Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Graphical display of results by local government entities

Summary results

Seller authority no. Economic operator no. No. of announced auctions Total initial value of auctions (in ALL, without VAT) No. of auctions declared with winner Total initial value of auctions declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
61 139 741 1,172,852,466 298 250,743,384 197,522,256

Auctions list

Auction Object Initial value ALL Seller authority Auction Status
“Shitje Inventar i librave shkollore 35 tituj ( 2529 cope) ne pronesi te shoqerise “PETROL ALBA sha ne likujdim. 482,483 Ankand i shpallur
“Shitje pasuri e shoqerise nr.190/18 truall dhe objekte ndertimore ne zonen kadastrale 1557 ,Fier 48,119,500 Njoftuar fituesi
“Shitje pasuri e shoqerise truall+ndertese e ndodhur ne Zonen kadastrale 2170 volum 4 faqe 96 ,Tropoje ne pronesi te “PETROL ALBA ” SHA ne likujdim 381,265 Ankand i shpallur
Shitje “Ish depo e shperndarjes se karburantit” me vendndodhje ne Pogradec ne pronesi te shoqerise “PETROL ALBA ” SHA ne likujdim. 25,817,500 Njoftuar fituesi
“Shitje pasuri e shoqerise nr 13/51 truall dhe objekte ndertimore ne zone kadastrale 2441 Cerrik 14,238,000 Ankand i shpallur
Nyja e ngarkimit te boteve e ish “Depo e shperndarjes se karburantit” me vendndodhje ne Pogradec ne pronesi te shoqerise “PETROL ALBA ” SHA ne likujdim. 5,080,720 Ankand i shpallur
Loti I: Qëndër Gramoz, Zona kadastrale 3284, mbarështimin e florës së egër dhe kultivimin e bimëve të ndryshme. 20,000 Local Unit Kolonjë Ankand i shpallur
Loti II: Qëndër Gramoz, Zona kadastrale 3164, mbarështimin e florës së egër dhe kultivimin e bimëve të ndryshme. 75,000 Local Unit Kolonjë Ankand i shpallur
Dhënie ne përdorim te fondit pyjor/kullosor, Zona kadastrale 1839, Nr. Pasurisë 279/1 Belsh-Qendër Local Unit Belsh Ankand i shpallur
Dhënie ne përdorim te fondit pyjor/kullosor, Zona kadastrale 1839, Nr. Pasurisë 279/1 Belsh-Qendër Local Unit Belsh Ankand i shpallur
Loti I: Dhënien me përdorim/ qira me anë të konkurimit të fondit pyjor/kullosor publik ''Bishnice'', Ngast ra 18b-0.25 ha Local Unit Pogradec Ankand i shpallur
Loti II: Dhënien me përdorim/ qira me anë të konkurimit të fondit pyjor/kullosor publik ''Bishnice'', Ngast ra 18b-0.10 ha Local Unit Pogradec Ankand i shpallur
Loti III: Dhënien me përdorim/ qira me anë të konkurimit të fondit pyjor/kullosor publik ''Ekon.kull. Guri top gjemth'', Ngastra 7a (k)-3.00 ha Local Unit Pogradec Ankand i shpallur
Loti IV: Dhënien me përdorim/ qira me anë të konkurimit të fondit pyjor/kullosor publik ''Ekon.kull. Guri top gjemth'', Ngastra 7a (k)-0.3 ha Local Unit Pogradec Ankand i shpallur
Loti V: Dhënien me përdorim/ qira me anë të konkurimit të fondit pyjor/kullosor publik ''Bishnice'', Ngastra 23a-0.2 ha Local Unit Pogradec Ankand i shpallur
Loti III Mersine & dafine 63,850 Local Unit Rrogozhinë Lidhur kontrata
Loti IV Bime mjeksore 10,090 Local Unit Rrogozhinë Lidhur kontrata
Loti II Xine 12,000 Local Unit Rrogozhinë Lidhur kontrata
Loti VIII Rrënjë shqope (Vig) 44,700 Local Unit Vau i Dejës Ankand i shpallur
Loti I: Boce pishe e bute 60,000 Local Unit Rrogozhinë Lidhur kontrata

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data