Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Graphical display of results by local government entities

Summary results by local government entities

Procuring Authority / Buyer Economic operator no. No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
Central Purchasing Agency 144 921 30,172,920,037 471 17,814,764,500 4,812,798,691

Tenders list

Procuring Authority Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Central Purchasing Agency "Blerje Letër" 49,534,865 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Loti I. “Blerje detergjent, dezinfektant dhe aromatizues”, me afat të marrëveshjes kuadër 2 (dy) vite 2,915,705 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Loti II. “Blerje materiale të ndryshme për pastrim”, me afat të marrëveshjes kuadër 2 (dy) vite; 66,646,899 Announced Procurement
Central Purchasing Agency “Botime, printime dhe materiale shtypshkrimi”, për Ministrine e Arsimit, dhe Sportit 9,101,873 Announced the Winner Inpress 7,208,403.00
Central Purchasing Agency “Riparim dhe mirëmbajtje automjetesh për Drejtorinë e Përgjithshme të Metrologjisë” 3,101,848 Announced the Winner ALSTEZO 2,299,450.00
Central Purchasing Agency “Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi”, për Drejtorine e Spitalit Rajonal, Shkodër 28,858,423 Announced Procurement
Central Purchasing Agency “Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi”, për Spitalin Rajonal Memorial, Fier 15,154,300 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Loti V. “Blerje orendi dhe paisje per mobilim zyrash për Qendrën Spitalore Universitare Nënë Tereza” me afat te marreveshjes kuadër 1 (një) vit 147,864,532 Announced the Winner "RO -AL" 74,993,500.00
Central Purchasing Agency “Blerje orendi dhe paisje per mobilim zyrash për Agjencinë e Inteligjencës dhe Sigurisë së Mbrojtjes” 7,590,519 Announced Procurement
Central Purchasing Agency “Botime, printime dhe material shtypshkrimi për Spitalin Rajonal Durrës” 2,083,317 Announced Procurement
Central Purchasing Agency “Shërbim lyerjeje dhe mirëmbajtjeje ndërtesash” për Drejtorinë e Shërbimit Spitalor, Korçë 10,485,927 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Loti 2 “ Blerje Automjete 4X4 për transport punonjës sigurie në eskortë” 15,611,112 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Loti 1“Blerje Automjete 2X4 për transport punonjës sigurie në eskortë” 5,055,555 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Blerje orendi dhe paisje per mobilim zyrash për Spitalin Kurbin 4,933,667 Announced the Winner MUCA 2,568,800.00
Central Purchasing Agency Loti III. “Furnizim me lëndë djegëse për automjete Diesel (Gazoil)”, me afat të marrëveshjes kuadër 2 (dy) vite 30,165,819 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Loti II. “Furnizim me lëndë djegëse GLN”, me afat të marrëveshjes kuadër 2 (dy) vite 37,924,446 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Loti I. “Furnizim me lëndë djegëse F -76”, me afat të marrëveshjes kuadër 3 (tre) vite 30,165,819 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Loti II. “Furnizim me lëndë djegëse për automjete Benzine pa plumb”, me afat të marrëveshjes kuadër 3 (tre) vite 462,000,000 Announced the Winner KASTRATI & KASTRATI SHA marzhi i fitimit 19 leke/liter
Central Purchasing Agency Loti I. “Furnizim me lëndë djegëse për automjete Diesel (Gazoil)”, me afat të marrëveshjes kuadër 4 (katër) vite 1,228,000,000 Announced the Winner KASTRATI & KASTRATI SHA Fitimi leke/liter (i pandryshuar gjate gjithe kohes se zbatimit te kontrates): 18 (tetëmbëdhjetë) leke/liter.
Central Purchasing Agency “Shërbim pastrimi, për Spitalin Universitar të Traumës” 137,991,275 Re-Proclaimed and Announced the Winner REJ 113,365,021.00
Central Purchasing Agency Loti II. “Blerje orendi dhe paisje per mobilim zyrash për Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit”, me afat të marrëveshjes kuadër 3 (tre) vite 45,830,125 Announced the Winner MUCA 24,685,000.00
Central Purchasing Agency Loti I. “Blerje orendi dhe paisje per mobilim zyrash për Ministrinë e Drejtësisë”, me afat të marrëveshjes kuadër 1 (një) vit 3,546,661 Announced the Winner BUNA 2,280,000.00
Central Purchasing Agency Loti II. “Blerje bateri për automjete” 32,453,736 Announced the Winner “Auto Asja” sh.a 24,998,008.00
Central Purchasing Agency Loti III. “Blerje orendi dhe paisje per mobilim zyrash për Drejtorinë e Përgjithshme te Burgjeve” 2,491,822 Announced the Winner MUCA 1,589,700.00
Central Purchasing Agency Loti II. “Blerje orendish dhe pajisjesh për mobilim zyrash për MAS” 4,142,520 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Loti III. “Blerje orendish dhe pajisjesh për mobilim zyrash për Akademinë e Forcave të Armatosura” 4,986,058 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Loti IV. “Blerje orendish dhe pajisjesh për mobilim zyrash për Agjencinë Kombëtare të Punësimit” 2,269,330 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Loti I. “Blerje orendish dhe pajisjesh për mobilim zyrash për DPT” 12,412,280 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Loti 3 “Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi për Repartin e Ndërhyrjes së Shpejtë Shkodër” 52,551,000 Announced the Winner SILVER SHPK 39,345,000.00
Central Purchasing Agency “Shërbim pastrimi i ambjenteve të jashtme”, për Qendrën Spitalore Universitare “Nënë Tereza” 38,009,074 Announced Procurement

SUPPORTERS
logo_amb_suedeze.png

The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data