Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Graphical display of results by local government entities

Summary results

Seller authority no. Economic operator no. No. of announced auctions Total initial value of auctions (in ALL, without VAT) No. of auctions declared with winner Total initial value of auctions declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
63 191 953 1,441,630,775 377 372,036,163 250,864,874

Auctions list

Auction Object Initial value ALL Seller authority Auction Status
Për dhënie në përdorim të sipërfaqes pyjore/kullosore Local Unit Librazhd Njoftuar fituesi
Për dhënie në përdorim të sipërfaqes pyjore/kullosore Local Unit Librazhd Njoftuar fituesi
Për dhënie në përdorim të sipërfaqes pyjore/kullosore Local Unit Librazhd Njoftuar fituesi
Për dhënie në përdorim të sipërfaqes pyjore/kullosore Local Unit Librazhd Njoftuar fituesi
Për dhënie në përdorim të sipërfaqes pyjore/kullosore 75,000 Local Unit Librazhd Njoftuar fituesi
Për dhënie në përdorim të sipërfaqes pyjore/kullosore 10,000 Local Unit Librazhd Njoftuar fituesi
Për dhënie në përdorim të sipërfaqes pyjore/kullosore 10,000 Local Unit Librazhd Njoftuar fituesi
Për dhënie në përdorim të sipërfaqes pyjore/kullosore 6,500 Local Unit Librazhd Njoftuar fituesi
Për dhënie në përdorim të sipërfaqes pyjore/kullosore 100,000 Local Unit Librazhd Njoftuar fituesi
Për dhënie në përdorim të sipërfaqes pyjore/kullosore 15,000 Local Unit Librazhd Njoftuar fituesi
“Prodhime të dyta ”, bimë medicinale dhe eterovajore 420,000 Local Unit Selenicë Ankand i shpallur
“Shitjen e materialit drusor të vlerësuar në ngastrat e dëmtuara nga katastrofat natyrore e zjarret”, Volumi total : 9739 m3 (e ndarë në 353m3 lëndë punimi dhe 9386 m3 dru zjarri)lloi Ah. Vlera fillestare: 5,707,500 5,707,500 Local Unit Prrenjas Lidhur kontrata
Loti I - Shitje material drusor në këmbë, për sasinë totale prej 815 (tetëqind e pesëmbëdhjetëmijë) m3 612,900 Local Unit Elbasan Njoftuar fituesi
Loti II - Shitje material drusor në këmbë, për sasinë totale prej 572 (pesëqind e shtatëdhjetë e dymijë) m3 240,540 Local Unit Elbasan Njoftuar fituesi
Loti I -rë 78a Polis Trupa Lëndë ndërtimi 329,000 Local Unit Librazhd Njoftuar fituesi
Loti II-të 80a Polis Trupa Lëndë ndërtimi 512,600 Local Unit Librazhd Njoftuar fituesi
Loti III-të 154a Polis Trupa.Lëndë ndërtimi 705,800 Local Unit Librazhd Njoftuar fituesi
Loti IV-t 54a (23a) D-Xhyrë Trupa Lëndë ndërtimi 862,000 Local Unit Librazhd Njoftuar fituesi
Loti VII-të 38a Çermenikë Lëndë ndërtimi 472,700 Local Unit Librazhd Njoftuar fituesi
Prodhime të dyta ( Boce pishe mesdhetare,Xine,Mersine,Dafine,urth dhe Bime Mjeksore) 72,000 Local Unit Rrogozhinë Ankand i shpallur

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data