Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Summary results

No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
648 89,957,276,002 501 49,445,505,834 74,390,379,661

Tenders list

Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT Stage Procedure Awarded value
Faza e Katërt e Sheshit Publik para hyrjes së Porti Durrës. “VELIERA Signed the Contract 188,429,858
Ndërhyrje në rrugë dhe nyje lidhëse rajonale dhe lokale – ndërhyrje në infrastrukturë rrugore 575,000,000 Announced Procurement
“Ndërhyrje në rrugë dhe nyje lidhëse rajonale dhe lokale – Paketa: ndërhyrje të urave dhe nyjeve lidhëse” 258,333,333 Announced Procurement
Ndërhyrje për përmirësimin e strukturave dhe mbrojtjeve rrugore – paketa e rreshqitjev dhe mbrotjeve 416,666,666 Announced Procurement
Ndërhyrje për përmirësimin e sigurise dhe sinjalistikës rrugore 166,665,673 Announced the Winner 113,017,250
Loti 9: “Shërbimi i mbikëqyrjes së punimeve për” Ndërhyrje, për transformimin e aseteve publike në potencial zhvillimi në modele të standartit më të lartë të zhvillimit” 20,952,500 Announced Procurement
Loti 8: “Shërbimi i mbikëqyrjes së punimeve për “Ndërhyrje në parkingje,stacione,kampingje,boot camps,projekte transformimi,Drisht,Bënjë,Vermosh,Bogë” 25,331,500 Announced Procurement
Loti 7:“Shërbimi i mbikëqyrjes së punimeve për “ Ndërhyrje për rehabilitimin e shtresave rrugore,rëshqitjeve dhe mbrojtjes së skarpatave”, 15,216,667 Announced Procurement
Loti 6: “Shërbimi i mbikëqyrjes së punimeve për ” Ndërhyrje në muze dhe monumente Kulture”, 13,104,000 Announced Procurement
Loti 5: “Shërbimi i mbikëqyrjes së punimeve për “Ndërhyrje në Infrastrukturën turistike Zip Line dhe terrene sportive Dua te Luaj”, 13,586,500 Announced Procurement
Loti 4: “Shërbimi i mbikëqyrjes së punimeve për objektin “Projekti Pilot i Transformimit të zonës Lagje e re për zhvillim Durrës” 17,255,000 Announced Procurement
Loti 3: “Shërbimi i mbikëqyrjes së punimeve për “Ndërhyrje në rrugë dhe nyje lidhëse rajonale dhe lokale mbrojtje lumore dhe rehabilitimi i përroit të Lushnjes” 12,907,083 Announced Procurement
Loti 2: “Shërbimi i mbikëqyrjes së punimeve për” Ndërhyrje rigjeneruese në blloqet e Banimit qytetese” 12,224,333 Announced Procurement
Loti 10: “Shërbimi i mbikëqyrjes së punimeve për Ndërhyrje për rehabilitimin dhe transformimin mjedisor,peisazhit urban dhe natyror” 7,750,000 Announced Procurement
Loti 1:“Shërbimi i mbikëqyrjes së punimeve për paketën “Ndërhyrje për Transformimin Urban në Hapësira publike Kryesore ” 12,325,000 Announced Procurement
Loti 4: Blerje “Materiale mobilimi urban sipas kerkesave te Bashkive 62,500,000 Announced Procurement
Loti 3: Blerje “Materiale për ujsjellës kanalizime sipas kerkesave te Bashkive 83,333,333 Announced Procurement
Loti 2: Blerje “Materiale elektrike sipas kerkesave te Bashkive 125,000,000 Announced Procurement
Loti 1: Blerje Materiale ndertimi sipas kerkesave te Bashkive 145,832,300 Announced Procurement
Ndërhyrje për përmirësimin e shtresave asfaltike, (rajoni 4) 433,333,295 Re-Proclaimed and Cancelled
“Ndërhyrje rigjeneruese ne blloqet e banimit rigjenerimi i stokut të banesave në rajonin 4 349,985,547 Announced Procurement
Ndërhyrje rigjeneruese ne blloqet e banimit rigjenerimi i stokut të banesave në rajonin 1 dhe 2. 461,039,910 Announced Procurement
Ndërhyrje rigjeneruese ne blloqet e banimit rigjenerimi i stokut të banesave në rajonin 3. 349,985,547 Announced Procurement
Rehabilitimi i Perroit Lushnje dhe rikualifikimi urban i zonave rreth tij 323,814,206 Announced Procurement
Ndërhyrje për përmirësimin e shtresave asfaltike, (rajoni 1 dhe 2) 466,666,658 Announced Procurement
Ndërhyrje për përmirësimin e shtresave asfaltike (rajoni 3)” 433,333,295 Announced Procurement
Ndërhyrje për përmirësimin e shtresave asfaltike (rajoni 3)” 433,333,295 Cancelled Procurement
Ndërhyrje për përmirësimin e shtresave asfaltike (Rajoni 1 dhe 2) 466,666,658 Cancelled Procurement
Ndërtimi i kopshtit dhe çerdhes Manzë, Njesia Administrative Manzë (Programi i Rindertimit) 46,409,693 Announced Procurement
Minikonkursi Nr.17 (Kontrate ne baze te Marreveshjes Kuader me REF-56901-04-27-2020) - “Zonën e re për zhvillim në Spitallë Rikonstruksioni i Rrugëve “Miqësia” dhe “Azem Hajdari” Loti V punime shtesë në rrugët e brendshme, Njësia Administrative Spitallë, Bashkia Durrës.” (Programi i Rindertimit)
Signed the Contract 83,666,797

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data