Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Graphical display of results by local government entities

Summary results

Seller authority no. Economic operator no. No. of announced auctions Total initial value of auctions (in ALL, without VAT) No. of auctions declared with winner Total initial value of auctions declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
60 138 733 1,150,107,750 296 250,350,364 196,848,012

Auctions list

Auction Object Initial value ALL Seller authority Auction Status
Loti i dhjetë: Shitje e bimeve mjeksore, eterovajore dhe tanifere natyrore (BMET) Gjethe për thundermushke, hither, arrë, mjedër, ferrë, luleshtrydhe dhe Herbe për njëmijëfletshi,zhumbricë, mente, teukur . Me nje sasi prej 53 kv me vlere totale (çmim fillestar) 6 510 leke pa TVSH. 6,510 Local Unit Fushë-Arrëz Ankand i shpallur
Shitje pasuri e shoqerise truall+ndertese e ndodhur Fterre Njesia Administrative Lukove Sarande ne pronesi te “PETROL ALBA ” SHA ne likujdim 3,855,050 Ankand i shpallur
“Shitje pasuri e shoqerise nr 13/51 truall dhe objekte ndertimore ne zone le 2441 Cerrik 14,238,000 Ankand i shpallur
Dhënie me qira e pasurisë së paluajtshme sipas udhëzimit nr.1 datë 09.06.2016 me objekt: Për qëllime pushimi, argëtimi” 74,985 Local Unit Mirditë Njoftuar fituesi
Loti II: Neshtë-Prevall Klenjë-2- Prodan- “Vjelja dhe grumbullimi i bimëve mjeksore, tanifere e eterovajore dhe prodhimet e dyta pyjore” 98,550 Local Unit Librazhd Njoftuar fituesi
“Shfrytezimi i parcelave 23a dhe 23b te Ekonomise Pyjore "Papadhi Çipin Bolenë", me perje rrah për furnizimin me dru zjarri të komunitetit dhe të shkollave të Njësisë Administrative Horë Vranisht”, sasia qe do te pritet 631 m³ 315,500 Local Unit Himarë Ankand i shpallur
“Shitje pasuri e shoqerise truall+ndertese e ndodhur ne Fterre Njesia Administrative Lukove Sarande ne pronesi te “PETROL ALBA ” SHA ne likujdim 3,855,050 Ankand i shpallur
“Shitje pasuri e shoqerise nr 13/51 truall dhe objekte ndertimore ne zone kadastrale 2441 Cerrik 14,238,000 Ankand i shpallur
Loti I- Dhenie në Përdorim të Fondit Pyjor ”: që i përket ekonomisë pyjore: “Mollas” njësia Administrative Cërrik, me siperfaqe prej 3.0 ha në numrin e ngastres nr. 76b. 30,000 Local Unit Cërrik Njoftuar fituesi
Loti II- Dhenie në Përdorim të Fondit Pyjor ”: që i përket ekonomisë pyjore: “Mollas” njësia Administrative Cërrik, me siperfaqe prej 0.7 ha në numrin e ngastres nr. 72a. 7,000 Local Unit Cërrik Njoftuar fituesi
Loti III- Dhenie në Përdorim të Fondit Pyjor ”: që i përket ekonomisë pyjore: “Mollas” njësia Administrative Cërrik, me siperfaqe prej 4.0 ha në numrin e ngastres nr. 1/3a. 35,000 Local Unit Cërrik Njoftuar fituesi
Loti IV- Dhenie në Përdorim të Fondit Pyjor ”: që i përket ekonomisë pyjore: “Mollas” njësia Administrative Cërrik, me siperfaqe prej 2.0 ha në numrin e ngastres nr. 37. 10,000 Local Unit Cërrik Njoftuar fituesi
Dhënien me qira të ekonomisë pyjore Kraste- Kruje në ngastraen pyjore me nr. 22/a me siperfaqe 3.8 ha, pronë e bashkisë Krujë. çmimin dysheme 76.000( shtatedhjete e gjashte mije )lekë 76,000 Local Unit Krujë Njoftuar fituesi
‘Shitjen e mjeteve te transportit me procedure ankandi publik për skrap’, me peshe totale 10 585 kg. Vlera ankandit : 261 996.58 leke 261,996 Local Unit Shkodër Ankand i shpallur
[Shitje e lendes drusore te demtuar ne ekonomine pyjore Lepushe-Budaç: 153 m3 dru zjarri dhe 357 m3 lende punimi (lloji Ah i mesem dhe Ah i trashe).] 1,190,000 Local Unit Malësi e Madhe Njoftuar fituesi
“Shfrytezimi i parcelave 14 dhe 15 te Ekonomise Pyjore "Gjomolle", mundesi qe do rezultoje nga realizimi i nderhyrjeve rigjeneruese”, sasia qe do te pritet 630 m³, Vlera fillestare : 315.000 315 Local Unit Himarë Ankand i shpallur
Loti I: Çermenikë Fushë- Gurrë Kostenjë- “Vjelja dhe grumbullimi i bimëve mjeksore, tanifere e eterovajore dhe prodhimet e dyta pyjore” 80,050 Local Unit Librazhd Ankand i shpallur
Loti III: Dardhë-Xhyrë Vehçan Librazhd Polis Mal Pla- “Vjelja dhe grumbullimi i bimëve mjeksore, tanifere e eterovajore dhe prodhimet e dyta pyjore” 103,300 Local Unit Librazhd Njoftuar fituesi
Loti IV: Polis,Vehçan- “Vjelja dhe grumbullimi i bimëve mjeksore, tanifere e eterovajore dhe prodhimet e dyta pyjore” 23,000 Local Unit Librazhd Ankand i shpallur
Loti V: “Vjelja dhe grumbullimi i bimëve mjeksore, tanifere e eterovajore dhe prodhimet e dyta pyjore” 40,400 Local Unit Librazhd Ankand i shpallur

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data