Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Graphical display of results by local government entities

Summary results

Seller authority no. Economic operator no. No. of announced auctions Total initial value of auctions (in ALL, without VAT) No. of auctions declared with winner Total initial value of auctions declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
60 138 733 1,150,107,750 296 250,350,364 196,848,012

Auctions list

Auction Object Initial value ALL Seller authority Auction Status
Dhënie ne përdorim te fondit pyjor/kullosor, Zona kadastrale 1839, Nr. Pasurisë 279/1 Belsh-Qendër Local Unit Belsh Ankand i shpallur
Dhënie ne përdorim te fondit pyjor/kullosor, Zona kadastrale 1839, Nr. Pasurisë 279/1 Belsh-Qendër Local Unit Belsh Ankand i shpallur
Loti I: Dhënien me përdorim/ qira me anë të konkurimit të fondit pyjor/kullosor publik ''Bishnice'', Ngast ra 18b-0.25 ha Local Unit Pogradec Ankand i shpallur
Loti II: Dhënien me përdorim/ qira me anë të konkurimit të fondit pyjor/kullosor publik ''Bishnice'', Ngast ra 18b-0.10 ha Local Unit Pogradec Ankand i shpallur
Loti III: Dhënien me përdorim/ qira me anë të konkurimit të fondit pyjor/kullosor publik ''Ekon.kull. Guri top gjemth'', Ngastra 7a (k)-3.00 ha Local Unit Pogradec Ankand i shpallur
Loti IV: Dhënien me përdorim/ qira me anë të konkurimit të fondit pyjor/kullosor publik ''Ekon.kull. Guri top gjemth'', Ngastra 7a (k)-0.3 ha Local Unit Pogradec Ankand i shpallur
Loti V: Dhënien me përdorim/ qira me anë të konkurimit të fondit pyjor/kullosor publik ''Bishnice'', Ngastra 23a-0.2 ha Local Unit Pogradec Ankand i shpallur
Loti III Mersine & dafine 63,850 Local Unit Rrogozhinë Lidhur kontrata
Loti IV Bime mjeksore 10,090 Local Unit Rrogozhinë Lidhur kontrata
Loti II Xine 12,000 Local Unit Rrogozhinë Lidhur kontrata
Loti VIII Rrënjë shqope (Vig) 44,700 Local Unit Vau i Dejës Ankand i shpallur
Loti I: Boce pishe e bute 60,000 Local Unit Rrogozhinë Lidhur kontrata
Shitja e materialit skrap, Bashkia Mat 572,828 Local Unit Mat Ankand i shpallur
Loti I: Zalli Devoll" , 2.0 ha Tokë me bimës Local Unit Cërrik Ankand i shpallur
Loti II: "Rras - Xherie", 6.5 ha Tokë me bimësi Local Unit Cërrik Ankand i shpallur
Loti III: "Zalli Devoll" , 0,4 ha Tokë me bimësi Local Unit Cërrik Ankand i shpallur
Loti I: Prrenjas, 0.3 ha Tokë bimësi pyjore,djerr Local Unit Librazhd Ankand i shpallur
Loti II: Dardhë-Xhyrë, 0.5 ha Kullote Local Unit Librazhd Ankand i shpallur
Loti III: Dardhë-Xhyrë, 0.25 ha Kullote Local Unit Librazhd Ankand i shpallur
Loti IV: Vehçan, 0.1 ha Pyll Local Unit Librazhd Ankand i shpallur

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data