Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Paraqitje grafike e rezultateve sipas kritereve te perzgjedhura

PROKURIME NË NJËSI TË QEVERISJES VENDORE PËR PËRBALLIMIN E PASOJAVE TË TËRMETIT (NËNTOR 2019)

Rezultate permbledhese sipas kritereve te perzgjedhura

Autoritet Prokurues Nr. i operatoreve ekonomik Nr. i tenderave te shpallur Fondi limit per tenderat e shpallur (ne Leke, pa TVSH Nr. i tenderave te shpallur me fitues Fondi limit per tenderat e shpallur me fitues (ne Leke, pa TVSH Vlera totale e shpallur fituese (ne Leke, pa TVSH
Qeverisja Vendore Tiranë 29 46 14,300,263,731 42 31,834,189 7,953,365,901

Lista e tenderave

Autoriteti Prokurues sipas Njesise se Qeverisjes Vendore Objekti i Tenderit Vlera / Fondi Limit Leke Statusi i Tenderit Operator Ekonomik Kontraktues Vlera fituese
Qeverisja Vendore Tiranë Mbikqyrja e punimeve për objektin “Ndërtimi I pedonales dhe rrugëve të brendshme të zonës për zhvillim njësia administrative 4 dhe 8, zona 5 Maji (Faza I) (Programi i Rindërtimit)
Lidhur Kontrata “Infratech” Shpk & “Engineering Consulting Group” Shpk & “Arabel Studio”Shpk 3,342,000.00
Qeverisja Vendore Tiranë Mbikqyrja e punimeve për objektin “Ndërtimi I pedonales dhe rrugëve të brendshme të zonës për zhvillim njësia administrative 4 dhe 8, zona 5 Maji (Faza II). (Programi i Rindërtimit)
Lidhur Kontrata “Infratech” Shpk & “Engineering Consulting Group” Shpk & “Arabel Studio”Shpk 2,920,000.00
Qeverisja Vendore Tiranë Mbikqyrja e punimeve për objektin “Ndërtimi i rrugëve kryesore të zonës për zhvillim njësia administrative 4 dhe 8, zona 5 Maji” (Faza 1)”. (Programi i Rindërtimit)
Lidhur Kontrata “Instituti Dekliada - Alb” shpk & “Erald-G’’ shpk 4,427,000.00
Qeverisja Vendore Tiranë Mbikqyrja e punimeve për objektin “Ndërtimi i rrugëve kryesore të zonës për zhvillim njësia administrative 4 dhe 8, zona 5 Maji” (Faza 2)”. (Programi i Rindërtimit)
Lidhur Kontrata NET-GROUP 4774421.52
Qeverisja Vendore Tiranë Mbikqyrja e punimeve për objektin “Ndërtimi i rrugëve kryesore të zonës për zhvillim njësia administrative 4 dhe 8, zona 5 Maji” (Faza 3). (Programi i Rindërtimit)
Lidhur Kontrata “Instituti Dekliada - Alb” shpk & “Erald-G’’ shpk 4,551,000.00
Qeverisja Vendore Tiranë “Ndërtimi i rrugëve kryesore të zonës për zhvillim Njësia Administrative 4 dhe 8, Zona “5 Maji” (Faza 3)” (Programi i Rindertimit) Lidhur Kontrata ''Alb-Building” shpk & “Rafin Company” shpk
Qeverisja Vendore Tiranë “Ndërtimi i rrugëve pedonales dhe rrugëve të brendshme të zones për zhvillim njësia administrative 4 dhe 8, zona “5 Maji” (Faza 2)” (Programi i Rindertimit) Lidhur Kontrata “Inerti” shpk & “Alesio-2014” shpk & “Ferro Beton & Construction Co” shpk 409,913,598.00
Qeverisja Vendore Tiranë “Ndërtimi i rrugëve kryesore të zones për zhvillim njësia administrative 4 dhe 8, zona “5 Maji” (Faza 1) (Programi i Rindertimit) Lidhur Kontrata Bami SHPK 401,662,141.00
Qeverisja Vendore Tiranë “Ndërtimi i rrugëve kryesore të zones për zhvillim njësia administrative 4 dhe 8, zona “5 Maji” (Faza 2) (Programi i Rindertimit) Lidhur Kontrata “Geci” shpk & “Shehu-2AB Konstruksion” shpk 407024967.30
Qeverisja Vendore Tiranë “Mbikqyrja e punimeve për objektin “Ndërtim dhe rikonstruksion i infrastrukturës publike në zonat e reja të shpallura për zhvillim, në Bashkinë Tiranë”(Programi i Rindërtimit) 62,281,278 Njoftuar Fituesi Minikonkursi
Qeverisja Vendore Tiranë “Ndërtimi i rrugëve pedonales dhe rrugëve të brendshme të zones për zhvillim njësia administrative 4 dhe 8, zona “5 Maji” (Faza 1) (Programi i Rindertimit) Lidhur Kontrata “Ante Group” shpk & “Ales Construction” shpk & “Nova Construction 2012” shpk 469,804,452.00
Qeverisja Vendore Tiranë Ndërtim dhe rikonstruksion i infrastrukturës publike në zonat e reja të shpallura për zhvillim, në Bashkinë Tiranë. (Programi i Rindërtimit) 7,788,660,911 Njoftuar Fituesi Minikonkursi
Qeverisja Vendore Tiranë Rindërtimi i njësive të banimit në ndërtesa (pallat) në zonën e shpallur për zhvillim të detyruar, në njësitë administrative 4 e 8, zona “5 Maji” Bashkia Tiranë. (Programi i Rindërtimit). “Hartim i projektit dhe zbatimi i punimeve për ndërtimin e godinës 41/A1 në zonën zhvillimore “5 Maji”
Lidhur Kontrata ALB-BUILDING SHPK 292261647.12
Qeverisja Vendore Tiranë Rindërtimi i njësive të banimit në ndërtesa (pallat) në zonën e shpallur për zhvillim të detyruar, në njësitë administrative 4 e 8, zona “5 Maji” Bashkia Tiranë. (Programi i Rindërtimit). “Hartim i projektit dhe zbatimi i punimeve për ndërtimin e godinës 41/A2 në zonën zhvillimore “5 Maji”
Lidhur Kontrata ALB-BUILDING SHPK 311501928.16
Qeverisja Vendore Tiranë Rindërtimi i njësive të banimit në ndërtesa (pallat) në zonën e shpallur për zhvillim të detyruar, në njësitë administrative 4 e 8, zona “5 Maji” Bashkia Tiranë. (Programi i Rindërtimit). “Hartim i projektit dhe zbatimi i punimeve për ndërtimin e godinës 12 (Seksioni A) në zonën zhvillimore “5 Maji”
Lidhur Kontrata “Company Riviera 2008” shpk & “Nika” shpk & “Pepa Group” shpk 445,641,802.00
Qeverisja Vendore Tiranë Rindërtimi i njësive të banimit në ndërtesa (pallat) në zonën e shpallur për zhvillim të detyruar, në njësitë administrative 4 e 8, zona “5 Maji” Bashkia Tiranë. (Programi i Rindërtimit). ““Hartim i projektit dhe zbatimi i punimeve për ndërtimin e godinës 12 (Seksioni B) në zonën zhvillimore “5 Maji”
Lidhur Kontrata “Bajrami N” Shpk & “Zdravo” Shpk 446,888,000.00
Qeverisja Vendore Tiranë Rindërtimi i njësive të banimit në ndërtesa (pallat) në zonën e shpallur për zhvillim të detyruar, në njësitë administrative 4 e 8, zona “5 Maji” Bashkia Tiranë. (Programi i Rindërtimit). “Hartim i projektit dhe zbatimi i punimeve për ndërtimin e godinës 12 (Seksioni C) në zonën zhvillimore “5 Maji”
Lidhur Kontrata ALBA KONSTRUKSION 439,257,843.00
Qeverisja Vendore Tiranë Rindërtimi i njësive të banimit në ndërtesa (pallat) në zonën e shpallur për zhvillim të detyruar, në njësitë administrative 4 e 8, zona “5 Maji” Bashkia Tiranë. (Programi i Rindërtimit). “Hartim i projektit dhe zbatimi i punimeve për ndërtimin e godinës 15A (Seksioni 1) në zonën zhvillimore “5 Maji”
Lidhur Kontrata “Nova Construction 2012” shpk & “Alesio 2014” shpk 573,665,006.00
Qeverisja Vendore Tiranë Rindërtimi i njësive të banimit në ndërtesa (pallat) në zonën e shpallur për zhvillim të detyruar, në njësitë administrative 4 e 8, zona “5 Maji” Bashkia Tiranë. (Programi i Rindërtimit). “Hartim i projektit dhe zbatimi i punimeve për ndërtimin e godinës 15A/2 në zonën zhvillimore “5 Maji”
Lidhur Kontrata “Nova Construction 2012” shpk & “Alesio 2014” shpk 279,000,000.00
Qeverisja Vendore Tiranë Rindërtimi i njësive të banimit në ndërtesa (pallat) në zonën e shpallur për zhvillim të detyruar, në njësitë administrative 4 e 8, zona “5 Maji” Bashkia Tiranë. (Programi i Rindërtimit). “Hartim i projektit dhe zbatimi i punimeve për ndërtimin e godinës 15A (Seksioni 3) në zonën zhvillimore “5 Maji”
Lidhur Kontrata SALILLARI SHPK 545,660,000.00
Qeverisja Vendore Tiranë Rindërtimi i njësive të banimit në ndërtesa (pallat) në zonën e shpallur për zhvillim të detyruar, në njësitë administrative 4 e 8, zona “5 Maji”, Bashkia Tiranë. (Programi i Rindërtimit). “Hartim i projektit dhe zbatimi i punimeve për ndërtimin e godinës 18 në zonën zhvillimore “5 Maji”
Lidhur Kontrata GECI SHPK 563,001,100.00
Qeverisja Vendore Tiranë Rindërtimi i njësive të banimit në ndërtesa (pallat) në zonën e shpallur për zhvillim të detyruar, në njësitë administrative 4 e 8, zona “5 Maji” Bashkia Tiranë. (Programi i Rindërtimit). “Hartim i projektit dhe zbatimi i punimeve për ndërtimin e godinës 22 në zonën zhvillimore “5 Maji”
Lidhur Kontrata “Eurondërtimi 2000” shpk & “Mane/TCI” shpk & ''K.A.E.XH.'' shpk & “Mane/S” shpk 563,802,285.00
Qeverisja Vendore Tiranë Rindërtimi i njësive të banimit në ndërtesa (pallat) në zonën e shpallur për zhvillim të detyruar, në njësitë administrative 4 e 8, zona “5 Maji” Bashkia Tiranë. (Programi i Rindërtimit). “Hartim i projektit dhe zbatimi i punimeve për ndërtimin e godinës 27 në zonën zhvillimore “5 Maji”
Lidhur Kontrata “Alb Shpresa” shpk -“Alb Tiefbau” shpk -“Egeu Stone” shpk -“Mela” shpk -“Infratech” shpk 313851514.6
Qeverisja Vendore Tiranë Rindërtimi i njësive të banimit në ndërtesa (pallat) në zonën e shpallur për zhvillim të detyruar, në njësitë administrative 4 e 8, zona “5 Maji” Bashkia Tiranë. (Programi i Rindërtimit). “Hartim i projektit dhe zbatimi i punimeve për ndërtimin e godinës 28 në zonën zhvillimore “5 Maji”
Lidhur Kontrata “Alb Shpresa” shpk -“Alb Tiefbau” shpk -“Egeu Stone” shpk -“Mela” shpk -“Infratech” shpk 347043603.9
Qeverisja Vendore Tiranë Rindërtimi i njësive të banimit në ndërtesa (pallat) në zonën e shpallur për zhvillim të detyruar, në njësitë administrative 4 e 8, zona “5 Maji” Bashkia Tiranë. (Programi i Rindërtimit). “Hartim i projektit dhe zbatimi i punimeve për ndërtimin e godinës 19 në zonën zhvillimore “5 Maji”
Lidhur Kontrata “ Al-Point” shpk & “Gjoka Konstruksion” sha 408,825,570.00
Qeverisja Vendore Tiranë Rindërtimi i njësive të banimit në ndërtesa (pallat) në zonën e shpallur për zhvillim të detyruar, në njësitë administrative 4 e 8, zona “5 Maji” Bashkia Tiranë. (Programi i Rindërtimit). “Hartim i projektit dhe zbatimi i punimeve për ndërtimin e godinës 20 në zonën zhvillimore “5 Maji”
Lidhur Kontrata “Shkelqimi 07" shpk & “Gran Konstruksion M” shpk & “Fled” shpk 321,750,000.00
Qeverisja Vendore Tiranë Rindërtimi i njësive të banimit në ndërtesa (pallat) në zonën e shpallur për zhvillim të detyruar, në njësitë administrative 4 e 8, zona “5 Maji” Bashkia Tiranë. (Programi i Rindërtimit). “Hartim i projektit dhe zbatimi i punimeve për ndërtimin e godinës 21 në zonën zhvillimore “5 Maji”
Lidhur Kontrata “Ina” shpk & “Xhengo” shpk & “Larti” shpk 338,995,000.00
Qeverisja Vendore Tiranë Mbikqyrja e punimeve për Rindërtimin e njësive të banimit në ndërtesa (pallat) në zonën e shpallur për zhvillim të detyruar, në njësitë administrative 4 e 8, zona “5 Maji” Bashkia Tiranë. (Programi i Rindërtimit).
Mbikqyrja e punimeve të objektit “Godina 41/A2 në zonën zhvillimore “5 Maji”
Lidhur Kontrata “INSTITUTI I KONSULENCES NE NDERTIM "IKN” shpk 2,646,871.00
Qeverisja Vendore Tiranë Mbikqyrja e punimeve për Rindërtimin e njësive të banimit në ndërtesa (pallat) në zonën e shpallur për zhvillim të detyruar, në njësitë administrative 4 e 8, zona “5 Maji” Bashkia Tiranë. (Programi i Rindërtimit).
”Mbikqyrja e punimeve të objektit “Godina 41/A1 në zonën zhvillimore “5 Maji”
Lidhur Kontrata DERBI E SHPK-Zenit 06 SHPK 2,607,236.00
Qeverisja Vendore Tiranë Mbikqyrja e punimeve për Rindërtimin e njësive të banimit në ndërtesa (pallat) në zonën e shpallur për zhvillim të detyruar, në njësitë administrative 4 e 8, zona “5 Maji” Bashkia Tiranë. (Programi i Rindërtimit).
Mbikqyrja e punimeve të objektit “Godina 18 në zonën zhvillimore “5 Maji"
Lidhur Kontrata NET-GROUP 4714049.15

Te drejtat e Perdorimit

Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data