Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Graphical display of results by local government entities

Summary results by local government entities

Procuring Authority / Buyer Economic operator no. No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
Central Purchasing Agency 135 790 23,964,215,002 438 13,565,070,340 3,766,232,342

Tenders list

Procuring Authority Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Central Purchasing Agency Loti 1: “Sigurim të Detyrueshëm të Mjeteve Motorrike TPL” 3,264,333 Cancelled Procurement
Central Purchasing Agency Loti 1 "Riparim dhe mirëmbajtje sistemi të ngrohje - ftohjeve (HVAC), në IEVP Shkodër" 8,833,333 Cancelled Procurement
Central Purchasing Agency "Blerje pajisje laboratori për Inspektoriatin Shtetëror Teknik dhe Industrial" 12,200,000 Announced Procurement
Central Purchasing Agency “BLERJE ORENDI DHE PAJISJE PËR MOBILIM ZYRASH, PËR QENDRËN SPITALORE UNIVERSITARE “NËNË TEREZA”. 34,775,999 Announced the Winner "RO -AL" 21,914,150.00
Central Purchasing Agency Loti 1: “Sigurim të Detyrueshëm të Mjeteve Motorrike TPL” 2,677,923 Cancelled Procurement
Central Purchasing Agency Loti 2: “Sigurimi KASKO i mjeteve motorike” 1,921,189 Cancelled Procurement
Central Purchasing Agency Loti 2 “Shërbim gjelberimi per Qendren Spitalore Universitare “Nënë Tereza” 9,399,751 Cancelled Procurement
Central Purchasing Agency “Riparim dhe mirëmbajtje Autoambulancash për Spitalin Universitar të Traumës” 2,300,000 Announced the Winner VILNIK MOTORS 1,227,200.00
Central Purchasing Agency Loti 4 “Blerje detergjent, dizifektant dhe aromatizues” me afat të marrëveshjes kuadër, 12(dymbëdhjetë) 8,591,454 Cancelled Procurement
Central Purchasing Agency Loti 3 “Blerje materiale të ndryshme për pastrim” me afat të marrëveshjes kuadër 24 (njëzetë e katër) muaj 59,653,891 Cancelled Procurement
Central Purchasing Agency Loti 2 “Blerje detergjent, dizifektant dhe aromatizues” me afat të marrëveshjes kuadër 12(dymbëdhjetë) muaj 1,680,556 Cancelled Procurement
Central Purchasing Agency Loti 1 “Blerje detergjent, dizifektant dhe aromatizues” me afat të marrëveshjes kuadër 24 (njëzetë e katër) muaj 6,065,130 Cancelled Procurement
Central Purchasing Agency “Shërbim pastrimi, për Spitalin Universitar të Traumës” 96,103,933 Cancelled Procurement
Central Purchasing Agency Loti 1 “Sigurim jete dhe shëndeti për Komisionerët e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit” 4,500,000 Cancelled Procurement
Central Purchasing Agency Riparim dhe mirëmbajtje automjetesh për Drejtorinë Vendore të Policisë Lezhë 12,150,000 Announced the Winner VILNIK MOTORS 7,207,100.00
Central Purchasing Agency Blerje Artikuj Ushqimorë -Loti 3 " Blerje mish dhe nënproduktet e tij " 6,706,273 Announced the Winner Sinani Trading 5,199,350.00
Central Purchasing Agency Blerje Artikuj Ushqimorë - Loti 5 " Blerje ushqime koloniale " 2,404,170 Announced the Winner Sinani Trading 1,805,000.00
Central Purchasing Agency Blerje Artikuj Ushqimorë -Loti 1 "Blerje bukë gruri dhe simite” me afat të marrëveshjes kuadër 2 (dy) vite; 1,069,083 Announced the Winner K A D R A 782,569.00
Central Purchasing Agency Loti 1 “Mirëmbajtje e objekteve ndërtimore, për Drejtorinë e Përgjithshme të Rezervave Materiale të Shtetit” 1,232,181 Announced the Winner
Central Purchasing Agency Loti 2 “Mirëmbajtje e objekteve ndërtimore, për Drejtorinë e Shërbimit Spitalor Korçë 1,516,962 Announced Procurement
Central Purchasing Agency “Riparim dhe mirëmbajtje automjetesh për Agjencinë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive” Signed the Contract ALSTEZO
Central Purchasing Agency “Sigurim të Detyrueshëm të Mjeteve Motorrike Tpl"me afat 12 muaj 1,092,928 Cancelled Procurement
Central Purchasing Agency “Sigurim të Detyrueshëm të Mjeteve Motorrike Tpl", me afat 24 muaj 6,096,202 Cancelled Procurement
Central Purchasing Agency Loti 3: “Sigurimi kasko i mjeteve motorike” me afat 24 muaj 3,292,604 Cancelled Procurement
Central Purchasing Agency Loti 2 “Shërbimi i pastrimit të ambjentit të brendshme dhe te jashtme të Shkolles Shqiptare te Administrates Publike” 2,107,476 Announced the Winner ''FJONA-2006'' SH.P.K 1,994,208.00
Central Purchasing Agency Blerje Artikuj Ushqimorë -Loti 2 “Blerje bulmet dhe nënproduktet e tij” me afat të marrëveshjes kuadër 2 (dy) vite 4,141,637 Announced the Winner M.C.CATERING 3,097,235.00
Central Purchasing Agency Blerje Artikuj Ushqimorë -Loti 4 " Blerje ushqime koloniale " 1,220,186 Announced the Winner M.C.CATERING 919,225.00
Central Purchasing Agency Riparim mirëmbajtje e sistemeve të ngrohjes dhe të ujit sanitar me kaldaja, sistemeve të ngrohjes-ftohjes me chillera, ë stacionit qëndror të pompave dhe sistemeve të furnizimit me ujë të pijshëm, të elektrompomave, në godinat e shërbimeve spitalore në QSUNT”; 34,775,999 Announced the Winner “SUPERIOR GROUP KLIMA”SHPK& LEON KONSTRUKSION SHPK 21,884,756.00
Central Purchasing Agency Loti 2: “Sigurimi i shëndetit për gjyqtarët e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, personat e lidhur të gjyqtarëve, këshilltarët e Njësisë së Shërbimit Ligjor, Sekretarin e Përgjithshëm, Drejtorët e Drejtorive, stafin administrativ dhe sigurimi i pasurisë” 2,723,333 Announced the Winner SIGAL UNIQA Group AUSTRIA 2,722,100.00
Central Purchasing Agency Loti 1: “Sigurimi i jetës për gjyqtarët, personat e lidhur të gjyqtarëve, këshilltarët e Njësisë së Shërbimit Ligjor, Sekretarin e Përgjithshëm dhe Drejtorët e Drejtorive në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit” 3,686,667 Announced the Winner “ALBSIG JETË” SHA 3,675,000.00

SUPPORTERS
logo_amb_suedeze.png

The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data