Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Graphical display of results by local government entities

Summary results by local government entities

Tenderer institution no. Economic operator no. No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
70 4141 40,439 286,761,888,701 29,709 248,636,290,379 224,009,921,054

Tenders list

Procuring Authority by Local Government Entity Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Local Unit Tiranë Funizim dhe Sherbime me Ushqim per Mencen 2,879,333 Announced the Winner KLODIAN ALIKO 2,750,000.00
Local Unit Roskovec "Rikonstruksion i Bibliotekës Publike Roskovec dhe krijimi i Klubit Rinor të Librit". 1,587,869 Announced the Winner SHENDELLI SHPK 1,365,080.00
Local Unit Kamëz Loti II - Hartim i projekt idese per Rindertimin e e shkolles 9 vjecare Hali Coka (ish Elez Isufi) (Programi i Rindertimit) 1,238,435 Announced Procurement
Local Unit Kamëz Loti I - Hartim i projekt idese per Rindertimin e shkolles 9 vjecare Demokracia (Programi i Rindertimit) 1,106,062 Announced Procurement
Local Unit Durrës Mobilimi në tregun fshatar (faza II) 6,665,000 Announced Procurement
Local Unit Lushnje Blerje Konteniere per nevojat e Bashkise Lushnje 2,975,693 Announced Procurement
Local Unit Cërrik Blerje karburant- Marrëveshje Kuadër me një operator ekonomik, ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara – me afat 12 muaj 9,166,666 Announced Procurement
Local Unit Korçë Materiale pastrimi dhe dezinfektimi 3,750,000 Announced Procurement
Local Unit Tiranë Ndërtimi i mbrojtjes lumore nga erozioni i Lumit Tërkuzë 20,188,435 Announced the Winner PEPA GROUP 12,594,920.00
Local Unit Dibër Blerje materiale pastrimi per institucionet shkollore, Bashkia Diber 2021 1,964,776 Announced the Winner MURATI D 1,222,400.00
Local Unit Tiranë Loti I: “Mbikqyrja e punimeve për objektin: “Ndërtim pedonale, pistë vrapimi dhe korsi biçikletash në liqenin e Farkës” 3,892,330 Announced the Winner A.SH. Engineering SHPK 3,478,159.00
Local Unit Shkodër Rikonstruksion rruga "Mehmet Shpendi",Faza e Dyte” 7,975,635 Announced Procurement ”ALKO-IMPEX General Construcion”sh.p.k &“ALKO IMPEX CONSTRUCTION” sh.p.k 7,491,206.00
Local Unit Mirditë Sherbimi i mbikqyerjes dhe kolaudimit ne punime rindertimi per "Rikonstruksion dhe riparim te ambjenteve ne bashkepronesi ose te perbashketa ne ndertesa, (pallate) qyteti Reps", Bashkia Mirdite. (Programi i Rindertimit) 2,924,688 Announced Procurement
Local Unit Lezhë SHERBIMI I MBIKQYRJES SE PUNIMEVE ME OBJEKT: “RINDERTIMI I “URES SE ZEZE” MBI LUMIN “DRIN” DHE REHABILITIMI I RRUGES “INXHINIER GJADRI”, LEZHE” (Programi i Rindertimit) 3,808,852 Announced Procurement
Local Unit Lezhë “Blerje dru dhe pelet per ngrohje per vitin 2022” 5,311,120 Announced Procurement
Local Unit Elbasan "Investime ne pyllëzime" 10,937,832 Announced Procurement
Local Unit Shkodër Shërbimi i Pastrimit per Bashkine Shkoder Zona Qendrore 68,194,935 Announced the Winner ”ALKO-IMPEX General Construcion”sh.p.k &“ALKO IMPEX CONSTRUCTION” sh.p.k 68,130,375.00
Local Unit Patos "Rikonstruksioni i segmentit Hekuran Melova, degëzim i rrugës “Late Bregu” te pallatet dy katësh". 34,008,534 Announced the Winner COMPANY RIVIERA 2008 SHPK 25,490,478.00
Local Unit Tiranë "Shërbim mirëmbajtje për impjantet e ngrohjes dhe rrjetet e furnizimit me ujë të pijshëm" 33,333,300 Announced the Winner AERTERMIKA sh.p.k & ''SUPERIOR GROUP” sh.p.k & “ATOM” sh.p.k 25,982,596.00
Local Unit Kavajë Ndërtim muri mbajtës, fshati Kryemëdhenj 3,336,548 Announced the Winner SHKELQIMI 07 SHPK 3,111,700.00
Local Unit Tiranë Blerje Sistem i mbledhjes se mbeturinave, teknologjia e re, i perbere nga kazane mbitoke dhe nentoke dhe mjete te specializuara 91,555,426 Announced the Winner Nord Engineering srl 91,050,000.00
Local Unit Memaliaj Blerje Makine Veteshkarkuese, për nevojat e Drejtorise se Sherbimit Memaliaj 3,500,000 Announced the Winner SI & CO COMPANY 3,462,000.00
Local Unit Tiranë Loti II: “Mbikqyrja e punimeve për objektin:“Rikonstruksion i shkollës së mesme “Partizani” 3,037,747 Announced the Winner “Stateng”shpk & “HE & SK 11” shpk 2,673,713.00
Local Unit Divjakë Loti III. “Blerje artikuj ushqimore dhe fruta perime” 1,954,651 Announced the Winner PROINFINIT sh.p.k 1,779,276.00
Local Unit Divjakë Loti II. “Blerje artikuj bulmetore” 1,368,810 Announced the Winner PROINFINIT sh.p.k 1,251,678.00
Local Unit Tropojë Blerje Karburant Diezel 10,000,000 Announced Procurement
Local Unit Belsh "Blerje Karburant dhe vaj" 8,000,000 Announced Procurement
Local Unit Lezhë SHERBIMI I MBIKQYRJES SE PUNIMEVE ME OBJEKT: “RIFORCIMI DHE RIKONSTRUKSIONI I BIBLOTEKES “GJERGJ FISHTA” DHE PALLATIT TE KULTURES “DEDE NDUE LAZRI”, NE BASHKINE LEZHE” (Programi i Rindertimit) 2,864,729 Announced Procurement
Local Unit Durrës “Rikonstruksion dhe shtesë qendra shëndetësore Spitallë”. 19,542,800 Announced the Winner KOMBEAS SHA 13,348,765.00
Local Unit Tiranë Loti III – “Blerje bukë thekre dhe integrale” 15,207,291 Announced the Winner SEAD-SGS 11,607,000.00

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data