Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Graphical display of results by local government entities

Summary results

Seller authority no. Economic operator no. No. of announced auctions Total initial value of auctions (in ALL, without VAT) No. of auctions declared with winner Total initial value of auctions declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
63 191 953 1,441,630,775 377 372,036,163 250,864,874

Auctions list

Auction Object Initial value ALL Seller authority Auction Status
Dhënie në përdorim të Sipërfaqjes se fondit pyjor “Për ndërtim të impianteve Fotovoltaike” 4,466,340 Local Unit Prrenjas Lidhur kontrata
Loti II – Shitje prodhime të dyta pyjore (rrënjë shqopë dhe mare), për sasinë totale prej 2000 (dymijë) kv, për ekonominë pyjore “Gostimë - Koprik”. 200,000 Local Unit Elbasan Njoftuar fituesi
" Shitje e fondit te bimeve mjekesore , tanifere e eterovajore natyrore dhe prodhime te dyta pyjore e bimeve MTE" 30,050 Local Unit Poliçan Ankand i shpallur
Loti 1 ”Zalli Devoll” 20a 1.6 ha Tokë me bimësi pyjore Agropylltari Local Unit Cërrik Ankand i shpallur
Loti 2 ”Zalli Devoll” 23 5.0 ha Tokë me bimësi pyjore Agropylltari Local Unit Cërrik Ankand i shpallur
Loti 3 “Gostim Koprrik” 3b 5.0 ha Tokë me bimësi pyjore Agropylltari Local Unit Cërrik Ankand i shpallur
Loti 4 “Mollas” 1/5a 1.0 ha Tokë me bimësi pyjore Agropylltari Local Unit Cërrik Ankand i shpallur
Loti 1 Vjelja dhe grumbullimi i bimeve MTE – Ek. Pyjore Arren 75,520 Local Unit Kukës Ankand i shpallur
Loti 2 Vjelja dhe grumbullimi i bimeve MTE – Ek. Pyjore Bicaj 73,970 Local Unit Kukës Ankand i shpallur
Loti 3 Vjelja dhe grumbullimi i bimeve MTE – Ek. Pyjore Bushtrice 74,150 Local Unit Kukës Ankand i shpallur
Loti 4 Vjelja dhe grumbullimi i bimeve MTE – Ek. Pyjore Surroj 74,300 Local Unit Kukës Ankand i shpallur
Loti 5 Vjelja dhe grumbullimi i bimeve MTE – Ek. Pyjore Mamez-Kalimash 51,010 Local Unit Kukës Ankand i shpallur
Loti 6 Vjelja dhe grumbullimi i bimeve MTE – Ek. Pyjore Terthore e Lumes 76,150 Local Unit Kukës Ankand i shpallur
Loti 2 “Vjelja dhe grumbullimi i bimëve mjeksore, tanifere e eterovajore dhe prodhimet e dyta pyjore” 100,610 Local Unit Librazhd Njoftuar fituesi
Bashkia Delvine shet me procedure ankandi aksionet e klubit te futbollit ‘KF Delvina’ sh.a ne masen 100 %”. 56,759,000 Local Unit Delvinë Ankand i shpallur
Shitja per skrap e materialeve skrap tub çeliku diametri 400 mm te nxjerre nga toka jashte kushtit teknike 14,120,500 Local Unit Poliçan Ankand i shpallur
Dhënie në përdorim të Sipërfaqjes se fondit pyjor “Për qëllime agropylltarie” 7,411 Local Unit Prrenjas Ankand i shpallur
Dhënie në përdorim të Sipërfaqjes se fondit pyjor “Për ndërtim të impianteve Fotovoltaike” 123,834 Local Unit Prrenjas Ankand i shpallur
Loti I - Shitje e bimëve mjeksore, tanifere e eterovajore natyrore, për sasinë totale prej 800,8 (tetëqind pikë tetë) kv, për ekonomitë pyjore si mëposhtë: Shpat-1 dhe Shpat-2; Gjinar-Zavaline; Polis–Vasian; Shpat-Shtermen; Paper Sollak; Zaranike; GostimëKoprik; Shmil; Lunzhë; Labinot; Zalli i Korrës; Kushë -1 ; Kushë -2 dhe FushekuqeZavalinë. 320,320 Local Unit Elbasan Ankand i shpallur
“Shitje e fondit te bimeve mjekesore, tanifere e eterovajore natyrore dhe prodhimeve te dyta pyjore, specifikisht te Xines (buqete) 968,000 Local Unit Poliçan Ankand i shpallur

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data