Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Graphical display of results by local government entities

Summary results

Seller authority no. Economic operator no. No. of announced auctions Total initial value of auctions (in ALL, without VAT) No. of auctions declared with winner Total initial value of auctions declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
63 171 875 1,216,209,526 344 263,727,359 225,732,534

Auctions list

Auction Object Initial value ALL Seller authority Auction Status
“Shitje e fondit te bimeve mjekesore, tanifere e eterovajore natyrore dhe prodhimeve te dyta pyjore, specifikisht te Xines (buqete) 968,000 Local Unit Poliçan Ankand i shpallur
Loti 1 Gjorm- Vranisht 18 Inproduktive 0.93 ha Veprimtari turistike Local Unit Selenicë Ankand i shpallur
Loti 2 Gjorm- Vranisht 16 Inproduktive 2 ha Veprimtari turistike Local Unit Selenicë Ankand i shpallur
Loti 3 Kotë-Sevaster 62 Bimësi pyjore 1 ha Veprimtari turistike Local Unit Selenicë Ankand i shpallur
Loti 4 Gjorm-Vranisht 16(542/1/1) Kullotë 0.14 ha Veprimtari turistike Local Unit Selenicë Ankand i shpallur
Loti 5 Selenicë 2953 116 PF 0.22 ha Magazine bujqesore Local Unit Selenicë Ankand i shpallur
Loti 1 “Vjelja dhe grumbullimi i bimëve mjeksore, tanifere e eterovajore dhe prodhimet e dyta pyjore” 197,270 Local Unit Librazhd Ankand i shpallur
Loti 2 “Vjelja dhe grumbullimi i bimëve mjeksore, tanifere e eterovajore dhe prodhimet e dyta pyjore” 100,610 Local Unit Librazhd Ankand i shpallur
Loti 3 “Vjelja dhe grumbullimi i bimëve mjeksore, tanifere e eterovajore dhe prodhimet e dyta pyjore” 3,900 Local Unit Librazhd Ankand i shpallur
Loti I Kuturman 20a,21a,31a 13.2 Shkurre “Për dhënien në përdorim të fondit pyjor e kullosor” Local Unit Librazhd Ankand i shpallur
Loti II Librazhd 140a 1.0 Cungishte “Për dhënien në përdorim të fondit pyjor e kullosor” Local Unit Librazhd Ankand i shpallur
Loti III Klenjë 87a, 87b 7.5 Pyll, Kullotë “Për dhënien në përdorim të fondit pyjor e kullosor” Local Unit Librazhd Ankand i shpallur
Loti VI Klenjë 87b 0.2 Kullotë “Për dhënien në përdorim të fondit pyjor e kullosor” Local Unit Librazhd Ankand i shpallur
Shitje Skrapi (hekur) 300,600 Local Unit Peqin Njoftuar fituesi
Loti I ”Zalli Devoll” 13 0.5 ha Tokë me bimësi pyjore "Dhenia në përdorim e fondit pyjor" Local Unit Cërrik Ankand i shpallur
Loti II ”Mollas” 58/a 2.0 ha Tokë me bimësi pyjore "Dhenia në përdorim e fondit pyjor" Local Unit Cërrik Ankand i shpallur
Loti III ”Zalli Devoll” 1 0.2 ha Tokë me bimësi pyjore "Dhenia në përdorim e fondit pyjor" Local Unit Cërrik Ankand i shpallur
Loti IV ”Sulovë” 5 12.0 ha Kullotë "Dhenia në përdorim e fondit pyjor" Local Unit Cërrik Ankand i shpallur
Loti V ”Mollas” 41 4.5 ha Tokë me bimësi pyjore "Dhenia në përdorim e fondit pyjor" Local Unit Cërrik Ankand i shpallur
Hartimin e planit të mbarështimit, për ekonominë kullosore “Goranxi-Grapsh” Local Unit Dropull Njoftuar fituesi

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data