Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Graphical display of results by local government entities

PROKURIME NË NJËSI TË QEVERISJES VENDORE PËR PËRBALLIMIN E PASOJAVE TË TËRMETIT (NËNTOR 2019)

Summary results by local government entities

Tenderer institution no. Economic operator no. No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
14 276 626 65,690,626,243 556 29,337,785,033 53,468,048,392

Tenders list

Procuring Authority by Local Government Entity Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Local Unit Kurbin Rindërtimi në truallin ekzistues të 2 (dy) njësive të banimit (Pallate), pallati nr.5 dhe pallati nr.6 në Bashkinë Kurbin, në kuadër të proçesit të rindërtimit 320,883,630 Signed the Contract “ARB & TRANS-2010” sh.p.k & "EVEREST" sh.p.k 317,879,580.00
Local Unit Kurbin Mbikqyrje punimesh për objektin: “Rindërtimi në truallin ekzistues të 2 (dy) njësive të banimit (Pallate), pallati nr.5 dhe pallati nr.6 në Bashkinë Kurbin, në kuadër të proçesit të rindërtimit 3,025,130 Signed the Contract 6D - PLAN 2,750,000.00
Local Unit Shijak Riforcimi i njësive të banimit në ndërtesa (pallat), të pabanueshme, të dëmtuara nga tërmeti i datës 26.11.2019 29,233,405 Announced the Winner INA 21,514,459.00
Local Unit Mirditë Sherbimi i Mbikqyerjes dhe Kolaudimit ne punime rindertimi per objektet “Rikonstruksion dhe riparim të mjediseve në bashkëpronësi ose të përbashkëta në ndërtesa (pallate), ne qytetin Rreshen dhe Rubik (faza 2)”, “Rikonstruksion të godinave, spitali “Shenjta Mari” dhe Drejtoria e Shëndetit Publik (ish-spitali infektiv), Nj. A. Rrëshen” dhe “Ndërtimi i godinës kopsht/çerdhe në zonën e re për zhvillim, Nj. A. Rrëshen”, Bashkia Mirditë. (Programi i Rindertimit) Signed the Contract NOVATECH STUDIO 426,000.00
Local Unit Mirditë Sherbimi i Mbikqyerjes dhe Kolaudimit ne punime rindertimi per objektet “Rikonstruksion dhe riparim të mjediseve në bashkëpronësi ose të përbashkëta në ndërtesa (pallate), ne qytetin Rreshen dhe Rubik (faza 2)”, “Rikonstruksion të godinave, spitali “Shenjta Mari” dhe Drejtoria e Shëndetit Publik (ish-spitali infektiv), Nj. A. Rrëshen” dhe “Ndërtimi i godinës kopsht/çerdhe në zonën e re për zhvillim, Nj. A. Rrëshen”, Bashkia Mirditë. (Programi i Rindertimit) Signed the Contract “DGH-TIRANA”shpk & “ZENIT&CO” shpk 501,000.00
Local Unit Tiranë Kolaudimi për punimet e infrastrukturës dhe ndërtesave publike në zonat e prekura nga tërmeti (Programi i Rindertimit) Njoftuar Fituesi Minikonkursi A.SH. Engineering SHPK 189,000.00
Local Unit Mirditë Sherbimi i Mbikqyerjes dhe Kolaudimit ne punime rindertimi per objektet “Rikonstruksion dhe riparim të mjediseve në bashkëpronësi ose të përbashkëta në ndërtesa (pallate), ne qytetin Rreshen dhe Rubik (faza 2)”, “Rikonstruksion të godinave, spitali “Shenjta Mari” dhe Drejtoria e Shëndetit Publik (ish-spitali infektiv), Nj. A. Rrëshen” dhe “Ndërtimi i godinës kopsht/çerdhe në zonën e re për zhvillim, Nj. A. Rrëshen”, Bashkia Mirditë. (Programi i Rindertimit) Njoftuar Fituesi Minikonkursi “DGH-TIRANA”shpk & “ZENIT&CO” shpk 102,696.00
Local Unit Kurbin Mbikqyrje punimesh për objektin: “Rindërtimi në truallin ekzistues të 2 (dy) njësive të banimit (Pallate), pallati nr.3 dhe pallati nr.4 në Bashkinë Kurbin, në kuadër të proçesit të rindërtimit 3,094,149 Signed the Contract “NET-GROUP” SHPK & “HYDRO-ENG CONSULTING” SHPK 2,900,000.00
Local Unit Kurbin Rindërtimi në truallin ekzistues të 2 (dy) njësive të banimit (Pallate), pallati nr.1 dhe pallati nr.2 në Bashkinë Kurbin, në kuadër të proçesit të rindërtimit 327,568,006 Signed the Contract “KUPA“ Shpk & “EVEREST" Shpk 326,668,000.00
Local Unit Kurbin Rindërtimi në truallin ekzistues të 2 (dy) njësive të banimit (Pallate), pallati nr.3 dhe pallati nr.4 në Bashkinë Kurbin, në kuadër të proçesit të rindërtimit 328,710,242 Signed the Contract “KUPA” SHPK & “PE - VLA - KU” SHPK & “UDHA” SHPK 327,910,424.00
Local Unit Kurbin Rindërtimi dhe rikonstruksioni i 5 (pesë) qendrave shëndetësore në Bashkinë Kurbin, në kuadër të proçesit të rindërtimit 258,669,600 Signed the Contract “SHENDELLI” SHPK &“TOTILA” SHPK & “NET-GROUP” SHPK 258,000,000.00
Local Unit Tiranë Kolaudimi i objekteve arsimore, në kuadër të rindërtimit (Programi i Rindertimit)
“Rikonstruksion i godinave nr.”20-21”, Nr.22-23” në RSU Nr.1”
Signed the Contract “TESLA VIZION” shpk & “IMES -D " shpk
Local Unit Lezhë “Riforcimi i njesive te banimit ne ndertesat (pallat), ne kuader te procesit te rindertimit, ne territorin e Bashkise Lezhe” Loti II 133,288,959 Signed the Contract
Local Unit Kavajë Rikonstruksion i kopështit Hap pas Hapi 56,544,778 Signed the Contract GLAVENICA 56,500,000.00
Local Unit Kurbin Rindërtimi në truallin ekzistues të 3 (tre) njësive të banimit (Pallate), pallati nr.1 Laç (Poligoni), pallati nr.2 dhe nr.3 Mamurras, Bashkia Kurbin, në kuadër të proçesit të rindërtimit 379,207,080 Signed the Contract 4 A -M SHPK 377,728,420.00
Local Unit Kavajë Rikonstruksioni i shkolles 9-vjecare Bago(Programi i Rindertimit)-Rishpallje
Burimi i Financimit: Buxheti i Shtetit (referuar vendimit të Këshillit të Ministrave me nr. 240 datë 20.04.2022)
191,021,113 Signed the Contract GLAVENICA SHPK & Ed Konstruksion SHPK 189,879,050.00
Local Unit Kamëz Sistem të Hapsirave Publike brenda zonës së Re për zhvillim në fshatin Valias 150,000,000 Signed the Contract S I R E T A 2F 148,953,230.00
Local Unit Vorë Rindërtimi i Shkollës së Mesme “Isa Boletini”, Vorë 279,218,915 Signed the Contract KLAJGER KONSTRUKSION SHPK 279,000,000.00
Local Unit Durrës “Riforcim i godinave pallat me kod gis 1569 , 27348, 27501” 67,033,724 Signed the Contract A&M&A shpk & SARDOshpk 66,289,189.00
Local Unit Kamëz Mbikqyrja e punimeve per objektin: Rikonstruksion i shkollës 9 vjeçare "Azem Hajdari”, Zall-Mner, Bashkia Kamëz 2,912,637 Signed the Contract “HYDRO-ENG CONSULTING”&”INVICTUS” shpk 2,567,046.00
Local Unit Durrës Mbikqyrje riforcim godinat 37,39, Lagja 13, pranë pistës Iliria kod gis 5934, 5933 493,150 Announced Procurement
Local Unit Kurbin Shembja e detyruar e 6 ndërtesave pronë private/kolektive dhe kopshtit Nr.2 Mamurras, të dëmtuara nga tërmeti i datës 26.11.2019, në kuadër të procesit të rindërtimit 25,161,019 Signed the Contract SHENDELLI SHPK 24,200,179.00
Local Unit Vorë Prishje dhe transportim te inerteve te gjeneruara ne kuader te procesit te rindertimit, Bashkia Vore 9,771,389 Signed the Contract KLAJGER KONSTRUKSION & No – Bi shpk 9,612,985.00
Local Unit Durrës Riforcim godine banimi 10-11 kate mbi toke dhe nje kat nen toke , rruga Neki Libohova nr..15, rruga Abaz Celkupa nr. 26, kod GIS: 24907, 24923 35,445,341 Signed the Contract "RAJLI NDERTIM" SHPK & "GPG COMPANY" SHPK 35,445,341.00
Local Unit Kamëz Rikonstruksion i shkollës 9 vjeçare "Azem Hajdari”, Zall-Mner 269,364,773 Announced the Winner KUPA shpk & UDHA shpk 269,064,786.00
Local Unit Kurbin Mbikqyrje punimesh për objektin: “Rikonstruksioni i 3 (tre) objekteve arsimore në Bashkinë Kurbin (Gjimnazi At’Shtjefen Kurti, Kopshti Nr.3 Laç, Shkolla 9-vjecare Nike Tom Prela), në kuadër të procesit të rindërtimit (Programi i Rindertimit) 3,146,753 Signed the Contract INSTITUTI I KONSULENCES NE NDERTIM - IMES -D 3,090,520.00
Local Unit Mirditë Rikonstruksion dhe riparim të mjediseve në bashkëpronesi ose të përbashkëta në ndertesa (pallate), në qytetin Rrëshen dhe Rubik (faza 3), Bashkia Mirditë (Programi i Rindertimit) 192,851,638 Announced the Winner ULZA 187,417,132.00
Local Unit Kavajë Rindërtimi i godinës së Ish-Prefekturës 167,800,000 Signed the Contract LLUCA shpk & Egland shpk & ERGI shpk 166,955,696.00
Local Unit Durrës Mbikqyrje riforcim godine banimi 10-11 kate mbi toke dhe nje kat nen toke , rruga Neki Libohova nr..15, rruga Abaz Celkupa nr. 26, kod GIS: 24907, 24923 575,543 Announced Procurement
Local Unit Kurbin Punime shtesë për objektin: “Ndërtim i godinës së re të Bashkisë Kurbin, në kuadër të procesit të rindërtimit (Programi i Rindertimit) 84,846,577 Signed the Contract BETA shpk SHPK & G.P.G. COMPANY SHPK 84,422,343.00

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data