Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Summary results

No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
620 84,255,133,703 498 48,945,506,828 73,941,213,906

Tenders list

Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT Stage Procedure Awarded value
Minikonkursi Nr.21- (Kontrate ne baze te Marreveshjes Kuader me REF-66894-07-27-2020) - “ Sherbime projektimi per projektin teknik dhe marrjen e lejes se ndertimit per ndertesat njesi banimi (pallat) ne perputhje me PDYV-ne e zones Laç 1.2”, Njësia Administrative Laç 1.2, Bashkia Kurbin. (Programi i Rindertimit) Re-Proclaimed and Signed the Contract 8,213,311
Minikonkursi Nr.22- (Kontrate ne baze te Marreveshjes Kuader me REF-66894-07-27-2020) - “ Shërbime projektimi per hartimin e projektit deri dhe marrjen e lejes se ndertimit, per ndertesat njesi banimi (pallat) ne perputhje me PDYV-ne e zones Vore”, Njësia Administrative Vore, Bashkia Vore (Programi i Rindertimit) Re-Proclaimed and Signed the Contract 14,510,700
Minikonkursi Nr.18- (Kontrate ne baze te Marreveshjes Kuader me REF-66894-07-27-2020) - “ Shërbime projektimit të projektit teknik deri në pergatitjen e dokumetave për marrjen e Lejes së ndërtimit, aplikimit të lejes dhe do të jenë në dispozicion per plotesim dokumentash ne rast nevoje, për 8 njesi banimi (pallat) sistemimet e jashtme dhe zonat rekreative e terreneve sportive në zonen e PDYZH -Marikaj”, Njësia Administrative Vore, Bashkia Vore.” (Programi i Rindertimit) Re-Proclaimed and Signed the Contract 3,631,178
Rikualifikim urban i hyrjes së qytetit të Shkodrës dhe Parkut për pushuesit”. 189,166,666 Cancelled Procurement
Mbikëqyrja e punimeve për rindërtimin e shtëpive individuale në zonat e prekura nga tërmeti (Programi i Rindertimit). 52,251,922 Njoftuar Fituesi Minikonkursi
Ndërtimi i Impiantit të Trajtimit të Ujrave të Ndodura (ITUN) Divjakë 41,733,375 Signed the Contract 24,311,240
Mbikëqyrja e punimeve “Ndërtimi dhe rikonstruksioni i infrastrukturës publike në zonat e reja të shpallura për zhvillim të detyruar. 31,306,250 Announced the Winner
Sistemim i hyrje daljes dhe stabilizimi i rrëshqitjes në hyrje të qytetit të Pogradecit 43,691,031 Announced the Winner 28,016,387
Minikonkursi Nr.1( Kontrate ne baze te Marreveshjes Kuader me REF-58253-05-15-2020) - Mbikëqyrjen e punimeve për ndërtimin e Rrjetit Rrugor dhe Infrastrukturës Urbane të Zonës Fushë Krujë Zona 1”, Njësia Administrative Fushë-Krujë, Bashkia Krujë . (Programi i Rindertimit)
Announced the Winner 2,671,823
Minikonkursi Nr.2( Kontrate ne baze te Marreveshjes Kuader me REF-58253-05-15-2020) - Mbikëqyrja e punimeve: “Ndërtimi i Rrjetit Rrugor dhe Infrastrukturës Urbane të Zonës Kavajë Zona 1”, Njësia Administrative Kavajë, Bashkia Kavajë. (Programi i Rindertimit)
Announced the Winner 1,145,400
Minikonkursi Nr.3( Kontrate ne baze te Marreveshjes Kuader me REF-58253-05-15-2020) - “Mbikëqyrja e punimeve: “Ndërtimi i Rrjetit Rrugor dhe Infrastrukturës Urbane të Zonës per zhvillim Bubq”, Njësia Administrative Bubq, Bashkia Krujë. (Programi i Rindertimit)
Announced the Winner 1,829,311
Minikonkursi Nr.4( Kontrate ne baze te Marreveshjes Kuader me REF-58253-05-15-2020) - “Mbikëqyrja e punimeve: “Ndërtimi i Rrjetit Rrugor dhe Infrastrukturës Urbane të Zonës per zhvillim Thumanë”, Njësia Administrative Thumanë, Bashkia Krujë . (Programi i Rindertimit) Announced the Winner 3,068,620
Minikonkursi Nr.5( Kontrate ne baze te Marreveshjes Kuader me REF-58253-05-15-2020) - “Mbikëqyrja e punimeve: “Ndërtimi i Rrjetit Rrugor dhe Infrastrukturës Urbane të Zonës per zhvillim Vorë”, Njësia Administrative Vorë, Bashkia Vorë”. (Programi i Rindertimit) Announced the Winner 1,831,517
Minikonkursi Nr.6( Kontrate ne baze te Marreveshjes Kuader me REF-58253-05-15-2020) - “Mbikëqyrja e punimeve: “Ndërtimi i Rrjetit Rrugor dhe Infrastrukturës Urbane të Zonës per zhvillim Shijak”, Njësia Administrative Shijak, Bashkia Shijak” (Programi i Rindertimit) Announced the Winner 1,331,447
Minikonkursi Nr.7( Kontrate ne baze te Marreveshjes Kuader me REF-58253-05-15-2020) - “Mbikëqyrja e punimeve: Ndërtimi i Rrjetit Rrugor dhe Infrastrukturës Urbane të Zonës per zhvillim Durrës 1”, Njësia Administrative Durrës, Bashkia Durrës . (Programi i Rindertimit) Announced the Winner 1,607,607
Construction of educational institutions, in areas affected by the earthquake - Lot 1: "Object: "Construction of educational institutions Kurbin and Lezhë Municipality". (Reconstruction Program). 511,405,370 Njoftuar Fituesi Minikonkursi
Construction of educational institutions, in areas affected by the earthquake - Lot 2: "Object: "Construction of educational institutions Krujë Municipality". (Reconstruction Program). 490,413,615 Njoftuar Fituesi Minikonkursi
Construction of educational institutions, in areas affected by the earthquake - Lot 3: "Object: "Construction of educational institutions Durrës 1 Municipality". (Reconstruction Program). 845,723,696 Njoftuar Fituesi Minikonkursi
Construction of educational institutions, in areas affected by the earthquake - Lot 4: "Object: "Construction of educational institutions Durrës 2 Municipality". (Reconstruction Program). 850,692,969 Njoftuar Fituesi Minikonkursi
Construction of educational institutions, in areas affected by the earthquake - Lot 5: "Object: "Construction of educational institutions Kavajë and Rrogozhinë Municipality". (Reconstruction Program). 414,766,205 Njoftuar Fituesi Minikonkursi
Construction of educational institutions, in areas affected by the earthquake - Lot 6: "Object: "Construction of educational institutions Kamëz Municipality". (Reconstruction Program). 621,757,340 Njoftuar Fituesi Minikonkursi
Construction of educational institutions, in areas affected by the earthquake - Lot 7: "Object: "Construction of educational institutions Vorë and Shijak Municipality". (Reconstruction Program). 440,458,658 Njoftuar Fituesi Minikonkursi
Supervision of works for the reconstruction of educational institutions, in areas affected by the earthquake - Lot 1: "Object: "Supervision of works for Construction of educational institutions Kurbin and Lezhë Municipality". (Reconstruction Program). 5,019,930 Njoftuar Fituesi Minikonkursi
Supervision of works for the reconstruction of educational institutions, in areas affected by the earthquake - Lot 2: "Object: Supervision of works for Construction of educational institutions Krujë Municipality". (Reconstruction Program). 4,813,876 Njoftuar Fituesi Minikonkursi
Supervision of works for the reconstruction of educational institutions, in areas affected by the earthquake - Lot 3: "Object: "Supervision of works for Construction of educational institutions Durrës 1 Municipality". (Reconstruction Program). 8,301,582 Njoftuar Fituesi Minikonkursi
Reconstruction and construction of public infrastructure in new areas declared for compulsory development (Reconstruction Program). 3,726,934,577 Njoftuar Fituesi Minikonkursi
Minikonkursi Nr.1 (Kontrate ne baze te Marreveshjes Kuader me REF-56901-04-27-2020) - Ndërtimi i Rrjetit Rrugor dhe Infrastrukturës Urbane të Zonës Fushë Krujë Zona 1”, Njësia Administrative Fushë-Krujë, Bashkia Krujë. (Programi i Rindertimit)
Announced the Winner 278,173,980
Minikonkursi Nr.2 (Kontrate ne baze te Marreveshjes Kuader me REF-56901-04-27-2020)- Ndërtimi i infrastrukturës, rrugore, dhe urbane në përputhje me planin e detyruar vendor të Zonës 1, Kavaje”, Njësia Administrative Kavajë, Bashkia Kavajë (Programi i Rindertimit)
Announced the Winner 132,182,379
Minikonkursi Nr.3 (Kontrate ne baze te Marreveshjes Kuader me REF-56901-04-27-2020)- Ndërtimi i Rrjetit Rrugor dhe Infrastrukturës Urbane të Zonës 1, Njësia Administrative Bubq”, Njësia Administrative Bubq, Bashkia Kruje
Announced the Winner 268,142,250
Minikonkursi Nr.4 (Kontrate ne baze te Marreveshjes Kuader me REF-56901-04-27-2020) - Ndërtimi i Rrjetit Rrugor dhe Infrastrukturës Urbane të Zonës 1, Njësia Administrative Thumane”, Njësia Administrative Thumane, Bashkia Kruje (Programi i Rindertimit)
Announced the Winner 546,940,877

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data