Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Graphical display of results by local government entities

Summary results by local government entities

Tenderer institution no. Economic operator no. No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
71 4258 42,261 304,715,587,409 30,906 234,015,242,507 233,865,285,838

Tenders list

Procuring Authority by Local Government Entity Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Local Unit Tiranë Përmirësimi i ndriçimit publik në Bulevardin "Dëshmorët e Kombit" dhe ndërtimi i korsive të biçikletave në sheshin "Nënë Tereza" deri në hyrjen e liqenit Artificial 33,194,112 Announced Procurement
Local Unit Shijak “Mbikqyrje punimesh në objektin “Rindërtim i objektit social kulturor, Pallati i Kulturës, Bashkia Shijak” (Programi i Rindërtimi) 2,120,437 Announced Procurement
Local Unit Vlorë "Sektori Pastrimit, Blerje Karburant" 5,951,000 Announced Procurement
Local Unit Kukës Blerje materiale pastrimi 2,080,000 Announced Procurement
Local Unit Tiranë Blerje materiale pastrimi 1,165,967 Announced Procurement
Local Unit Shijak Depozitimi i mbetjeve urbane te bashkise Shijak 25,087,487 Announced Procurement
Local Unit Durrës “Rikonstruksion i godinës në stacionin e pompimit Fushë-Krujë” 13,911,109 Announced Procurement
Local Unit Berat Blerje mjeti fadrome per sistemin e ujeitjes Bashkia Berat 9,817,500 Announced the Winner MUCA-2006 SHPK 9,500,000.00
Local Unit Bulqizë Sistemim Asfaltim Rrugeve Bashkia Bulqize 68,279,383 Announced the Winner COMPANY RIVIERA 2008 SHPK 54,577,520.00
Local Unit Tiranë BLERJE MATERIALE NDERTIMI 6,430,653 Announced the Winner Shpresa-Al SHPK 5,997,300.00
Local Unit Pogradec Loti 1: "Blerje pllaka per shtrim rruge dhe bordura betoni" 6,436,533 Announced the Winner ZDRAVO 5,480,000.00
Local Unit Durrës Blerje Koke kamioni per transport, viti 2022 7,050,000 Announced the Winner ZEQIRI SHPK 6,390,000.00
Local Unit Lezhë “Blerje materiale per mirembajtjen e sistemit ujites, kullues dhe disiplinimin e ujrave te shiut”. 7,915,180 Announced the Winner "DRINI A" 7,832,700.00
Local Unit Elbasan Shërbimi i prerjes, copëtimit dhe transportit të druve të zjarrit për Qendrën Ekonomike Arsimore 2,959,755 Announced the Winner “PISHA” sh.p.k 2,930,495.00
Local Unit Tiranë Shporta e bebes 24,994,998 Announced Procurement
Local Unit Kukës Blerje materiale per lyerjen dhe mirembajtjen e objekteve arsimore 3,700,000 Announced Procurement
Local Unit Maliq Furnizim Vendosje kaldaje shkolla Pirg+Zvezdë 2,884,043 Announced Procurement
Local Unit Berat Blerje Hipoklorit Kalciumi dhe preparat per dezisektim dhe deratizim. 9,442,500 Announced Procurement
Local Unit Vlorë “KAMIONÇINE VETËSHKARKUESE” 1,325,000 Announced Procurement
Local Unit Tiranë Rehabilitimi i Emergjences Civile, Muri Mbajtës të Godinës DSIK-së 5,500,000 Announced Procurement
Local Unit Durrës “Riforcimi Pallateve me kod gis: 5461-5463, 5533, 5548, riforcimi i baneses individuale në njësinë administrative Ishem te Bashkim Musta, Flor Çerri, Hill Brahe, Imer Kertusha, Selim Kajmaku, Shpetim Hoxha, riforcimi i baneses individuale në njësinë administrative Manez te Altin Prençi, Frano Çuni, Idriz Kopshti, Kurt Nehani, Majlinda Cuni, Ramiz Gjeta, Sherif Gjeta, Vathe Hoxha”. (Programi i Rindertimit) 444,971,232 Announced Procurement
Local Unit Durrës “Riforcimi pallateve me kod gis: 25759, 25583, 22842, 22243, 22248, 22866, 24812, 22707, 25248, 22721, 24821, 22245, 22299”. (Programi i Rindertimit) 428,636,839 Announced Procurement
Local Unit Lushnje “ Sistemim, Asfaltim i rrugës Jakov Xoxa dhe vazhdimi pas Unazës ” 17,499,987 Announced Procurement
Local Unit Kamëz Nërtim rrugët (Rr. “William Shekspir” + Rr.”Sami Frashëri” + Rr. “Dituria” +Rr. “Isuf Gërvalla” + Rr. “Brezaret”+ Rr. “Daniel Alia”) 55,493,000 Announced Procurement
Local Unit Lezhë “Permiresimi i infrastruktures rrugore per kembesoret dhe biçikletat ne fshatin Ishull Lezhe”. 20,400,020 Announced Procurement
Local Unit Elbasan Blerje materiale Hidraulike per nevojat e Ujesjelles Kanalizime Elbasan 75,000,000 Announced Procurement
Local Unit Gramsh Studim Projektim i sistemimit dhe asfaltimit të lagjes “Holta” (ish-Konservimi) 1,666,667 Announced Procurement
Local Unit Tiranë Shpenzime për Mirëmbajtjen e Pajisjeve Elektrike, Hidraulike dhe Kondicionimit 1,582,550 Announced Procurement
Local Unit Tiranë “Shpenzimet e siguracionit të mjeteve të transportit të Bashkisë Tiranë”. 6,422,108 Announced Procurement
Local Unit Tropojë Rrethimi dekorativ i stadiumit te lojrave me dore. 3,335,385 Announced Procurement

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data