Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Graphical display of results by local government entities

PROKURIME NË NJËSI TË QEVERISJES VENDORE PËR PËRBALLIMIN E PASOJAVE TË TËRMETIT (NËNTOR 2019)

Summary results by local government entities

Tenderer institution no. Economic operator no. No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
15 195 411 45,937,512,309 380 34,872,386,586 34,211,897,772

Tenders list

Procuring Authority by Local Government Entity Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Local Unit Kurbin Mbikqyrje punimesh për objektin: “Prishja e detyruar e njësive individuale të banimit të dëmtuara nga tërmeti i datës 26.11.2019 në Bashkinë Kurbin, në kuadër të proçesit të rindërtimit (Programi i Rindertimit) 337,079 Announced Procurement
Local Unit Kurbin Prishja e detyruar e njësive individuale të banimit të dëmtuara nga tërmeti i datës 26.11.2019 në Bashkinë Kurbin, në kuadër të proçesit të rindërtimit. (Programi i Rindertimit) 43,634,849 Announced Procurement
Local Unit Rrogozhinë Rindërtimi i Shkollës 9-Vjecare "Lekaj", Bashkia Rrogozhinë (Programi i Rindertimit) 173,132,450 Announced Procurement
Local Unit Durrës Riforcim godinat 37, 39, Lagja 13, pranë pistës Iliria, kod GIS 5934, 5933, godina 8 kate + bodrum, lagja nr.3, Rruga Egnatia, kod GIS 27258 (Programi i Rindertimit) 73,123,154 Announced Procurement
Local Unit Shijak Rindërtim i objektit social kulturor, Pallati i Kulturës, Bashkia Shijak 190,601,138 Announced Procurement
Local Unit Rrogozhinë Rindertimi i shkolles 9-vjecare"Qamil Gjuzi", Bashkia Rrogozhine 137,062,762 Announced Procurement
Local Unit Tiranë ”Mobilimi me paisje dhe orendi i objekteve arsimore të dëmtuara nga tërmeti ” (Programi i Rindërtimit).
”Mobilim me pajisje dhe orendi shkolla 9-vjeçare “Pajan” me fond limit : 3850800 lekë pa tvsh
Signed the Contract “M.LEZHA” shpk & “ERALD” shpk 3,742,530.00
Local Unit Tiranë ”Mobilimi me paisje dhe orendi i objekteve arsimore të dëmtuara nga tërmeti ” (Programi i Rindërtimit).
“Mobilim me pajisje dhe orendi shkolla 9-vjeçare “Pezë e Vogël” me fond limit : 15934666 lekë pa tvsh
Signed the Contract “M.LEZHA” shpk & “ERALD” shpk 15,578,095.00
Local Unit Tiranë ”Mobilimi me paisje dhe orendi i objekteve arsimore të dëmtuara nga tërmeti ” (Programi i Rindërtimit).
“Mobilim me pajisje dhe orendi kopshti “Gurrë” me fond limit : 4,395,320 lekë pa tvsh
Signed the Contract “M.LEZHA” shpk & “ERALD” shpk 4,330,430.00
Local Unit Tiranë ”Mobilimi me paisje dhe orendi i objekteve arsimore të dëmtuara nga tërmeti ” (Programi i Rindërtimit).
“Mobilim me pajisje dhe orendi shkolla 9-vjeçare “Hasan Vogli”me fond limit : 19,193,666 lekë pa tvsh
Signed the Contract “M.LEZHA” shpk & “ERALD” shpk 18,786,695.00
Local Unit Tiranë ”Mobilimi me paisje dhe orendi i objekteve arsimore të dëmtuara nga tërmeti ” (Programi i Rindërtimit).
“Mobilim me pajisje dhe orendi shkolla 9-vjeçare “Lasgush Poradeci” me fond limit : 28,514,666 lekë pa tvsh
Signed the Contract “M.LEZHA” shpk & “ERALD” shpk 27,478,275.00
Local Unit Tiranë ”Mobilimi me paisje dhe orendi i objekteve arsimore të dëmtuara nga tërmeti ” (Programi i Rindërtimit).
“Mobilim me pajisje dhe orendi shkolla 9-vjeçare “Murat Toptani” me fond limit : 17528466 lekë pa tvsh
Signed the Contract “M.LEZHA” shpk & “ERALD” shpk 17,135,635.00
Local Unit Tiranë ”Mobilimi me paisje dhe orendi i objekteve arsimore të dëmtuara nga tërmeti ” (Programi i Rindërtimit).
“Mobilim me pajisje dhe orendi shkolla 9-vjeçare “Pezë e Madhe” me fond limit : 17134066 lekë pa tvsh
Signed the Contract “M.LEZHA” shpk & “ERALD” shpk 16,737,345.00
Local Unit Tiranë ”Mobilimi me paisje dhe orendi i objekteve arsimore të dëmtuara nga tërmeti ” (Programi i Rindërtimit).
“Mobilim me pajisje dhe orendi shkolla 9-vjeçare “Qazim Turdiu” me fond limit : 30180248 lekë pa tvsh
Signed the Contract “M.LEZHA” shpk & “ERALD” shpk 29,773,035.00
Local Unit Tiranë ”Mobilimi me paisje dhe orendi i objekteve arsimore të dëmtuara nga tërmeti ” (Programi i Rindërtimit).
“Mobilim me pajisje dhe orendi kopshti “Fikas” me fond limit : 3729620 lekë pa tvsh
Signed the Contract “M.LEZHA” shpk & “ERALD” shpk 3,683,460.00
Local Unit Tiranë ”Mobilimi me paisje dhe orendi i objekteve arsimore të dëmtuara nga tërmeti ” (Programi i Rindërtimit).
“Mobilim me pajisje dhe orendi shkolla 9-vjeçare “Mangull” me fond limit: 14353506 lekë pa tvsh
Signed the Contract “M.LEZHA” shpk & “ERALD” shpk 14,047,605.00
Local Unit Tiranë Mbikqyrja e punimeve për objektin “Demolimi dhe evadimi i mbetjeve ndërtimore për 13 (trembëdhjetë) pallate”. Signed the Contract NET-GROUP 450,402.00
Local Unit Tiranë Mbikqyrja e punimeve për objektin “Demolimi dhe evadimi i mbetjeve ndërtimore për 15 (pesëmbëdhjetë) pallate”. Signed the Contract “MAGING Studio” shpk & “IMES -D” shpk 461,632.00
Local Unit Tiranë “Demolimi dhe evadimi i mbetjeve ndërtimore, për 13 (trembëdhjetë) pallate” (Programi i Rindërtimit) Signed the Contract “VAS Konstruksion”Shpk & “4 AM”Shpk 30,142,840.00
Local Unit Tiranë “Demolimi dhe evadimi i mbetjeve ndërtimore, për 15 (pesëmbëdhjetë) pallate”. (Programi i Rindërtimit) Signed the Contract “Arb&Trans 2010” shpk & “Klajger Konstruksion” shpk 29,856,352.00
Local Unit Kurbin Rikonstruksioni i mjediseve në bashkëpronësi ose të përbashkëta në ndërtesa (Pallat), në Bashkinë Kurbin (Faza 2), në kuadër të procesit të rindërtimit. (Programi i Rindertimit) 356,375,060 Announced Procurement
Local Unit Tiranë “Hartimi i Planeve të Detyruara Vendore (PDyV) për shpalljen e zonës së re për zhvillim, njësia administrative 1, zona Autotraktori, Bashkia Tiranë. (Programi i Rindertimit) 6,063,680 Signed the Contract “Grimshaw Albania” & “Infra – Plan” 5,942,000.00
Local Unit Mirditë Sherbimi i Mbikqyerjes dhe Kolaudimit ne Punime rindertimi per “Rikonstruksion dhe riparim të mjediseve në bashkëpronësi ose të përbashkëta në ndërtesa (pallate), rikonstruksionit të objekteve arsimore dhe publike si dhe përgatitja e shesheve të ndërtim. (Programi i Rindertimit) 9,200,243 Announced the Winner
Local Unit Tiranë Loti I: Riforcim i njësive të banimit në ndërtesa (pallat) në Bashkinë Tiranë (Programi i Rindertimit) Signed the Contract AGRI CONSTRUCTION 104,999,000.00
Local Unit Tiranë Loti II: Riforcim i njësive të banimit në ndërtesa (pallat) në Bashkinë Tiranë (Programi i Rindertimit) Signed the Contract PE-VLA-KU SHPK 91,000,500.00
Local Unit Tiranë Loti III: Riforcim i njësive të banimit në ndërtesa (pallat) në Bashkinë Tiranë (Programi i Rindertimit) Signed the Contract LLAZO SHPK 132,006,557.00
Local Unit Tiranë Loti IV: Riforcim i njësive të banimit në ndërtesa (pallat) në Bashkinë Tiranë (Programi i Rindertimit) Signed the Contract Kacdedja sh.p.k & Everest sh.p.k 114,316,900.00
Local Unit Tiranë Loti V: Riforcim i njësive të banimit në ndërtesa (pallat) në Bashkinë Tiranë (Programi i Rindertimit) Signed the Contract EURO-ALB SHPK - SIRETA 2F SHPK 99,208,484.00
Local Unit Tiranë Loti VI: Riforcim i njësive të banimit në ndërtesa (pallat) në Bashkinë Tiranë (Programi i Rindertimit) Signed the Contract “Igroup” shpk & “Inerti” shpk 114,406,649.00
Local Unit Tiranë Loti VII: Riforcim i njësive të banimit në ndërtesa (pallat) në Bashkinë Tiranë (Programi i Rindertimit) Signed the Contract BE – IS SH.P.K & ERGI & 2T 110,697,492.00

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data