Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Summary results

No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
752 103,064,002,149 553 65,109,125,127 87,812,377,984

Tenders list

Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT Stage Procedure Awarded value
Instalacion me strukturë druri në oborrin e brendshëm të Kryeministrisë, “Parku Eden" 431,403,183 Signed the Contract 398,478,729
Plani i Lëvizshmërisë dhe Projektimi i Detajuar i Investimeve të Projektit për Përmirësimin e Integruar Urban të Gjirokastrës” – Paketa 1 Announced the Winner 315,377,703
Plani i mobilitetit dhe Hartimi i hollësishëm i projektit të investimeve për azhornimin e integruar urban të Gjirokastrës – Paketa 2 Announced the Winner 306,132,114
“Integrated Urban Development of Sarande, Package 2” Announced the Winner 573,187,985
Sigurimi i detyrueshëm vjetor TPL për automjetet e FSHZH-së 1,500,000 Signed the Contract 1,461,921
Ndërhyrjen për promovimin e zonave të 100 fshatrave nëpërmjet eventeve kulturore, sportive, kulinarie, sociale, etj”- Mbështetje logjistike 150,000,000 Announced the Winner
Kolaudimi i punimeve per rindertimin e njësive të banimit pallat (Programi i Rindertimit)
Kolaudimi i punimeve per rindërtimin e njesive te banimit ne ndertesa pallate per zonen e detyruar per zhvillim Shijak, Njesia Administrative Shijak, Bashkia Shijak.”
Njoftuar Fituesi Minikonkursi 2,197,439
Supply and transport of boats in Shkodra Announced Procurement
Ndërhyrje në zona historike për forcimin e potecialit turistik, kala, ura, qendra historike, pazare, fasada, etj (rajoni 1 dhe 2) - Restaurimi i urës së mesit, Ndriçimi kalave Durrës, Lezhë dhe Itenerari Kulturor Gjurmët Fishtiane 124,477,691 Re-Proclaimed and Signed the Contract 102,647,735
Nderhyrja Rigjenirimi Urban ne Fshtra me potencial Turisitik (Hekal, Klos, Vajze, Plloce, Tragjas, Kuc etj) 187,500,000 Signed the Contract 148,418,529
Nderhyrja Rigjenirimi Urban ne Fshtra me potencial Turisitik (Fushe-Studen, Sutaj, Seferan etj) 187,500,000 Signed the Contract 185,908,744
Nderhyrja Rigjenirimi Urban ne Fshtra me potencial Turisitik (Qyteze, Arrez, Sinice, Rehove, Leus, Sotire etj 187,500,000 Signed the Contract 150,604,633
Nderhyrja rigjenerimi urban ne fshatra me potencial turistik (Vermosh, Lepush,Curraj i Eperm, Shishtavec, Radomir dhe Rabdish etj.) 187,500,000 Signed the Contract 187,386,302
Ndërhyrje për ndërtimin e Infrastrukturës së Transportit, Parkimeve, Stacioneve multimodela, moleve, etj - Ndërtimi i godinës së parkimit pranë Stacionit të trenit, Durrës dhe punime plotësuese në Parkimin publik nëntokësor i Qendrës Multifunksionale, Vlorë 582,083,333 Signed the Contract 477,308,332
Loti 2 Blerje poste karikimi për automjete elektrike (Karikues AC) 2,884,630 Announced the Winner 2,643,200
Loti I Blerje automjetesh elektrike për nevoja të FSHZH-së 25,867,478 Announced the Winner 25,700,000
Ndërhyrje për përmirësimin e aksesit turistik, rrugë bicikletash, motorrash, shtigje këmbësorësh, vendpushimesh, pika turistike, etj 83,333,333 Announced the Winner 63,412,500
Loti 1: Shërbimi i Kolaudimit të punimeve për objektet në zbatim të Programeve Zhvillimi 01 8,751,350 Announced the Winner 7,580,250
Loti 2: “Shërbimi i Kolaudimit te punimeve për objektet në zbatim të Programeve IVR dhe 100 Fshatrat 7,595,750 Announced the Winner 6,618,825
Tourism expert/Individual Consultant Services Announced the Winner
Investime për transformimin e fshatrave me potencial turistik në zona të integruara të akomodimit dhe shërbimeve 495,904,988 Announced the Winner 317,383,059
Project coordinator /Individual Consultant Services Announced the Winner
(Minikonkurs nr.21) “Mbikëqyrja e punimeve për ndërtimin e njësive të banimit në ndërtesa (pallat) për 8 Pallate pikësore, sistemimet e jashtme dhe zonat rekreative në zonën e Krujes”, Njësia Administrative Krujë, Bashkia Krujë.” (Programi i Rindertimit). Njoftuar Fituesi Minikonkursi 3,498,139
Standard advertisement for local publication of local open tender procedures (Rehabilitation of Shkodra pier) Announced Procurement
Loti 4: “Shërbimi i mbikëqyrjes së punimeve për objektin “Projekti Pilot i Transformimit të zonës Lagje e re për zhvillim Durrës” 17,255,000 Announced the Winner 14,852,833
Consultant Services – Tourism Expert Announced Procurement
Loti 9: “Shërbimi i mbikëqyrjes së punimeve për” Ndërhyrje, për transformimin e aseteve publike në potencial zhvillimi në modele të standartit më të lartë të zhvillimit” 20,952,500 Announced the Winner 18,500,000
Loti 8: “Shërbimi i mbikëqyrjes së punimeve për “Ndërhyrje në parkingje,stacione,kampingje,boot camps,projekte transformimi,Drisht,Bënjë,Vermosh,Bogë” 25,331,500 Announced the Winner 22,247,833
Nxitja e zhvillimit të qëndrueshëm nëpërmjet aplikimit të modeleve inovative për përmirësimin e shërbimeve utilitare publike 206,188,896 Announced the Winner 163,742,370
Ndërtimi i kopshtit dhe çerdhes Manzë, Njesia Administrative Manzë (Programi i Rindertimit) 46,409,693 Announced the Winner 38,984,142

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data