Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Paraqitje grafike e rezultateve sipas kritereve te perzgjedhura

PROKURIME NË NJËSI TË QEVERISJES VENDORE PËR PËRBALLIMIN E PASOJAVE TË TËRMETIT (NËNTOR 2019)

Rezultate permbledhese sipas kritereve te perzgjedhura

Nr. i institucioneve tenderuese Nr. i operatoreve ekonomik Nr. i tenderave te shpallur Fondi limit per tenderat e shpallur (ne Leke, pa TVSH Nr. i tenderave te shpallur me fitues Fondi limit per tenderat e shpallur me fitues (ne Leke, pa TVSH Vlera totale e shpallur fituese (ne Leke, pa TVSH
11 23 31 3,614,878,343 26 3,565,756,798 3,561,634,354

Lista e tenderave

Autoriteti Prokurues sipas Njesise se Qeverisjes Vendore Objekti i Tenderit Vlera / Fondi Limit Leke Statusi i Tenderit Operator Ekonomik Kontraktues Vlera fituese
Qeverisja Vendore Kamëz Mbikqyrja e punimeve per objektin: Rikonstruksion i gjimnazit "Gramoz Palushi”, Njësia Administrative, Babrru Paskuqan.(Programi i Rindertimit) 2,224,476 Shpallur Procedura
Qeverisja Vendore Kavajë Mbikqyrja e punimeve të ndërtimit me objekt Riforcimi i njësive individuale të banimit dhe njësive të banimit në ndërtesa (pallat), të cilat janë klasifikuar me shkallë dëmtueshmërie DS4, qyteti Kavajë (Programi i Rindertimit) 4,233,536 Shpallur Procedura
Qeverisja Vendore Tiranë Mbikqyrja e punimeve për objektin: Riforcimi i njësive individuale të banimit dhe njësive të banimit në ndërtesa (pallat) (Programi i Rindertimit) 15,538,305 Shpallur Procedura
Qeverisja Vendore Shijak “Mbikqyrje punimesh në objektin “Rindërtim i objektit social kulturor, Pallati i Kulturës, Bashkia Shijak” (Programi i Rindërtimi) 2,120,437 Lidhur Kontrata “HYDRO-ENG CONSULTING”&”INVICTUS” shpk 1,717,554.00
Qeverisja Vendore Mirditë Rikonstruksion i godinave, spitali “Shenjta Mari” dhe Drejtoria e Shendetit Publik (ish-Spitali infektiv), Njesia Administrative Rreshen”, Bashkia Mirditë( Programi i Rindertimit) 408,071,262 Lidhur Kontrata “ERAL CONSTRUKTION COMPANY”shpk & “BAJRAMI N.” Shpk & “STERKAJ” Shpk 407,524,613.00
Qeverisja Vendore Kavajë Rindërtimi i godinës së Bordit të Kullimit (Programi i Rindertimit) 145,876,213 Lidhur Kontrata SHKELQIMI 07 SHPK 145,250,480.00
Qeverisja Vendore Kavajë Rindërtimi i stacionit të zjarrfikëses (Programi i Rindertimit) 78,087,633 Lidhur Kontrata “Grad Konstruksion M” shpk & “Shkëlqimi 07” shpk & “Modeste”shpk & “Fled” shpk 77,663,390.00
Qeverisja Vendore Lezhë SHERBIMI I MBIKQYRJES SE PUNIMEVE ME OBJEKT: “RINDERTIMI I “URES SE ZEZE” MBI LUMIN “DRIN” DHE REHABILITIMI I RRUGES “INXHINIER GJADRI”, LEZHE” (Programi i Rindertimit) 3,808,852 Rishpallje me Lidhje Kontrate “MCE” Shpk & “REAN 95” Shpk 3,750,000.00
Qeverisja Vendore Lezhë SHERBIMI I MBIKQYRJES SE PUNIMEVE ME OBJEKT: “RIFORCIMI DHE RIKONSTRUKSIONI I BIBLOTEKES “GJERGJ FISHTA” DHE PALLATIT TE KULTURES “DEDE NDUE LAZRI”, NE BASHKINE LEZHE” (Programi i Rindertimit) 2,864,729 Lidhur Kontrata “PRO GREEN” Shpk & “HE & SK 11” Shpk & “STUDIO SERVICES K – SA” Shpk 2,800,000.00
Qeverisja Vendore Durrës REHABILITIMI I INFRASTRUKTURES SE RRJETIT NE ZONEN E PORTO ROMANOS-KËNETË DHE SISTEMIMIN E RRJETIT TË UJRAVE TË SHIUT NË ZONËN URBANE TË QYTETIT TË DURRËSIT FAZA I (Programi i Rindertimit) 1,972,599,359 Lidhur Kontrata 2T SHPK & VELLEZERIT HYSA SHPK & ADRIATIK SHPK 1,970,730,718.00
Qeverisja Vendore Mirditë Sherbimi i mbikqyerjes dhe kolaudimit ne punime rindertimi per "Rikonstruksion dhe riparim te ambjenteve ne bashkepronesi ose te perbashketa ne ndertesa, (pallate) qyteti Reps", Bashkia Mirdite. (Programi i Rindertimit) 2,924,688 Rishpallje me Njoftim Fituesi “HYDRO-ENG CONSULTING”&”INVICTUS” shpk 2,346,313.00
Qeverisja Vendore Tiranë Kolaudimi i punimeve për objektin: “Hartim i projektit dhe zbatimit të punimeve për ndërtimin e godinës 15(seksioni 3)” në zonën zhvillimore “5 Maji”(Programi i Rindertimit) Lidhur Kontrata “TESLA VIZION” shpk & “NET-GROUP” shpk 200,100.00
Qeverisja Vendore Tiranë Kolaudimi i punimeve për objektin: “Hartim i projektit dhe zbatimit të punimeve për ndërtimin e godinës 15A/2” në zonën zhvillimore “5 Maji”.(Programi i Rindertimit) Lidhur Kontrata “TESLA VIZION” shpk & “NET-GROUP” shpk 105,000.00
Qeverisja Vendore Tiranë Kolaudimi i punimeve për objektin: “Hartim i projektit dhe zbatimit të punimeve për ndërtimin e godinës 19 në zonën zhvillimore “5 Maji”.(Programi i Rindertimit) Lidhur Kontrata “TESLA VIZION” shpk & “NET-GROUP” shpk 150,500.00
Qeverisja Vendore Lezhë Sherbimi per mbikqyrjen e punimeve me objekt: "Riforcimi dhe Rikonstruksioni i Biblotekes Gjergj Fishta dhe Pallatit te Kultures "Dede Ndue Lazri, ne Bashkine Lezhe" (Programi i Rindertimit) 2,864,729 Anuluar Procedura
Qeverisja Vendore Tiranë Kolaudimi për punimet e infrastrukturës dhe ndërtesave publike në zonat e prekura nga tërmeti (Programi i Rindertimit) 24,260,499 Njoftuar Fituesi Minikonkursi
Qeverisja Vendore Tiranë “Studim Projektimi në kuadër të procesit të rindërtimit në zonën e re zhvillimore “Kombinat” (Programi i Rindertimit) 29,035,129 Lidhur Kontrata “Atelier 4” shpk & “Kejsi 05” shpk & “Seed Consulting” shpk 25,400,000.00
Qeverisja Vendore Tiranë “Hartimi i Planeve të Detyruara Vendore (PDyV) për shpalljen e zonës së re për zhvillim, njësia administrative 1, zona Autotraktori, Bashkia Tiranë. (Programi i Rindertimit) 6,063,680 Lidhur Kontrata “Grimshaw Albania” & “Infra – Plan” 5,942,000.00
Drejtoria e Pergjithshme e Agjencise Shteterore e Kadastres Punime perforcimi, reabilitimi dhe rikonstruksion i godines ne rrugen Jordan Misja, Tirane (Programi i Rindertimit) 330,575,582 Rishpallje me Lidhje Kontrate AD-STAR SHPK 315,207,533.00
Qeverisja Vendore Vorë Hartimi i projektit të ndërhyrjeve rehabilituese/përshtatëse të nevojshme për kthimin e strukturës së objekteve që janë klasifikuar si objekte me dëmtime të mëdha strukturore ose dëmtime shumë të rënda jostrukturore në Bashkinë Vorë (Programi i Rindertimit) 31,687,604 Lidhur Kontrata “Arena MK” shpk & “NG Structures” shpk & “Net Group” shpk 31,500,000.00
Drejtoria e Pergjithshme e Agjencise Shteterore e Kadastres Mbikeqyrja e punimeve per "Godinen ne rrugen Jordan Misja, Tirane, ne kuader te procesit te rindertimit" (Programi i Rindertimit) 3,893,617 Lidhur Kontrata TAULANT SHPK 3,504,000.00
Qeverisja Vendore Durrës Sistemimit të territorit, lirimin e sheshit dhe kthimin e sipërfaqes në kuotë për ndërtimin e 44 (dyzet e katër) njësive indivduale të banimit në njësinë administrative Ishëm, Bashkia Durrës (Programi i Rindertimit) 53,674,000 Rishpallje me Lidhje Kontrate BALILI KONSTRUKSION & AGBES CONSTRUKSION 53,532,850.00
Qeverisja Vendore Kamëz Rindertimi i godines administrative, ne zonen e re per zhvillim te detyruar ne fshain Valias (Programi i Rindertimit) 203,034,301 Lidhur Kontrata S I R E T A 2F 202,500,000.00
Qeverisja Vendore Kamëz Hartim i projektit te parkut dhe kompleksit sportiv ne zonen e re per zhvillim te detyruar ne fshatin Valias (Programi i Rindertimit) 37,837,121 Lidhur Kontrata INSTITUTI DEKLIADA-ALB - ARENA MK SHPK 37,800,000.00
Qeverisja Vendore Krujë Ndertimi i Atrium Center Thumana, Njesia Administrative Thumane Bashkia Kruje, ne kuader te procesit te rindertimit. (Programi i Rindertimit). 220,210,898 Lidhur Kontrata ALESIO - 2014 220,079,942.00
Qeverisja Vendore Krujë Mbikqyrja e punimeve per objektin Ndertimi i Atrium Center Thumana, Njesia Administrative Thumane Bashkia Kruje, ne kuader te procesit te rindertimit (Programi i Rindertimit) 2,127,788 Lidhur Kontrata HMK - Consulting 1,695,073.00
Qeverisja Vendore Tiranë Objekti i minikonkursit: “Ndërtim godine për shërbime komunitare – Zall Herr”(Programi i Rindertimit) Lidhur Kontrata “Besta” shpk & “Llazo” shpk 25,662,188.00
Qeverisja Vendore Tiranë “Mbikqyrja e Punimeve për Objektin: “Ndërtimi I Godines së Shërbimeve Komunitare - Vaqarr”. (Programi i Rindertimit)
Lidhur Kontrata Zenit 06 SHPK 799,900.00
Qeverisja Vendore Tiranë Objekti i minikontrates - Mbikqyrja e punimeve ”Ndërtim godine për shërbime komunitare – Zall Herr”
(Programi i Rindertimit)
Lidhur Kontrata PALMA CONSTRUCTION Shpk & “MCE ” shpk 320,000.00
Programi i Rindërtimit Hartimi i Raporteve të Vëzhgimit Arkeologjik në 24 Zonat e Reja të Zhvillimit & Kryerja dhe Hartimi i Raporteve të Sondazheve Arkeologjike në 2 zonat e reja të Zhvillimit (Programi i Rindertimit) 25,605,735 Rishpallje me Njoftim Fituesi MET-ENGENEERING shpk & Taulant Rama & Skënder Muçaj 25,452,200.00

Te drejtat e Perdorimit

Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data