Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Graphical display of results by local government entities

Summary results by local government entities

Tenderer institution no. Economic operator no. No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
70 4238 41,984 296,562,482,070 30,719 232,041,385,891 232,068,167,605

Tenders list

Procuring Authority by Local Government Entity Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Local Unit Tropojë Instalim Sistemi Semaforik Kryqzimi i Dragobise 3,095,436 Announced the Winner IDK – Konstruksion 3,075,168.00
Local Unit Divjakë Blerje karburanti për nevojat e Bashkisë Divjakë 26,528,738 Announced the Winner "GEGA CENTER GKG" normë fitimi: 11,9 lekë/litër
Local Unit Tiranë Konsulencë strategjike TIK 6,600,000 Announced Procurement
Local Unit Vlorë Blerje Pajisje matëse për makinat mbi kapacitet të ndaluara nga Policia Bashkiake 1,816,667 Announced Procurement
Local Unit Tiranë Blerje Tapet Bari 3,332,000 Announced Procurement
Local Unit Elbasan Blerje pjesë këmbimi për makinat e rënda të ASHP-së 3,715,440 Announced Procurement
Local Unit Elbasan “Blerje vajra per automjetet e ASHP-se dhe SHMZSH ” 1,803,040 Announced Procurement
Local Unit Korçë Blerje Gomash per mjetet e KRWM SH.A 1,570,000 Announced Procurement
Local Unit Durrës Rikonstruksion rruga Currila segmenti hotel Ferrara - Guest House 37,248,896 Announced Procurement
Local Unit Kamëz Ndërtimi rikualifikimi urban i rruges vazhdim i rruges "Harku i Triumfit 26,857,870 Announced Procurement
Local Unit Dibër Rikonstruksioni i ujesjellesit brendshem per fshatrat Lishan i Eperm-Arap i Eperm,Bashkia Diber 2022. 12,708,333 Announced Procurement
Local Unit Tiranë Riparimin e mjediseve në bashkëpronësi ose të përbashkëta në ndërtesa (Programi i Rindertimit) 238,495,973 Announced Procurement
Local Unit Tiranë Kolaudimi për punimet e Banesave individuale dhe Riaftësimeve strukturore te ndërtesave në zonat e prekura nga Tërmeti(Programi i Rindertimit) 2,914,960 Announced Procurement
Local Unit Pogradec Loti 4 "Blerje materiale te tjera" 2,975,162 Announced Procurement
Local Unit Pogradec Loti 3: "Blerje tubo dhe rakorderi" 629,566 Announced Procurement
Local Unit Pogradec Loti 2: "Blerje tombino me tuba betoni" 199,240 Announced Procurement
Local Unit Pogradec Loti 1: "Blerje pllaka per shtrim rruge dhe bordura betoni" 6,436,533 Announced Procurement
Local Unit Sarandë Sherbime printimi 1,833,333 Announced the Winner KALLFA SHPK 1,803,600.00
Local Unit Berat Blerje asfalti 38,545,730 Announced Procurement
Local Unit Patos Blerje bazë materiale për përmirësimin e rrjetit ujitës dhe kullues. 1,303,536 Announced Procurement
Local Unit Berat BLERJE EKRANI LEDWALL 1,800,000 Announced Procurement
Local Unit Gramsh Blerje instrumenti muzikor ,Foni 2,083,334 Announced Procurement
Local Unit Tiranë BLERJE MATERIALE NDERTIMI 6,430,653 Announced Procurement
Local Unit Mirditë Blerje pjese kembimi, goma dhe montim per automjetet e Bashkise Mirditë 1,323,582 Announced Procurement
Local Unit Kurbin Mbikqyrje punimesh për objektin: “Rikonstruksioni i shkollës 9-vjeçare Milot dhe shkollës së Mesme Milot, Bashkia Kurbin, në kuadër të procesit të rindërtimit (Programi i Rindertimit) 2,869,979 Announced Procurement
Local Unit Sarandë “Furnizim vendosje Sistemi i monitorim me kamera i objekteve me siguri te vecante” 2,972,700 Announced Procurement
Local Unit Tiranë Blerje materiale për mirëmbajtjen e rrjetit të ndriçimit publik 61,796,310 Announced Procurement
Local Unit Tiranë Materiale për ndriçim 49,450,200 Announced Procurement
Local Unit Maliq Loti 2 Sherbim mirembajtje eskavatoret 5,588,165 Announced Procurement
Local Unit Maliq Loti 1 Sherbim mirembajtje mjetet 3,047,601 Announced Procurement

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data