Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Graphical display of results by local government entities

Summary results by local government entities

Procuring Authority / Buyer Economic operator no. No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
Central Purchasing Agency 148 955 31,057,273,718 487 17,939,935,855 4,903,371,689

Tenders list

Procuring Authority Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Central Purchasing Agency Blerje ushqime koloniale” për Drejtorinë e Përgjithshme e Rezervave Materiale të Shtetit 51,378,735 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Loti I. “Furnizim me lëndë djegëse për automjete Diesel (Gazoil)”, me afat të marrëveshjes kuadër 2 (dy) vite 81,561,495 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Loti II. “Furnizim me lëndë djegëse për automjete Diesel (Gazoil)”, me afat të marrëveshjes kuadër 3 (tre) vite 55,840,000 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Loti III. “Furnizim me lëndë djegëse e lëngët për përdorim termik civil dhe industrial (Gazoil < 0.1,Gazoil > 0.1,mazut)” me afat të marrëveshjes kuadër 2 (dy) vite 7,498,058 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Loti IV. “Furnizim me lëndë djegëse për automjete Diesel (Gazoil)”, me afat të marrëveshjes kuadër 3 (dy) vite 13,917,600 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Loti V. “Furnizim me lëndë djegëse për automjete Benzine pa plumb”, me afat të marrëveshjes kuadër 2 (dy) vite 6,784,794 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Loti I. “Blerje goma për automjete” 5,862,866 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Loti II. “Blerje vajra lubrifikant, alkool frenash dhe pastrues motori” 86,415,494 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Blerje pajisje laboratori për Autoritetin Kombëtar të Ushqimit 46,795,767 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Loti I. “Blerje ushqime koloniale”, me afat të marrëveshjes kuadër 12 (dymbëdhjetë) muaj 27,997,601 Announced the Winner
Central Purchasing Agency Loti 1 “Riparim dhe mirëmbajtje automjetesh për Ministrinë e Drejtësisë” 3,873,140 Announced the Winner SERVIS - AUTO 2000 2,769,000.00
Central Purchasing Agency Loti 7 - “Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi për Repartin Ushtarak Nr. 5008 (QAPU) Bunavi, Vlorë” 81,694,220 Announced the Winner DION-AL (Ish "SHPRESA" SHPK) 80,072,808.00
Central Purchasing Agency “Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi”, për Akademinë e Sigurisë 211,022,263 Announced the Winner Sori-al SHPK 206,639,287.00
Central Purchasing Agency Loti II. "Materiale kancelarie të tjera zyre" 3,115,542 Announced the Winner LIBRARI DYRRAHU SHPK 1,700,000.00
Central Purchasing Agency Loti II. “Furnizim me lëndë djegëse GLN”, me afat të marrëveshjes kuadër 2 (dy) vite 37,924,446 Announced the Winner “GAS GROUP” SHPK 37,924,446.00
Central Purchasing Agency Loti 2 “Riparim dhe mirëmbajtje automjetesh për Drejtorinë e Shërbimit Spitalor Korçë” 7,997,400 Announced the Winner ALSTEZO 5,915,000.00
Central Purchasing Agency Loti 3 “Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi për Repartin Ushtarak Nr.5004 (QAPN), Zall-Herr, Qendër Tiranë” 24,682,600 Announced the Winner SILVER SHPK 23,185,000.00
Central Purchasing Agency Loti III. “Blerje letër” 5,484,259 Announced the Winner MARKETING & DISTRIBUTION 5,445,880.00
Central Purchasing Agency "Blerje Letër" 49,534,865 Announced the Winner Infosoft Office SHPK&Interlogistic SHPK 49,534,865.00
Central Purchasing Agency “Shërbim pastrimi i ambjenteve të jashtme”, për Qendrën Spitalore Universitare “Nënë Tereza” 38,009,074 Announced the Winner “DESARET COMPANY” SHPK 29,995,008.00
Central Purchasing Agency Loti 2 “Sigurimi i shëndetit për gjyqtarët e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, personat e lidhur të gjyqtarëve, këshilltarët e Njësisë së Shërbimit Ligjor, Sekretarin e Përgjithshëm, Drejtorët e Drejtorive, stafit administrativ dhe sigurimi i pasurisë”. 2,859,690 Announced the Winner ALB - SIGURACION 2,798,000.00
Central Purchasing Agency Loti 1 “Sigurimi i jetës për gjyqtarët, personat e lidhur të gjyqtarëve, këshilltarët e Njësisë së Shërbimit Ligjor, Sekretarin e Përgjithshëm dhe Drejtorët e Drejtorive në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit". 3,860,920 Announced the Winner “ALBSIG JETË” SHA 3,859,800.00
Central Purchasing Agency Loti III. “Furnizim me lëndë djegëse për automjete Diesel (Gazoil)”, me afat të marrëveshjes kuadër 2 (dy) vite 30,165,819 Announced the Winner KASTRATI & KASTRATI SHA Fitimi 18 leke/liter
Central Purchasing Agency Loti 2 “ Blerje pajisje laboratorike për testimin e baruteve dhe lëndëve plasëse për FA” 2,071,333 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Loti 1“Blerje pajisje laboratorike për testimin e karburanteve për FA” 7,499,000 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Loti II. “Blerje ushqime koloniale”, me afat të marrëveshjes kuadër 2 (dy) vite 6,027,194 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Loti I. “Furnizim me lëndë djegëse F -76”, me afat të marrëveshjes kuadër 3 (tre) vite 30,165,819 Announced the Winner “GEGA OIL GROUP” SHA 0.1 leke/liter
Central Purchasing Agency “Riparim dhe mirëmbajtje automjetesh për Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve” 4,165,600 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Blerje aparatura laboratorike për Laboratorin e Tekstilit 4,164,666 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Blerje pajisje laboratori per laboratorin e ISHTI-t 18,456,000 Announced Procurement

SUPPORTERS
logo_amb_suedeze.png

The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data