Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Graphical display of results by local government entities

Summary results by local government entities

Procuring Authority / Buyer Economic operator no. No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
Central Purchasing Agency 127 783 23,876,937,990 427 13,322,147,989 3,732,172,317

Tenders list

Procuring Authority Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Central Purchasing Agency Loti II “ Blerje automjet furgon 8+1 ” 3,514,166 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Loti I “Blerje automjete SUV 4 +1 ” 11,670,556 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Loti IV. “Furnizim me lëndë djegëse e lëngët për përdorim termik civil dhe industrial (Gazoil < 0.1,Gazoil > 0.1,mazut)” 140,729,412 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Loti V. “Furnizim me lëndë djegëse GLN (Mishelë)” 24,036,011 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Loti III. “Furnizim me lëndë djegëse për automjete Benzine pa plumb” 16,511,380 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Loti II. “Furnizim me lëndë djegëse për automjete Diesel (Gazoil)”, me afat të marrëveshjes kuadër 3 (tre) vite 17,740,800 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Loti I. “Furnizim me lëndë djegëse për automjete Diesel (Gazoil)”, me afat të marrëveshjes kuadër 2 (dy) vite 679,542,842 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Loti 2 ”Sigurim shëndeti për Këshilltarët, familjarët dhe stafin administrativ për Komisionin e pavarur të Kualifikimit” 6,500,000 Announced the Winner “SIGMA INTERALBANIAN VIENA INSURANCE GROUP ” SHA 6,401,400.00
Central Purchasing Agency Loti 2: “Sigurimi KASKO i mjeteve motorike” 2,332,010 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Loti 1: “Sigurim të Detyrueshëm të Mjeteve Motorrike TPL” 3,264,333 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Loti 4 "Riparim dhe mirëmbajtje sistemi të ngrohje - ftohjeve per Komanden e Forcave Tokesore" 1,599,033 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Loti 3 "Riparim dhe mirëmbajtje sistemi të ngrohje - ftohjeve per repartin ushtarak nr.6630" 1,666,656 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Loti 2 “Riparim dhe mirëmbajtje sistemi të ngrohje - ftohjeve per SUT” 1,854,728 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Loti 1 "Riparim dhe mirëmbajtje sistemi të ngrohje - ftohjeve (HVAC), në IEVP Shkodër" 8,833,333 Announced Procurement
Central Purchasing Agency “Blerje pajisje laboratori për Komandën Mbështetëse”, 1,660,000 Announced Procurement
Central Purchasing Agency "Blerje pajisje laboratori për Inspektoriatin Shtetëror Teknik dhe Industrial" 12,200,000 Announced Procurement
Central Purchasing Agency “BLERJE ORENDI DHE PAJISJE PËR MOBILIM ZYRASH, PËR QENDRËN SPITALORE UNIVERSITARE “NËNË TEREZA”. 34,775,999 Announced the Winner "RO -AL" 21,914,150.00
Central Purchasing Agency Loti 1: “Sigurim të Detyrueshëm të Mjeteve Motorrike TPL” 2,677,923 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Loti 2: “Sigurimi KASKO i mjeteve motorike” 1,921,189 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Blerje Pajisje Laboratori, për Agjencinë Kombëtare Të Duhan-Cigareve” 2,500,000 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Loti I “Blerje automjete për transport trupash (8+1) vende” 4,066,667 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Loti II “ Blerje automjet për transport të veçantë” 4,208,333 Announced Procurement
Central Purchasing Agency “Botime, printime dhe materiale shtypshkrimi”, për Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rinisë. 3,745,529 Announced the Winner Inpress 3,741,360.00
Central Purchasing Agency Blerje orendi dhe pajisje mobilimi, për Qendrën Kombëtare Terapeutike dhe Rehabilituese për Fëmijët 10,006,960 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Loti 1. “Mirëmbajtje e objekteve ndërtimore, për Spitalin Psikiatrik “Ali Mihali” Vlore 5,793,580 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Loti 2 “Mirëmbajtje e objekteve ndërtimore, për Spitalin Psikiatrik “Sadik Dinçi” Elbasan 6,203,489 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Loti 2 “Shërbim gjelberimi per Qendren Spitalore Universitare “Nënë Tereza” 9,399,751 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Loti 1 “Shërbim gjelberimi per Spitalin Universitar te Traumes. 16,499,989 Announced Procurement
Central Purchasing Agency “Riparim dhe mirëmbajtje Autoambulancash për Spitalin Universitar të Traumës” 2,300,000 Announced the Winner VILNIK MOTORS 1,227,200.00
Central Purchasing Agency Loti 4 “Blerje detergjent, dizifektant dhe aromatizues” me afat të marrëveshjes kuadër, 12(dymbëdhjetë) 8,591,454 Announced Procurement

SUPPORTERS
logo_amb_suedeze.png

The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data