Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Graphical display of results by local government entities

PROKURIME NË NJËSI TË QEVERISJES VENDORE PËR PËRBALLIMIN E PASOJAVE TË TËRMETIT (NËNTOR 2019)

Summary results by local government entities

Tenderer institution no. Economic operator no. No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
14 244 557 59,200,556,650 476 18,023,777,473 43,635,908,833

Tenders list

Procuring Authority by Local Government Entity Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Local Unit Tiranë “Ndërtimi shkollës 9- vjeçare Dritas” (Programi i Rindertimit) Signed the Contract Sterkaj & V.A.S. Konstruksion 174,360,646.00
Local Unit Kavajë Mbikqyrja e punimeve te ndertimit me objekt Rikonstruksioni i shkolles Qamil Xhani (Programi i Rindertimit) 1,391,046 Signed the Contract C.E.C GROUP SHPK 1,380,000.00
Local Unit Krujë "Rindertimi i Shkolles 9 vjecare ‘’Hajdar Zogu’’ Fshati Tapize , Njesia Administrative Nikel , Bashkia Kruje ne kuader te procesit te rindertimit" (Programi i Rindertimit) 103,147,686 Signed the Contract "NG STRUCTURES” Shpk & “Shendelli” Shpk 102,994,662.00
Local Unit Krujë Mbikqyrja e punimeve per objektin, Rindertimi i Shkolles 9 vjecare ‘’Hajdar Zogu’’ Fshati Tapize , Njesia Administrative Nikel , Bashkia Kruje ne kuader te procesit te rindertimit. (Programi i Rindertimit) 1,236,134 Signed the Contract ARENA MK 1,086,919.00
Local Unit Kamëz Hartim i projektit te parkut dhe kompleksit sportiv ne zonen e re per zhvillim te detyruar ne fshatin Valias (Programi i Rindertimit) 37,837,121 Signed the Contract INSTITUTI DEKLIADA-ALB - ARENA MK SHPK 37,800,000.00
Local Unit Tiranë Riparimi i mjediseve në bashkëpronësi ose të përbashkëta në ndërtesa, në Njësinë Administrative Nr. 1” (Programi i Rindertimit) Signed the Contract 2 T SHPK 32,261,705.00
Local Unit Tiranë Riparimi i mjediseve në bashkëpronësi ose të përbashkëta në ndërtesa, në Njësinë Administrative Nr. 8 dhe Njësinë Administrative Nr.10” (Programi i Rindertimit) Signed the Contract “Edonil” shpk &”Desaret Company” shpk 26,621,963.00
Local Unit Tiranë Riparimi i mjediseve në bashkëpronësi ose të përbashkëta në ndërtesa, në Njësinë Administrative Nr. 5, Njësinë Administrative Nr. 11, Njësinë Administrative Nr. 13 dhe Njësinë Administrative Nr.14” (Programi i Rindertimit) Signed the Contract Inerti SHPK 28,000,716.00
Local Unit Tiranë Riparimi i mjediseve në bashkëpronësi ose të përbashkëta në ndërtesa, në Njësinë Administrative Nr. 2 dhe Njësinë Administrative Nr.3” (Programi i Rindertimit) Signed the Contract “MARTINI KONSTRUKSION & REAL ESTATE” sh.p.k 26,940,666.00
Local Unit Tiranë Riparimi i mjediseve në bashkëpronësi ose të përbashkëta në ndërtesa, në Njësinë Administrative Nr. 7, Njësinë Administrative Nr. 9 dhe Njësinë Administrative Nr.12” (Programi i Rindertimit) Signed the Contract SHANSI INVEST 26,555,974.00
Local Unit Krujë Ndertimi i Atrium Center Thumana, Njesia Administrative Thumane Bashkia Kruje, ne kuader te procesit te rindertimit. (Programi i Rindertimit). 220,210,898 Signed the Contract ALESIO - 2014 220,079,942.00
Local Unit Krujë Mbikqyrja e punimeve per objektin Ndertimi i Atrium Center Thumana, Njesia Administrative Thumane Bashkia Kruje, ne kuader te procesit te rindertimit (Programi i Rindertimit) 2,127,788 Signed the Contract HMK - Consulting 1,695,073.00
Local Unit Kamëz Loti 3: Rikonstruksionin e shkolles se mesme “Ibrahim Rugova” (Programi i Rindertimit) 178,500,000 Signed the Contract EGEU STONE”shpk & ”Pese Vellezerit” shpk & “Boshnjaku 152,218,935.00
Local Unit Lezhë “Riforcimi i njesive te banimit ne ndertesat (pallat) dhe banesave individuale ne kuader te procesit te rindertimit, ne Territorin e Bashkise Lezhe”. (Programi i Rindërtimit) 503,024,890 Signed the Contract “LODI CONSTRUCTION” Shpk &“ULZA” Shpk 501,688,100.00
Local Unit Kamëz Loti 5: Rikonstruksionin e shkolles 9 vjeçare “Kamza e Re” (Programi i Rindertimit) 66,780,000 Signed the Contract ”BRITANIA” shpk & ”COLOMBO” shpk & ”NDERTIM” shpk
Local Unit Krujë Hartimi i projektit te nderhyrjeve rehabilituese/pershtatese te nevojshme per kthimin e struktures se objekteve qe jane klasifikuar si objekte me demtime te medha strukturore ose demtime shume te renda jostrukturore ne Bashkine Krujë ne kuader te rindertimit. (Programi i Rindërtimit) 64,047,500 Signed the Contract ERALD –G ” sh.p.k & ‘’ENGINEERING CONSULTING GROUP’’ sh.p.k 63,746,100.00
Local Unit Kavajë Hartimi i projektit të ndërhyrjeve rehabilituese/përshtatëse, të nevojshme për kthimin e struktures së objekteve që janë klasifikuar si objekte me dëmtime të mëdha strukturore ose dëmtime shumë të rënda jostrukturore. (Programi i Rindërtimit) 73,699,921 Signed the Contract Arena MK shpk & NG Structures shpk & Infratech shpk 73,500,000.00
Local Unit Kamëz Loti 1: Rindertimi i shkolles 9 vjeçare “Niko Hoxha” (Programi i Rindertimit) 189,845,078 Signed the Contract EGEU STONE”shpk & ”Pese Vellezerit” shpk & “Boshnjaku 189,845,078.00
Local Unit Kavajë Rikonstruksion i shkollës 9-vjecare Razi Leka (Programi i Rindertimit) 116,739,459 Signed the Contract Boshnjaku B shpk & Egeu Stone shpk & Pesë Vëllezërit shpk 116,413,160.00
Local Unit Durrës Riforcim godinë banimi rruga “Varoshi” nr.43, rruga “Kristo Sotiri” nr.55, rruga “Horizonti” nr.7, kod GIS 26082, 19070, 19056 (Programi i Rindertimit) 59,968,150 Cancelled Procurement
Local Unit Lezhë SHERBIMI I MBIKQYRJES SE PUNIMEVE ME OBJEKT: ''RINDERTIMI I SHKOLLES 9-VJEÇARE “AT ZEF PLLUMBI”, Njesia Administrative Shengjin, Bashkia Lezhe” (Programi i Rindertimit) Signed the Contract “KKG PROJECT” Shpk & “GR ALBANIA” Shpk 2,400,000.00
Local Unit Lezhë SHERBIMI I MBIKQYRJES SE PUNIMEVE ME OBJEKT: Rindertimin e Konviktit te Shkolles se Mesme Profesionale "Kolin Gjoka", Bashkia Lezhe” (Programi i Rindertimit) Signed the Contract “MCE” Shpk & “Palma Construction” Shpk 1,510,000.00
Local Unit Kavajë Rikonstruksioni i shkolles: "Qamil Xhani" (Programi i Rindërtimit) 137,019,776 Signed the Contract Sinameta shpk & R & T shpk 137,000,000.00
Local Unit Kavajë Mbikqyrja e punimeve të ndërtimit me objekt rikonstruksioni i shkollës së mesme Aleksandër Moisiu (Programi i Rindertimit) 1,517,777 Signed the Contract INFRATECH SHPK 1,206,389.00
Local Unit Tiranë Riforcim i njësive të banimit në ndërtesa (pallat) në Bashkinë Tiranë (Programi i Rindertimit) 827,723,127 Njoftuar Fituesi Minikonkursi
Local Unit Tiranë Mbikqyrja e punimeve për “Riforcimin e njësive të banimit në ndërtesa (pallat) në Bashkinë Tiranë (Programi i Rindertimit) 12,000,000 Njoftuar Fituesi Minikonkursi
Local Unit Tiranë Mbikqyrja e punimeve për objektin: Loti IV “Riforcim i njësive të banimit në ndërtesa (pallat) në Bashkinë Tiranë”. (Programi i Rindertimit) Announced the Winner A & E Engineering SHPK 1,770,000.00
Local Unit Kamëz Loti 7: Rikonstruksionin e kopeshtit “Ahmet Zogu”, (Programi i Rindertimit) 57,697,357 Signed the Contract ”KUPA”shpk & “ LIQENI VII”sh.a 57,121,120.00
Local Unit Kamëz Loti 2: Rindertimi i çerdhes “Kamzë”(Programi i Rindërtimit) 67,638,407 Signed the Contract EVEREST SHPK 66,800,000.00
Local Unit Lezhë “Rindertimi i Konviktit te Shkolles se Mesme Profesionale "Kolin Gjoka", Bashkia Lezhe, Ne kuader te procesit te Rindertimit” (Programi i Rindërtimit) 152,372,490 Signed the Contract GRUPPO KONI” Shpk & “EDIL-AL-IT” Shpk 151,500,000.00

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data