Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Graphical display of results by local government entities

PROKURIME NË NJËSI TË QEVERISJES VENDORE PËR PËRBALLIMIN E PASOJAVE TË TËRMETIT (NËNTOR 2019)

Summary results by local government entities

Tenderer institution no. Economic operator no. No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
14 244 557 59,200,556,650 476 18,023,777,473 43,635,908,833

Tenders list

Procuring Authority by Local Government Entity Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Local Unit Rrogozhinë Rindertimi i shkolles 9-vjecare"Qamil Gjuzi", Bashkia Rrogozhine (Programi i Rindertimit) 137,062,762 Signed the Contract BAJRAMI N SHPK 135,057,292.00
Local Unit Kurbin Mbikqyrje punimesh për objektin: Riforcimi i njësive të banimit në ndërtesa (pallat) në Bashkinë Kurbin, në kuadër të procesit të rindërtimit. (Programi i Rindertimit) 8,438,808 Signed the Contract “NET-GROUP” SHPK & “ARENA MK” SHPK 8,220,000.00
Local Unit Kurbin Riforcimi i njësive të banimit në ndërtesa (pallat) në Bashkinë Kurbin, në kuadër të procesit të rindërtimit. (Programi i Rindertimit) 711,354,358 Signed the Contract “G.P.G. COMPANY” SHPK & “ULZA” SHPK 697,693,211.00
Local Unit Kurbin Mbikqyrje punimesh për objektin: Rikonstruksioni i mjediseve në bashkëpronësi ose të përbashkëta në ndërtesa (Pallat), në Bashkinë Kurbin (Faza 2), në kuadër të procesit të rindërtimit (Programi i Rindertimit) 3,784,881 Re-Proclaimed and Signed the Contract MCE 3,750,000.00
Local Unit Kurbin Rikonstruksioni i mjediseve në bashkëpronësi ose të përbashkëta në ndërtesa (Pallat), në Bashkinë Kurbin (Faza 2), në kuadër të procesit të rindërtimit. (Programi i Rindertimit) 356,375,060 Re-Proclaimed and Signed the Contract “ERAL CONSTRUCTION COMPANY” SHPK & “2 T” SHPK & “BE - IS SH.P.K” 354,945,968.00
Local Unit Mirditë „Rikonstruksion të objekteve arsimore në qytetin Rrëshen”.(Programi i Rindertimit) Signed the Contract ULZA 97,860,882.00
Local Unit Mirditë Rikonstruksion të objekteve publike te bashkise në qytetin Rrëshen”, bashkia Mirditë(Programi i Rindertimit) Signed the Contract “Almo Konstruksion” shpk & “G.P.G Company” shpk 103,177,350.00
Local Unit Tiranë ”Mobilimi me paisje dhe orendi i objekteve arsimore të dëmtuara nga tërmeti ” (Programi i Rindërtimit).
Mobilim me pajisje dhe orendi kopshti “Nr.42” me fond limit 11,160,520 pa tvsh
Signed the Contract “M.LEZHA” shpk & “ERALD” shpk 10,885,620.00
Local Unit Tiranë ”Mobilimi me paisje dhe orendi i objekteve arsimore të dëmtuara nga tërmeti ” (Programi i Rindërtimit).
Mobilim me pajisje dhe orendi Qendra Sociale “Të qëndrojmë së bashku” me fond limit 9,568,800 pa tvsh
Signed the Contract “M.LEZHA” shpk & “ERALD” shpk 9,300,300.00
Local Unit Mirditë “Prishja dhe pergatitja e shesheve te ndertimit per banesat individuale ne Njesite Administrative Rreshen, Rubik, Kthelle, Fan, Kacinar, Orosh, Selite”, Bashkia Mirdite.”(Programi i Rindertimit) Signed the Contract “LiqeniVII” shpk & “2T” shpk 40,998,520.00
Local Unit Mirditë Rikonstruksion dhe riparim të mjediseve në bashkëpronësi ose të përbashkëta në ndërtesa (pallate) në qytetin Rrëshen dhe Rubik”.(Programi i Rindertimit) Signed the Contract ULZA 361,731,224.00
Local Unit Tiranë ”Mobilimi me paisje dhe orendi i objekteve arsimore të dëmtuara nga tërmeti ” (Programi i Rindërtimit).
”Mobilim me pajisje dhe orendi shkolla 9-vjeçare “Pajan” me fond limit : 3850800 lekë pa tvsh
Signed the Contract “M.LEZHA” shpk & “ERALD” shpk 3,742,530.00
Local Unit Tiranë ”Mobilimi me paisje dhe orendi i objekteve arsimore të dëmtuara nga tërmeti ” (Programi i Rindërtimit).
“Mobilim me pajisje dhe orendi shkolla 9-vjeçare “Pezë e Vogël” me fond limit : 15934666 lekë pa tvsh
Signed the Contract “M.LEZHA” shpk & “ERALD” shpk 15,578,095.00
Local Unit Tiranë ”Mobilimi me paisje dhe orendi i objekteve arsimore të dëmtuara nga tërmeti ” (Programi i Rindërtimit).
“Mobilim me pajisje dhe orendi kopshti “Gurrë” me fond limit : 4,395,320 lekë pa tvsh
Signed the Contract “M.LEZHA” shpk & “ERALD” shpk 4,330,430.00
Local Unit Tiranë ”Mobilimi me paisje dhe orendi i objekteve arsimore të dëmtuara nga tërmeti ” (Programi i Rindërtimit).
“Mobilim me pajisje dhe orendi shkolla 9-vjeçare “Hasan Vogli”me fond limit : 19,193,666 lekë pa tvsh
Signed the Contract “M.LEZHA” shpk & “ERALD” shpk 18,786,695.00
Local Unit Tiranë ”Mobilimi me paisje dhe orendi i objekteve arsimore të dëmtuara nga tërmeti ” (Programi i Rindërtimit).
“Mobilim me pajisje dhe orendi shkolla 9-vjeçare “Lasgush Poradeci” me fond limit : 28,514,666 lekë pa tvsh
Signed the Contract “M.LEZHA” shpk & “ERALD” shpk 27,478,275.00
Local Unit Tiranë ”Mobilimi me paisje dhe orendi i objekteve arsimore të dëmtuara nga tërmeti ” (Programi i Rindërtimit).
“Mobilim me pajisje dhe orendi shkolla 9-vjeçare “Murat Toptani” me fond limit : 17528466 lekë pa tvsh
Signed the Contract “M.LEZHA” shpk & “ERALD” shpk 17,135,635.00
Local Unit Tiranë ”Mobilimi me paisje dhe orendi i objekteve arsimore të dëmtuara nga tërmeti ” (Programi i Rindërtimit).
“Mobilim me pajisje dhe orendi shkolla 9-vjeçare “Pezë e Madhe” me fond limit : 17134066 lekë pa tvsh
Signed the Contract “M.LEZHA” shpk & “ERALD” shpk 16,737,345.00
Local Unit Tiranë ”Mobilimi me paisje dhe orendi i objekteve arsimore të dëmtuara nga tërmeti ” (Programi i Rindërtimit).
“Mobilim me pajisje dhe orendi shkolla 9-vjeçare “Qazim Turdiu” me fond limit : 30180248 lekë pa tvsh
Signed the Contract “M.LEZHA” shpk & “ERALD” shpk 29,773,035.00
Local Unit Tiranë ”Mobilimi me paisje dhe orendi i objekteve arsimore të dëmtuara nga tërmeti ” (Programi i Rindërtimit).
“Mobilim me pajisje dhe orendi kopshti “Fikas” me fond limit : 3729620 lekë pa tvsh
Signed the Contract “M.LEZHA” shpk & “ERALD” shpk 3,683,460.00
Local Unit Tiranë ”Mobilimi me paisje dhe orendi i objekteve arsimore të dëmtuara nga tërmeti ” (Programi i Rindërtimit).
“Mobilim me pajisje dhe orendi shkolla 9-vjeçare “Mangull” me fond limit: 14353506 lekë pa tvsh
Signed the Contract “M.LEZHA” shpk & “ERALD” shpk 14,047,605.00
Local Unit Tiranë Mbikqyrja e punimeve për objektin “Demolimi dhe evadimi i mbetjeve ndërtimore për 13 (trembëdhjetë) pallate”. (Programi i Rindertimit) Signed the Contract NET-GROUP 450,402.00
Local Unit Tiranë Mbikqyrja e punimeve për objektin “Demolimi dhe evadimi i mbetjeve ndërtimore për 15 (pesëmbëdhjetë) pallate”. (Programi i Rindertimit) Signed the Contract “MAGING Studio” shpk & “IMES -D” shpk 461,632.00
Local Unit Tiranë “Demolimi dhe evadimi i mbetjeve ndërtimore, për 13 (trembëdhjetë) pallate” (Programi i Rindërtimit) Signed the Contract “VAS Konstruksion”Shpk & “4 AM”Shpk 30,142,840.00
Local Unit Tiranë “Demolimi dhe evadimi i mbetjeve ndërtimore, për 15 (pesëmbëdhjetë) pallate”. (Programi i Rindërtimit) Signed the Contract “Arb&Trans 2010” shpk & “Klajger Konstruksion” shpk 29,856,352.00
Local Unit Tiranë “Hartimi i Planeve të Detyruara Vendore (PDyV) për shpalljen e zonës së re për zhvillim, njësia administrative 1, zona Autotraktori, Bashkia Tiranë. (Programi i Rindertimit) 6,063,680 Signed the Contract “Grimshaw Albania” & “Infra – Plan” 5,942,000.00
Local Unit Mirditë Sherbimi i Mbikqyerjes dhe Kolaudimit ne Punime rindertimi per “Rikonstruksion dhe riparim të mjediseve në bashkëpronësi ose të përbashkëta në ndërtesa (pallate), rikonstruksionit të objekteve arsimore dhe publike si dhe përgatitja e shesheve të ndërtim. (Programi i Rindertimit) 9,200,243 Njoftuar Fituesi Minikonkursi
Local Unit Tiranë Loti I: Riforcim i njësive të banimit në ndërtesa (pallat) në Bashkinë Tiranë (Programi i Rindertimit) Signed the Contract AGRI CONSTRUCTION 104,999,000.00
Local Unit Tiranë Loti II: Riforcim i njësive të banimit në ndërtesa (pallat) në Bashkinë Tiranë (Programi i Rindertimit) Signed the Contract PE-VLA-KU SHPK 91,000,500.00
Local Unit Tiranë Loti III: Riforcim i njësive të banimit në ndërtesa (pallat) në Bashkinë Tiranë (Programi i Rindertimit) Signed the Contract LLAZO SHPK 132,006,557.00

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data