Open Procurement Albania

Rindërtim i objektit social kulturor, Pallati i Kulturës, Bashkia Shijak (Programi i Rindertimit)

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Cancellation of the tender procedure two or more times
 • Cancellation of the tender procedure two or more times

Procuring Authority / Buyer Local Unit Shijak
Procuring Authority / Buyer Bashkia Shijak
Tender object Rindërtim i objektit social kulturor, Pallati i Kulturës, Bashkia Shijak (Programi i Rindertimit)
Reference No. REF-15129-12-14-2021
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 190 601 138,00
Type of Contract
Procurement Method Restricted Procedure
Stage Procedure Re-Proclaimed and Signed the Contract
Tender Publication Date 15-12-2021
Last date of Submitted Documents 28-12-2021
Tender Held Date 28-12-2021
No. of Bidders
Bidders 1. SHKËLQIMI 07 sh.p.k
2. KEVIN CONSTRUKSION sh.p.k
3. A.L-ASFALT sh.p.k & HTM sh.p.k
4. STERKAJ sh.p.k & Energji Dizajn Konstruksion sh.p.k
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • SHKELQIMI 07 SHPK
 • The winning bid ALL without vat 189 000 000,00
  Bidder Announcement date
  Award and Contract Amount ALL with VAT 189000000
  Contract date 03-06-2022
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 12 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë skualifikuar operatorët ekonomik:
  1. STERKAJ sh.p.k & Energji Dizajn Konstruksion sh.p.k, për këto arsye:
  - BOE nuk ka përcaktuar pjesët e punës që do të kryejë secili nga anetaret e këtij bashkimi, kërkesat për kualifikim, ekonomike, financiare, profesionale dhe ato teknike, duhet të përmbushen nga bashkimi, në perputhje me përqindjen ose natyren e pjesëmarrjes në punë, shërbim ose furnizim, të përcaktuara në akt marreveshje
  - “Energji Dizajn Konstruksion” shpk nuk ka vërtetim për pagesën e taksave vendore 2021
  - “STERKAJ” shpk nuk ka vërtetim për shlyerjen e detyrimeve të energjisë elektrike
  Cancellation reason
  Additions I. Lista e operatorëve ekonomikë të kualifikuar në përfundim të fazës së parë të procedurës :
  1. SHKËLQIMI 07 sh.p.k
  2. KEVIN CONSTRUKSION sh.p.k
  3. A.L-ASFALT sh.p.k & HTM sh.p.k

  ________________________________________________________________________________
  II. Kanë qenë pjesëmarrës në fazen tjetër të procedurës së sipërcituar këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:
  1. SHKËLQIMI 07 sh.p.k, Vlera: 189000000 lekë pa TVSH
  2. A.L-ASFALT sh.p.k, Vlera: 190070389 lekë pa TVSH
  ________________________________________________________________________________
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for SHKELQIMI 07 SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for SHKELQIMI 07 SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for SHKELQIMI 07 SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for SHKELQIMI 07 SHPK viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Qeverisja Vendore Shijak REF-15129-12-14-2021
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Constructive Report
  Preventiv
  Bidder Announcement Buletini i Posaçëm Nr. 47 datë 11 Prill 2022
  Signing of the Contract Buletini i Posaçëm Nr. 78 datë 15 Qershor 2022

  Rindërtim i objektit social kulturor, Pallati i Kulturës, Bashkia Shijak (Programi i Rindertimit)

  Procuring Authority / Buyer Local Unit Shijak
  Procuring Authority / Buyer Bashkia Shijak
  Tender object Rindërtim i objektit social kulturor, Pallati i Kulturës, Bashkia Shijak (Programi i Rindertimit)
  Reference No. REF-05319-09-15-2021
  Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 190 601 138,00
  Type of Contract
  Procurement Method Restricted Procedure
  Stage Procedure Cancelled Procurement
  Tender Publication Date 16-09-2021
  Last date of Submitted Documents 27-09-2021
  Tender Held Date 27-09-2021
  No. of Bidders
  Bidders
  Successful Bidder /Supplier / Provider
 • The winning bid ALL without vat
  Bidder Announcement date
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 12 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals
  Cancellation reason asnjë nga ofertat e paraqitura nuk përputhet me kriteret e përcaktuara në dokumentet e tenderit
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Qeverisja Vendore Shijak REF-05319-09-15-2021
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract
  Cancellation of Procurement Buletini Nr. 174 datë 06 Dhjetor 2021

  Rindërtim i objektit social kulturor, Pallati i Kulturës, Bashkia Shijak (Programi i Rindertimit)

  Procuring Authority / Buyer Local Unit Shijak
  Procuring Authority / Buyer Bashkia Shijak
  Tender object Rindërtim i objektit social kulturor, Pallati i Kulturës, Bashkia Shijak (Programi i Rindertimit)
  Reference No. REF-00088-07-05-2021
  Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 190 601 138,00
  Type of Contract
  Procurement Method Restricted Procedure
  Stage Procedure Cancelled Procurement
  Tender Publication Date 06-07-2021
  Last date of Submitted Documents 16-07-2021
  Tender Held Date 16-07-2021
  No. of Bidders
  Bidders
  Successful Bidder /Supplier / Provider
 • The winning bid ALL without vat
  Bidder Announcement date
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 12 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals
  Cancellation reason asnjë nga ofertat e paraqitura nuk përputhet me kriteret e përcaktuara në dokumentet e tenderit
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Qeverisja Vendore Shijak REF-00088-07-05-2021
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Preventiv
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract
  Cancellation of Procurement Buletini Nr. 132 datë 7 Shtator 2021

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data