Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Graphical display of results by local government entities

Summary results

Seller authority no. Economic operator no. No. of announced auctions Total initial value of auctions (in ALL, without VAT) No. of auctions declared with winner Total initial value of auctions declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
63 171 866 1,214,939,746 344 263,727,359 225,732,534

Auctions list

Auction Object Initial value ALL Seller authority Auction Status
Bashkia Sarandë shet me proçedurë ankandi aksionet e Klubit të Futbollit “BUTRINTI” sh.a, në masën 100% 9,135,000 Local Unit Sarandë Ankand i shpallur
Loti I. Ekonomitë Pyjore Sojnik-Kukur,Vidhan –Skënderbegas 168,750 Local Unit Gramsh Anuluar ankandi
Loti II Ekonomia Pyjore Sogorë-Mali i Grabovës 171,050 Local Unit Gramsh Anuluar ankandi
Loti I ”Mollas” Local Unit Cërrik Ankand i shpallur
Loti II ”Zalli Devoll” Local Unit Cërrik Ankand i shpallur
Loti IV ”Zalli Devoll” Local Unit Cërrik Ankand i shpallur
Loti V ”Zalli Devoll” Local Unit Cërrik Ankand i shpallur
Loti i parë me sip.totale 10 ( dhjete )ha për agro-pylltari 100,000 Local Unit Selenicë Ankand i shpallur
Loti i dytë me sip. totale 1 (një )ha për akuakulturë , për kampingje turistike dhe përpunim të ujit të pishëm 107,100 Local Unit Selenicë Ankand i shpallur
Loti i trete me sip. 1 ( një ) ha për kampingje turistike 75,000 Local Unit Selenicë Ankand i shpallur
Loti i katërt me sip. 1 ( një ) ha për kampingje turistike 75,000 Local Unit Selenicë Ankand i shpallur
Loti i pestë me sip. 0.5 ( xero pikë pesë) ha për kampingje turistike 37,500 Local Unit Selenicë Ankand i shpallur
Loti i gjashtë me sip. 4.8 ( katër pikë tetë) ha për agro – pylltari 48,000 Local Unit Selenicë Ankand i shpallur
Loti i shtatë me sip. totale 2.15 ( dy pikë pesëmbëdhjetë ) ha , përmirësim kullote e mbarështim blegtorie dhe kampingje 51,250 Local Unit Selenicë Ankand i shpallur
Loti I Qafe Plake-Qafe Shari Kërpurdha-Boronica-Manaferra 207,500 Local Unit Fushë-Arrëz Ankand i shpallur
Loti II Qafe Plake-Qafe Shari Kërpurdha -Boronica-Manaferra 207,500 Local Unit Fushë-Arrëz Ankand i shpallur
Loti i tretë: Shitje e prodhimeve të dyta jopyjore (Kërpurdhave+Boronice+Manaferra). 185,000 Local Unit Fushë-Arrëz Ankand i shpallur
Loti IV Sakat-Lak Hithi Kërpurdha -Boronica-Manaferra 185,000 Local Unit Fushë-Arrëz Ankand i shpallur
Loti V Dardhe-Qebik Kërpurdha-Boronica-Manaferra 170,000 Local Unit Fushë-Arrëz Ankand i shpallur
Loti VI Qafe Plake-Qafe Shari Dellinje e kuqe 35,000 Local Unit Fushë-Arrëz Ankand i shpallur

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data