Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Summary results

No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
603 84,208,724,010 485 48,903,840,161 73,615,577,634

Tenders list

Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT Stage Procedure Awarded value
Sigurimi i shëndetit për punonjësit e FSHZH-së 5,821,334 Announced the Winner 688,600
Ndërtimi i kopshtit dhe çerdhes Manzë (Programi i Rindertimit) 46,409,693 Announced Procurement
Sigurimi i detyrueshëm vjetor TPL për automjetet e FSHZH-së 1,398,784 Announced the Winner 1,395,000
Loti 1 Ngritja e fermës organike 44 ha me bimë medicinale", në Bashkinë Belsh 35,259,507 Signed the Contract 27,852,342
Minikonkursi Nr.20 ( Kontrate ne baze te Marreveshjes Kuader me REF-70113-08-27-2020) - “Mbikëqyrja e punimeve per “Rindërtimi i njësive të banimit në ndërtesa pallat, 4 Pallate pikësore Rr. "Hysen Myshketa, Pallati Nr.30, 7/288, Rr. "Telat Noga", Pallati Nr. 8, 3/307, Rr. "Isuf Molla", Pallati Nr.21, 6/41, Rr. "Doktor Spiro Treska", Pallati Nr. 19 ZK 8512( 4/31,4/146, 4/154) njësia administrative Durrës, Bashkia Durrës.” Signed the Contract 3,268,347
Loti 2 Ngritja e fermës organike me të mbjella arorë në Bashkinë Kolonjë” 48,073,825 Announced the Winner 37,025,290
Blerje goma per mjete transporti 1,500,000 Announced the Winner 1,444,000
Blerje Karburanti (Gazoil Diesel) për automjetet e FSHZH-së. 25,920,000 Announced the Winner 25,651,080
Minikonkursi Nr.35 (Kontrate ne baze te Marreveshjes Kuader me REF-67609-08-03-2020) - “Ndërtimin e njësive të banimit në ndërtesa (pallat) për 4 Pallate pikësore Rr. "Hysen Myshketa, Pallati Nr.30, 7/288, Rr. "Telat Noga", Pallati Nr. 8, 3/307, Rr. "Isuf Molla", Pallati Nr.21, 6/41, Rr. "Doktor Spiro Treska", Pallati Nr. 19 ZK 8512( 4/31,4/146, 4/154) njësia administrative Durrës, Bashkia Durrës”.
Signed the Contract 390,500,000
Qendra Multifunksionale e Zhvillimit Rajonal, Rajoni 4, Faza 1 599,514,094 Signed the Contract 464,400,000
“Ndërhyrje zhvilluese të integruara për rritjen dhe diversifikimin e ofertës turistike“ 329,072,004 Announced Procurement
Ndërtimi i Segmentit Shëngjin-Velipojë Announced Procurement
Ndërhyrjet për përmirësimin e mjedisit dhe peisazhit urban të zonave nëpërmjet ndërhyrjeve që evokojnë traditën dhe autenticitetin e zonave 204,933,339 Announced Procurement
Ndërhyrje për përmirësimin e mjedisit natyror, nëpërmjet rehabilitimit dhe ndërhyrjeve në zona apo territore të dëmtuara 57,382,097 Announced Procurement
“Ndërhyrjet për përmirësimin e infrastrukturës turistike që lidhe sportet natyrore, aktivitetet në natyrë, ecjen, etj.” 81,840,006 Announced Procurement
Ndërhyrje për promovimin e zonave të 100 Fshatrave nëpërmjet eventeve kulturore/sportive/kulinarie/sociale, etj” Paketa 1: Dizenjimi i programit të eventeve dhe monitorimi 25,000,000 Cancelled Procurement
Ndërhyrje për krijimin e produktit autentik ushqimor lokal duke krijuar Menunë e 100 Fshatrave 41,666,667 Announced Procurement
Ndërhyrje për promovimin e zonave të 100 Fshatrave nëpërmjet eventeve kulturore/sportive/kulinarie/sociale, etj” Paketa 2- “Organizimi i eventeve për promovimin e zonave të 100 Fshatrave 125,000,000 Cancelled Procurement
Ndërhyrje për përmirësimin e konektivitetit dhe rrugëve të aksesit në zona 333,333,333 Announced Procurement
“Sigurimi shëndetit për punonjësit e FSHZH-së” 5,821,334 Cancelled Procurement
Minikonkursi Nr. 6- “Kolaudimi i punimeve per rindërtimin e njesive te banimit ne ndertesa pallate per zonen e detyruara per zhvillim Kruje, Njesia Administrative Kruje, Bashkia Kruje.”
Signed the Contract 1,013,313
Minikonkursi Nr.16( Kontrate ne baze te Marreveshjes Kuader me REF-58253-05-15-2020) - “Mbikëqyrja e Punimeve plotësuese për Ndërtimin e Rrjetit Rrugor dhe Infrastrukturës Urbane të zonave të reja për zhvillim në Njësitë Administrative Fushë Krujë, Bubq dhe Thumanë, Bashkia Krujë.”
Announced the Winner 3,017,345
Minikonkursi Nr.16 (Kontrate ne baze te Marreveshjes Kuader me REF-56901-04-27-2020)- “Punimet plotësuese për Ndërtimin e Rrjetit Rrugor dhe Infrastrukturës Urbane të zonave të reja për zhvillim në Njësitë Administrative Fushë Krujë, Bubq dhe Thumanë, Bashkia Krujë.”
Announced the Winner 209,310,521
Blerje Karburanti (Gazoil Diesel) për automjetet e FSHZH-së. 25,862,222 Cancelled Procurement
Minikonkursi Nr.9( Kontrate ne baze te Marreveshjes Kuader me REF-59544-06-01-2020 ) - “Shërbime të projektimit të detajuar për rikonstruksionin e rrugëve “Miqësia” dhe “Azem Hajdari - Gjelbërimi”, zona Spitallë”, Njësia Administrative Spitallë, Bashkia Durrës.” Signed the Contract 14,687,741
Rrugët Paralele me Hekurudhën nga Kthesa e Kamzës deri te Stacioni Hekurudhor në Kashar - Loti 1 222,103,444 Signed the Contract 107,491,187
Minikonkursi Nr.18( Kontrate ne baze te Marreveshjes Kuader me REF-70113-08-27-2020) - “Mbikëqyrja e punimeve per “Rindërtimi i njësive të banimit në ndërtesa pallat, për 4 Pallate pikësore Lgj. 17 Rr. Lura, nr. 1&3 dhe Rr. Ahmet Dakli nr. 15&23, dhe 1 Pallat pikësor Nr. 458 Rr. Bajram Tushe” njësia administrative Durrës, Bashkia Durrës.” Re-Proclaimed and Signed the Contract 7,671,601
Gjirokastra Castle Sustainable Management and Tourism Valorization Masterplan Announced the Winner 30,278,577
Rindërtimi 35 banesave individuale dhe mobilimi i tyre në territorin e Bashkisë Mirditë (Programi i Rindertimit). 122,579,674 Announced Procurement
Zbatimi i masave paraprake për adresimin e shqetësimeve urgjente për sigurinë dhe parandalimin e humbjes së strukturave të trashëgimisë në Kalanë e Gjirokastrës Announced the Winner 174,900,930

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data