Open Procurement Albania

Loti II. “Blerje orendish dhe pajisjesh për mobilim zyrash për Agjencinë për Media dhe Informim”

Contracted Institution State Agency of Centralized Procurement
Tenderer Institution Agjencia për Media dhe Informim
Tender object Loti II. “Blerje orendish dhe pajisjesh për mobilim zyrash për Agjencinë për Media dhe Informim”
Reference No. REF-48749-11-07-2022
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 1 206 598,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Publication Date 08-11-2022
Last date of Submitted Documents 23-11-2022
Tender Held Date 23-11-2022
No. of Bidders 7
Bidders 1.“RO_AL” SH.P.K
2. “BUNA” SH.P.K
3.“ERALD” SH.P.K
4.“ERZENI-SH” SH.P.K
5.“MUÇA” SH.P.K
6.“SHAGA” SH.P.K
7.“MAX ARREDO GROUP” SH.P.K

Jane identifikuar si te suksesshem operatoret ekonomike te meposhtem me keto vlera perkatese:
1.“MUÇA” SH.P.K - 688.500 Leke
2. “RO_AL” SH.P.K - 888.888 Leke
3.“BUNA” SH.P.K -1.044.000 Leke
4. “ERALD” SH.P.K -1.062.000 Leke
5. “SHAGA” SH.P.K -1.109.500 Leke
6. “ERZENI-SH” SH.P.K - 1.181.500 Leke
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • The winning bid ALL without vat
  Bidder Announcement date 13-12-2022
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date Me afat te marreveshjes kuader 12 (dymbedhjete) muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Eshte skualifikuar operatori ekonomik i meposhtem:
  -“MAX ARREDO GROUP” SH.P.K , per arsye:
  - nuk plotëson kriterin kumulativ. ( Operatori ekonomik ofertues në më shumë se një Lot, duhet të ketë kapacitetet teknike sa shuma e loteve për të cilat ka ofertuar, të marra së bashku), nënpika 3 të seksionit 2.3, të kritereve të veçanta për kualifikim, pasi është ofertues në 4 (katër) lote dhe ka paraqitur 2 (dy) mjete
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Agjencia Shtetërore e Prokurimeve të Përqëndruara REF-48749-11-07-2022
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Technical Specification
  Formulari i njoftimit te operatoreve ekonomike te suksesshem ne Marreveshjen Kuader

  SUPPORTERS

  Here you can have your ADVERTISEMENT

  Contact at [email protected]

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data