Open Procurement Albania

Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Numri i Rezultateve 45

Shenimi me flamur te kuq (red flag) i nje procedure prokurimi tregon nje ekspozim apo rrezik te mundshem per sjellje te papajtueshme me ligjin ose jo-etike te biznesit, kryesisht ne lidhje me mos-respektimin e ligjeve anti-korrupsion. Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar.

Tendera me redflags

id Titulli Autoritet Prokurues Vlera / Fondi Limit Nipt i Kompanise Data e Shpalljes Nr. Reference
27573 Loti 6 Tinzaparine sodium Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" 12 682 514.00 L31714005J 25-08-2021 REF-03701-08-24-2021
27501 Lot.1 Blerje Kite -Reagent dhe materiale konsumi per Laboratorin cito -histopatologjik Spitali Universitar Obstetrik-Gjinekologjik "Mbretëresha Geraldinë", Tiranë 5 267 000.00 L31714005J 05-07-2021 REF-99904-07-02-2021
26226 Loti 5 Barna Antineoplastike dhe immunomodulatore Irinotecan 20 mg/ml - 5 ml Flakon Drejtoria e Shërbimit Spitalor Korçë 1 284 698.00 L31714005J 04-02-2021 REF-85810-02-03-2021
26275 Blerje Kite dhe reagent per nevojat emergjente Covid, në S. U “Shefqet Ndroqi”, Tiranë Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi" Tiranë 5 217 600.00 L31714005J 05-02-2021 REF-86161-02-05-2021
25822 Blerje teste diagnostike antigenike të shpejta për SARS-COVID-2 për nevoja të NJVKSH-ve” për një periudhë 12 mujore, sipas listës së miratuar nga OBSH. Ministria e Shëndetësisë 496 000 000.00 L31714005J 02-12-2020 REF-80581-12-01-2020
25912 Lot 7 Tinzaparine Sodium Spitali Universitar Obstetrik-Gjinekologjik "Koco Gliozheni" Tiranë 4 428 182.00 L31714005J 12-01-2021 REF-83793-01-11-2021
27118 Blerje Medikamente te deleguara nga MSHMS - Loti 2 Fentanyl Drejtoria e Spitalit Rajonal Berat 79 153.00 L31714005J 24-11-2020 REF-79487-11-23-2020
25564 Loti 4 Materiale mjekesore pediatrike dhe terapia intensive Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" 59 835 384.00 L31714005J 25-08-2020 REF-69512-08-24-2020
25745 Blerje teste diagnostike antigenike të shpejta për SARS-COV-2 për nevoja emergjente të NJVKSH-ve, sipas listës së miratuar nga OBSH Ministria e Shëndetësisë 124 000 000.00 L31714005J 24-11-2020 REF-79766-11-24-2020
26028 Blerje Kite dhe reagente per nevojat emergjente Covid, në S. U “Shefqet Ndroqi”, Tiranë Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi" Tiranë 6 292 700.00 L31714005J REF-79186-11-18-2020
25710 Blerje teste dhe materiale të nevojshme konsumabile për pajisjen COBAS® 6800 për një periudhë 6 muaj Ministria e Shëndetësisë 198 612 678.00 L31714005J 19-10-2020 REF-75872-10-18-2020
26851 Blerje kite reagente dhe materiale mjekesore per analizat e matesit ne gjak astrupograma (SET per 1 (nje) Analizë)” Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" 67 387 190.00 L31714005J 04-09-2020 REF-70629-09-03-2020
27001 Blerjeve te Medikamenteve ne SU Shefqet Ndroqi - Loti 8 Tinzaparine sodium Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi" Tiranë 3 099 727.00 L31714005J 14-10-2020 REF-75292-10-13-2020
27002 Blerjeve te Medikamenteve ne SU Shefqet Ndroqi - Loti 9 Fentanyl Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi" Tiranë 2 499 922.00 L31714005J 14-10-2020 REF-75294-10-13-2020
25691 Loti 2 Reagentë për Imunohistokimi të përshtatshëm për Aparatin Ventana Benchmark XT ose ekuivalent Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" 20 883 200.00 L31714005J 09-10-2020 REF-74581-10-08-2020
26774 Blerje materiale mjekimi te pergjitheshme per nevoja spitalore Spitali Universitar Obstetrik-Gjinekologjik "Mbretëresha Geraldinë", Tiranë 1 000 000.00 L31714005J REF-68611-08-13-2020
26740 Lot 5 Human Coagulation Factor VIII + Human Von Ëillenbrand factor/(250IU-190IU)/ flakon (pluhur) + set shoqerues per pergatitje dhe aplikim Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" 1 576 858.00 L31714005J 20-08-2020 REF-69056-08-19-2020
26107 Loti 6 Gjaku dhe organet formuese te gjakut Enoxaparine sodium 4000 UI anti-Xa/0.4ml - 0.4 ml Shiringe e para pergatitur Spitali Rajonal Vlorë 10 950 000.00 L31714005J 24-06-2020 REF-62262-06-23-2020 
23242 Loti 91 Ibuprofen Ministria e Shëndetësisë 8 375 279.00 L31714005J 06-02-2020 REF-49236-02-05-2020
23243 Loti 92 Ibuprofen Ministria e Shëndetësisë 3 318 002.00 L31714005J 06-02-2020 REF-49238-02-05-2020
23249 Loti 98 Bupivacaine Ministria e Shëndetësisë 7 255 147.00 L31714005J 06-02-2020 REF-49250-02-05-2020
23488 Lot.4 Blerje Kite Reagent dhe materiale konsumi per Laboratorin Klinik Biokimik & Imunologjike Spitali Universitar Obstetrik-Gjinekologjik "Mbretëresha Geraldinë", Tiranë 6 428 966.00 L31714005J 22-04-2020 REF-56523-04-21-2020
20503 Loti 9 - Kite dhe reagente te pershtatshme per autoanalizatorin e gazeve ne gjak Cobas b221 (Roche Omni S6) / (ose ekuivalent) Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" 8 455 500.00 L31714005J 12-02-2020 REF-50162-02-11-2020
17566 Loti 22 Gjaku dhe organet formuese te gjakut Tinzaparine sodium 4500UI Shiringe e para pergatitur Qendra Spitalore "Xhafer Kongoli" Elbasan 1 930 500.00 L31714005J 04-01-2019 REF-02987-01-03-2019
17215 Loti 54 Ibuprofen Sistemi muskolo-skeletik 100mg/5ml-100ml Flakon/ Ampule Drejtoria e Spitalit Rajonal Gjirokastër 11 040.00 L31714005J 26-12-2018 REF-01618-12-24-2018
16994 Loti 13-blerje Heparine me peshe molekulare te ulet Tinzaparin sodium Spitali Rajonal Vlorë 4 904 600.00 L31714005J 24-12-2018 REF-00566-12-20-2018
16450 Loti 4 Leter EKG tapet ushtrimor Qendra Spitalore "Xhafer Kongoli" Elbasan 45 480.00 L31714005J 19-09-2018 REF-86219-09-18-2018
16452 Loti 2 Kabell monitorimi Qendra Spitalore "Xhafer Kongoli" Elbasan 260 000.00 L31714005J 19-09-2018 REF-86214-09-18-2018
16453 Loti 1 Elektroda EkG Qendra Spitalore "Xhafer Kongoli" Elbasan 150 000.00 L31714005J 19-09-2018 REF-86211-09-18-2018
15050 Lot13 Insulin human (neutral) Ministria e Shëndetësisë 2 757 177.00 L31714005J 04-05-2018 REF-66886-05-03-2018
15051 Lot11 Insulin Glargine Ministria e Shëndetësisë 2 627 316.00 L31714005J 04-05-2018 REF-66881-05-03-2018
15052 Lot14 Insulin isophane Ministria e Shëndetësisë 307 949.00 L31714005J 04-05-2018 REF-66888-05-03-2018
15203 Lot 12 Insulin Glulisine 100UI/ML Ministria e Shëndetësisë 665.00 L31714005J 04-05-2018 REF-66884-05-03-2018
15204 Lot 15 Insulin Human (25/75) 100UI/ML Ministria e Shëndetësisë 533.00 L31714005J 04-05-2018 REF-66891-05-03-2018
13280 Loti 4 - Enoxaparine sodium Ministria e Shëndetësisë 32 949 204.00 L31714005J 06-02-2018 REF-44367-02-06-2018
14446 LotI 15 Gjaku dhe organet formuese te gjakut Tinzaparine sodium 4500UI Shiringe e para pergatitur. Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" 3 591 558.00 L31714005J REF-51529-02-26-2018
14220 Amiodarone 150 mg/3ml Flakon/ Ampule Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" 0.00 L31714005J REF-50890-02-23-2018
14221 Sodium Valproate + Valproic Acid 145 mg+333 mg Tablete/ Kapsule Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" 0.00 L31714005J REF-50984-02-23-2018
14386 Loti 32 Sistemi nervor Amisulpride 400 mg Tablete/ Kapsule Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" 0.00 L31714005J REF-50618-02-22-2018
13279 Loti 5 - Tinzaparine sodium Ministria e Shëndetësisë 24 453 487.00 L31714005J 06-02-2018 REF-44369-02-06-2018
12513 Blerje Tinzaparine Sodium 4500 UI Spitali Universitar Obstetrik-Gjinekologjik "Koco Gliozheni" Tiranë 1 351 662.00 L31714005J 16-10-2017 REF-29712-10-13-2017
11492 Blerje Barna gjaku dhe organet formuese të gjakut, e ndarë në Lote. Loti 2 - Gjaku dhe organet formuese të gjakut, Tinzaparine sodium 4500 UI, Shiringë e përgatitur Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" 1 351 662.00 L31714005J 17-07-2017 REF-21007-07-15-2017
26667 Blerje materiale mjekimi te pergjitheshme per nevoja spitalore Spitali Universitar Obstetrik-Gjinekologjik "Mbretëresha Geraldinë", Tiranë 5 267 500.00 L31714005J REF-67971-08-06-2020
26954 Blerje doreza ultrasonike dhe bipolare te avancuara Spitali Universitar Obstetrik-Gjinekologjik "Mbretëresha Geraldinë", Tiranë 3 061 928.00 L31714005J REF-71799-09-15-2020
27078 Lot 1 Blerje barna Anestezi Reanimacion ,Gjaku dhe organet formuese te gjakut Spitali Universitar Obstetrik-Gjinekologjik "Mbretëresha Geraldinë", Tiranë 2 067 216.00 L31714005J REF-78281-11-11-2020
Mungese konkurrence

Prokurimi zhvillohet me nje konkurrent te vetem. Ligji shqiptar i lejon keto lloj procedurash. Shpesh keto procedura me shume se mungese konkurrence ne treg shfaqin opsione te formulimit te kritereve dhe afateve per dorezim dokument ne favor te nje kompanie te paramenduar klienteliste. Keto tendera meritojne te konsiderohen te ekspozuara dhe me risk

Procedure me negocim

Procedure me negocim

Shiko me shume
Pamundesi kohore per pergatitje te nje oferte (oferte teknike plus dokumentacion)

Afat i pamjaftueshem sipas kritereve ligjore te percaktuara ne nenin 43 te ligjit 9643 "Per Prokurimin Publik" i ndryshuar

Shtese kontrate (shtese vlere) pa perfunduar ende faza e pare e kontrates

Per cdo kontrate ekziston nje mundesi per shtese kontrate me vlere plus 20% e vleres se ofertes. Kjo shtese duhet te justifikohet me arsye te bazuara te nje veshtiresie per shkaqe mbi natyrore, ndryshime eksplicite te kushteve te tregut dhe indekseve te cmimeve etj.

Shiko me shume
Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit

Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit

Anullimi i Tenderit dy ose me shume here

Ne rast te anulimit dy here radhazi te tenderave me objekt te njejte, ka vend per te vleresuar veshtiresi apo defekte qe kane bere te pamundur finalizimin me fitues te procedures. Anulimi dy here radhazi eshte precedent qe legjitimon qe gara e hapur te zevendesohet me negocime te drejtperdrejta

MBESHTETES


Opinionet, gjetjet, konkluzionet dhe rekomandimet e shprehura janë të autor-it/ve dhe nuk perfaqësojnë domosdoshmërisht ato të Donatorëve.