjeve Endoskopike prodhuesi PENTAX/ose ekuivalent Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" 94 946.00 K01514009I REF-18933-02-07-2022
28208 Loti-25 Mirëmbajtje e pajisjeve Defibrilator prodhuesi NIHON KOHDEN/ose ekuivalent Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" 355 068.00 K01514009I REF-18952-02-07-2022
28282 Minikontrata 1 “Blerje shiringa për Injektorët e CT, MRI dhe Angiografisë për një periudhë 24 mujore” Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" 0.00 K01514009I 19-07-2021 REF-01152-07-16-2021 (Minikontrata 1)
27894 Loti I: Blerje tuba per marrjen e kampionëve të gjakut për laboratorin klinik biokimik Spitali Rajonal Vlorë 9 453 557.00 K01514009I 16-12-2021 REF-15329-12-15-2021
27503 “Blerje shiringa për Injektorët e CT, MRI dhe Angiografisë për një periudhë 24 mujore” Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" 8 646 668.00 K01514009I 19-07-2021 REF-01152-07-16-2021
27534 "Blerje Materiale mjekimi Specifike per sherbimin Imazheri, ORL-Okulistike-Kirurgji Maxilofaciale & Bllokun Operator prane SUT” Spitali Universitar i Traumës 3 641 667.00 K01514009I 23-07-2021 REF-01470-07-22-2021
27377 Blerje pajisje mjekesore per repartin e urgjences (sipas listes) Drejtoria e Shërbimit Spitalor Kurbin 5 833 333.00 K01514009I 11-05-2021 REF-95084-05-10-2021
25885 Blerje kite reagente dhe materiale mjekësore për shërbimin e laboratorit të gjenetikës - Loti 2: Citogjenetika molekulare Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" 31 638 000.00 K01514009I 05-01-2021 REF-83574-12-31-2020
25779 Mirëmbajtje e pajisjeve mjekesore në QSUT për vitin 2021 - Loti 17 Mirëmbajtje e pajisjeve Endoskopike prodhuesi PENTAX/ose ekuivalent Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" 192 532.00 K01514009I 01-12-2020 REF-80342-11-27-2020
25790 Mirëmbajtje e pajisjeve mjekesore në QSUT për vitin 2021 - Loti 28 Mirëmbajtje e pajisjeve Defibrilator prodhuesi NIHON KOHDEN/ose ekuivalent Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" 720 031.00 K01514009I 01-12-2020 REF-80372-11-27-2020
25804 Mirëmbajtje e pajisjeve mjekesore në QSUT për vitin 2021 -Loti 42 Mirëmbajtje e pajisjeve Sharre Kirurgjikale prodhuesi DE SOUTER/ose ekuivalent Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" 199 992.00 K01514009I 01-12-2020 REF-80403-11-27-2020
25806 Mirëmbajtje e pajisjeve mjekesore në QSUT për vitin 2021 -Loti 44 Mirëmbajtje e pajisjeve te Kardiokirurgjise prodhuesi MAQUET/ose ekuivalent Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" 1 859 345.00 K01514009I 01-12-2020 REF-80407-11-27-2020
25809 Mirëmbajtje e pajisjeve mjekesore në QSUT për vitin 2021 -Loti 47 Mirëmbajtje e pajisjeve Monitor Pacienti prodhuesi Nihon Kohden/ose ekuivalent Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" 2 420 001.00 K01514009I 01-12-2020 REF-80414-11-27-2020
25814 Mirëmbajtje e pajisjeve mjekesore në QSUT për vitin 2021 -Loti 52 Mirëmbajtje e pajisjeve SHTRAT Operator prodhuesi MAQUET/ose ekuivalent Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" 2 099 946.00 K01514009I 01-12-2020 REF-80426-11-27-2020
25562 Loti 2 Qarkullimi ekstrakorporal Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" 59 465 000.00 K01514009I 25-08-2020 REF-69508-08-24-2020
26019 Blerje Artikuj për Masa Mbrojtëse Personale për përballimin e situatës së Covid-19”. Njesia Vendore e Kujdesit Shendetesor Tirane 3 781 300.00 K01514009I 10-12-2020 REF-81787-12-10-2020
25829 ‘Blerje artikuj për masa mbrojtëse personale për përballimin situatës së Covid-19’ per 2 muaj, me të drejtë shkëputje me lidhjen e MK nga MSHMS për procedurën bazë . Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" 53 867 048.00 K01514009I REF-81211-12-05-2020
27123 Doreza egzaminimi josterile per mbulimin e nevojave emergjente Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" 10 068 750.00 K01514009I REF-79953-11-25-2020
25563 Loti 3 Materiale mjekesore pediatrike dhe terapia intensive, Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" 7 626 000.00 K01514009I 25-08-2020 REF-69510-08-24-2020
26542 Loti 7: Mirëmbajtje e pajisjeve te Anestezise prodhuesi SIARE PERSEO/ose ekuivalent Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" 0.00 K01514009I REF-63381-06-30-2020
26543 Loti 18: Mirëmbajtje e pajisjes Endoskopike prodhuesi PENTAX/ose ekuivalent Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" 0.00 K01514009I REF-63403-06-30-2020
26544 Loti 30: Mirëmbajtje e pajisjeve Defibrilator prodhuesi NIHON KOHDEN/ose ekuivalent Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" 0.00 K01514009I REF-63427-06-30-2020
26545 Loti 40: Mirëmbajtje e pajisjeve te Kardiokirurgjise prodhuesi MAQUET/ose ekuivalent Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" 0.00 K01514009I REF-63447-06-30-2020
26546 Loti 49: Mirëmbajtje e pajisjeve Monitor Pacienti prodhuesi Nihon Kohden/ose ekuivalent Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" 0.00 K01514009I REF-63465-06-30-2020
26547 Loti 53: Mirëmbajtje e pajisjeve SHTRAT PACIENTI prodhuesi MAQUET/ose ekuivalent Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" 0.00 K01514009I REF-63473-06-30-2020
26552 Loti 46 Mirëmbajtje e pajisjes Sharre Oshilante prodhuesi DE SOUTER/ose ekuivalent Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" 0.00 K01514009I REF-63459-06-30-2020
25483 Loti Nr. 2 “Filtra Deleukocitar për QKTGJ Qendra Kombëtare e Transfuzionit të Gjakut 2 220 000.00 K01514009I 11-06-2020 REF-60876-06-10-2020
21557 Loti 3: Mirembajtje parandaluese dhe korrigjuese e pajisjeve anestezie Siarre Spitali Rajonal Durrës 3 360 000.00 K01514009I 18-03-2020 REF-54502-03-17-2020
21418 Blerje materiale speciale per projektin, Identifikimi i teknikes optimale intraoperatore te kardiomioplastikes qelizore ne menyre simultane me rivaskularizimin kirurgjikal tek zemrat humane te infraktuara nepermjet implantimit te qelizave staminale aut Universiteti i Mjekësisë Tiranë 7 080 000.00 K01514009I 12-03-2020 REF-53858-03-11-2020
19460 Blerje pajisje mjekesore Qendra Shëndetësore e Specialiteteve nr.1 10 917 640.00 K01514009I 18-12-2019 REF-46346-12-17-2019
19363 Blerje Scope dhe Sonda per ORL(furnizim , instalim, trajnim) Qendra Shendetesore e Specialiteteve Nr. 3 Tirane 2 281 500.00 K01514009I 30-10-2019 REF-41423-10-29-2019
19080 Loti 2 - Pjese Kembimi per aparat Anestezie Siare ne Kirurgjine e Pergjithshme Spitali Rajonal Durrës 598 000.00 K01514009I 01-08-2019 REF-32215-07-31-2019
19082 Loti 1 - Aksesore per pajisje mjekesore Spitali Rajonal Durrës 626 900.00 K01514009I 01-08-2019 REF-32211-07-31-2019
19029 "SHËRBIM I MIRËMBAJTJES SË APARATURAVE SPECIALE NË SUT, PËR NJË PERIUDHË 24 MUJORE Spitali Universitar i Traumës 9 951 733.00 K01514009I 03-07-2019 REF-29141-07-02-2019
18851 Blerje Materiale Mjekesore Qendra Shëndetësore e Specialiteteve nr.1 1 041 000.00 K01514009I 09-05-2019 REF-20942-05-08-2019
18874 Loti 2 Kabell monitorimi EKG Qendra Spitalore "Xhafer Kongoli" Elbasan 130 900.00 K01514009I 20-05-2019 REF-22507-05-17-2019
18875 Loti 1 Elektroda EKG Qendra Spitalore "Xhafer Kongoli" Elbasan 72 930.00 K01514009I 20-05-2019 REF-22505-05-17-2019
18857 Loti 1: Reagente per Imunologjine e Pergjithshme dhe Pajtueshmerine Indore (Transplante) Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" 5 021 254.00 K01514009I 13-05-2019 REF-21515-05-10-2019
18783 Blerje Materiale Mjeksore Qendra Shendetesore e Specialiteteve Nr. 3 Tirane 1 387 900.00 K01514009I 16-04-2019 REF-18165-04-15-2019
17928 Loti 1: Blerje Kite, Reagente dhe materiale konsumi per laboratorin per aparatin Nihon Coden Qendra Shëndetësore e Specialiteteve nr.1 4 571 800.00 K01514009I 06-02-2019 REF-06583-02-05-2019
18568 Loti 5: Blerje Reagenta per Astrupogramen EASY LYTE Optimedical dhe HBA1C per aparat Alere NYCO-CARD Drejtoria e Spitalit Rajonal Lezhë 422 500.00 K01514009I 07-03-2019 REF-12474-03-06-2019
17933 Lot II Blerje Filtra Delekoucitare dhe Sisteme Transfuzioni Qendra Kombëtare e Transfuzionit të Gjakut 6 830 000.00 K01514009I 08-02-2019 REF-06915-02-07-2019
17417 Loti 33 : Mirëmbajtje e pajisjeve Defibrilator prodhuesi NIHON KOHDEN/ose ekuivalent Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" 720 061.00 K01514009I 28-12-2018 REF-02080-12-26-2018
17440 Loti 56 : Mirëmbajtje e pajisjeve Monitor Pacienti prodhuesi Nihon Kohden/ose ekuivalent Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" 2 420 001.00 K01514009I 28-12-2018 REF-02126-12-26-2018
17445 Loti 61 : Mirëmbajtje e pajisjeve SHTRAT PACIENTI prodhuesi MAQUET/ose ekuivalent Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" 2 099 991.00 K01514009I 28-12-2018 REF-02137-12-26-2018
17448 Loti 64: Mirëmbajtje e pajisjes EEG EMG te prodhuesi NIHON KOHDEN/ose ekuivalent Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" 1 566 522.00 K01514009I 28-12-2018 REF-02143-12-26-2018
17429 Loti 45 : Mirëmbajtje e pajisjeve te Kardiokirurgjise prodhuesi MAQUET/ose ekuivalent Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" 1 859 365.00 K01514009I 28-12-2018 REF-02104-12-26-2018
17444 Loti 60 : Mirëmbajtje e pajisjeve EKG prodhuesi PRO MEDIC/ose ekuivalent Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" 405 008.00 K01514009I 28-12-2018 REF-02135-12-26-2018
17405 Loti 21 : Mirëmbajtje e pajisjes Endoskopike prodhuesi PENTAX/ose ekuivalent Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" 192 545.00 K01514009I 28-12-2018 REF-02055-12-26-2018
17937 Lot II Serume dhe reagente te ndryshem Qendra Kombëtare e Transfuzionit të Gjakut 922 080.00 K01514009I 08-02-2019 REF-06821-02-07-2019
17391 Loti 7 : Mirëmbajtje e pajisjeve te Anestezise prodhuesi SIARE PERSEO/ose ekuivalent Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" 2 699 996.00 K01514009I 28-12-2018 REF-02026-12-26-2018
17435 Loti 51 : Mirëmbajtje e pajisjes Sharre Oshilante prodhuesi DE SOUTER/ose ekuivalent Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" 200 002.00 K01514009I 28-12-2018 REF-02116-12-26-2018
16585 Loti V me object: Blerje Reagenta per Astrupogramen Drejtoria e Spitalit Rajonal Lezhë 150 000.00 K01514009I 27-11-2018 REF-95990-11-26-2018
16566 LotI 5 REAGENT PER ENZIMAT E RESTRIKSIONIT Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" 634 238.00 K01514009I 23-11-2018 REF-95403-11-22-2018
16567 LotI 1 REAGENTE SPECIFIKE Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" 4 217 712.00 K01514009I 23-11-2018 REF-95382-11-22-2018
16569 LotI 4 REAGENTE SPECIFIK TE BIOLOGJISE MOLEKULARE Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" 165 039.00 K01514009I 23-11-2018 REF-95400-11-22-2018
16570 LotI 6 REAGENTE JOSPECIFIK TE BIOLOGJISE MOLEKULARE Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" 32 052.00 K01514009I 23-11-2018 REF-95405-11-22-2018
16511 Furnizim Vendosje pajisje mjekesore per spitalin Lezhe Drejtoria e Spitalit Rajonal Lezhë 2 500 000.00 K01514009I 16-10-2018 REF-89945-10-15-2018
16494 Loti 1 (ish - Loti 3) Materiale Mjekesore pediatrike dhe terapia intensive Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" 2 581 500.00 K01514009I 10-10-2018 REF-89104-10-09-2018
16253 Mirëmbajtje e disa pajisjeve mjekësore të prodhuesit MEDISON/ose ekuivalent në QSUT Nënë Tereza Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" 15 253 061.00 K01514009I 20-07-2018 REF-79890-07-19-2018
16211 Loti 3 Mirëmbajtje parandaluese dhe korrigjuese për Aparatet e Anestezisë Siarre Spitali Rajonal Durrës 824 719.00 K01514009I 11-07-2018 REF-78749-07-10-2018
15940 Loti 4 Riparim dhe shërbim për aparat Anestezie Siare në Kirurgjinë e Përgjithshme Spitali Rajonal Durrës 183 400.00 K01514009I 01-06-2018 REF-72877-05-31-2018
15943 Loti 1 - Aksesorë për pajisje mjekësore Spitali Rajonal Durrës 764 950.00 K01514009I 01-06-2018 REF-72871-05-31-2018
15773 Blerje Aparatura Mjeksore per sherbimin e Fizioterapise Qendra Shendetesore e Speciliteteve Nr.2 4 388 000.00 K01514009I 21-05-2018 REF-69822-05-18-2018
14912 Loti 56: Mirëmbajtje e pajisjes Sharre Oshilante prodhuesi DE SOUTER/ ose ekuivalent Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" 153 334.00 K01514009I 02-05-2018 REF-66170-04-30-2018
14927 Loti 32: Mirëmbajtje e pajisjes Endoskopike prodhuesi PENTAX/ ose ekuivalent Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" 121 334.00 K01514009I 02-05-2018 REF-66117-04-30-2018
14944 Loti 7: Mirëmbajtje e pajisjeve te Anestezise prodhuesi SIARE PERSEO/ ose ekuivalent Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" 1 840 002.00 K01514009I 02-05-2018 REF-66048-04-30-2018
15208 Loti 10: Mirëmbajtje e pajisjes EEG EMG te prodhuesi NIHON KOHDEN/ ose ekuivalent Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" 788 111.00 K01514009I 02-05-2018 REF-66055-04-30-2018
15216 Loti 21: Mirëmbajtje e pajisjeve Defibrilator prodhuesi NIHON KOHDEN/ ose ekuivalent Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" 453 744.00 K01514009I 02-05-2018 REF-66092-04-30-2018
15219 Loti 28: Mirëmbajtje e pajisjeve te Kardiokirurgjise prodhuesi MAQUET/ ose ekuivalent Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" 1 045 626.00 K01514009I 02-05-2018 REF-66109-04-30-2018
15227 Loti 45: Mirëmbajtje e pajisjeve Monitor Pacienti prodhuesi Nihon Kohden/ ose ekuivalent Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" 1 154 520.00 K01514009I 02-05-2018 REF-66146-04-30-2018
14180 Furnizim vendosje pjese kembimi dhe aksesor per paisje mjekesore Drejtoria e Spitalit Rajonal Lezhë 510 867.00 K01514009I 27-03-2018 REF-58672-03-26-2018
14147 Shërbime për mirmbajtjen e aparaturave mjeksore në SUT për një periudhë 12 mujore - Marrëveshje Kuadër Spitali Universitar i Traumës 3 981 293.00 K01514009I 16-03-2018 REF-56281-03-15-2018
13939 Blerje kite, reagente dhe materiale konsumi për laboratorin, Loti 1 - financuar nga Buxheti i Shtetit dhe Autoriteti Kontraktor Qendra Shëndetësore e Specialiteteve nr.1 2 500 000.00 K01514009I 06-03-2018 REF-53599-03-05-2018
13077 Furnizim me aksesorë për pajisjet mjekësore për nevojat e QSUT Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" 2 187 217.00 K01514009I 27-12-2017 REF-39489-12-26-2017
12688 Blerje Aksesore dhe Riparim Aparaturash Mjekësore ndarë në Lote. Loti 1 - Aksesore për pajisje mjekësore Spitali Rajonal Durrës 2 082 800.00 K01514009I 13-10-2017 REF-29602-10-12-2017
12690 Blerje Aksesore dhe Riparim Aparaturash Mjekësore ndarë në Lote. Loti 3 - Riparim dhe shërbim eko maternitet, monitor reanimacion kardiologji Spitali Rajonal Durrës 760 000.00 K01514009I 13-10-2017 REF-29607-10-12-2017
10117 Blerje Sonda për Eko Spitali Universitar Obstetrik-Gjinekologjik "Koco Gliozheni" Tiranë 1 200 000.00 K01514009I 17-05-2017 REF-13386-05-16-2017
8726 Loti 38 - Mirëmbajtja e pajisjeve Defibrilator prodhuesi Nihon Kohden Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" 405 000.00 K01514009I 20-03-2017 REF-72690-03-17-2017
8727 Loti 39 - Mirëmbajtja e pajisjeve EMG prodhuesi Nihon Kohden Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" 350 997.00 K01514009I 20-03-2017 REF-72691-03-17-2017
8731 Loti 43 - Mirëmbajtja e pajisjet Endokskopi Prodhuesi PENTAX Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" 129 799.00 K01514009I 20-03-2017 REF-72695-03-17-2017
8735 Loti 47 - Mirëmbajtja e pajisjeve Monitor Pacienti prodhuesi Nihon Kohden Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" 823 372.00 K01514009I 20-03-2017 REF-72699-03-17-2017
8741 Loti 53 - Mirëmbajtja e pajisjes Ekstrakorporal prodhuesi Maque. Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" 1 118 560.00 K01514009I 20-03-2017 REF-72705-03-17-2017
5251 Blerje kite e reagente laboratorike e ndare ne dy Lote: Loti 2 Qendra Shëndetësore e Specialiteteve nr.1 932 720.00 K01514009I 13-06-2016
4742 Blerje kite, reagente dhe asistence teknike për funksionimin e paisjeve laboratorike- Loti 2 Drejtoria e Spitalit Rajonal Lezhë 1 190 670.00 K01514009I 16-05-2016
4194 Shërbim i mirëmbajtes së pajisjeve mjekësore në SUT Spitali Universitar i Traumës 4 166 670.00 K01514009I 25-04-2016
3587 Mirëmbajtje e pajisjeve mjekësore- Loti 32 - Mirëmbajtje e pajisjeve Defibrilator, Prodhuesi Nihon Kohden Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" 493 000.00 K01514009I 29-03-2016
3588 Mirëmbajtje e pajisjeve mjekësore- Loti 33 - Mirëmbajtje e Pajisjeve mjekësore, Nihon Kohden Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" 351 000.00 K01514009I 29-03-2016
3594 Mirëmbajtje e pajisjeve mjekësore- Loti 39 - Mirëmbajtje e aparaturës Endoskopi, prodhuesi Pentax Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" 129 800.00 K01514009I 29-03-2016
3598 Mirëmbajtje e pajisjeve mjekësore- Loti 43 - Mirëmbajtje e pajisjeve monitor pacienti, prodhuesi Nihon Kohden Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" 823 361.00 K01514009I 29-03-2016
3608 Mirëmbajtje e pajisjeve mjekësore- Loti 53 - Mirëmbajtje e pajisjes Ekstrakorporal, prodhuesi Maque Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" 1 118 570.00 K01514009I 29-03-2016
26955 Blerje paisjesh për Shërbimin e sallave të Ortopedisë në SUT Spitali Universitar i Traumës 7 979 000.00 K01514009I REF-71877-09-15-2020
27045 Blerje Paisje Mjekesore Per Qendren Shendetesore Kamez per vitin 2020 Qendra Shëndetësore Kamëz, Tiranë 1 436 000.00 K01514009I REF-75861-10-17-2020
Mungese konkurrence

Prokurimi zhvillohet me nje konkurrent te vetem. Ligji shqiptar i lejon keto lloj procedurash. Shpesh keto procedura me shume se mungese konkurrence ne treg shfaqin opsione te formulimit te kritereve dhe afateve per dorezim dokument ne favor te nje kompanie te paramenduar klienteliste. Keto tendera meritojne te konsiderohen te ekspozuara dhe me risk

Procedure me negocim

Procedure me negocim

Shiko me shume
Pamundesi kohore per pergatitje te nje oferte (oferte teknike plus dokumentacion)

Afat i pamjaftueshem sipas kritereve ligjore te percaktuara ne nenin 43 te ligjit 9643 "Per Prokurimin Publik" i ndryshuar

Shtese kontrate (shtese vlere) pa perfunduar ende faza e pare e kontrates

Per cdo kontrate ekziston nje mundesi per shtese kontrate me vlere plus 20% e vleres se ofertes. Kjo shtese duhet te justifikohet me arsye te bazuara te nje veshtiresie per shkaqe mbi natyrore, ndryshime eksplicite te kushteve te tregut dhe indekseve te cmimeve etj.

Shiko me shume
Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit

Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit

Anullimi i Tenderit dy ose me shume here

Ne rast te anulimit dy here radhazi te tenderave me objekt te njejte, ka vend per te vleresuar veshtiresi apo defekte qe kane bere te pamundur finalizimin me fitues te procedures. Anulimi dy here radhazi eshte precedent qe legjitimon qe gara e hapur te zevendesohet me negocime te drejtperdrejta

MBESHTETES


Opinionet, gjetjet, konkluzionet dhe rekomandimet e shprehura janë të autor-it/ve dhe nuk perfaqësojnë domosdoshmërisht ato të Donatorëve.