Open Procurement Albania

Minikonkursi Nr.35 (Kontrate ne baze te Marreveshjes Kuader me REF-67609-08-03-2020) - “Ndërtimin e njësive të banimit në ndërtesa (pallat) për 4 Pallate pikësore Rr. "Hysen Myshketa, Pallati Nr.30, 7/288, Rr. "Telat Noga", Pallati Nr. 8, 3/307, Rr. "Isuf Molla", Pallati Nr.21, 6/41, Rr. "Doktor Spiro Treska", Pallati Nr. 19 ZK 8512( 4/31,4/146, 4/154) njësia administrative Durrës, Bashkia Durrës”. (Programi i Rindertimit)

District Durres
Loan No
Source of Loan/Financed by:
Loan Amount by Currency
Project Title The Reconstruction Programme
Description of the Project The Reconstruction Programme is a Program of the Albanian Government, initiated after the November 26th 2019 earthquake. The programme envisions new constructions and reconstruction of urban facilities following an estimation of the damage caused by the earthquake.
In co-operation with its partners, the Albanian Government organized a Donors' Conference on 17 February 2020 in Brussels, amounting to 1.15 billion Euros pledged to be contributed in the form of donations, assistance, grants, and soft loans. These funds and others guaranteed through public debt will be used for the Reconstruction Programme. The Reconstruction Programme is designed to be implemented through the Development of New Areas for Mandatory Development; Construction in Urban Infrastructure; Purchase of Available Residential Buildings in Stock; and Grants for Reconstruction and Social Recovery.
A significant part of procurements and contracting for the Reconstruction will be made by the Albanian Development Fund and Tirana Municipality procurement authorities.

Read the document on Post Disaster Needs Assessment PDNA Albania.
Learn about the legal regulations for the Reconstruction Program.
Tender object Minikonkursi Nr. 35- “Ndërtimin e njësive të banimit në ndërtesa (pallat) për 4 Pallate pikësore Rr. "Hysen Myshketa, Pallati Nr.30, 7/288, Rr. "Telat Noga", Pallati Nr. 8, 3/307, Rr. "Isuf Molla", Pallati Nr.21, 6/41, Rr. "Doktor Spiro Treska", Pallati Nr. 19 ZK 8512( 4/31,4/146, 4/154) njësia administrative Durrës, Bashkia Durrës” (Programi i Rindertimit)
______________________________

Kjo Kontratë është Lidhur si pjesë e procedurës së Shpallur në Sistemin Elektronik te APP-se në datën 04-08-2020 Titull Rindërtimi i njësive të banimit në ndërtesa (pallat), të dëmtuara, në zonat e shpallura për zhvillim të detyruar (Programi i Rindertimit). , me referencë REF-67609-08-03-2020 , Autoritet Prokurues Fondi Shqiptar i Zhvillimit, zhvilluar me Procedure te kufizuar, mbi kufirin e lartë monetar.
- Në fazën e parë është bërë përzgjedhje e operatorëve ekonomik të suksesshme që kanë shprehur zyrtarisht interes për pjesëmarrje. Nga kjo fazë janë përzgjedhur 32 operatorë.
- Në fazën e dytë secili operator është ftuar të sjellë ofertë për njërën nga kontratat në bazë të marrëveshjes kuadër.

Pjesmarres ne fazen e dyte ishin 10 operatore.
Këtë Kontratë në bazë të marrëveshjes kuadër e ka fituar “Xhengo” Shpk& Bean” shpk& “Konstruksion 93” sh.p.k& “2N”sh.p.k
- Fondi i Minikonkursit është : 466190714 Leke Pa TVSH.
- Oferta fituese është 390500000 lekë pa tvsh.
- Eficensa Buxhetore në tenderim është 16.24 % (Diferenca Fond limit me oferte fituese shprehur ne perqindje).
Reference No. REF-67609-08-03-2020 (Minikonkursi 35)
CPV Code
45000000-7 - Punë ndërtimi,
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT
Type of Contract
Procurement Method Contract under a Framework Agreement
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Announcement Date 04-08-2020
Opening Date for Submission of Bids 04-08-2020
Closing Date for Submission of Bids 14-08-2020
Sector
No. of Bidders 10
Bidders • Faza e përcaktimit të kontratës fituese :

1. “Xhengo” Shpk & Bean” shpk & “Konstruksion 93” sh.p.k & “2N”
2. “Be-Is” sh.p.k & Ergi” sh.p.k
3. “PE - VLA - KU” sh.p.k & PE - VLA – KU dega Kosove
4. “Ndregjoni” sh.p.k & “Kthella” shpk & “Udha” sh.p.k & “Rafin Company” sh.p.k
5. “Kevin Construction” sh.p.k &“Arifaj” sh.p.k & “Alb Shpresa” sh.p.k & “Mela” sh.p.k
6. “Senka’ sh.p.k & “Dajti Park 2007” sh.p.k & “Erzeni/Sh”sh.p.k
7. “Gjikuria” sh.p.k
8. “Fusha” sh.p.k
9. “Kronos Konstruksion” sh.p.k& “Edicom” sh.p.k & “Everest” sh.p.k 10. “Geci” sh.p.k
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • “Xhengo” Shpk - Bean” shpk - “Konstruksion 93” sh.p.k - “2N” -
 • The winning bid ALL without vat 390,500,000
  Bidder Announcement date
  Contract date 07-12-2021
  Contract Value including VAT 390,500,000
  Contract Milestones Due Dates 5.5 muaj
  Appeals Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm.

  1. “Geci” sh.p.k- vlera e ofertës është mbi fondin limit të minikonkursit.
  Cancellation reason
  Notes Vlera e kontrates është pa TVSH
  Transaction / Actual Spending
  Relevant published Bulletin
  Tender Announcement
  Announcement of Winner Buletini i Posaçëm Nr. 181 datë 14 Dhjetor 2021
  Announcement of Contract Signing Buletini i Posaçëm Nr. 191 datë 31 Dhjetor 2021

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data