Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Graphical display of results by local government entities

Summary results

Seller authority no. Economic operator no. No. of announced auctions Total initial value of auctions (in ALL, without VAT) No. of auctions declared with winner Total initial value of auctions declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
60 138 733 1,150,107,750 296 250,350,364 196,848,012

Auctions list

Auction Object Initial value ALL Seller authority Auction Status
“Shitje pasuri e shoqerise nr 13/51 truall dhe objekte ndertimore ne zone kadastrale 2441 Cerrik 15,802,000 Ankand i shpallur
Dhënie me qira me anë të konkurimit të sipërfaqes së fondit pyjor/kullosor publik, e njohur si “Shpatëzat” e fshatit Selimaj me siperfaqe 6 ha me afat përdorimi (qeraje) 10 vjet 450,000 Local Unit Tropojë Njoftuar fituesi
Dhënie me qira të fondit pyjor me sipërfaqe prej 5.28644 ha në pronësi të Bashkisë Mirditë, për Për qëllime pushimi, argëtimi 366,157 Local Unit Mirditë Lidhur kontrata
Loti I: Boce pishe e bute 60,000 Local Unit Rrogozhinë Ankand i shpallur
Dhënien me qira të fondit pyjor me sipërfaqe prej 51 ha në pronësi të Bashkisë Korçë për veprimtarinë e mbarështimit të florës së egër dhe kultivimin e bimëve të ndryshme. 612,000 Local Unit Korçë Ankand i shpallur
“Shitje Inventar i librave shkollore 35 tituj ( 2529 cope) ne pronesi te shoqerise “PETROL ALBA sha ne likujdim. 603,104 Ankand i shpallur
Shitje pasuri e shoqerise truall+ndertese +inventare (ish magazina e Trikotazhit) e ndodhur ne Korce ne pronesi te shoqerise “KEPUCA sha ne likujdim. 5,196,830 Ankand i shpallur
Nyja e ngarkimit te boteve e ish “Depo e shperndarjes se karburantit” me vendndodhje ne Pogradec ne pronesi te shoqerise “PETROL ALBA ” SHA ne likujdim. 5,428,400 Ankand i shpallur
Loti I: Fruta Gështenje (Shllak 1) 207,500 Local Unit Vau i Dejës Ankand i shpallur
Loti II: Fruta Gështenje (Rosek Drisht) 47,000 Local Unit Vau i Dejës Ankand i shpallur
Loti III Fruta Gështenje (Shllak 2) 415,000 Local Unit Vau i Dejës Ankand i shpallur
Loti IV Fruta Gështenje (Toplanë) 60,000 Local Unit Vau i Dejës Ankand i shpallur
Loti VI Trumes Herbe (Karmë,Gomsiqe,Vig ,Gjadër Mnele) 10,920 Local Unit Vau i Dejës Ankand i shpallur
Loti VII Lisen Herbe (Shllak,1,Shllak 2) 29,750 Local Unit Vau i Dejës Ankand i shpallur
Loti IX Boçe Pishe (Gjadër Mnele) 248,800 Local Unit Vau i Dejës Ankand i shpallur
Loti X Boçe Pishe (Gomsiqe) 68,400 Local Unit Vau i Dejës Lidhur kontrata
Loti XI Boçe Pishe (Dajç Velipoje) 43,000 Local Unit Vau i Dejës Ankand i shpallur
Shitje e materialit drusor 1,014,880 Local Unit Mirditë Ankand i shpallur
Shitje hekur skrap i perftuar nga nxjerrja jashte perdorimit te mjeteve te transportit dhe nga inventari i imet e ekonomik. 238,896 Local Unit Durrës Lidhur kontrata
"Shitje e shezllonave të sekuestruar". 238,300 Local Unit Pogradec Ankand i shpallur

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data