Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Graphical display of results by local government entities

PROKURIME NË NJËSI TË QEVERISJES VENDORE PËR PËRBALLIMIN E PASOJAVE TË TËRMETIT (NËNTOR 2019)

Summary results by local government entities

Tenderer institution no. Economic operator no. No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
14 244 557 59,200,556,650 476 18,023,777,473 43,635,908,833

Tenders list

Procuring Authority by Local Government Entity Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Local Unit Durrës Mbikqyrje, Riforcim godinat 37, 39, Lagja 13, pranë pistës Iliria, kod GIS 5934, 5933, godina 8 kate + bodrum, lagja nr.3, Rruga Egnatia, kod GIS 27258 ”, në kuadër të procesit të rindërtimit (Programi i Rindertimit) 820,134 Cancelled Procurement
Local Unit Durrës Sistemimit të territorit, lirimin e sheshit dhe kthimin e sipërfaqes në kuotë për ndërtimin e 44 (dyzet e katër) njësive indivduale të banimit në njësinë administrative Ishëm, Bashkia Durrës (Programi i Rindertimit) 53,674,000 Re-Proclaimed and Signed the Contract BALILI KONSTRUKSION & AGBES CONSTRUKSION 53,532,850.00
Local Unit Tiranë ”Mobilimi me paisje dhe orendi i objekteve arsimore të dëmtuara nga tërmeti ” (Programi i Rindërtimit) 927,542,378 Njoftuar Fituesi Minikonkursi
Local Unit Tiranë Mobilim me pajisje dhe orendi i objektit “Ndërtimi i godinës TIP në RSU Nr.3 (Nr.8)” . (Programi i Rindërtimit). Announced the Winner “M.LEZHA” shpk & “ERALD” shpk 46,975,050.00
Local Unit Tiranë Mobilim me pajisje dhe orendi i objektit “Ndërtimi i godinës TIP në RSU Nr.3 (Nr.7)” . (Programi i Rindërtimit). Announced the Winner “M.LEZHA” shpk & “ERALD” shpk 46,975,050.00
Local Unit Tiranë Mobilim me pajisje dhe orendi i objektit “Ndërtimi i godinës TIP në RSU Nr.3 (Nr.6)” . (Programi i Rindërtimit). Announced the Winner “M.LEZHA” shpk & “ERALD” shpk 42,804,650.00
Local Unit Tiranë Mobilim me pajisje dhe orendi i objektit “Ndërtimi i godinës TIP në RSU Nr.3 (Nr.5)” . (Programi i Rindërtimit). Announced the Winner ERZENI/SH 47,557,290.00
Local Unit Tiranë Mobilim me pajisje dhe orendi i objektit “Ndërtimi i godinës TIP në RSU Nr.3 (Nr.4)” . (Programi i Rindërtimit). Announced the Winner ERZENI/SH 43,388,600.00
Local Unit Tiranë Mobilim me pajisje dhe orendi i objektit “Ndërtimi i godinës TIP në RSU Nr.3 (Nr.2)” . (Programi i Rindërtimit). Announced the Winner ERZENI/SH 47,684,850.00
Local Unit Tiranë Mobilim me pajisje dhe orendi i objektit “Ndërtimi i godinës TIP në RSU Nr.3 (Nr.1)” . (Programi i Rindërtimit). Announced the Winner ERZENI/SH 43,516,160.00
Local Unit Tiranë Mobilim me pajisje dhe orendi i objektit “Ndërtimi i godinës TIP në RSU Nr.2 (Nr.4)” . (Programi i Rindërtimit). Announced the Winner ERZENI/SH 30,887,050.00
Local Unit Tiranë Mobilim me pajisje dhe orendi i objektit “Ndërtimi i godinës TIP në RSU Nr.2 (Nr.3)” . (Programi i Rindërtimit). Announced the Winner ERZENI/SH 30,887,050.00
Local Unit Tiranë Demolimi dhe evadimi i mbetjeve ndërtimore (Programi i Rindërtimit) 60,573,939 Njoftuar Fituesi Minikonkursi
Local Unit Tiranë Mbikqyrja e punimeve për objektin “Demolimi dhe evadimi i mbetjeve ndërtimore” (Programi i Rindertimit) 944,202 Njoftuar Fituesi Minikonkursi
Local Unit Kamëz Rindertimi i godines administrative, ne zonen e re per zhvillim te detyruar ne fshain Valias (Programi i Rindertimit) 203,034,301 Signed the Contract S I R E T A 2F 202,500,000.00
Local Unit Kavajë Rikonstruksioni i mjediseve në bashkëpronësi ose të përbashkëta ne ndërtesa (Programi i Rindërtimit) 346,224,318 Signed the Contract SHKELQIMI 07 SHPK 342,476,805.00
Local Unit Kamëz Loti 6 Rikonstruksionin e kopeshtit “Kamza e Re” (Programi i Rindertimit) 30,170,000 Re-Proclaimed and Signed the Contract EURO-ALB 29,987,757.00
Local Unit Tiranë “Rikonstruksioni i godinave Nr.20-21; Nr. 22-23, në RSU Nr.1”. (Programi i Rindertimit) 452,657,841 Signed the Contract “NDERTIM MONTIM PATOS”shpk & “Infratech”shpk 447,220,000.00
Local Unit Kavajë Mbikqyrja e punimeve te ndertimit me objekt Rikonstruksion i shkolles 9-vjecare Razi Leka (Programi i Rindertimit) 1,226,588 Signed the Contract Infratech Shpk & Arkimade Shpk 956,148.00
Local Unit Kamëz Rindertimi i çerdhes "Valias"ne zonen e re per zhvillim te detyruar, ne fshatin Valias (Programi i Rindertimit) 82,267,780 Signed the Contract ”BRITANIA” shpk & ”COLOMBO” shpk & ”NDERTIM” shpk 82,100,000.00
Local Unit Kurbin Hartimin e projekteve të ndërhyrjeve rehabilituese/përshtatëse të objekteve me dëmtime të mëdha strukturore ose dëmtime shumë të rënda jostrukturore për njësitë individuale të banimit në Bashkinë Kurbin, në kuadër të procesit të rindërtimit. (Programi i Rindertimit) 5,142,500 Signed the Contract NET-GROUP 4,988,225.00
Local Unit Lezhë SHERBIMI I MBIKQYRJES SE PUNIMEVE ME OBJEKT: “RIFORCIMI I NJESIVE TE BANIMIT NE NDERTESAT (PALLAT) DHE BANESAVE INDIVIDUALE NE KUADER TE PROCESIT TE RINDERTIMIT, NE TERRITORIN E BASHKISE LEZHE” (Programi i Rindertimit) 6,283,246 Signed the Contract MCE 6,200,000.00
Local Unit Tiranë “Mbikqyrja e Punimeve për Objektin: “Rikonstruksioni i godinës TIP në RSU Nr.1 (Nr.18) “ (Programi i Rindertimit) Signed the Contract ''ZENIT&CO” Shpk&”DERBI” Sh.P.K 2,802,970.00
Local Unit Tiranë “Mbikqyrja e Punimeve për Objektin: “Ndërtimi i ri i Shkollës në Rrugën “Besim Daja"(Programi i Rindertimit) Signed the Contract “HE&SK 11” shpk & “MCE “ shpk 1,400,000.00
Local Unit Tiranë “Mbikqyrja e Punimeve për Objektin: “Ndërtim i godinës TIP në RSU nr.1 (Nr.15)"(Programi i Rindertimit) Signed the Contract Tower SHPK 2,817,300.00
Local Unit Tiranë “Mbikqyrja e Punimeve për Objektin: “Rikonstruksioni i godinave Nr.20 -21;Nr.22-23, në RSU Nr.1"(Programi i Rindertimit) Signed the Contract A & E Engineering SHPK 3,369,000.00
Local Unit Tiranë “Mbikqyrja e punimeve për objektin: “Ndërtimi shkollës 9- vjeçare Dritas”(Programi i Rindertimit) Signed the Contract TAULANT SHPK 1,700,000.00
Local Unit Tiranë Rindërtimi i 3 (tre) godinave të Rezindencave Studentore Universitare (RSU) në Bashkinë Tiranë, “NDËRTIM I GODINËS TIP NË RSU NR.1 (Nr.15)” (Programi i Rindertimit) Signed the Contract “Euro Alb” shpk & Viante Konstruksion shpk & Ed Konstruksion shpk 305,100,339.00
Local Unit Tiranë Rindërtimi i 3 (tre) godinave të Rezindencave Studentore Universitare (RSU) në Bashkinë Tiranë,“NDËRTIM I GODINËS TIP NË RSU NR.1 (Nr.18)” (Programi i Rindertimit) Signed the Contract GBK shpk & Domus Group shpk & HTM shpk & Glavenica shpk 305,684,203.00
Local Unit Tiranë “Ndërtimi i ri i shkollës në rrugën “Besim Daja”(Programi i Rindertimit) Signed the Contract “C O L O M B O” shpk & “XHENGO” shpk & “ERGI” shpk 139,200,124.00

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data