Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Graphical display of results by local government entities

Summary results

Seller authority no. Economic operator no. No. of announced auctions Total initial value of auctions (in ALL, without VAT) No. of auctions declared with winner Total initial value of auctions declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
61 139 742 1,173,215,820 298 250,743,384 197,522,256

Auctions list

Auction Object Initial value ALL Seller authority Auction Status
Loti IV Fruta Gështenje (Toplanë) 60,000 Local Unit Vau i Dejës Ankand i shpallur
Loti VI Trumes Herbe (Karmë,Gomsiqe,Vig ,Gjadër Mnele) 10,920 Local Unit Vau i Dejës Ankand i shpallur
Loti VII Lisen Herbe (Shllak,1,Shllak 2) 29,750 Local Unit Vau i Dejës Ankand i shpallur
Loti IX Boçe Pishe (Gjadër Mnele) 248,800 Local Unit Vau i Dejës Ankand i shpallur
Loti X Boçe Pishe (Gomsiqe) 68,400 Local Unit Vau i Dejës Lidhur kontrata
Loti XI Boçe Pishe (Dajç Velipoje) 43,000 Local Unit Vau i Dejës Ankand i shpallur
Shitje e materialit drusor 1,014,880 Local Unit Mirditë Ankand i shpallur
Shitje hekur skrap i perftuar nga nxjerrja jashte perdorimit te mjeteve te transportit dhe nga inventari i imet e ekonomik. 238,896 Local Unit Durrës Lidhur kontrata
"Shitje e shezllonave të sekuestruar". 238,300 Local Unit Pogradec Ankand i shpallur
Shitje materiale te riciklueshme gjendje ne magazinat e TEC Fier , ne pronesi te shoqerise “PETROL ALBA ” SHA ne likujdim 753,513 Njoftuar fituesi
Shitje lende drusore dru zjarri 1,576,500 Local Unit Pukë Njoftuar fituesi
Shitje për skrap i automjeteve të dalë jashtë përdorimit 1,588,540 Local Unit Pogradec Ankand i shpallur
Vjelje grumbullim i degezave te xines ne territorin e Bashkise Fier 120,000 Local Unit Fier Njoftuar fituesi
Vjelje grumbullim i boceve te pishes mesdhetare ne territorin e Bashkise Fier 400,000 Local Unit Fier Njoftuar fituesi
Dhënie me qera të tokës bujqësore të pandarë, të ndarë sipas loteve të mëposhtme: Loti 1 - Rehovë Local Unit Kolonjë Njoftuar fituesi
Dhënie me qera të tokës bujqësore të pandarë, të ndarë sipas loteve të mëposhtme: Loti 2 - Rehovë Local Unit Kolonjë Njoftuar fituesi
Dhënie me qera të tokës bujqësore të pandarë, të ndarë sipas loteve të mëposhtme: Loti 3 - Taç Qëndër 6,000 Local Unit Kolonjë Njoftuar fituesi
Dhënie me qera të tokës bujqësore të pandarë, të ndarë sipas loteve të mëposhtme: Loti 4 - Taç Qëndër Local Unit Kolonjë Njoftuar fituesi
Dhënie me qera të tokës bujqësore të pandarë, të ndarë sipas loteve të mëposhtme: Loti 5 - Taç Qëndër Local Unit Kolonjë Njoftuar fituesi
Dhënie me qera të tokës bujqësore të pandarë, të ndarë sipas loteve të mëposhtme: Loti 6 - Taç Qëndër Local Unit Kolonjë Njoftuar fituesi

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data