Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Graphical display of results by local government entities

Summary results

Seller authority no. Economic operator no. No. of announced auctions Total initial value of auctions (in ALL, without VAT) No. of auctions declared with winner Total initial value of auctions declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
63 194 958 1,455,988,975 381 390,030,663 268,971,774

Auctions list

Auction Object Initial value ALL Seller authority Auction Status
Shitja në ankand e 70 % të aksioneve të Shoqërisë Tregtare Sportive "Akademia e Futbollit Elbasan” Sh.A. 13,838,600 Local Unit Elbasan Njoftuar fituesi
Loti 1 “Vjelja dhe grumbullimi i bimëve mjeksore, tanifere e eterovajore dhe prodhimet e dyta pyjore” 222,800 Local Unit Librazhd Ankand i shpallur
Loti 2 “Vjelja dhe grumbullimi i bimëve mjeksore, tanifere e eterovajore dhe prodhimet e dyta pyjore” 120,300 Local Unit Librazhd Ankand i shpallur
Loti 3“Vjelja dhe grumbullimi i bimëve mjeksore, tanifere e eterovajore dhe prodhimet e dyta pyjore” 40,600 Local Unit Librazhd Ankand i shpallur
Loti 1 “Për dhënie në përdorim të sipërfaqes pyjore/kullosore” 135,850 Local Unit Librazhd Njoftuar fituesi
Shitje me ankand të aksioneve të Klubit të Futbollit “Shkumbini” Sh.A në masën 80% 4,000,000 Local Unit Peqin Njoftuar fituesi
Për vjeljen e Grumbullim të Frutave të Gështenjës;Vjeljen e grumbullimin e Bimëve MET,Nxjerrjen e Rrënjëvë të Shqopës,Vjeljen e Grumbullimin e Boçeve të Pishës.
Loti 2, Rrënjë Shqope, sasia 200 kv
20,000 Local Unit Vau i Dejës Njoftuar fituesi
Shitja e materialit skrap 1,158,560 Local Unit Dibër Ankand i shpallur
Vjelja dhe grumbullimi i kërpudhave dhe tartufit që do të mblidhen dhe grumbullohen në ngastrat ekonominë pyjore, Malësia Kavajë. 2,500 Local Unit Kavajë Njoftuar fituesi
Për vjeljen e Grumbullim të Frutave të Gështenjës;Vjeljen e grumbullimin e Bimëve MET,Nxjerrjen e Rrënjëvë të Shqopës,Vjeljen e Grumbullimin e Boçeve të Pishës.
Loti I , Fruta Gështenje, sasia 500 Kv
250,000 Local Unit Vau i Dejës Ankand i shpallur
Për vjeljen e Grumbullim të Frutave të Gështenjës;Vjeljen e grumbullimin e Bimëve MET,Nxjerrjen e Rrënjëvë të Shqopës,Vjeljen e Grumbullimin e Boçeve të Pishës.
Loti 3, Boçe Pishe, sasia 500 kv
250,000 Local Unit Vau i Dejës Ankand i shpallur
Për vjeljen e Grumbullim të Frutave të Gështenjës;Vjeljen e grumbullimin e Bimëve MET,Nxjerrjen e Rrënjëvë të Shqopës,Vjeljen e Grumbullimin e Boçeve të Pishës.
Loti 4, Gjethe sherbele, sasia 150 kv
22,500 Local Unit Vau i Dejës Ankand i shpallur
Për vjeljen e Grumbullim të Frutave të Gështenjës;Vjeljen e grumbullimin e Bimëve MET,Nxjerrjen e Rrënjëvë të Shqopës,Vjeljen e Grumbullimin e Boçeve të Pishës.
Loti 5 ,Herbë e llojit Trumzë, sasia 500 kv
100,000 Local Unit Vau i Dejës Ankand i shpallur
Vjelja dhe grumbullimi i degezave te xines (degeza te gjelberta me dhe pa lule) ne territorin e Bashkise Fier” 700 kv (te pasqyruara ne tabele) dhe me vlere fillestare ankandi 700 000 lekë (shtateqind mije). 700,000 Local Unit Fier Njoftuar fituesi
Shitje e materialit drusor të vlerësuar në ekonomitë pyjore për trajtime me prerje rigjeneruese, shëndetësore,sanitare, silvikulturale si dhe të dëmtuara nga faktorë të ndryshëm natyrorë,njerëzorë dhe nga zjarret
Loti i parë, në Ekonominë pyjore Holtë-Lukovë, ngastra 50/a , 48/a, lloji drusor Ah, në sasinë 138.14 m3 lëndë punimi e mesme +trashë , 29.805 m3 lëndë punimi e hollë dhe 1805.52 m3 dru zjarri.Totali 1973.465 m3
2,819,670 Local Unit Gramsh Njoftuar fituesi
Shitje e materialit drusor të vlerësuar në ekonomitë pyjore për trajtime me prerje rigjeneruese, shëndetësore,sanitare, silvikulturale si dhe të dëmtuara nga faktorë të ndryshëm natyrorë,njerëzorë dhe nga zjarret
Loti i dytë, në Ekonominë pyjore Gramsh-Vinë, ngastra 47/b, 89/a, lloji drusor Ah, në sasinë 43.286 m3 lëndë punimi e mesme +trashë , 7.35 m3 lëndë punimi e hollë dhe 845.88 m3 dru zjarri. Totali 896.516 m3
673,729 Local Unit Gramsh Njoftuar fituesi
Shitje e materialit drusor të vlerësuar në ekonomitë pyjore për trajtime me prerje rigjeneruese, shëndetësore,sanitare, silvikulturale si dhe të dëmtuara nga faktorë të ndryshëm natyrorë,njerëzorë dhe nga zjarret
Loti i tretë, në Ekonominë pyjore Vidhan –Skënderbegas , ngastra 18/a , 19/a, lloji drusor Pishë e zezë, në sasinë 117.178 m3 lëndë punimi e mesme +trashë , 30.311 m3 lëndë punimi e hollë dhe 73.883 m3 dru zjarri. Totali 221.372 m3
519,527 Local Unit Gramsh Ankand i shpallur
Bashkia Gramsh do të shesë në ankand skrap hekuri, të dalë /përfituar nga nxjerrja jashtë përdorimi të mjeteve të transportit, makinerive e mallrave në inventar të bashkisë. Sasia 79 220 kg/skrap 2,749,730 Local Unit Gramsh Ankand i shpallur
Për vjeljen e Grumbullim Prodhime të dyta Pyjore e bimë MET i ndarë në lote:
Loti I , Fruta Gështenje, sasia 500 Kv
250,000 Local Unit Vau i Dejës Ankand i shpallur
Për vjeljen e Grumbullim Prodhime të dyta Pyjore e bimë MET i ndarë në lote:
Loti 2, Rrënjë Shqope, sasia 200 kv
20,000 Local Unit Vau i Dejës Ankand i shpallur

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data