Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Graphical display of results by local government entities

Summary results

Seller authority no. Economic operator no. No. of announced auctions Total initial value of auctions (in ALL, without VAT) No. of auctions declared with winner Total initial value of auctions declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
63 194 958 1,455,988,975 381 390,030,663 268,971,774

Auctions list

Auction Object Initial value ALL Seller authority Auction Status
Shitja per skrap e materialeve skrap tub çeliku diametri 400 mm te nxjerre nga toka jashte kushtit teknike 14,120,500 Local Unit Poliçan Ankand i shpallur
Dhënie në përdorim të Sipërfaqjes se fondit pyjor “Për qëllime agropylltarie” 7,411 Local Unit Prrenjas Ankand i shpallur
Dhënie në përdorim të Sipërfaqjes se fondit pyjor “Për ndërtim të impianteve Fotovoltaike” 123,834 Local Unit Prrenjas Ankand i shpallur
Loti I - Shitje e bimëve mjeksore, tanifere e eterovajore natyrore, për sasinë totale prej 800,8 (tetëqind pikë tetë) kv, për ekonomitë pyjore si mëposhtë: Shpat-1 dhe Shpat-2; Gjinar-Zavaline; Polis–Vasian; Shpat-Shtermen; Paper Sollak; Zaranike; GostimëKoprik; Shmil; Lunzhë; Labinot; Zalli i Korrës; Kushë -1 ; Kushë -2 dhe FushekuqeZavalinë. 320,320 Local Unit Elbasan Ankand i shpallur
“Shitje e fondit te bimeve mjekesore, tanifere e eterovajore natyrore dhe prodhimeve te dyta pyjore, specifikisht te Xines (buqete) 968,000 Local Unit Poliçan Ankand i shpallur
Loti 1 Gjorm- Vranisht 18 Inproduktive 0.93 ha Veprimtari turistike Local Unit Selenicë Ankand i shpallur
Loti 2 Gjorm- Vranisht 16 Inproduktive 2 ha Veprimtari turistike Local Unit Selenicë Ankand i shpallur
Loti 3 Kotë-Sevaster 62 Bimësi pyjore 1 ha Veprimtari turistike Local Unit Selenicë Ankand i shpallur
Loti 4 Gjorm-Vranisht 16(542/1/1) Kullotë 0.14 ha Veprimtari turistike Local Unit Selenicë Ankand i shpallur
Loti 5 Selenicë 2953 116 PF 0.22 ha Magazine bujqesore Local Unit Selenicë Ankand i shpallur
Loti 1 “Vjelja dhe grumbullimi i bimëve mjeksore, tanifere e eterovajore dhe prodhimet e dyta pyjore” 197,270 Local Unit Librazhd Ankand i shpallur
Loti 3 “Vjelja dhe grumbullimi i bimëve mjeksore, tanifere e eterovajore dhe prodhimet e dyta pyjore” 3,900 Local Unit Librazhd Ankand i shpallur
Loti 3 ”Zalli Devoll” 9 24.0 ha Tokë me bimësi pyjore Për aerogjeneratorë dhe fotovoltaike 3,432,000 Local Unit Cërrik Njoftuar fituesi
“Shitjen e fondit te bimeve mjekesore, tanifere e eterovajore natyrore dhe prodhimet e dyta pyjore”. 40,210 Local Unit Berat Ankand i shpallur
“Shitjen e fondit te bimeve mjekesore, tanifere e eterovajore natyrore dhe prodhimet e dyta pyjore” 246,000 Local Unit Berat Ankand i shpallur
“Shitjen e fondit te bimeve mjekesore, tanifere e eterovajore natyrore dhe prodhimet e dyta pyjore” 405,000 Local Unit Berat Ankand i shpallur
130,000 Local Unit Tropojë Ankand i shpallur
Loti 1 - Vjelje dhe grumbullim i prodhimeve te dyta pyjore (degëza të gjelbërta xine), sasia 350 kv 35,000 Local Unit Peqin Ankand i shpallur
Loti 2 - Vjelje dhe grumbullim i prodhimeve te dyta pyjore (degëza të gjelbërta mersine), sasia 100 kv 10,000 Local Unit Peqin Ankand i shpallur
Loti 1 ”Mollas” 58 1.5 ha Tokë me bimësi pyjore Agropylltari Local Unit Cërrik Ankand i shpallur

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data