Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Graphical display of results by local government entities

Summary results by local government entities

Procuring Authority / Buyer Economic operator no. No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
Central Purchasing Agency 147 945 30,667,918,077 478 17,778,200,935 4,801,348,698

Tenders list

Procuring Authority Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Central Purchasing Agency Sigurim automjetesh për Qendrën Spitalore Universitare “Nënë Tereza : Loti 2 - “Sigurim kasko të mjeteve motorike" 1,387,401 Cancelled Procurement
Central Purchasing Agency Sigurim automjetesh për Qendrën Spitalore Universitare “Nënë Tereza : Loti 1 - “Sigurim të detyrueshëm të mjeteve motorike TPL 353,907 Cancelled Procurement
Central Purchasing Agency Loti I. “Furnizim me lëndë djegëse për automjete Diesel (Gazoil)”, 4,959,357 Announced the Winner KASTRATI SHPK 9,22 (marzh fitimi i shprehur në %. )
Central Purchasing Agency Loti II. “Furnizim me lëndë djegëse për automjete Diesel (Gazoil)” 10,634,179 Announced the Winner KASTRATI SHPK 15,4 ( marzh fitimi i shprehur në %.)
Central Purchasing Agency Loti III. “Furnizim me lëndë djegëse për automjete Benzine pa plumb” 685,344 Announced the Winner KASTRATI SHPK 15,4 ( marzh fitimi i shprehur në %. )
Central Purchasing Agency “Riparim dhe mirëmbajtje automjetesh për Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë” 13,000,000 Announced the Winner SERVIS - AUTO 2000 8,823,500.00
Central Purchasing Agency “Sigurim të detyrueshëm të mjeteve motorike TPL” 22,166,047 Announced the Winner EUROSIG SHA 22,000,047.00
Central Purchasing Agency Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi për strukturat ushtarake të Forcave të Armatosura - Loti 3 “Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi për Repartin Ushtarak nr. 3006”, Farkë-Tiranë 19,798,887 Cancelled Procurement
Central Purchasing Agency Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi për strukturat ushtarake të Forcave të Armatosura - Loti 4 “Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi për Repartin Ushtarak nr. 3006”, Rinas-Tiranë 4,764,778 Cancelled Procurement
Central Purchasing Agency Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi për strukturat ushtarake të Forcave të Armatosura - Loti 5 “Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi për Repartin Ushtarak nr. 2001”, Plepa-Durrës, 9,436,516 Cancelled Procurement
Central Purchasing Agency Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi për strukturat ushtarake të Forcave të Armatosura - Loti 6 “Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi për Repartin Ushtarak nr. 2004”, Kepi i Palit-Durrës, 13,301,277 Cancelled Procurement
Central Purchasing Agency "Blerje bukë gruri për Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve” 166,020,047 Announced the Winner K A D R A 150568887.50
Central Purchasing Agency “Riparim, mirëmbajtje automjetesh për Drejtorinë Vendore të Policisë Kukës” 3,339,200 Announced the Winner VILNIK MOTORS 3,080,600.00
Central Purchasing Agency Loti 1 - "Blerje bukë gruri dhe simite" 12,046,516 Announced the Winner K A D R A 11,827,232.00
Central Purchasing Agency Loti 4 “Blerje vezë”; 1,684,238 Cancelled Procurement
Central Purchasing Agency Loti 5 “Blerje Peshk”; 702,720 Cancelled Procurement
Central Purchasing Agency Loti I- "Materiale Kancelarie me baze letre 4,279,447 Announced the Winner Rama Graf SHPK 2,561,870.00
Central Purchasing Agency “Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi për Drejtorinë Vendore të Policisë Durrës” 2,600,000 Announced the Winner DION-AL (Ish "SHPRESA" SHPK) 2,296,490.00
Central Purchasing Agency Loti 1-"Shërbim dezinfektimi i ambienteve të brendshme" 4,470,639 Announced the Winner ALPEN PULITO 2,321,018.00
Central Purchasing Agency Loti III. Furnizim me lende djegese per automjete Benzine pa plumb, 8,033,332 Announced the Winner KASTRATI & KASTRATI SHA Marzhi i fitimit në %: 17,4 %
Central Purchasing Agency Loti II. Furnizim me lende djegese per automjete Diesel (Gazoil) 10,450,000 Announced the Winner KASTRATI & KASTRATI SHA Marzhi i fitimit në %: 17,4
Central Purchasing Agency LOTI I.FURNIZIM ME LËNDË DJEGËSE PËR AUTOMJETE DIESEL (GAZOIL) 89,120,834 Announced the Winner KASTRATI & KASTRATI SHA Marzhi i fitimit në %: 17,4
Central Purchasing Agency “Mirëmbajtje objekti ndërtimor për Qendrën Spitalore Universitare "NËNË TEREZA" 111,688,382 Announced the Winner R & T 70,000,000.00
Central Purchasing Agency Loti 2 – “Blerje këpucë atletike për personelin e Repartit Renea” 1,050,000 Announced the Winner UNIVERS PROMOTIONS 805,000.00
Central Purchasing Agency Loti 1 – “Blerje uniforma sportive dhe të tjera për personelin e Repartit Special Renea 2,133,916 Announced the Winner GENTIAN SADIKU 1,470,400.00
Central Purchasing Agency “Riparim dhe mirëmbajtje automjetesh për Gardën e Republikës” 30,604,900 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Blerje mishi dhe nënproduktet e tij 41,599,051 Cancelled Procurement
Central Purchasing Agency Loti IV. “Furnizim me lëndë djegëse GLN për përdorim termik dhe civil me bombula” 9,956,015 Cancelled Procurement
Central Purchasing Agency Loti V. “Furnizim me lëndë djegëse GLN (Mishelë) për përdorim termik civil dhe industrial, me autoçisterna në depozita të gazit të lëngshëm”, me afat të marrëveshjes kuadër 2 (dy) vite 9,956,015 Cancelled Procurement
Central Purchasing Agency Loti 2 - “Blerje vezë” 926,681 Announced the Winner M.C.CATERING 762,700.00

SUPPORTERS
logo_amb_suedeze.png

The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data