Open Procurement Albania

Loti I. “Blerje orendish dhe pajisjesh për mobilim zyrash për MB”

Contracted Institution State Agency of Centralized Procurement
Tenderer Institution Ministria e Brendshme
Tender object Loti I. “Blerje orendish dhe pajisjesh për mobilim zyrash për MB”
Reference No. REF-48747-11-07-2022
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 1 987 660,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Publication Date 08-11-2022
Last date of Submitted Documents 23-11-2022
Tender Held Date 23-11-2022
No. of Bidders 8
Bidders 1.“RO_AL” SH.P.K
2.“BOLT” SH.P.K
3.“BUNA” SH.P.K
4.“ERALD” SH.P.K
5.“ERZENI-SH” SH.P.K 6.“MUÇA” SH.P.K
7.“SHAGA” SH.P.K
8. “MAX ARREDO GROUP” SH.P.K

Jane identifikuar si te suksesshem, operatoret ekonomike te meposhtem me keto vlera perkatese:
1.“RO_AL” SH.P.K -1.099.100 Leke
2.“BOLT” SH.P.K - 1.754.000 Leke
3. “BUNA” SH.P.K - 1.287.250 Leke
4. “ERALD” SH.P.K - 1.540.000 Leke
5. “ERZENI-SH” SH.P.K -1.472.200 Leke
6. “MUÇA” SH.P.K -1.212.000 Leke
7. “SHAGA” SH.P.K -1.976.400 Leke
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • The winning bid ALL without vat
  Bidder Announcement date 13-12-2022
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date Me afat te marreveshjes kuader 12 (dymbedhjete) muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Eshte skualifikuar operatori ekonomik i meposhtem:
  - “MAX ARREDO GROUP” SH.P.K , per arsye:
  - nuk plotëson kriterin kumulativ. ( Operatori ekonomik ofertues në më shumë se një Lot, duhet të ketë kapacitetet teknike sa shuma e loteve për të cilat ka ofertuar, të marra së bashku), nënpika 3 të seksionit 2.3, të kritereve të veçanta për kualifikim, pasi është ofertues në 4 (katër) lote dhe ka paraqitur 2 (dy) mjete.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Agjencia Shtetërore e Prokurimeve të Përqëndruara REF-48747-11-07-2022
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Technical Specification
  Bidder Announcement

  SUPPORTERS
  logo_amb_suedeze.png

  The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data