Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Paraqitje grafike e rezultateve sipas kritereve te perzgjedhura

Rezultate permbledhese sipas kritereve te perzgjedhura

Nr. i institucioneve tenderuese Nr. i operatoreve ekonomik Nr. i tenderave te shpallur Fondi limit per tenderat e shpallur (ne Leke, pa TVSH Nr. i tenderave te shpallur me fitues Fondi limit per tenderat e shpallur me fitues (ne Leke, pa TVSH Vlera totale e shpallur fituese (ne Leke, pa TVSH
61 1453 8,253 29,971,300,337 5,786 26,528,391,540 23,026,171,443

Lista e tenderave

Autoriteti Prokurues sipas Njesise se Qeverisjes Vendore Objekti i Tenderit Vlera / Fondi Limit Leke Statusi i Tenderit Operator Ekonomik Kontraktues Vlera fituese
Qeverisja Vendore Tiranë Loti II: Ofrimi i shërbimit online për monitorimin e trafikut urban 62,497,774 Lidhur Kontrata ALBTELECOM SHA 60,696,480.00
Qeverisja Vendore Tiranë Loti I: Shërbim për infrastrukturë të dedikuar optike dhe shërbime data 49,999,647 Lidhur Kontrata ALBTELECOM SHA 49,095,422.00
Qeverisja Vendore Tiranë Kontratë në bazë të një Marrëveshje kuadër: Shërbim printimi fatura uji Lidhur Kontrata ALBANIAN DIGITAL PRINTING SOLUTIONS & SERVICES SHPK
Qeverisja Vendore Vlorë Kontratë në bazë të një Marrëveshje kuadër: Ruajtja e objekteve të Bashkisë Vlorë Lidhur Kontrata FPM SHPK
Qeverisja Vendore Lushnje Kontratë në bazë të një Marrëveshje kuadër: Shërbimi i pastrimit dhe grumbullimi i mbetjeve urbane Lidhur Kontrata LEAL & HIGJENA
Qeverisja Vendore Elbasan Kontratë në bazë të një Marrëveshje Kuadër: Internet falas per banoret e te gjitha Njesive Administrative dhe qendren e qytetit te Elbasanit Lidhur Kontrata ALBTELECOM SHA
Qeverisja Vendore Tiranë Kontratë në bazë të një Marrëveshje kuadër: Loti i parë: Blerje buke për Konviktet e Shkollave të Mesme, Lidhur Kontrata KADRA SHPK
Qeverisja Vendore Tiranë Kontratë në bazë të një Marrëveshje kuadër: Loti II: Ofrimi i shërbimit online për monitorimin e trafikut urban Lidhur Kontrata ALBTELECOM SHA
Qeverisja Vendore Tiranë Kontratë në bazë të një Marrëveshje kuadër: Loti I: Shërbim për infrastrukturë të dedikuar optike dhe shërbime data Lidhur Kontrata ALBTELECOM SHA
Qeverisja Vendore Tiranë Kontratë në bazë të një Marrëveshje kuadër: Blerje aktivitete të ndryshme për Bashkinë Tiranë për periudhën 2019-2021. Lidhur Kontrata PROSOUND
Qeverisja Vendore Shijak Kontratë në bazë të një Marrëveshje kuadër: Blerje pjesë këmbimi për mjetet e Bashkisë Shijak Lidhur Kontrata Besnik Meçi
Qeverisja Vendore Shijak Kontratë në bazë të një Marrëveshje kuadër: Blerje pjesë këmbimi për mjetet e Bashkisë Shijak Lidhur Kontrata Besnik Meçi
Qeverisja Vendore Korçë Kontratë në bazë të një Marrëveshje kuadër: LOTI 1 - Blerje Nafte Lidhur Kontrata AROIL COMPANY
Qeverisja Vendore Tiranë Kontratë në bazë të një Marrëveshje kuadër: Loti i parë: Blerje buke për Konviktet e Shkollave të Mesme, Lidhur Kontrata KADRA SHPK
Qeverisja Vendore Tiranë Kontratë në bazë të një Marrëveshje kuadër: Loti i tretë: Blerje ushqime blegtorale për Konviktet e Shkollave te Mesme Lidhur Kontrata KADRA SHPK
Qeverisja Vendore Tiranë Kontratë në bazë të një Marrëveshje kuadër: Loti i katërt: Blerje fruta perime për Konviktet e Shkollave të Mesme Lidhur Kontrata DOGEL SHPK
Qeverisja Vendore Tiranë Kontratë në bazë të një Marrëveshje kuadër: Loti i dytë - Blerje ushqime koloniale për Konviktet e Shkollave të Mesme Lidhur Kontrata GERTI - 1987
Qeverisja Vendore Korçë Kontratë në bazë të një Marrëveshje kuadër: LOTI 2- Blerje Benzine Lidhur Kontrata AROIL COMPANY
Qeverisja Vendore Tiranë Kontratë në bazë të një Marrëveshje kuadër: Blerje artikuj ushqimorë për shkollën Luigj Gurakuqi për vitin 2019 Lidhur Kontrata DAJTI PARK 2007 SHPK (ISH VLLAZNIA SHPK-K11507003S)
Qeverisja Vendore Fier Kontratë në bazë të një Marrëveshje kuadër: Loti 3 - Riparim i mjeteve të rënda të Bashkisë Fier dhe enteve të saj Lidhur Kontrata MAG SHPK
Qeverisja Vendore Malësi e Madhe Kontratë në bazë të një Marrëveshje kuadër: Furnizim me karburant per vitin 2019 Lidhur Kontrata Kastrati Shpk - Kastrati Sha
Qeverisja Vendore Fier Kontratë në bazë të një Marrëveshje kuadër: Loti 3 - Riparim i mjeteve të rënda të Bashkisë Fier dhe enteve të saj Lidhur Kontrata MAG SHPK
Qeverisja Vendore Fier Kontratë në bazë të një Marrëveshje kuadër: Loti 2 - Riparim i kamioneve të Bashkisë Fier dhe enteve të saj Lidhur Kontrata MAG SHPK
Qeverisja Vendore Fier Kontratë në bazë të një Marrëveshje kuadër: Loti 3 - Riparim i mjeteve të rënda të Bashkisë Fier dhe enteve të saj Lidhur Kontrata MAG SHPK
Qeverisja Vendore Këlcyrë Sistemim asfaltim Rruga Sukë Podgoran Fushë,Rruga Goricë,Rruga Komarak e Vinokash rruga Gur Fshat Këlcyre,Rruga Rriban. 37,211,972 Lidhur Kontrata HITO 94 SHPK 30,294,476.00
Qeverisja Vendore Shijak Kontratë në bazë të një Marrëveshje kuadër: Blerje pjesë këmbimi për mjetet e bashkisë Shijak. Lidhur Kontrata Besnik Meçi
Qeverisja Vendore Fier Kontratë në bazë të një Marrëveshje kuadër: Loti 2 - Riparim i kamioneve të Bashkisë Fier dhe enteve të saj Lidhur Kontrata MAG SHPK
Qeverisja Vendore Patos Rikonstruksion i rrugës Alit Gjeriti Zharrëz ,Patos. 13,328,682 Lidhur Kontrata KEVIN CONSTRUKSION  & Shpresa-Al SHPK 9,129,835.00
Qeverisja Vendore Korçë Kontratë në bazë të një Marrëveshje kuadër: LOTI 1 - Blerje Nafte Lidhur Kontrata AROIL COMPANY
Qeverisja Vendore Fier Kontratë në bazë të një Marrëveshje kuadër: Loti 2 - Riparim i kamioneve të Bashkisë Fier dhe enteve të saj Lidhur Kontrata MAG SHPK

Te drejtat e Perdorimit

Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data