Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Graphical display of results by local government entities

Summary results by local government entities

Procuring Authority / Buyer Economic operator no. No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
Central Purchasing Agency 152 1047 34,173,776,282 523 19,260,919,392 5,815,698,819

Tenders list

Procuring Authority Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Central Purchasing Agency Loti I. “Blerje detergjent, dezinfektant dhe aromatizues” 8,980,835 Cancelled Procurement
Central Purchasing Agency Loti I. “Furnizim me lëndë djegëse për automjete Diesel (Gazoil)”, me afat të marrëveshjes kuadër 2 (dy) vite 356,129,862 Announced the Winner KASTRATI & KASTRATI SHA 18 leke/liter
Central Purchasing Agency “Riparim dhe mirëmbajtje automjetesh për Spitalin Rajonal Fier” 12,198,403 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Blerje këpucë per Akademine e Sigurise 2,009,430 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Blerje uniformash dhe elementesh të tjera përbërëse të tyre per Akademine e Sigurise 2,989,540 Cancelled Procurement
Central Purchasing Agency “Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi”, për Spitalin Rajonal Memorial, Fier 29,239,561 Cancelled Procurement
Central Purchasing Agency “Riparim dhe mirëmbajtje automjetesh për Gardën e Republikës” 30,264,100 Announced the Winner ALSTEZO 15,678,040.00
Central Purchasing Agency "Blerje pajisje laboratori për Inspektoriatin Shtetëror Teknik dhe Industrial" 12,200,000 Announced the Winner KRIJON SHPK 7,970,000.00
Central Purchasing Agency Loti 5 "Blerje peshq” 239,076 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Loti 2 “Blerje bulmeti dhe nënproduktet e tij” 185,488,368 Cancelled Procurement
Central Purchasing Agency BLERJE KARBURANTI, PËRVEÇ JET A1” “FURNIZIM ME LËNDË DJEGËSE E LËNGËT PËR PËRDORIM TERMIK CIVIL DHE INDUSTRIAL (GAZOIL < 0.1,GAZOIL > 0.1,MAZUT) 15,803,100 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Loti 2 “Materiale Kancelarie të tjera zyre" 44,403,300 Announced the Winner LIBRARI DYRRAHU SHPK 33,333,000.00
Central Purchasing Agency Loti 1: “Sigurim të Detyrueshëm të Mjeteve Motorrike TPL” 2,677,923 Announced the Winner “SIGMA INTERALBANIAN VIENA INSURANCE GROUP ” SHA 2,646,482.00
Central Purchasing Agency Loti 2: “Sigurimi KASKO i mjeteve motorike” 1,921,189 Announced the Winner “SIGMA INTERALBANIAN VIENA INSURANCE GROUP ” SHA 1,867,822.00
Central Purchasing Agency Loti III. “Furnizim me lëndë djegëse për automjete Benzine pa plumb” 16,511,380 Announced the Winner KASTRATI & KASTRATI SHA Cmimi total leke/liter (pa TVSH) : 146,418
Central Purchasing Agency Loti II. “Furnizim me lëndë djegëse për automjete Diesel (Gazoil)”, me afat të marrëveshjes kuadër 3 (tre) vite 17,740,800 Announced the Winner KASTRATI & KASTRATI SHA Cmimi total leke/liter (pa TVSH) : 151,037
Central Purchasing Agency Loti I. “Furnizim me lëndë djegëse për automjete Diesel (Gazoil)”, me afat të marrëveshjes kuadër 2 (dy) vite 679,542,842 Announced the Winner KASTRATI & KASTRATI SHA 151037 Cmimi total leke/liter
Central Purchasing Agency “Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi”, për Spitalin Rajonal Memorial, Fier 29,239,561 Cancelled Procurement
Central Purchasing Agency LOTI V "Blerje Materiale te Buta për rezervat e shtetit " 2,530,014 Cancelled Procurement
Central Purchasing Agency LOTI IV "Blerje Materiale te Buta për rezervat e shtetit" 1,546,000 Cancelled Procurement
Central Purchasing Agency Loti III “Blerje Veshmbathje” 367,940 Cancelled Procurement
Central Purchasing Agency Loti II “Blerje Materiale të Buta Kirurgjie” 366,900 Cancelled Procurement
Central Purchasing Agency Loti I "Blerje Materiale te Buta" 2,465,150 Cancelled Procurement
Central Purchasing Agency Loti III. “Furnizim me lëndë djegëse për automjete Benzine pa plumb”, me afat të marrëveshjes kuadër 2 (dy) vite 5,780,497 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Loti IV. “Furnizim me lëndë djegëse GLN (Mishelë)” me afat të marrëveshjes kuadër 2 (dy) vite 4,749,960 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Loti IV. “Furnizim me lëndë djegëse e lëngët për përdorim termik civil dhe industrial (Gazoil < 0.1,Gazoil > 0.1,mazut)” 140,729,412 Announced the Winner RESULI - ER 0,5 lekë /liter
Central Purchasing Agency “Riparim dhe mirëmbajtje automjetesh për Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë” 7,919,456 Announced the Winner SERVIS - AUTO 2000 4,874,100.00
Central Purchasing Agency Blerje automjete për Autoritetin Kombëtar për Sigurinë dhe Emergjencat në Minierea (AKSEM) 4,843,377 Announced the Winner “AUTO KRASNIQI” SHPK 4,700,000.00
Central Purchasing Agency Loti 4 "Riparim dhe mirëmbajtje sistemi të ngrohje - ftohjeve per Komanden e Forcave Tokesore" 1,599,033 Announced the Winner SULOLLARI-KLIMA 896,850.00
Central Purchasing Agency Loti II “ Blerje automjet furgon 8+1 ” 3,514,166 Announced the Winner “AUTO KRASNIQI” SHPK 3,000,000.00

SUPPORTERS
logo_amb_suedeze.png

The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data