Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Graphical display of results by local government entities

Summary results

Seller authority no. Economic operator no. No. of announced auctions Total initial value of auctions (in ALL, without VAT) No. of auctions declared with winner Total initial value of auctions declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
61 139 741 1,172,852,466 298 250,743,384 197,522,256

Auctions list

Auction Object Initial value ALL Seller authority Auction Status
Loti I: "Zalli Devoll" Local Unit Cërrik Ankand i shpallur
Loti II: "Rras - Xherie" Local Unit Cërrik Ankand i shpallur
Loti III: "Shpat - Shtërmen" Local Unit Cërrik Ankand i shpallur
Loti IV: "Shpat - Shtërmen" Local Unit Cërrik Ankand i shpallur
"Shitje e skapit dhe vajit të KESH sh.a" 5,815,170 Ankand i shpallur
“Shitje e skrapit hekur, alumin dhe bakër” 6,324,920 Lidhur kontrata
“Per dhenien me qira te nje siperfaqe pyjore prej 0.65 ha e ndodhur ne zonen pyjore Patk Milot ,Njesia Administrative Kryevidh ,Bashkia Rrogozhine 6,500 Local Unit Rrogozhinë Ankand i shpallur
Shitje malli skrap të përfituar nga automjete të dala jashtëpërdorimit, në pronësi dhe inventar të Bashkisë Librazhd 1,412,300 Local Unit Rrogozhinë Ankand i shpallur
“Shitje pasuri e shoqerise nr 13/51 truall dhe objekte ndertimore ne zone kadastrale 2441 Cerrik 15,802,000 Ankand i shpallur
Dhënie me qira me anë të konkurimit të sipërfaqes së fondit pyjor/kullosor publik, e njohur si “Shpatëzat” e fshatit Selimaj me siperfaqe 6 ha me afat përdorimi (qeraje) 10 vjet 450,000 Local Unit Tropojë Njoftuar fituesi
Dhënie me qira të fondit pyjor me sipërfaqe prej 5.28644 ha në pronësi të Bashkisë Mirditë, për Për qëllime pushimi, argëtimi 366,157 Local Unit Mirditë Lidhur kontrata
Loti I: Boce pishe e bute 60,000 Local Unit Rrogozhinë Ankand i shpallur
Dhënien me qira të fondit pyjor me sipërfaqe prej 51 ha në pronësi të Bashkisë Korçë për veprimtarinë e mbarështimit të florës së egër dhe kultivimin e bimëve të ndryshme. 612,000 Local Unit Korçë Ankand i shpallur
“Shitje Inventar i librave shkollore 35 tituj ( 2529 cope) ne pronesi te shoqerise “PETROL ALBA sha ne likujdim. 603,104 Ankand i shpallur
Shitje pasuri e shoqerise truall+ndertese +inventare (ish magazina e Trikotazhit) e ndodhur ne Korce ne pronesi te shoqerise “KEPUCA sha ne likujdim. 5,196,830 Ankand i shpallur
Nyja e ngarkimit te boteve e ish “Depo e shperndarjes se karburantit” me vendndodhje ne Pogradec ne pronesi te shoqerise “PETROL ALBA ” SHA ne likujdim. 5,428,400 Ankand i shpallur
Loti I: Fruta Gështenje (Shllak 1) 207,500 Local Unit Vau i Dejës Ankand i shpallur
Loti II: Fruta Gështenje (Rosek Drisht) 47,000 Local Unit Vau i Dejës Ankand i shpallur
Loti III Fruta Gështenje (Shllak 2) 415,000 Local Unit Vau i Dejës Ankand i shpallur
Loti IV Fruta Gështenje (Toplanë) 60,000 Local Unit Vau i Dejës Ankand i shpallur

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data