Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Graphical display of results by local government entities

Summary results

Seller authority no. Economic operator no. No. of announced auctions Total initial value of auctions (in ALL, without VAT) No. of auctions declared with winner Total initial value of auctions declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
63 191 953 1,441,630,775 377 372,036,163 250,864,874

Auctions list

Auction Object Initial value ALL Seller authority Auction Status
Prodhime të dyta ( Boce pishe mesdhetare,Xine,Mersine,Dafine,urth dhe Bime Mjeksore) 200,000 Local Unit Rrogozhinë Ankand i shpallur
Prodhime të dyta ( Boce pishe mesdhetare,Xine,Mersine,Dafine,urth dhe Bime Mjeksore) 200,000 Local Unit Rrogozhinë Ankand i shpallur
Prodhime të dyta ( Boce pishe mesdhetare,Xine,Mersine,Dafine,urth dhe Bime Mjeksore) 137,900 Local Unit Rrogozhinë Ankand i shpallur
Dhenia në përdorim e fondit pyjor Local Unit Cërrik Ankand i shpallur
Dhenia në përdorim e fondit pyjor Local Unit Cërrik Ankand i shpallur
Dhenia në përdorim e fondit pyjor Local Unit Cërrik Ankand i shpallur
Dhenia në përdorim e fondit pyjor Local Unit Cërrik Ankand i shpallur
Shitja e lendes drusore trupa dhe lende ndertimi 909,400 Local Unit Librazhd Ankand i shpallur
Shitja e lendes drusore trupa dhe lende ndertimi 480,100 Local Unit Librazhd Ankand i shpallur
“Shitje material drusor në rrugë-auto, për sasinë totale prej 291 (dyqind e nëntëdhjetë e një) m3 935,135 Local Unit Elbasan Njoftuar fituesi
Për dhënie në përdorim të sipërfaqes pyjore/kullosore 20,000 Local Unit Cërrik Njoftuar fituesi
Për dhënie në përdorim të sipërfaqes pyjore/kullosore 30,000 Local Unit Cërrik Njoftuar fituesi
Për dhënie në përdorim të sipërfaqes pyjore/kullosore 30,000 Local Unit Cërrik Njoftuar fituesi
“Dhënie në përdorim të sipërfaqes pyjore/kullosore”, Ekonomia pyjore/kullosore Polis-Dardhë-Xhyrë-Vehçan-Çermenikë-Librazhd-Klenjë-2. Local Unit Librazhd Ankand i shpallur
“Vjelja dhe grumbullimi i bimëve mjeksore, tanifere e eterovajore dhe prodhimet e dyta pyjore” 40,800 Local Unit Librazhd Ankand i shpallur
Për dhënie në përdorim të sipërfaqes pyjore/kullosore Local Unit Librazhd Ankand i shpallur
Për dhënie në përdorim të sipërfaqes pyjore/kullosore Local Unit Librazhd Ankand i shpallur
Për dhënie në përdorim të sipërfaqes pyjore/kullosore Local Unit Librazhd Ankand i shpallur
Për dhënie në përdorim të sipërfaqes pyjore/kullosore Local Unit Librazhd Njoftuar fituesi
Për dhënie në përdorim të sipërfaqes pyjore/kullosore Local Unit Librazhd Ankand i shpallur

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data