Open Procurement Albania

“Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi”, për Repartin Special për Kufirin dhe Migracionin “DELTA”

Contracted Institution State Agency of Centralized Procurement
Tenderer Institution Reparti Special për Kufirin dhe Migracionin “DELTA”
Tender object “Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi”, për Repartin Special për Kufirin dhe Migracionin “DELTA”
Reference No. REF-48514-11-03-2022
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 34 739 499,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Publication Date 04-11-2022
Last date of Submitted Documents 24-11-2022
Tender Held Date 24-11-2022
No. of Bidders 2
Bidders 1.“S I L V E R” SHPK
2. “NIKA” SHPK
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • SILVER SHPK
 • The winning bid ALL without vat 30 896 820,00
  Bidder Announcement date 19-12-2022
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date Kohëzgjatja e kontratës/marrëveshjes kuadër ose afati për zbatimin e saj: Duke filluar nga data e lidhjes së kontratës/kontratave me përfundim deri në plotësimin e nevojave të autoritetit kontraktor sipas marrëveshjes kuadër.
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa per dokumentat e tenderit.
  Nuk ka operatore ekonomike te skualifikuar.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for SILVER SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for SILVER SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for SILVER SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for SILVER SHPK viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Agjencia Shtetërore e Prokurimeve të Përqëndruara REF-48514-11-03-2022
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Procesverbal "Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim "
  Formulari i njoftimit te operatoreve ekonomike te suksesshem ne Marreveshjen Kuader

  SUPPORTERS
  logo_amb_suedeze.png

  The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data