Open Procurement Albania

Rikonstruksioni i mjediseve në bashkëpronësi ose të përbashkëta në ndërtesa (Pallat), në Bashkinë Kurbin (Faza 2), në kuadër të procesit të rindërtimit. (Programi i Rindertimit)

Procuring Authority / Buyer Local Unit Kurbin
Procuring Authority / Buyer Bashkia Kurbin
Tender object Rikonstruksioni i mjediseve në bashkëpronësi ose të përbashkëta në ndërtesa (Pallat), në Bashkinë Kurbin (Faza 2), në kuadër të procesit të rindërtimit. (Programi i Rindertimit)
Reference No. REF-02469-08-09-2021
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 356 375 060,00
Type of Contract
Procurement Method Restricted Procedure
Stage Procedure Re-Proclaimed and Signed the Contract
Tender Publication Date 10-08-2021
Last date of Submitted Documents 20-08-2021
Tender Held Date 20-08-2021
No. of Bidders 2
Bidders 1. “ERAL CONSTRUCTION COMPANY” SHPK & “2 T” SHPK & “BE - IS SH.P.K”
2. “FUSHA” SHPK & “B93 II” SHPK & “J O G I” SHPK
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • “ERAL CONSTRUCTION COMPANY” SHPK - “2 T” SHPK - “BE - IS SH.P.K”
 • The winning bid ALL without vat 354 945 968,00
  Bidder Announcement date
  Award and Contract Amount ALL with VAT 354945968
  Contract date 21-10-2021
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 12 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals nuk ka pasur ankesa
  Cancellation reason
  Additions
  1. BOE “ERAL CONSTRUCTION COMPANY” SHPK & “2 T” SHPK & “BE - IS SH.P.K”
  2. BOE “FUSHA” SHPK & “B93 II” SHPK & “J O G I” SHPK
  ________________________________________________________________________________
  II. Kanë qenë pjesëmarrës në fazen tjetër të procedurës së sipërcituar këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:
  1. “ERAL CONSTRUCTION COMPANY” SHPK & “2 T” SHPK & “BE - IS SH.P.K”, Vlera 354945968 lekë pa TVSH
  2. “FUSHA” SHPK & “B93 II” SHPK & “J O G I” SHPK, Vlera 355513073 lekë pa TVSH
  ________________________________________________________________________________
  Vlera e kontrates është pa TVSH
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for “ERAL CONSTRUCTION COMPANY” SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for “ERAL CONSTRUCTION COMPANY” SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for “ERAL CONSTRUCTION COMPANY” SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for “ERAL CONSTRUCTION COMPANY” SHPK viti 2019-2020

  Monitor treasury transaction for “2 T” SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for “2 T” SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for “2 T” SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for “2 T” SHPK viti 2019-2020

  Monitor treasury transaction for “BE - IS SH.P.K” viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for “BE - IS SH.P.K” viti 2014
  Monitor treasury transaction for “BE - IS SH.P.K” viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for “BE - IS SH.P.K” viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Qeverisja Vendore Kurbin REF-02469-08-09-2021
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Technical Specification
  Preventiv
  Bidder Announcement Buletini i Posaçëm Nr.152 datë 20 Tetor 2021
  Signing of the Contract Buletini i Posaçëm Nr.159 datë 2 Nëntor 2021

  Rikonstruksioni i mjediseve në bashkëpronësi ose të përbashkëta në ndërtesa (Pallat), në Bashkinë Kurbin (Faza 2), në kuadër të procesit të rindërtimit. (Programi i Rindertimit)

  Procuring Authority / Buyer Local Unit Kurbin
  Procuring Authority / Buyer Bashkia Kurbin
  Tender object Rikonstruksioni i mjediseve në bashkëpronësi ose të përbashkëta në ndërtesa (Pallat), në Bashkinë Kurbin (Faza 2), në kuadër të procesit të rindërtimit. (Programi i Rindertimit)
  Reference No. REF-98816-06-22-2021
  Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 356 375 060,00
  Type of Contract
  Procurement Method Restricted Procedure
  Stage Procedure Cancelled Procurement
  Tender Publication Date 23-06-2021
  Last date of Submitted Documents 05-07-2021
  Tender Held Date 05-07-2021
  No. of Bidders
  Bidders
  Successful Bidder /Supplier / Provider
 • The winning bid ALL without vat
  Bidder Announcement date
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 12 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals
  Cancellation reason Bazuar ne nenin 64 pika 3 paragrafi i fundit i Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr.285, datë 19.05.2021 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” si dhe pikën 8.4 të Udhëzimit Nr.06, datë 16.01.20218 “Për përdorimin e marrëveshjes kuadër dhe zhvillimin e saj me mjete elektronike” i ndryshuar.
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Qeverisja Vendore Kurbin REF-98816-06-22-2021
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Preventiv
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data