Open Procurement Albania

Rikonstruksion dhe riparim të mjediseve në bashkëpronësi ose të përbashkëta në ndërtesa (pallate) në qytetin Rrëshen dhe Rubik”.(Programi i Rindertimit)

Procuring Authority / Buyer Local Unit Mirditë
Procuring Authority / Buyer Bashkia Mirdite
Tender object Rikonstruksion dhe riparim të mjediseve në bashkëpronësi ose të përbashkëta në ndërtesa (pallate) në qytetin Rrëshen dhe Rubik”. (Programi i Rindertimit)
Jane identifikuar si operatorë ekonomikë të suksesshëm për lidhjen e marrëveshjes kuadër:
1. BOE “Almo Konstruksion” shpk & “G.P.G Company” shpk
2. BOE “Liqeni VII”shpk & “2T” shpk
3. BOE “Udha”shpk & “Ndregjoni” shpk
4. OE “Ulza”shpk
Reference No. REF-99877-07-01-2021
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT
Type of Contract
Procurement Method Contract under a Framework Agreement
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 02-07-2021
Last date of Submitted Documents 13-07-2021
Tender Held Date 13-07-2021
No. of Bidders 5
Bidders 1. BOE “Almo Konstruksion” shpk & “G.P.G Company” shpk
2. BOE “LiqeniVII” shpk & “2T” shpk
3. BOE “Udha”shpk & “Ndregjoni” shpk
4. OE “Ulza”shpk
5. OE “Hastoci”shpk
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • ULZA
 • The winning bid ALL without vat 361 731 224,00
  Bidder Announcement date
  Award and Contract Amount ALL with VAT 361731224
  Contract date 07-09-2021
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 16 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Cancellation reason
  Additions I. Lista e operatorëve ekonomikë të kualifikuar në përfundim të fazës së parë të procedurës :
  1. BOE “Almo Konstruksion” shpk & “G.P.G Company” shpk
  2. BOE “LiqeniVII” shpk & “2T” shpk
  3. BOE “Udha” shpk & “Ndregjoni” shpk
  4. Operatori ekonomik “Ulza”shpk
  ________________________________________________________________________________
  II. Kanë qenë pjesëmarrës në fazen tjetër të procedurës së sipërcituar këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:
  1. “Almo Konstruksion” shpk & “G.P.G Company” shpk, Vlera 365650062 lekë pa TVSH
  2. “LiqeniVII” shpk & “2T” shpk Vlera: 363937824 lekë pa TVSH
  3. “Udha” shpk & “Ndregjoni” shpk, Vlera: 367444777 lekë pa TVSH
  4. “Ulza”shpk , Vlera: 361731224 lekë pa TVSH ________________________________________________________________________________
  Vlera e kontrates eshte pa TVSH
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for ULZA viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for ULZA viti 2014
  Monitor treasury transaction for ULZA viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for ULZA viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Qeverisja Vendore Mirditë REF-99877-07-01-2021
  Announcement of Procurement
  Bidder Announcement Buletini i Posaçëm Nr. 145 datë 1 Tetor 2021
  Signing of the Contract Buletini i Posaçëm Nr.10 datë 26 Janar 2022

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data