Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Graphical display of results by local government entities

PROKURIME NË NJËSI TË QEVERISJES VENDORE PËR PËRBALLIMIN E PASOJAVE TË TËRMETIT (NËNTOR 2019)

Summary results by local government entities

Tenderer institution no. Economic operator no. No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
14 278 633 65,690,056,182 556 29,337,214,972 53,469,275,513

Tenders list

Procuring Authority by Local Government Entity Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Drejtoria e Pergjithshme e Agjencise Shteterore e Kadastres Mbikeqyrja e punimeve per "Godinen ne rrugen Jordan Misja, Tirane, ne kuader te procesit te rindertimit" (Programi i Rindertimit) 3,893,617 Signed the Contract TAULANT SHPK 3,504,000.00
Local Unit Durrës Riforcim godine banimi 12-13 kate mbi tokë dhe një kat nëntokë, rruga “Jahja Ballhysa” nr.6, kod GIS 3092 (Programi i Rindertimit ) 247,212,772 Signed the Contract EURO-ALB Shpk & LLAZO Shpk & ED KONSTRUKSION Shpk 247,158,153.00
Local Unit Kamëz Perdorimi i fondit te rindertimit per riforcimin e njesive te banimit ne ndertesa (pallat) (Programi i Rindertimit) 223,232,381 Signed the Contract ”BRITANIA” shpk & ”COLOMBO” shpk & ”NDERTIM” shpk 223,019,964.00
Local Unit Kamëz Rikonstruksion gjimnazit "Isa Boletini", (Programi i Rindertimit) 292,810,000 Signed the Contract S I R E T A 2F 291,989,859.00
Local Unit Kamëz Loti 10: Mbikqyrje e punimeve per objektin:Riforcimit te njesive te banimit ne ndertesa (pallat)(Programi i Rindertimit) 2,156,914 Signed the Contract “DRICONS” shpk & “LAND & CO” shpk 1,808,182.00
Local Unit Durrës Riforcim godine banimi 12 kate mbi tokë dhe një kat nentokë, rruga “Abdyl Ypi” nr.3, kod GIS 46 (Programi i Rindertimit) 222,570,664 Signed the Contract Inerti SHPK 222,180,193.00
Local Unit Durrës Riforcim godine banimi 10-11 kate mbi tokë dhe një kat nëntokë, Rruga “Neki Libohova” nr.15, Rruga “Abaz Celkupa” nr.26, kod GIS 24907, 24923 (Programi i Rindërtimit) 89,574,400 Signed the Contract "RAJLI NDERTIM" SHPK & "GPG COMPANY" SHPK 89,561,032.00
Local Unit Durrës Riforcim godine banimi 12 kate mbi tokë dhe një kat nëntokë, rruga “Neki Libohova” nr.70 kod GIS 5061, 5063 (Programi i Rindërtimit) 204,438,060 Signed the Contract EURO-ALB Shpk & LLAZO Shpk & ED KONSTRUKSION Shpk 204,334,356.00
Local Unit Durrës Mbikqyrje, Riforcim godinat 37, 39, Lagja 13, pranë pistës Iliria, kod GIS 5934, 5933, godina 8 kate + bodrum, lagja nr.3, Rruga Egnatia, kod GIS 27258 ”, në kuadër të procesit të rindërtimit (Programi i Rindertimit) 820,134 Cancelled Procurement
Local Unit Durrës Sistemimit të territorit, lirimin e sheshit dhe kthimin e sipërfaqes në kuotë për ndërtimin e 44 (dyzet e katër) njësive indivduale të banimit në njësinë administrative Ishëm, Bashkia Durrës (Programi i Rindertimit) 53,674,000 Re-Proclaimed and Signed the Contract BALILI KONSTRUKSION & AGBES CONSTRUKSION 53,532,850.00
Local Unit Tiranë ”Mobilimi me paisje dhe orendi i objekteve arsimore të dëmtuara nga tërmeti ” (Programi i Rindërtimit) 927,542,378 Njoftuar Fituesi Minikonkursi
Local Unit Tiranë Mobilim me pajisje dhe orendi i objektit “Ndërtimi i godinës TIP në RSU Nr.3 (Nr.8)” . (Programi i Rindërtimit). Announced the Winner “M.LEZHA” shpk & “ERALD” shpk 46,975,050.00
Local Unit Tiranë Mobilim me pajisje dhe orendi i objektit “Ndërtimi i godinës TIP në RSU Nr.3 (Nr.7)” . (Programi i Rindërtimit). Announced the Winner “M.LEZHA” shpk & “ERALD” shpk 46,975,050.00
Local Unit Tiranë Mobilim me pajisje dhe orendi i objektit “Ndërtimi i godinës TIP në RSU Nr.3 (Nr.6)” . (Programi i Rindërtimit). Announced the Winner “M.LEZHA” shpk & “ERALD” shpk 42,804,650.00
Local Unit Tiranë Mobilim me pajisje dhe orendi i objektit “Ndërtimi i godinës TIP në RSU Nr.3 (Nr.5)” . (Programi i Rindërtimit). Announced the Winner ERZENI/SH 47,557,290.00
Local Unit Tiranë Mobilim me pajisje dhe orendi i objektit “Ndërtimi i godinës TIP në RSU Nr.3 (Nr.4)” . (Programi i Rindërtimit). Announced the Winner ERZENI/SH 43,388,600.00
Local Unit Tiranë Mobilim me pajisje dhe orendi i objektit “Ndërtimi i godinës TIP në RSU Nr.3 (Nr.2)” . (Programi i Rindërtimit). Announced the Winner ERZENI/SH 47,684,850.00
Local Unit Tiranë Mobilim me pajisje dhe orendi i objektit “Ndërtimi i godinës TIP në RSU Nr.3 (Nr.1)” . (Programi i Rindërtimit). Announced the Winner ERZENI/SH 43,516,160.00
Local Unit Tiranë Mobilim me pajisje dhe orendi i objektit “Ndërtimi i godinës TIP në RSU Nr.2 (Nr.4)” . (Programi i Rindërtimit). Announced the Winner ERZENI/SH 30,887,050.00
Local Unit Tiranë Mobilim me pajisje dhe orendi i objektit “Ndërtimi i godinës TIP në RSU Nr.2 (Nr.3)” . (Programi i Rindërtimit). Announced the Winner ERZENI/SH 30,887,050.00
Local Unit Tiranë Mobilim me pajisje dhe orendi shkolla e mesme e përgjithshme “Sami Frashëri”. (Programi i Rindërtimit). Announced the Winner “M.LEZHA” shpk & “ERALD” shpk 43,530,378.00
Local Unit Tiranë Mobilim me pajisje dhe orendi i objektit “Ndërtimi i godinës TIP në RSU 1 (Nr. 15)”. (Programi i Rindërtimit). Announced the Winner ERZENI/SH 48,911,180.00
Local Unit Tiranë Mobilim me pajisje dhe orendi i objektit “Ndërtimi i godinës TIP në RSU 1 (Nr. 18)”. (Programi i Rindërtimit). Announced the Winner ERZENI/SH 48,911,180.00
Local Unit Tiranë Mobilim me pajisje dhe orendi “Rikonstruksioni i godinave Nr. 20-21, Nr. 22-23, në RSU Nr.1, me fond limit 86,218,750. (Programi i Rindërtimit). Announced the Winner ERZENI/SH 85,392,200.00
Local Unit Tiranë Mobilim me pajisje dhe orendi “Ndërtim Kopësht & cerdhe dhe Qendër Shëndetësore-Ndroq”, me fond limit 4,720,480. (Programi i Rindërtimit). Announced the Winner ERZENI/SH 4,663,360.00
Local Unit Tiranë Mobilim me pajisje dhe orendi “Ndërtimi i Godinës së Shërbimeve Komunitare “Zall Herr” (Programi i Rindërtimit). Announced the Winner ERZENI/SH 5,104,970.00
Local Unit Tiranë ”Mobilimi me paisje dhe orendi i objekteve arsimore të dëmtuara nga tërmeti ” (Programi i Rindërtimit)

Mobilim me pajisje dhe orendi i objektit: “Ndërtimi i Shkollës ‘’Bedri Llagami’’, Vaqarr
Njoftuar Fituesi Minikonkursi ERZENI/SH 19,697,100.00
Local Unit Tiranë ”Mobilimi me paisje dhe orendi i objekteve arsimore të dëmtuara nga tërmeti ” (Programi i Rindërtimit)

Mobilim me pajisje dhe orendi i objektit Mobilim me perde për godinat e rindërtuara ne, “RSU 1, RSU 2, RSU 3”
Njoftuar Fituesi Minikonkursi “M.LEZHA” shpk & “ERALD” shpk 35,349,550.00
Local Unit Tiranë Demolimi dhe evadimi i mbetjeve ndërtimore (Programi i Rindërtimit) 60,573,939 Njoftuar Fituesi Minikonkursi
Local Unit Tiranë Mbikqyrja e punimeve për objektin “Demolimi dhe evadimi i mbetjeve ndërtimore” (Programi i Rindertimit) 944,202 Njoftuar Fituesi Minikonkursi

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data