Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Graphical display of results by local government entities

Summary results by local government entities

Procuring Authority / Buyer Economic operator no. No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
Central Purchasing Agency 158 1103 35,178,475,979 558 21,123,564,873 7,072,166,849

Tenders list

Procuring Authority Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Central Purchasing Agency Loti I. “Furnizim me lëndë djegëse për automjete Diesel (Gazoil)”, me afat të marrëveshjes kuadër 2 (dy) vite 132,467,344 Announced the Winner KASTRATI & KASTRATI SHA 132,467,344.00
Central Purchasing Agency Loti II. “Furnizim me lëndë djegëse për automjete Diesel (Gazoil)”, me afat të marrëveshjes kuadër 3 (tre) vite 57,668,410 Announced the Winner KASTRATI & KASTRATI SHA 57,668,410.00
Central Purchasing Agency LOTI 1 “Sigurim të Detyrueshëm të Mjeteve Motorrike TPL për Gardën e Republikës” 7,503,842 Announced the Winner “SIGMA INTERALBANIAN VIENA INSURANCE GROUP ” SHA 7,344,780.00
Central Purchasing Agency LOTI 2 “Sigurim të Detyrueshëm të Mjeteve Motorrike TPL për Komandën Mbështatëse” 19,603,852 Announced the Winner “SIGMA INTERALBANIAN VIENA INSURANCE GROUP ” SHA 19,241,852.00
Central Purchasing Agency LOTI 3 “Sigurimi KASKO i mjeteve motorike për Gardën e Republikës” 8,178,391 Announced the Winner “SIGMA INTERALBANIAN VIENA INSURANCE GROUP ” SHA 7,391,991.00
Central Purchasing Agency LOTI 4 “Sigurimi KASKO i mjeteve motorike për Komandën Mbështatëse” 1,648,618 Announced the Winner “SIGMA INTERALBANIAN VIENA INSURANCE GROUP ” SHA 1,546,007.00
Central Purchasing Agency Loti 1“Blerje uniformash dhe elementesh të tjera përbërëse të tyre” 32,163,158 Announced the Winner ARISA - KONFEKSION 31,546,000.00
Central Purchasing Agency Loti 1“Blerje uniformash dhe elementesh të tjera përbërëse të tyre” 636,277,492 Announced the Winner “MARSI & AL” SHPK & “GIROMONDO” SHPK 626,732,100.00
Central Purchasing Agency Loti 2 “Blerje këpucësh” 135,843,973 Announced the Winner “MARSI & AL” SHPK & “GIROMONDO” SHPK 133,801,200.00
Central Purchasing Agency Loti IV. “Blerje Vezë” 1,333,487 Cancelled Procurement
Central Purchasing Agency Loti V. “Blerje Fruta Perime” 54,257 Cancelled Procurement
Central Purchasing Agency "Blerje orendi dhe paisje per mobilim zyrash për Qëndrën e Inovacionit" 3,434,000 Cancelled Procurement
Central Purchasing Agency Loti 2 “Riparim dhe mirëmbajtje automjetesh për Drejtorinë Vendore të Policisë Durrës” 3,000,000 Cancelled Procurement
Central Purchasing Agency Loti I. “Blerje uniforma sportive” 14,322,744 Announced the Winner UNIVERS PROMOTIONS 14,000,220.00
Central Purchasing Agency Loti II. “Blerje artikuj sportiv” 14,018,076 Announced the Winner GENTIAN SADIKU P.F & AN&RA SHPK 13,884,900.00
Central Purchasing Agency LOTI 4- Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi për repartin ushtarak nr.2001 Pashaliman Vlorë 21,632,224 Announced the Winner SILVER SHPK 20,555,600.00
Central Purchasing Agency "Blerje automjete për Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit" 27,137,499 Announced the Winner PORSCHE ALBANIA SHPK 22,620,000.00
Central Purchasing Agency Loti VI. “Furnizim me lëndë djegëse e lëngët për përdorim termik civil dhe industrial (Gazoil < 0.1,Gazoil > 0.1,mazut)” me afat të marrëveshjes kuadër 2 (dy) vite 5,500,000 Cancelled Procurement
Central Purchasing Agency “Sigurim i godinave publike të Drejtorisë së Përgjitshme të Tatimeve” 8,005,000 Signed the Contract ALB - SIGURACION 7,997,000.00
Central Purchasing Agency Blerje orendi dhe paisje per mobilim për laboratorët Smart- Lab, për Ministrinë e Arsimit 31,892,000 Announced the Winner
Central Purchasing Agency Loti 1 Riparim dhe mirëmbajtje automjetesh për Autoritetin e Mbikëqyrjes Policore” 2,822,730 Announced the Winner ALSTEZO 2,660,000.00
Central Purchasing Agency Loti V. “Furnizim me lëndë djegëse e lëngët për përdorim termik civil dhe industrial (Gazoil < 0.1,Gazoil > 0.1,mazut)” me afat të marrëveshjes kuadër 2 (dy) vite 7,248,000 Cancelled Procurement
Central Purchasing Agency Loti V. “Blerje Vezë” 5,771,468 Cancelled Procurement
Central Purchasing Agency Loti VI. “Blerje Peshk” 791,753 Announced Procurement
Central Purchasing Agency Blerje pajisje laboratori per laboratorin e ISHTI-t 18,456,000 Announced the Winner KRIJON SHPK 16,865,000.00
Central Purchasing Agency “Riparim, mirëmbajtje sistemit ngrohjeve – ftohjeve të Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural” 5,000,000 Cancelled Procurement
Central Purchasing Agency Blerje pajisje laboratori për Autoritetin Kombëtar të Ushqimit 46,795,767 Announced the Winner KRIJON SHPK 26,789,000.00
Central Purchasing Agency “Blerje pjesë këmbimi për automjetet e DPP” 6,161,505 Announced the Winner AUTO JAPAN SH.P.K 5,927,480.00
Central Purchasing Agency “Sigurim Automjetesh TPL”, për Komandën e Forcës Detare 4,091,349 Announced the Winner INSIG SH.A 4,086,330.00
Central Purchasing Agency Loti III. “Furnizim me lëndë djegëse për automjete Benzine pa plumb”, me afat të marrëveshjes kuadër 2 (dy) vite 4,741,668 Cancelled Procurement

SUPPORTERS
logo_amb_suedeze.png

The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data