Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Graphical display of results by local government entities

Summary results by local government entities

Tenderer institution no. Economic operator no. No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
70 4078 39,380 276,647,639,470 29,110 241,192,553,145 216,569,353,492

Tenders list

Procuring Authority by Local Government Entity Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Local Unit Kuçovë “Shërbim për mirëmbajtjen e varrezave publike” 14,527,520 Announced the Winner PIENVIS SHPK 13,983,628.00
Local Unit Berat Blerje materiale elektrike per ndricimin publik 6,599,980 Announced the Winner AZ Trading 6,580,550.00
Local Unit Tepelenë Blerje Karburanti për nevoja të Drejtorisë së Shërbimeve Publike dhe sektorit të emergjencës civile 2,250,000 Announced Procurement
Local Unit Mat Loti Nr. 1: “Mbikqyerje të punimeve për investimin me objekt: “Rehabilitimi i ambjenteve të konviktit, faza II” 156,786 Announced Procurement
Local Unit Tropojë Kosha mbeturinash 3,485,888 Announced Procurement
Local Unit Divjakë Blerje çakulli (SP1-100 mm) për shtrimin dhe mirëmbajtjen e rrugëve rurale të Bashkisë Divjakë 3,008,500 Announced Procurement
Local Unit Durrës Blerje Ushqime per QDM 5,500,000 Announced Procurement
Local Unit Vlorë “Blerje “pllaka trotuari, traventina, zgara, bordura”” 1,166,000 Announced Procurement
Local Unit Vlorë “Bordi Kullimit “Blerje KARBURANT”” 4,583,333 Announced Procurement
Local Unit Tiranë Shërbim bilete Tiranë-Pragë, Pragë-Tiranë Announced Procurement
Local Unit Vlorë “Rikonstruksion i plotë i kanalit Ujitës VLU 3-3 “Risili”” 5,180,000 Announced Procurement
Local Unit Kolonjë Ndricim LED qyteti Ersekë,Bashkia Kolonjë viti 2021. 2,083,333 Announced Procurement
Local Unit Himarë Mirëmbajtje rrugë rurale 9,333,333 Announced Procurement
Local Unit Tiranë Ndërtim pedonale dhe korsi biçikletash në Liqenin e Thatë 69,600,572 Announced Procurement
Local Unit Mat Loti Nr. 2: “Mbikqyerje të punimeve për investimin me objekt: “Rikonstruksioni i Qendrës Shëndetësore Lis, Ambulancës Zenisht, dhe Ambulancës Mallunxë” 187,408 Announced Procurement
Local Unit Mat Loti Nr. 3: “Mbikqyerje të punimeve për investimin me objekt: “Rikonstruksion i godinave në pronësi të NJVV për strehim social” 178,494 Announced Procurement
Local Unit Mat Loti Nr. 4: “Mbikqyerje të punimeve për investimin me objekt: “Ndërtim i Çezmave Publike” 14,105 Announced Procurement
Local Unit Mat Loti Nr. 5: “Mbikqyerje të punimeve për investimin me objekt: “Ndërtim Sifoni në fshatin Drita Karicë” 14,105 Announced Procurement
Local Unit Tiranë Shërbime Vijëzimi dhe Vendosje Tabelash 5,960,510 Announced the Winner SI.SI-AL SHPK 5,779,680.00
Local Unit Malësi e Madhe Sherbim i regjistrimit fillestar te pasurive te paluajtshme ne ZK 3158, Fshati Reç, Bashkia Malesi e Madhe 5,833,080 Announced the Winner GeoPoint-AL 5,830,344.00
Local Unit Tiranë Blerje bojë për sinjalistikë rrugore 13,467,500 Announced the Winner SI.SI-AL SHPK 9,710,000.00
Local Unit Poliçan Përmirësim i banesave ekzistuese/ndertese e re për komunitete të varfëra dhe të pafavorizuara” 9,336,195 Announced the Winner LLAZO SHPK 9,270,049.00
Local Unit Kamëz Permiresimi i banesave ekzistuese per komunitete te varfera dhe te pafavorizuara. 16,012,519 Announced Procurement
Local Unit Kavajë Ndërtim muri mbajtës, fshati Kryemëdhenj 3,336,548 Announced Procurement
Local Unit Vlorë Ndërhyrje riparimi në cerdhe, kopshte dhe shkolla të Bashkisë Vlorë 3,332,329 Announced Procurement
Local Unit Pogradec Lidhja e Urës Zall Torre me rrjetin rrugor – Ndertimi i Mbështetëses së Mesit 5,051,709 Announced Procurement
Local Unit Durrës BLERJE DEKORI 2021 8,275,000 Announced Procurement
Local Unit Tiranë Blerje 7 (shtatë) bileta udhëtimi vajtje-ardhje Tiranë – Pragë, Çeki– Tel Aviv, Izrael – Athinë, Greqi - Tiranë Announced Procurement
Local Unit Elbasan Mbikëqyrje e objektit "Rikonstruksioni i shesheve të pallateve 650, 651, 652, 653 në lagjen Partizani" 389,532 Announced Procurement
Local Unit Elbasan Mbikëqyrje e objektit "Përmirësim i banesave ekzistuese për komunitete të varfëra dhe të pafavorizuara" 256,075 Announced Procurement

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data