Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Graphical display of results by local government entities

Summary results

Seller authority no. Economic operator no. No. of announced auctions Total initial value of auctions (in ALL, without VAT) No. of auctions declared with winner Total initial value of auctions declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
61 167 844 1,212,263,266 340 262,420,759 216,271,716

Auctions list

Auction Object Initial value ALL Seller authority Auction Status
Prodhime të dyta ( Boce pishe mesdhetare,Xine,Mersine,Dafine,urth dhe Bime Mjeksore) 178,500 Local Unit Rrogozhinë Njoftuar fituesi
Prodhime të dyta ( Boce pishe mesdhetare,Xine,Mersine,Dafine,urth dhe Bime Mjeksore) 26,500 Local Unit Rrogozhinë Njoftuar fituesi
Loti 1. Ekonomija pyojore “Gjomollë” për ngastrat 13 dhe 14, sasia e drurit 1604 m³ x 500 lekë/m³ 802,000 Local Unit Himarë Ankand i shpallur
Loti 2. Ekonomija pyojore “Papadhi Çipin”, ngastra 10/a; 12/c; 121/a, 122/a dhe 123/a , sasia e drurit 1349 m³ x 500 lekë/m³ 674,500 Local Unit Himarë Ankand i shpallur
"Dhenie me Qera e pasurise me Sip. Prej 0.5 HA Fondit Pyjor/Kullosor ne Ekonomine Pyjore Mamez-Kalimash Parcelat 58/a”. Local Unit Kukës Njoftuar fituesi
Bashkia Delvine shet me procedure ankandi prodhimet pyjore (fruta geshtenje, ne peme) 216,600 Local Unit Delvinë Ankand i shpallur
“Vjelja dhe grumbullimi i degezave te xines (degeza te gjelberta me dhe pa lule) ne territorin e Bashkise Fier 1,000,000 Local Unit Fier Ankand i shpallur
“Vjelja dhe grumbullimi i degezave te mares (Arbutus unedo) me lule e pa lule, per buqeta” 20,000 Local Unit Fier Ankand i shpallur
“Vjelja dhe grumbullimi i boceve te pishes mesdhetare ne territorin e Bashkise Fier” 600,000 Local Unit Fier Ankand i shpallur
Për dhënie në përdorim të sipërfaqes pyjore/kullosore Local Unit Librazhd Njoftuar fituesi
Për dhënie në përdorim të sipërfaqes pyjore/kullosore Local Unit Librazhd Njoftuar fituesi
Për dhënie në përdorim të sipërfaqes pyjore/kullosore Local Unit Librazhd Njoftuar fituesi
Për dhënie në përdorim të sipërfaqes pyjore/kullosore Local Unit Librazhd Njoftuar fituesi
Për dhënie në përdorim të sipërfaqes pyjore/kullosore Local Unit Librazhd Njoftuar fituesi
Për dhënie në përdorim të sipërfaqes pyjore/kullosore Local Unit Librazhd Njoftuar fituesi
Për dhënie në përdorim të sipërfaqes pyjore/kullosore Local Unit Librazhd Njoftuar fituesi
Për dhënie në përdorim të sipërfaqes pyjore/kullosore 75,000 Local Unit Librazhd Njoftuar fituesi
Për dhënie në përdorim të sipërfaqes pyjore/kullosore 10,000 Local Unit Librazhd Njoftuar fituesi
Për dhënie në përdorim të sipërfaqes pyjore/kullosore 10,000 Local Unit Librazhd Njoftuar fituesi
Për dhënie në përdorim të sipërfaqes pyjore/kullosore 6,500 Local Unit Librazhd Njoftuar fituesi

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data