Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Graphical display of results by local government entities

Summary results by local government entities

Procuring Authority / Buyer Economic operator no. No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
Central Purchasing Agency 170 1186 37,492,781,044 597 21,939,462,904 7,635,593,681

Tenders list

Procuring Authority Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Central Purchasing Agency Blerje materiale të ndryshme për pastrim 9,236,537 Cancelled Procurement
Central Purchasing Agency Loti III “Blerje vajra lubrifikant, alkool frenash dhe pastrues motori” 18,702,316 Announced the Winner “AUTO MANOKU” SH.P.K 9,454,913.00
Central Purchasing Agency Loti I “Blerje bateri për automjete” 2,506,409 Announced the Winner Alked Kopaçi 1,734,000.00
Central Purchasing Agency Loti II “Blerje goma për automjete” 14,736,558 Announced the Winner “TIRES-R” SHPK 8,600,075.00
Central Purchasing Agency LOTI 3 “Riparim dhe mirëmbajtje autoambulancash dhe automjetesh për Spitalin Universitar të Traumës” 19,974,800 Announced the Winner VILNIK MOTORS 7,689,400.00
Central Purchasing Agency Loti I. “Blerje Buke gruri dhe Simite” 1,784,174 Announced the Winner 4 S 1,537,500.00
Central Purchasing Agency LOTI 2 “Riparim dhe mirëmbajtje automjetesh për DVP Durrës” 3,903,812 Announced the Winner “Auto Manoku Servis” sh.p.k 2,583,622.00
Central Purchasing Agency LOTI 4 “Riparim dhe mirëmbajtje automjetesh për Drejtorinë e Shërbimit Spitalor Korçë” 7,447,761 Announced the Winner ALSTEZO 4,319,000.00
Central Purchasing Agency Blerje Detergjentë për Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve 39,951,333 Announced the Winner “MALVINA VISOKA” PF 33,750,000.00
Central Purchasing Agency Furnizim vendosje, montim,kolaudim kondicionerë Inverter për Agjencinë e Inteligjencës dhe Sigurisë së Mbrojtjes 3,770,808 Announced the Winner “ATOM” sh.p.k 2,274,280.00
Central Purchasing Agency LOTI 1 - “Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi për Repartin Ushtarak nr. 5001 (AFA) Tiranë” 94,856,552 Announced the Winner Sori-al SHPK 93,910,341.00
Central Purchasing Agency Loti I “Blerje Mjete Transporti me Kalueshmeri të Lartë 4x4 SUV” 25,213,968 Cancelled Procurement
Central Purchasing Agency Loti 2 “Blerje mjete transporti autovetura komerciale” 24,608,620 Cancelled Procurement
Central Purchasing Agency Shërbim printimi dhe publikimi për Drejtorinë Vendore të Policisë Durrës 4,166,667 Announced the Winner InfoSoft Office 2,680,567.00
Central Purchasing Agency Shërbimi i mirëmbajtjes së sistemit të kondicionimit të ndërtesës së Kryeministrisë 35,977,266 Announced the Winner ALTEC SHPK 27,162,140.00
Central Purchasing Agency Loti 1 “Riparim dhe mirëmbajtje e automjeteve të DVP Gjirokastër” 7,000,000 Cancelled Procurement
Central Purchasing Agency Materiale kancelarie të tjera zyre 3,716,833 Announced the Winner InfoSoft Office 1,706,347.00
Central Purchasing Agency Loti I. “Furnizim me lëndë djegëse për automjete Diesel (Gazoil)”, me afat të marrëveshjes kuadër 2 (dy) vite 224,090,688 Announced the Winner KASTRATI & KASTRATI SHA 224,090,688.00
Central Purchasing Agency Loti IV. “Furnizim me lëndë djegëse e lëngët për përdorim termik civil dhe industrial (Mazut)”, me afat të marrëveshjes kuadër 2 (dy) vite” 21,052,029 Announced the Winner RESULI - ER 21,052,029.00
Central Purchasing Agency Mirëmbajtje mjete transporti për DVP Fier 14,092,683 Announced the Winner “S I L A” sh.p.k 9,914,400.00
Central Purchasing Agency Shërbim dhe riparim i automjeteve të MIE për nevojat e aparatit të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë 11,155,477 Announced the Winner VILNIK MOTORS 6,654,400.00
Central Purchasing Agency Riparim i mjeteve të SHKBB-së 2,009,800 Announced the Winner VILNIK MOTORS 1,639,050.00
Central Purchasing Agency Riparim dhe mirembajtje e mjeteve te transportit për DVP Korçë 3,283,200 Announced the Winner KADIU 3,129,920.00
Central Purchasing Agency Loti II. “ Blerje Bulmeti dhe nënproduktet e tij” 50,790,865 Cancelled Procurement
Central Purchasing Agency Loti III. “Blerje Mish dhe nënproduktet e tij ” 7,639,547 Cancelled Procurement
Central Purchasing Agency Loti IV. “Blerje vezë ” 4,841,446 Cancelled Procurement
Central Purchasing Agency BLERJE ORENDI DHE PAJISJE ZYRASH PER IEVP POJSKË 10,404,542 Announced the Winner ERZENI/SH 5,481,400.00
Central Purchasing Agency Loti I. “Materiale kancelarie me bazë letre 8,987,437 Announced the Winner InfoSoft Office 4,115,152.00
Central Purchasing Agency Loti II. “Blerje mallra industrialë” 1,833,348 Announced the Winner MURATI D 1,744,000.00
Central Purchasing Agency Loti II. “Furnizim me lëndë djegëse për automjete Diesel (Gazoil)”, me afat të marrëveshjes kuadër 12 (dymbëdhjetë) muaj" 1,247,200 Cancelled Procurement

SUPPORTERS

Here you can have your ADVERTISEMENT

Contact at [email protected]

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data