Open Procurement Albania

Mbikqyrje punimesh për objektin: Riforcimi i njësive të banimit në ndërtesa (pallat) në Bashkinë Kurbin, në kuadër të procesit të rindërtimit. (Programi i Rindertimit)

Procuring Authority / Buyer Local Unit Kurbin
Procuring Authority / Buyer Bashkia Kurbin
Tender object Mbikqyrje punimesh për objektin: Riforcimi i njësive të banimit në ndërtesa (pallat) në Bashkinë Kurbin, në kuadër të procesit të rindërtimit. (Programi i Rindertimit)
Reference No. REF-00608-07-08-2021
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 8 438 808,00
Type of Contract
Procurement Method Restricted Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 09-07-2021
Last date of Submitted Documents 19-07-2021
Tender Held Date 19-07-2021
No. of Bidders 2
Bidders 1. BOE “NET-GROUP” SHPK & “ARENA MK” SHPK
2. BOE “INSTITUTI DEKLIADA - ALB” SHPK & “ERALD-G” SHPK

Successful Bidder /Supplier / Provider
 • “NET-GROUP” SHPK - “ARENA MK” SHPK
 • The winning bid ALL without vat 8 220 000,00
  Bidder Announcement date
  Award and Contract Amount ALL with VAT 8220000
  Contract date 28-10-2021
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 24 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa dhe skualifikime
  Cancellation reason
  Additions I. Lista e operatorëve ekonomikë të kualifikuar në përfundim të fazës së parë të procedurës së sipërcituar:
  1. BOE “NET-GROUP” SHPK & “ARENA MK” SHPK
  2. BOE “INSTITUTI DEKLIADA - ALB” SHPK & “ERALD-G” SHPK
  ____________________________________________________________________________
  II. Kanë qenë pjesëmarrës në fazen tjetër të procedurës së sipërcituar këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:
  1. Bashkimi i operatoreve ekonomikë “NET-GROUP” SHPK & “ARENA MK” SHPK- Vlera: 8,220,000 lekë.
  2. Bashkimi i operatoreve ekonomikë “INSTITUTI DEKLIADA - ALB” SHPK & “ERALD-G” SHPK - Vlera: 8,350,000 lekë.
  Vlera e kontrates është pa TVSH
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for “ARENA MK” SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for “ARENA MK” SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for “ARENA MK” SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for “ARENA MK” SHPK viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Qeverisja Vendore Kurbin REF-00608-07-08-2021
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement Buletini i Posaçëm Nr. 147 datë 8 Tetor 2021
  Signing of the Contract Buletini i Posaçëm Nr.159 datë 2 Nëntor 2021

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data