Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Graphical display of results by local government entities

Summary results by local government entities

Procuring Authority / Buyer Economic operator no. No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
Central Purchasing Agency 153 1067 34,451,097,314 543 20,541,994,308 6,926,456,672

Tenders list

Procuring Authority Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Central Purchasing Agency Loti I. “Blerje detergjent, dezinfektant dhe aromatizues” 7,107,801 Announced the Winner
Central Purchasing Agency Loti II. “ Bulmeti dhe nënproduktet e tij" 41,201,971 Re-Proclaimed Procurement
Central Purchasing Agency “Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi” për Repartin Ushtarak nr.1010, Vau i Dejës, Shkodër” 26,100,840 Announced the Winner NIKA 21,610,100.00
Central Purchasing Agency Loti I. “Blerje Gruri dhe Simite” 1,739,912 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Loti III. “Mishi dhe nënproduktet e tij ” 8,008,176 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Loti IV. “Blerje Vezë” 4,097,417 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Loti V. “Ushqime Koloniale” 5,617,593 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Loti VI. “Blerje Peshk” 308,400 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Loti VII. “Blerje Fruta Perime” 2,769,357 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Loti II. “Blerje vajra lubrifikant, alkool frenash dhe pastrues motori” 88,724,316 Re-Proclaimed Procurement
Central Purchasing Agency “Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi për Drejtorinë Vendore të Policisë, Durrës” 3,399,671 Re-Proclaimed Procurement
Central Purchasing Agency Loti I. “Blerje goma për automjete”me afat të marrëveshjes kuadër 2 (dy) vite; 61,868,475 Announced Procurement
Central Purchasing Agency “Shërbimi i pastrimit të ambjenteve të Drejtorisë së Përgjithshme të Arkivave" 17,507,638 Announced the Winner SILVER SHPK 15,702,222.00
Central Purchasing Agency Loti II. “Blerje materiale të ndryshme për pastrim” 69,797,439 Announced the Winner
Central Purchasing Agency Loti IV. “Furnizim me lëndë djegëse për automjete Benzine pa plumb”, me afat të marrëveshjes kuadër 3 (tre) vite” 5,400,000 Announced the Winner KASTRATI & KASTRATI SHA
Central Purchasing Agency Loti V. “Furnizim me lëndë djegëse për automjete Benzine pa plumb” me afat të marrëveshjes kuadër 2 (dy) vite 2,314,147 Announced the Winner KASTRATI & KASTRATI SHA
Central Purchasing Agency Loti I. “Furnizim me lëndë djegëse për automjete Diesel (Gazoil)”, me afat të marrëveshjes kuadër 2 (dy) vite 48,006,490 Announced the Winner KASTRATI & KASTRATI SHA
Central Purchasing Agency Loti II. “Furnizim me lëndë djegëse për automjete Diesel (Gazoil)”, me afat të marrëveshjes kuadër 12 (dymbëdhjetë) muaj 2,296,672 Announced the Winner KASTRATI & KASTRATI SHA
Central Purchasing Agency Loti III. “Furnizim me lëndë djegëse për automjete Diesel (Gazoil)”, me afat të marrëveshjes kuadër 3 (tre) vite, 25,350,000 Announced the Winner KASTRATI & KASTRATI SHA
Central Purchasing Agency LOTI 1 - “Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi për Repartin Ushtarak nr. 5001 (AFA) Tiranë” 94,856,552 Announced the Winner NIKA 82,722,220.00
Central Purchasing Agency "Blerje paisje mobilimi për Qëndrën e Inovacionit 3,434,000 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Për Lotin 2: “Blerje pajisje mobilimi për Ministrinë e Mbrojtjes, Qëndra e Personel Rekrutimit” 5,238,140 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Për Lotin 3: “Blerje pajisje mobilimi për Qëndrën e Shërbimeve Arsimore” 2,959,943 Announced Procurement
Central Purchasing Agency “Blerje këpucë për Gardën e Republikës” 29,995,279 Announced Procurement
Central Purchasing Agency “Shërbim Printimi për Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve” 17,495,420 Announced the Winner InfoSoft Office 15,456,500.00
Central Purchasing Agency Loti 1 – me objekt: "Shërbim Dezinsektimi në zonat bregdetare dhe urbane, Qarku Shkodër" 8,717,160 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Loti 2 – me objekt: "Shërbim Dezinsektimi në zonat bregdetare dhe urbane, Qarku Lezhë" 9,903,240 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Loti 3 – me objekt: "Shërbim Dezinsektimi në zonat bregdetare dhe urbane, Qarku Tiranë" 21,339,120 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Loti 4 – me objekt: "Shërbim Dezinsektimi në zonat bregdetare dhe urbane, Qarku Durrës" 15,479,671 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Loti 5 – me objekt: "Shërbim Dezinsektimi në zonat bregdetare dhe urbane, Qarku Fier" 21,673,080 Announced Procurement

SUPPORTERS
logo_amb_suedeze.png

The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data