Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Graphical display of results by local government entities

Summary results by local government entities

Procuring Authority / Buyer Economic operator no. No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
Central Purchasing Agency 145 899 29,743,907,642 461 15,608,040,221 4,668,446,302

Tenders list

Procuring Authority Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Central Purchasing Agency Loti 8. Blerje konserva mish viçi " me afat të marrëveshjes kuadër 12 dymbëdhjetë muaj 1,666,600 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Loti 7. " Blerje kripë e jodizuar " 88,182 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Loti 6. " Blerje vaj luledielli " me afat të marrëveshjes kuadër 12 dymbëdhjetë muaj 2,515,556 Cancelled Procurement
Central Purchasing Agency Loti 5. " Blerje miell gruri " me afat të marrëveshjes kuadër 12 dymbëdhjetë muaj 15,183,332 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Loti 4. " Blerje fasule e bardhë" me afat të marrëveshjes kuadër 12 dymbëdhjetë muaj 5,773,637 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Loti 3. " Blerje sheqer " me afat të marrëveshjes kuadër 12 dymbëdhjetë muaj 1,981,875 Cancelled Procurement
Central Purchasing Agency Loti 2. " Blerje oriz" me afat të marrëveshjes kuadër 12 dymbëdhjetë muaj 3,861,400 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Loti 1 " Blerje makarona " me afat të marrëveshjes kuadër 12 dymbëdhjetë muaj; 2,230,250 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Loti 3 “Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi për Repartin e Ndërhyrjes së shpejtë, Tiranë" 90,323,370 Announced the Winner DION-AL (Ish "SHPRESA" SHPK) 71,913,870.00
Central Purchasing Agency Loti 2 “Blerje Tonera për Ministrinë e Drejtesise dhe institucionet e vartësise” 22,179,350 Announced the Winner INTERLOGISTIC 17,951,352.00
Central Purchasing Agency Loti III. “Blerje vajra lubrifikant, alkool frenash dhe pastrues motori” 86,500,704 Announced the Winner “KAPPA - OIL” SHA 34,913,420.00
Central Purchasing Agency Loti I. “Blerje goma për automjete” 5,773,715 Cancelled Procurement “SI&CO COMPANY” sh.p.k 4,196,000.00
Central Purchasing Agency Loti IV. “Furnizim me lëndë djegëse e lëngët për përdorim termik civil dhe industrial (Gazoil < 0.1,Gazoil > 0.1,mazut)” me afat të marrëveshjes kuadër 2 (dy) vite 19,121,280 Announced the Winner RESULI - ER 19,121,280.00
Central Purchasing Agency Loti II. “Blerje bateri për automjete” 32,453,736 Announced the Winner Alked Kopaçi 22,782,800.00
Central Purchasing Agency Loti V. “Furnizim me lëndë djegëse e lëngët për përdorim termik civil dhe industrial (Gazoil < 0.1,Gazoil > 0.1,mazut)” me afat të marrëveshjes kuadër 3 (tre) vite 56,629,775 Announced the Winner RESULI - ER Marzhi i fitimit 22 leke/liter
Central Purchasing Agency Loti II. “Furnizim me lëndë djegëse për automjete Diesel (Gazoil)”me afat të marrëveshjes kuadër 3 (tre) vite 19,342,376 Announced the Winner KASTRATI & KASTRATI SHA Marzhi i fitimit 18 leke/liter
Central Purchasing Agency Loti I. “Furnizim me lëndë djegëse për automjete Diesel (Gazoil)”, me afat të marrëveshjes kuadër 2 (dy) vite 68,186,802 Announced the Winner KASTRATI & KASTRATI SHA Marzhi i fitimit 18 leke/liter
Central Purchasing Agency Loti V. “Blerje orendi dhe paisje per mobilim zyrash për Qendrën Spitalore Universitare Nënë Tereza” me afat te marreveshjes kuadër 1 (një) vit 147,864,532 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Loti IV. “Blerje orendi dhe paisje per mobilim zyrash për Komandën e Forcës Tokësore” me afat të marrëveshjes kuadër 2 (dy) vite, 83,330,103 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Loti III. “Blerje orendi dhe paisje per mobilim zyrash për Drejtorinë e Përgjithshme te Burgjeve” 2,491,822 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Loti II. “Blerje orendi dhe paisje per mobilim zyrash për Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit”, me afat të marrëveshjes kuadër 3 (tre) vite 45,830,125 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Loti I. “Blerje orendi dhe paisje per mobilim zyrash për Ministrinë e Drejtësisë”, me afat të marrëveshjes kuadër 1 (një) vit 3,546,661 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Loti 3 “Blerje Tonera për Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë dhe institucionet e vartësise” 60,967,172 Announced the Winner InfoSoft Office 24,498,977.00
Central Purchasing Agency Loti 4 “Blerje Tonera për Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural” 7,208,789 Announced the Winner InfoSoft Office 3,102,609.00
Central Purchasing Agency Loti 8 “Blerje Tonera për Ministrinë Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale dhe institucionet e vartësise” 34,691,225 Announced the Winner InfoSoft Office 11,169,095.00
Central Purchasing Agency Loti V. “Furnizim me lëndë djegëse për automjete Diesel (Gazoil)”, me afat të marrëveshjes kuadër 3 (tre) vite 5,000,000 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Loti IV. “Furnizim me lëndë djegëse për automjete Benzine pa plumb” me afat të marrëveshjes kuadër 2 (dy) vite 1,050,000 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Loti III. “Furnizim me lëndë djegëse për automjete Diesel (Gazoil)”, me afat të marrëveshjes kuadër 2 (dy) vite 29,810,800 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Loti II. “Furnizim me lëndë djegëse për automjete Benzine pa plumb”, me afat të marrëveshjes kuadër 3 (tre) vite 462,000,000 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Loti I. “Furnizim me lëndë djegëse për automjete Diesel (Gazoil)”, me afat të marrëveshjes kuadër 4 (katër) vite 1,228,000,000 Announced Procurement

SUPPORTERS
logo_amb_suedeze.png

The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data