Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Graphical display of results by local government entities

Summary results by local government entities

Procuring Authority / Buyer Economic operator no. No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
Central Purchasing Agency 170 1177 37,406,463,706 596 21,855,068,396 7,583,342,181

Tenders list

Procuring Authority Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Central Purchasing Agency Loti 1 “Blerje pajisje mobilimi për Qëndrën Kombëtare të Transfuzionit të Gjakut” 2,305,859 Announced the Winner “SHAGA.” sh.p.k 1,305,100.00
Central Purchasing Agency Lotin 2 me objekt: “Blerje pajisje mobilimi për Ministrinë e Mbrojtjes, Qëndra e Personel Rekrutimit” 5,238,140 Announced the Winner “SHAGA.” sh.p.k 2,942,100.00
Central Purchasing Agency Lotin 3 me objekt: “Blerje pajisje mobilimi për Qëndrën e Shërbimeve Arsimore” 2,959,943 Announced the Winner “SHAGA.” sh.p.k 2,250,000.00
Central Purchasing Agency Lotin 4 me objekt: “Blerje pajisje mobilimi për Qëndrën e Inovacionit” 3,434,000 Announced the Winner BOLT SHPK 2,388,500.00
Central Purchasing Agency Loti 3 “Riparim dhe mirëmbajtje automjetesh për Drejtorinë Vendore të Policisë Lezhë” 11,281,400 Re-Proclaimed and Announced the Winner VILNIK MOTORS 9,506,200.00
Central Purchasing Agency Loti 4 “Riparim dhe mirëmbajtje automjetesh për Drejtorinë Vendore të Policisë Kukës” 5,290,400 Re-Proclaimed and Announced the Winner VILNIK MOTORS 5,137,200.00
Central Purchasing Agency Loti 2 - “Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi për Repartin Ushtarak nr.1040 (ROS), Zall-Herr 35,592,158 Announced the Winner DION-AL (Ish "SHPRESA" SHPK) 29,043,400.00
Central Purchasing Agency Blerje orendi dhe pajisje zyrash mobilimi për IEVP Pojskë 10,404,542 Cancelled Procurement
Central Purchasing Agency Lotin VI. Furnizim me lëndë djegëse e lëngët për përdorim termik civil dhe industrial (Gazoil < 0.1,Gazoil > 0.1,mazut)” 221,567,645 Announced the Winner RESULI - ER 27 Leke/Liter
Central Purchasing Agency Loti 3 “Riparim dhe mirëmbajtje automjetesh për Drejtorinë Vendore e Policisë Gjirokastër” 3,387,600 Re-Proclaimed and Cancelled
Central Purchasing Agency Loti 1 “Riparim dhe mirëmbajtje automjetesh për Drejtorinë Vendore e Policisë Korçë” 3,283,200 Cancelled Procurement
Central Purchasing Agency Loti V. “Ushqime Koloniale” 5,617,593 Announced the Winner Nelsa SHPK 4,619,350.00
Central Purchasing Agency Loti VII. “Blerje Fruta Perime” 2,769,357 Announced the Winner Nelsa SHPK 2,711,250.00
Central Purchasing Agency Loti I. “Furnizim me lëndë djegëse për automjete Diesel (Gazoil)” 59,599,594 Announced the Winner KASTRATI & KASTRATI SHA 17,6 Leke/Liter
Central Purchasing Agency Loti II. “Furnizim me lëndë djegëse për automjete Diesel (Gazoil)”, 1,786,665 Announced the Winner KASTRATI & KASTRATI SHA 17,6 Leke/Liter
Central Purchasing Agency Lotin III. “Furnizim me lëndë djegëse për automjete Diesel (Gazoil)” 78,866,369 Announced the Winner KASTRATI & KASTRATI SHA 17,6 Leke/Liter
Central Purchasing Agency Lotin IV. “Furnizim me lëndë djegëse për automjete Benzine pa plumb” 5,951,506 Announced the Winner KASTRATI & KASTRATI SHA 17,6 Leke/Liter
Central Purchasing Agency Lotin V. “Furnizim me lëndë djegëse për automjete Benzine pa plumb” 31,881,870 Announced the Winner KASTRATI & KASTRATI SHA 17,6 Leke/Liter
Central Purchasing Agency Loti II me objekt: “Sigurimi i shëndetit për Komisionerët e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit" 3,009,600 Announced the Winner “SIGMA INTERALBANIAN VIENA INSURANCE GROUP ” SHA 2,963,400.00
Central Purchasing Agency Loti III - “Sigurimi i shëndetit për familjarët e Komisionerëve, këshilltarët e Njësisë së Shërbimit Ligjor, dhe stafin administrativ” 6,432,000 Announced the Winner “SIGMA INTERALBANIAN VIENA INSURANCE GROUP ” SHA 6,336,000.00
Central Purchasing Agency Loti I: “Blerje Automjeti për Agjencinë Kombëtare te Duhan-Cigareve” 1,965,975 Cancelled Procurement
Central Purchasing Agency Loti 2 “Blerje Automjeti për Entit Shtetëror të Farërave dhe Fidanëve” 1,965,863 Cancelled Procurement
Central Purchasing Agency Loti 3: “Blerje Automjeti për Agjencinë Shtetërore për Shpronësimin” 2,916,778 Cancelled Procurement
Central Purchasing Agency Loti 1 “Shërbim Lavanderie për Akademinë e Forcave të Armatosura”, Tiranë 7,089,122 Re-Proclaimed and Announced the Winner “WASH & GO LAUNDRY” SHPK 6,350,380.00
Central Purchasing Agency Loti 2 “Shërbim Lavanderie për Qendrën e Arsimimit Profesional të Ushtarit,Bunavi,Vlorë” 4,966,123 Re-Proclaimed and Announced the Winner “WASH & GO LAUNDRY” SHPK 4,106,128.00
Central Purchasing Agency Blerje Letër 7,755,483 Cancelled Procurement
Central Purchasing Agency Loti II. “Blerje vajra lubrifikant, alkool frenash dhe pastrues motori” 88,724,316 Re-Proclaimed and Announced the Winner TOP-OIL 37,479,970.00
Central Purchasing Agency Loti I. “Blerje goma për automjete”me afat të marrëveshjes kuadër 2 (dy) vite; 61,868,475 Announced the Winner “TIRES-R” SHPK 56,991,000.00
Central Purchasing Agency Loti 2 “Riparim dhe mirëmbajtje automjetesh për Drejtorinë e Shërbimit Spitalor Kurbin” 2,498,375 Cancelled Procurement
Central Purchasing Agency Blerje pajisje laboratorike për Drejtorinë e Përgjithshme të Arkivave 8,999,233 Announced the Winner KRIJON SHPK 8,233,000.00

SUPPORTERS

Here you can have your ADVERTISEMENT

Contact at [email protected]

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data