Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Graphical display of results by local government entities

Summary results

Seller authority no. Economic operator no. No. of announced auctions Total initial value of auctions (in ALL, without VAT) No. of auctions declared with winner Total initial value of auctions declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
63 191 953 1,441,630,775 377 372,036,163 250,864,874

Auctions list

Auction Object Initial value ALL Seller authority Auction Status
Bashkia Roskovec do të organizojë ankadin me objekt" Shitja e mbetjeve (karton) nga pika e kompostimit me peshë 25000 kg. 125,000 Local Unit Roskovec Ankand i shpallur
Shitje e materialit drusor të vlerësuar në ekonomitë pyjore për trajtime me prerje rigjeneruese, shëndetësore,sanitare, silvikulturale si dhe të dëmtuara nga faktorë të ndryshëm natyrorë,njerëzorë dhe nga zjarret.
Loti i tretë, në Ekonominë pyjore Holtë-Lukovë, ngastra 61/a dhe 65/a, lloji drusor Ah, në sasinë 106.489 m3 lëndë punimi e mesme +trashë , 17.019 m3 lëndë punimi e hollë dhe 936.02 m3 dru zjarri. Totali 1059.528 m3.
11,068,700 Local Unit Gramsh Njoftuar fituesi
Shitje e materialit drusor të vlerësuar në ekonomitë pyjore për trajtime me prerje rigjeneruese, shëndetësore,sanitare, silvikulturale si dhe të dëmtuara nga faktorë të ndryshëm natyrorë,njerëzorë dhe nga zjarret.
Loti i katërt, në Ekonominë pyjore Holtë-Lukovë, ngastra 65/b dhe 66/a , lloji drusor Ah, në sasinë 43.756 m3 lëndë punimi e mesme +trashë , 9.164 m3 lëndë punimi e hollë dhe 987.25 m3 dru zjarri. Totali 1040.17 m3.
11,068,700 Local Unit Gramsh Njoftuar fituesi
Shitje e materialit drusor të vlerësuar në ekonomitë pyjore për trajtime me prerje rigjeneruese, shëndetësore,sanitare, silvikulturale si dhe të dëmtuara nga faktorë të ndryshëm natyrorë,njerëzorë dhe nga zjarret.
Loti i pestë, në Ekonominë pyjore Gramsh-Vinë, ngastra 46/a, lloji drusor Ah, në sasinë 105.102 m3 lëndë punimi e mesme +trashë , 8.755 m3 lëndë punimi e hollë dhe 1279.5 m3 dru zjarri. Totali 1393.357 m3.
11,068,700 Local Unit Gramsh Njoftuar fituesi
Shitje e materialit drusor të vlerësuar në ekonomitë pyjore për trajtime me prerje rigjeneruese, shëndetësore,sanitare, silvikulturale si dhe të dëmtuara nga faktorë të ndryshëm natyrorë,njerëzorë dhe nga zjarret.
Loti i gjashtë, në Ekonominë pyjore Gramsh-Vinë, ngastra 47/b, 89/a, lloji drusor Ah, në sasinë 43.286 m3 lëndë punimi e mesme +trashë , 7.35 m3 lëndë punimi e hollë dhe 845.88 m3 dru zjarri. Totali 896.516 m3
11,068,700 Local Unit Gramsh Ankand i shpallur
Shitje e materialit drusor të vlerësuar në ekonomitë pyjore për trajtime me prerje rigjeneruese, shëndetësore,sanitare, silvikulturale si dhe të dëmtuara nga faktorë të ndryshëm natyrorë,njerëzorë dhe nga zjarret.
Loti i shtatë, në Ekonominë pyjore Gramsh-Vinë, ngastra 29/a , 30/a, lloji drusor Pishë e egër, në sasinë 35.591 m3 lëndë punimi e mesme +trashë , 30.499 m3 lëndë punimi e hollë dhe 291.9 m3 dru zjarri. Totali 357.99 m3.
11,068,700 Local Unit Gramsh Njoftuar fituesi
Shitje e materialit drusor të vlerësuar në ekonomitë pyjore për trajtime me prerje rigjeneruese, shëndetësore,sanitare, silvikulturale si dhe të dëmtuara nga faktorë të ndryshëm natyrorë,njerëzorë dhe nga zjarret.
Loti i tetë, në Ekonominë pyjore Gramsh-Vinë ngastra 33/a , 97/a,113/a, lloji drusor Mare, në sasinë 1201 m3 dru zjarri. Totali 1201 m3.esme +trashë , 30.499 m3 lëndë punimi e hollë dhe 291.9 m3 dru zjarri. Totali 357.99 m3.
11,068,700 Local Unit Gramsh Njoftuar fituesi
Shitje e materialit drusor të vlerësuar në ekonomitë pyjore për trajtime me prerje rigjeneruese, shëndetësore,sanitare, silvikulturale si dhe të dëmtuara nga faktorë të ndryshëm natyrorë,njerëzorë dhe nga zjarret.
Loti i nëntë, në Ekonominë pyjore Vidhan –Skënderbegas , ngastra 18/a , 19/a, lloji drusor Pishë e zezë, në sasinë 117.178 m3 lëndë punimi e mesme +trashë , 30.311 m3 lëndë punimi e hollë dhe 73.883 m3 dru zjarri. Totali 221.372 m3.
11,068,700 Local Unit Gramsh Ankand i shpallur
Shitje e materialit drusor të vlerësuar në ekonomitë pyjore për trajtime me prerje rigjeneruese, shëndetësore,sanitare, silvikulturale si dhe të dëmtuara nga faktorë të ndryshëm natyrorë,njerëzorë dhe nga zjarret.
Loti i dhjetë, në Ekonominë pyjore Darëzezë-Sult ngastra 19/a , 79/a, lloji drusor Mare+Shkozë, në sasinë 1507 m3 dru zjarri. Totali 1507 m3.
11,068,700 Local Unit Gramsh Njoftuar fituesi
Shitje e materialit drusor të vlerësuar në ekonomitë pyjore për trajtime me prerje rigjeneruese, shëndetësore,sanitare, silvikulturale si dhe të dëmtuara nga faktorë të ndryshëm natyrorë,njerëzorë dhe nga zjarret.
Loti i njëmbëdhjetë, material drusor i bllokuar/sekuestruar,në ekonomitë pyjore Dushku i Bulçarit,Vidhan- Skënderbegas, Gramsh –Vinë, Poroçan,Rove, si dhe në Landfillin e bashkisë lloji drusor Pishë e zezë, Ah, Lis, në sasinë 8.596 m3 lëndë punimi e mesme +trashë , 13.432 m3 lëndë punimi e hollë dhe 61.539 m3 dru zjarri. Totali 83.567 m3.
11,068,700 Local Unit Gramsh Njoftuar fituesi
Shitje e bimëve mjekësore, tanifere dhe eterovajore dhe prodhimeve të dyta pyjore.
Loti I.-Ekonomia pyjore Sojnik -Kukur
102,150 Local Unit Gramsh Njoftuar fituesi
Shitje e bimëve mjekësore, tanifere dhe eterovajore dhe prodhimeve të dyta pyjore.
Loti II. Ekonomia Pyjore Vidhan –Skënderbegas
112,500 Local Unit Gramsh Ankand i shpallur
Shitje e bimëve mjekësore, tanifere dhe eterovajore dhe prodhimeve të dyta pyjore.
Loti IV. Ekonomia Pyjore Holtë-Lukovë
32,750 Local Unit Gramsh Ankand i shpallur
Shitje e bimëve mjekësore, tanifere dhe eterovajore dhe prodhimeve të dyta pyjore.
Loti V. Ekonomia Pyjore Poroçan
90,250 Local Unit Gramsh Ankand i shpallur
Shitje e bimëve mjekësore, tanifere dhe eterovajore dhe prodhimeve të dyta pyjore.
Loti VI. Ekonomia Pyjore Rove-Gribë
52,800 Local Unit Gramsh Ankand i shpallur
Shitje e bimëve mjekësore, tanifere dhe eterovajore dhe prodhimeve të dyta pyjore.
Loti VII. Ekonomia Pyjore Suhogorë-Guri Top
52,800 Local Unit Gramsh Ankand i shpallur
Shitje e bimëve mjekësore, tanifere dhe eterovajore dhe prodhimeve të dyta pyjore.
Loti VIII. Ekonomia Pyjore Prrenjas -Katërlis
20,000 Local Unit Gramsh Njoftuar fituesi
Shitje e bimëve mjekësore, tanifere dhe eterovajore dhe prodhimeve të dyta pyjore.
Loti IX. Ekonomia Pyjore Darzezë-Sult
50,000 Local Unit Gramsh Njoftuar fituesi
Shitje e bimëve mjekësore, tanifere dhe eterovajore dhe prodhimeve të dyta pyjore.
Loti X. Ekonomia Pyjore Lubinjë-Tunjë
15,000 Local Unit Gramsh Njoftuar fituesi
Shitje e bimëve mjekësore, tanifere dhe eterovajore dhe prodhimeve të dyta pyjore.
Loti III. Ekonomia Pyjore Jançë -Kërpicë
60,750 Local Unit Gramsh Njoftuar fituesi

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data