Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Graphical display of results by local government entities

Summary results

Seller authority no. Economic operator no. No. of announced auctions Total initial value of auctions (in ALL, without VAT) No. of auctions declared with winner Total initial value of auctions declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
61 139 742 1,173,215,820 298 250,743,384 197,522,256

Auctions list

Auction Object Initial value ALL Seller authority Auction Status
“Shitje pasuri e shoqerise truall+ndertese +inventare (ish magazina e Trikotazhit) e ndodhur ne Korce ne pronesi te shoqerise “KEPUCA sha ne likujdim 5,129,150 Ankand i shpallur
Shitje malli skrap të përfituar nga automjete të dala jashtëpërdorimit, në pronësi dhe inventar të Bashkisë Librazhd 1,412,300 Local Unit Librazhd Ankand i shpallur
“Shitje pasuri e shoqerise nr 13/51 truall dhe objekte ndertimore ne zone kadastrale 2441 Cerrik 15,802,000 Ankand i shpallur
“Shitje pasuri e shoqerise truall+ndertese +inventare (ish magazina e Trikotazhit) e ndodhur ne Korce ne pronesi te shoqerise “KEPUCA sha ne likujdim. 5,129,150 Ankand i shpallur
“Shitje Inventar i librave shkollore 35 tituj ( 2529 cope) ne pronesi te shoqerise “PETROL ALBA sha ne likujdim. 753,880 Ankand i shpallur
"Shitje e skapit dhe vajit të KESH sh.a" 5,815,170 Ankand i shpallur
Shitje e një sipërfaqje Truall 300 m2 nga kjo nd/120.6 m2 dhe ndërtesë me nr. pasurie 148/ND, me vendndodhje fshati Selic, Njësia Administrative Komsi, Bashkia Mat. 500,000 Local Unit Mat Njoftuar fituesi
Shitja e disa materialeve (Skrap), të dala jashtë përdorimit në Shoqërinë “Rezidenca Studentore Universitare Nr. 2”, Sh.A. Tiranë 98,784 Local Unit Tiranë Ankand i shpallur
Shitja e disa materialeve (Skrap), të dala jashtë përdorimit në Shoqërinë “Rezidenca Studentore Universitare Nr. 2”, Sh.A. Tiranë 98,784 Local Unit Tiranë Ankand i shpallur
Vjelje dhe grumbullim i degëzave të xinës 21,000 Local Unit Mallakastër Ankand i shpallur
Vjelje e Grumbullim Prodhime të dyta Pyjore e bimë MET i ndarë në lote: -Bimë MET ,loti V, Ekonomitë Pyjore Hajmel Nënshat, Gjadër Mnelë,Shllak1,Shllak 2;lloji shërbelë në sasi prej 150 kv. 22,500 Local Unit Vau i Dejës Njoftuar fituesi
Shitja e lëndës drusore trupa dhe lëndë ndërtimi - Loti 1: Hotolisht, Lloji drusor Ah, 70 m3 Trupa dhe 30 m3 lende Ndertimi 711,000 Local Unit Librazhd Njoftuar fituesi
Shitja e lëndës drusore trupa dhe lëndë ndërtimi - Loti 2: Babje, Lloji drusor Ah, 80 m3 Trupa dhe 15 m3 lende Ndertimi 963,000 Local Unit Librazhd Njoftuar fituesi
Shitja e lëndës drusore trupa dhe lëndë ndërtimi - Loti 3: Polis, Lloji drusor Ah, 120 m3 Trupa dhe 20 m3 lende Ndertimi 1,024,000 Local Unit Librazhd Njoftuar fituesi
Loti 1: Shitje e fondit te bimeve mjekesore, tanifere e eterovajore natyrore dhe prodhimet e dyta pyjore, M.Shpirag M.Plashnikut, Fletë HerbeTimus ( Thym Capitus ) 14,980 Local Unit Berat Ankand i shpallur
Loti 2: Shitje e fondit te bimeve mjekesore, tanifere e eterovajore natyrore dhe prodhimet e dyta pyjore, M.Shpirag M.Plashnikut, Fletë HerbeTimus ( Thym Capitus ) 1,400 Local Unit Berat Ankand i shpallur
Loti 1: Shitjen e fondit te bimeve mjekesore, tanifere e eterovajore natyrore dhe prodhimet e dyta pyjore, Hija e Roshnikut, Kucka 20,500 Local Unit Berat Ankand i shpallur
Loti 1: Shitje e fondit te bimeve mjekesore, tanifere e eterovajore natyrore dhe prodhimet e dyta pyjore, M.Shpirag M.Plashnikut, Fletë Sherebeli 11,400 Local Unit Berat Ankand i shpallur
Loti 1: Shitje e fondit te bimeve mjekesore, tanifere e eterovajore natyrore dhe prodhimet e dyta pyjore, Bregu Balibardhës, Mali i Bardhë, Mali Tërpan, Mali Partizan, Mali Molishtit 42,000 Local Unit Berat Ankand i shpallur
Shitja per skrap e mjeteve te Bashkise Kukes te nxjerra jashte perdorimit 660,000 Local Unit Kukës Njoftuar fituesi

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data