Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Graphical display of results by local government entities

Summary results

Seller authority no. Economic operator no. No. of announced auctions Total initial value of auctions (in ALL, without VAT) No. of auctions declared with winner Total initial value of auctions declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
61 139 742 1,173,215,820 298 250,743,384 197,522,256

Auctions list

Auction Object Initial value ALL Seller authority Auction Status
Shitje lëndë punimi dhe dru zjarri të llojit pishë mesdhetare të rrëzuar nga stuhite natyrore, 426.56 m3 178,492 Local Unit Selenicë Ankand i shpallur
I -Dhënie në përdorim të sipërfaqes pyjore/kullosore, Ekonomia: Kuturman, Ngastra: 89a, 0.28 ha, Territori: Pyll, Fusha e veprimtarise: Turistike Local Unit Librazhd Anuluar ankandi
II -Dhënie në përdorim të sipërfaqes pyjore/kullosore, Ekonomia: Kuturman, Ngastra: 18b, 0.40 ha, Territori: B.Pyjore & Djerr, Fusha e veprimtarise: Agropylltari Local Unit Librazhd Anuluar ankandi
III -Dhënie në përdorim të sipërfaqes pyjore/kullosore, Ekonomia: Librazhd, Ngastra: 165b, 0.1 ha, Territori: Pyll, Fusha e veprimtarise: Turistike Local Unit Librazhd Anuluar ankandi
IV -Dhënie në përdorim të sipërfaqes pyjore/kullosore, Ekonomia: Librazhd, Ngastra: 166a, 0.2 ha, Territori: Pyll, Fusha e veprimtarise: Industriale Local Unit Librazhd Anuluar ankandi
V -Dhënie në përdorim të sipërfaqes pyjore/kullosore, Ekonomia: Polis, Ngastra: 25a, 0.2 ha, Territori: Pyll, Fusha e veprimtarise: Industriale Local Unit Librazhd Anuluar ankandi
VI -Dhënie në përdorim të sipërfaqes pyjore/kullosore, Ekonomia: Polis, Ngastra: 147b(1), 0.15 ha, Territori: Kullote, Fusha e veprimtarise: Turistike Local Unit Librazhd Anuluar ankandi
VII -Dhënie në përdorim të sipërfaqes pyjore/kullosore, Ekonomia: Polis, Ngastra: 147b(2), 0.12 ha, Territori: Kullote, Fusha e veprimtarise: Turistike Local Unit Librazhd Anuluar ankandi
VIII -Dhënie në përdorim të sipërfaqes pyjore/kullosore, Ekonomia: Polis, Ngastra: 147b(3), 0.1 ha, Territori: Kullote, Fusha e veprimtarise: Turistike Local Unit Librazhd Anuluar ankandi
IX -Dhënie në përdorim të sipërfaqes pyjore/kullosore, Ekonomia: Polis, Ngastra: 148b(1), 0.1 ha, Territori: Kullote, Fusha e veprimtarise: Turistike Local Unit Librazhd Anuluar ankandi
X -Dhënie në përdorim të sipërfaqes pyjore/kullosore, Ekonomia: Polis, Ngastra: 148b(2), 0.13 ha, Territori: Kullote, Fusha e veprimtarise: Turistike Local Unit Librazhd Anuluar ankandi
XI-Dhënie në përdorim të sipërfaqes pyjore/kullosore, Ekonomia: Polis, Ngastra: 152b, 0.1ha, Territori: Kullote, Fusha e veprimtarise: Turistike Local Unit Librazhd Anuluar ankandi
XII-Dhënie në përdorim të sipërfaqes pyjore/kullosore, Ekonomia: Polis, Ngastra: 153b (1), 0.1ha, Territori: Kullote, Fusha e veprimtarise: Turistike Local Unit Librazhd Anuluar ankandi
Shitja e grumbullimit te prodhimeve të dyta pyjore (kucka, rrënjë mare dhe shqopë) të cilat gjenden në ekonomitë pyjore- Loti I “Rove-Lunxhë” në ngastrat pyjore nr: 74/a, 84/a sipërfaqja 20 ha, volumi 400 kv. 20,000 Local Unit Tiranë Lidhur kontrata
Shitja e grumbullimit te prodhimeve të dyta pyjore (kucka, rrënjë mare dhe shqopë) të cilat gjenden në ekonomitë pyjore- Loti II “Baldushk” në ngastrat pyjore nr: 22/a, 30/a, sipërfaqja 10 ha, volumi 400 kv. 20,000 Local Unit Tiranë Lidhur kontrata
Shitje hekur skrap i perftuar nga nxjerrja jashte perdorimit te mjeteve te transportit dhe nga inventari i imet e ekonomik 284,400 Local Unit Durrës Ankand i shpallur
Shitje e mjeteve të transporit në procedurë ankandi publik, në gjendje pune - Loti II : Autoveturë, viti prodhimit 2001, marka Daimler Chrysler, 220, modeli S400CDI, fuqia motorike 3996 cm3, lloji karburantit naftë 150,000 Local Unit Shkodër Anuluar ankandi
Shitje e mjeteve të transporit në procedurë ankandi publik, në gjendje pune - Loti III: Autoveturë, viti prodhimit 1998, marka Mercedez Benz 210, modeli E300, fuqia motorike 2998 cm3, lloji karburantit naftë 120,000 Local Unit Shkodër Anuluar ankandi
Shitje e mjeteve të transporit në procedurë ankandi publik, në gjendje pune - Loti IV : Autoveturë, viti prodhimit 2000, marka Daimler 163, modeli ML 270 CDI, fuqia motorike 2685 cm3, lloji karburantit naftë 120,000 Local Unit Shkodër Anuluar ankandi
Për vjeljen e Grumbullim Prodhime të dyta Pyjore e bimë MET i ndarë në lote:Loti VII, Nxjerrje rrënjë shqope, ekonomia pyjore Vig në sasi prej 447 kv;- Grumbullim Boçe Pishe, 44,700 Local Unit Vau i Dejës Ankand i rishpallur

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data