Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Graphical display of results by local government entities

Summary results

Seller authority no. Economic operator no. No. of announced auctions Total initial value of auctions (in ALL, without VAT) No. of auctions declared with winner Total initial value of auctions declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
57 136 711 529,305,018 288 249,617,634 196,160,232

Auctions list

Auction Object Initial value ALL Seller authority Auction Status
“Vjelja dhe grumbullimi i boceve te pishes mesdhetare ne territorin e Bashkise Fier”. 407,800 Local Unit Fier Ankand i shpallur
‘Shitjen e mjeteve te transportit me procedure ankandi publik për skrap’ 209,597 Local Unit Shkodër Ankand i shpallur
“Shitje material drusor në këmbë, për sasinë totale prej 761 (shtatëqind e gjashtëdhjetë e një) m3. 452,380 Local Unit Elbasan Ankand i shpallur
Loti I: Boce pishe e bute 60,000 Local Unit Rrogozhinë Ankand i shpallur
Loti II Xine 16,000 Local Unit Rrogozhinë Ankand i shpallur
Loti III Mersine & dafine 29,900 Local Unit Rrogozhinë Ankand i shpallur
Loti IV Bime mjeksore 9,450 Local Unit Rrogozhinë Ankand i shpallur
Loti V Urth 7,500 Local Unit Rrogozhinë Ankand i shpallur
Loti 1: Fruta Gështenje. Vlera 375000 leke 375,000 Local Unit Vau i Dejës Ankand i shpallur
Loti 2 Rrënjë shqope. Vlera 20000 leke 20,000 Local Unit Vau i Dejës Ankand i shpallur
Loti 3 Boçe Pishe. Vlera 514800 leke 514,800 Local Unit Vau i Dejës Ankand i shpallur
Loti 4 Lisen Herbe. Vlera 35000 leke 35,000 Local Unit Vau i Dejës Ankand i shpallur
Loti 5 Gjethe Sherbele. Vlera 38400 leke 38,400 Local Unit Vau i Dejës Ankand i shpallur
Loti 6 Trumzë Herbë. Vlera 9520 leke 9,520 Local Unit Vau i Dejës Ankand i shpallur
Loti 1 :Vjelja dhe grumbullimi i bimeve MTE – Ek. Pyjore Arren 164,700 Local Unit Kukës Ankand i shpallur
Loti 2 :Vjelja dhe grumbullimi i bimeve MTE – Ek. Pyjore Bicaj-Kolosjan 218,100 Local Unit Kukës Ankand i shpallur
Loti 3 :Vjelja dhe grumbullimi i bimeve MTE – Ek. Pyjore Bushtrice 200,550 Local Unit Kukës Ankand i shpallur
Loti 4 :Vjelja dhe grumbullimi i bimeve MTE – Ek. Pyjore Surroj 45,485 Local Unit Kukës Ankand i shpallur
Loti 5 :Vjelja dhe grumbullimi i bimeve MTE – Ek .Pyjore Leproj 52,500 Local Unit Kukës Ankand i shpallur
Loti 6 :Vjelja dhe grumbullimi i bimeve MTE – Ek. Pyjore Mamez-Kalimash 113,810 Local Unit Kukës Ankand i shpallur

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data