Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Graphical display of results by local government entities

Summary results by local government entities

Procuring Authority / Buyer Economic operator no. No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
Central Purchasing Agency 145 899 29,743,907,642 461 15,608,040,221 4,668,446,302

Tenders list

Procuring Authority Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Central Purchasing Agency Loti 3: “Sigurimi kasko i mjeteve motorike” 3,839,066 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Loti 4: Sigurimi kasko i mjeteve motorike 1,387,401 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Loti I. “Blerje materiale të buta” 3,699,693 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Loti II. “Blerje materiale të buta Kirurgjie” 627,260 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Loti III. “Blerje materiale të buta dhe veshmbathje”, 1,873,028 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Loti IV. “Blerje materiale të buta për Drejtorinë e Përgjithshme e Rezervave Materiale të Shtetit 5,028,638 Cancelled Procurement
Central Purchasing Agency Loti I “Riparim dhe mirëmbajtjeje automjetesh për Qendrën Spitalore Universitare “Nënë Tereza”” 4,291,055 Announced Procurement VILNIK MOTORS 2,770,300.00
Central Purchasing Agency Blerje orendi dhe pajisje për mobilim zyra për 9 (nëntë) autoritete kontraktore 50,230,487 Announced the Winner "RO -AL" 23,599,999.00
Central Purchasing Agency Blerje Karburanti, përveç Jet A1 - Loti V. “Furnizim me lëndë djegëse e lëngët për përdorim termik civil dhe industrial (solar) 5,670,000 Cancelled Procurement
Central Purchasing Agency Blerje materiale të ndryshme për pastrim (e ndarë në 3 Lote, përfshirë artikujt kundër COVID-19) - Loti 1 “Blerje detergjent, dizifektant dhe aromatizues” 125,924,226 Announced the Winner
Central Purchasing Agency Blerje materiale të ndryshme për pastrim (e ndarë në 3 Lote, përfshirë artikujt kundër COVID-19) - Loti 2 “Blerje materiale të ndryshme për pastrim” 60,799,437 Cancelled Procurement
Central Purchasing Agency “Shërbimi i pastrimit të ambjentit të jashtëm të Spitalit Universitar Obstetrik Gjinekologjik "Mbretëresha Geraldinë”. 3,999,236 Cancelled Procurement
Central Purchasing Agency Riparim, mirëmbajtjeje sistemi të ngrohje-ftohjeve për spitalin COVID-4 2,533,760 Announced the Winner SULOLLARI-KLIMA 1,195,750.00
Central Purchasing Agency Riparimi i sistemit të klimatizimit për Drejtorinë e Përgjithshme të Arkivave 1,583,022 Announced the Winner ALTEC SHPK 988,850.00
Central Purchasing Agency Sigurim automjetesh për Qendrën Spitalore Universitare “Nënë Tereza : Loti 2 - “Sigurim kasko të mjeteve motorike" 1,387,401 Cancelled Procurement
Central Purchasing Agency Sigurim automjetesh për Qendrën Spitalore Universitare “Nënë Tereza : Loti 1 - “Sigurim të detyrueshëm të mjeteve motorike TPL 353,907 Cancelled Procurement
Central Purchasing Agency Loti I. “Furnizim me lëndë djegëse për automjete Diesel (Gazoil)”, 4,959,357 Announced the Winner KASTRATI SHPK 9,22 (marzh fitimi i shprehur në %. )
Central Purchasing Agency Loti II. “Furnizim me lëndë djegëse për automjete Diesel (Gazoil)” 10,634,179 Announced the Winner KASTRATI SHPK 15,4 ( marzh fitimi i shprehur në %.)
Central Purchasing Agency Loti III. “Furnizim me lëndë djegëse për automjete Benzine pa plumb” 685,344 Announced the Winner KASTRATI SHPK 15,4 ( marzh fitimi i shprehur në %. )
Central Purchasing Agency “Riparim dhe mirëmbajtje automjetesh për Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë” 13,000,000 Announced the Winner SERVIS - AUTO 2000 8,823,500.00
Central Purchasing Agency “Sigurim të detyrueshëm të mjeteve motorike TPL” 22,166,047 Announced the Winner EUROSIG SHA 22,000,047.00
Central Purchasing Agency Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi për strukturat ushtarake të Forcave të Armatosura - Loti 3 “Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi për Repartin Ushtarak nr. 3006”, Farkë-Tiranë 19,798,887 Cancelled Procurement
Central Purchasing Agency Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi për strukturat ushtarake të Forcave të Armatosura - Loti 4 “Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi për Repartin Ushtarak nr. 3006”, Rinas-Tiranë 4,764,778 Cancelled Procurement
Central Purchasing Agency Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi për strukturat ushtarake të Forcave të Armatosura - Loti 5 “Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi për Repartin Ushtarak nr. 2001”, Plepa-Durrës, 9,436,516 Cancelled Procurement
Central Purchasing Agency Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi për strukturat ushtarake të Forcave të Armatosura - Loti 6 “Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi për Repartin Ushtarak nr. 2004”, Kepi i Palit-Durrës, 13,301,277 Cancelled Procurement
Central Purchasing Agency "Blerje bukë gruri për Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve” 166,020,047 Announced the Winner K A D R A 150568887.50
Central Purchasing Agency “Riparim, mirëmbajtje automjetesh për Drejtorinë Vendore të Policisë Kukës” 3,339,200 Announced the Winner VILNIK MOTORS 3,080,600.00
Central Purchasing Agency Loti 1 - "Blerje bukë gruri dhe simite" 12,046,516 Announced the Winner K A D R A 11,827,232.00
Central Purchasing Agency Loti 4 “Blerje vezë”; 1,684,238 Cancelled Procurement
Central Purchasing Agency Loti 5 “Blerje Peshk”; 702,720 Cancelled Procurement

SUPPORTERS
logo_amb_suedeze.png

The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data